ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးရွိေၾကာင္းနဳိင္ငံေတာ္သမၼတ ေဟာင္း Dr. ဦးဘဦး ႏွင္႔ အ ေပါင္း ပါ အ ၾကံ ၿပဳ လႊာကုိ ေထာက္ ၿပ တင္ ၿပ ၿခင္း

  ၂။ ေဒါက္တာ ဦးဘဦး ( ၁၈၈၇-၁၉၆၃ )   ၁၃-၃-၁၉၅၂ မွ ၁၃-၃-၁၉၅၇ ထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ရခုိင္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ေတာင္ဆုိခ်က္အရ ရခုိင္ၿပည္နယ္ ေပး ေရးႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး နဳိင္ငံေတာ္ အစုိးရ မွ အၾကံေပး ေရး အဖြဲ႔ တစ္ဖဲြ႔ ကုိ ၁၉၆၀ ၿပည္႔ႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပး ခဲ႔ပါသည္။ယင္းအဖဲ႔ြ တြင္ေအာက္ပါ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည္႔ နဳိင္ငံေတာ္ အဆင္႔ အၿမင္႔ ဆုံးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ႔သည္႔ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ၿဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ႔သည္။ (၁) – ဥကၠဌ – ေဒါက္တာ ဦးဘ ဦး၊ နဳိင္ငံေတာ္ သမၼတေဟာင္း (၂) – […]

First Yr. Geography Syllabus existence of Rohingya: တကၠ သုိလ္ ပထမႏွစ္ ပ ထ ဝီ ဝင္ ဘာ သာ ရပ္ တြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” အ ေၾကာင္း သင္ ရုိး တြင္ ျပ ဌာန္း ထား ၿခင္း

ရခုိင္ၿပည္ေၿမာက္ပုိင္း၊ဘဂၤလားေဒရွ္နယ္စပ္အနီး၊ဘူးသီးေတာင္ႏွင္႔ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ရုိဟင္ဂ်ာႏွင္႔၊ ရခုိင္စစ္တေကာင္းလူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္ၾကသည္။ထုိလူမ်ဳိးမ်ား သည္။ ေရွး ပေ၀ သဏီ ကပင္ ေနထုိင္ခဲ႔ၾက ေသာ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ၿဖစ္ၾကသည္ ဟု Page No. (94) တြင္  ေအာက္ပါအတုိင္း အဂၤ လိပ္ လုိ ေရးသား ထားသည္ကုိ ဘာသာ ၿပန္ၿခင္းၿဖစ္ သည္။ Page No. (94) ………… In northern Rakhine State close the boder with the Bangladesh at Butheetaung and Maundaw township are where the Rohinggas and chittagarean live.These minority ethnic groups […]

The Best Doccuments of Rohingya Muslim, အေကာင္းဆုံးရုိဟင္ဂ်ာ အေထာက္အထားမ်ား : Compiled by N.D.P.D. (Revised and New addition)

N.D.P.D. presentation for the native inhabitants (Whose Faith Is Islam) residing in Rakhine State (Arakan State) as   the citizen by law and by natural or birth right as well as the indenous national of Republic of Union of Myanmar Go to the Burmese Version – Link (1)   –    (Burmese Version) Very Important ရခုိင္ၿပည္ရွိမြတ္ဆလင္မ်ားသည္သဘာဝအေလွ်ာက္တုိင္းရင္းသား၊ နဳိင္ငံသားၿဖစ္ေၾကာင္း၊ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ […]

ရခုိင္ၿပည္ရွိမြတ္စလင္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ပညာေရးကိစၥကုိ NDPD ပါတီမွ သမၼတထံတင္ၿပေသာ စာတမ္း …

ရခုိင္ၿပည္ရွိမြတ္စလင္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ပညာေရးကိစၥကုိ NDPD ပါတီမွ သမၼတထံတင္ၿပေသာ စာတမ္း 

ဂ်ိဟာ့ဒ္ ဆိုင္ရာ ကုရ္အာန္႕ရႈေထာင့္

မေမးလည္းေျဖ(၁၄)- ဂ်ိဟာ့ဒ္ ဆိုင္ရာ ကုရ္အာန္႕ရႈေထာင့္ အစၥလာမ္ႏွင့္ေဂ်ဟားဒ္ Posted: 06 Jan 2013 ဇန္နဝါရီ ၇ ၊၂၀၁၂ ဂ်ဴလိုင္ရဲရင့္ (ဂ်ိဟာ့ဒ္ ဆိုတဲ့စကားကို အစၥလာမ့္အတြင္းအျပင္ ႏွစ္ဖက္လံုး စတင္ေျပာဆိုေနတာ ၾကားလာရလို႕တဲ့  ဒီဘာသာျပန္ ေဆာင္းပါးကို  M-Media ကို ေပးပို႔လိုက္ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ) ဂ်ိဟာ့ဒ္ ဆိုင္ရာ ကုရ္အာန္႕ရႈေထာင့္ ဂိ်ဟာ့ဒ္ ( ဖန္ဆင္းရွင္၏နွစ္ျမိဳ႕မႈအလို႕ငွါ မေကာင္းမႈအား ဆန္႕က်င္ရာ၌ ရုန္းကန္အားထုတ္ျခင္း )                   လက္ဦးပထမဆံုးဆိုရမည္မွာ ဂိ်ဟာ့ဒ္ ဟူသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာစစ္ပဲြ – Holy  War  မဟုတ္ပါ။ ဂိ်ဟာ့ဒ္၏ဆိုလိုရင္းအနွစ္သားမွာ – ဖန္ဆင္းရွင္၏နွစ္ျမိဳ႕မႈအတြက္ မေကာင္းမႈအားဆန္႕က်င္ရာ ၌ (ေရကုန္ ေရခမ္း) ရုန္းကန္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ […]

ျမန္မာ႔ သမိုင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားသည္ တိုင္းရင္း သား လူမ်ိဳးစု တခုအျဖစ္ ရပ္တည္ ခဲ့

Sunday, April 03, 2011 လူသားတိုင္း ရသင့္ရထိုက္ေသာ ရပိုင္ခြင့္၊ ခံစားခြင့္ မ်ားကို လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ရရွိသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ Human Rights – (လူ႔အခြင့္အေရး) ကိုတန္ဖိုးထားရာ ေရာက္ပါမည္၊ Human Rights သည္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးတြင္ အဓိကအေျခခံၾကေသာ မရွိမျဖစ္အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ Human Rights ကို ေလ့က်င့္မႈ၊ တန္ဖိုးထားမႈ အားနည္းေသာ စစ္အစိုးရလက္ေအာက္ရွိ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား သည္လည္း အနဲနွင့္အမ်ား Human Rights ၏ တန္ဖိုးကို အျပည့္အဝနားမလည္ၾကပါ။ ယၡဳအခ်ိန္သည္   ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အားလံုးအတြက္ မ်က္စိဖြင့္ နားပြင့္၍ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး အတူလက္တြဲရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ပါက စစ္အစိုးရ၏ ေသြးခြဲ၊ မိႈင္းတိုက္၊ […]

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ဖတ္လုိသည္ကုိ တစ္ခုခ်င္းကလိက္လုပ္၍ဖတ္ရန္ၿဖစ္သည္။ သမိုင္း၀င္ ပြဲၾကီးကို ပါ၀င္ၾကမဲ့ … 26 Nov 2011 … သမိုင္း၀င္ ပြဲၾကီးကို ပါ၀င္ၾကမဲ့ အႏုပညာသည္ေတြနဲ႕ အတူ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရ … http://www.youtube.com/watch?v=wU1dPJPDfAw လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ … 3 Mar 2012 … လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မႏၱေလးကို အေရာက.. . မႏၱေလးကိုေရာက္လာမယ့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ … sayaba.blogspot.com/2012/03/blog-post_04.html   လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 8 Aug 2010 … လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား (စုစည္းမႈ-၂). ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္ … freedomuprising.blogspot.com/2010/08/blog-post_181.html သၾကၤန္အတက္ေန႔က လူထုေခါင္းေဆာင္ … […]

Muslim Identity and Demography in the Arakan state of Burma

Muslim Identity and Demography in the Arakan state of Burma By Dr. Habib Siddiqui 1: Introduction Burma (or today’s Mayanmar) is a country of many nations – many races, ethnicities and religions. It is not a country either of or for any particular group – be they are the majority Bamar (Burman), the minority Shan, […]

AD(၁၈၂၃)ခုႏွစ္မတုိင္မီကၿမန္မာနဳိင္ငံ၌ ပင္ရင္းနႈိင္ငံ အၿဖစ္ ေနထုိင္ၾက ခဲ႔ေသာမြတ္ဆလင္မ်ား

Download link:Muslim in Myanmar Land before AD – 1823 Download link:Muslim in Myanmar Land before AD – 1823 Pdf ၿပဳလုပ္ရာတြင္  (ဥ ၊ ေ၊U A) စေသာစာလုံး ေၿပားသြားသၿဖင္႔ အထက္ပါ Download link ကုိ ကလိပ္လုပ္ပါ။ မူရင္အတုိင္း ဖတ္ရွုနဳိင္ ပါသည္။ AD ( ၁၈၂၃ ) ခုႏွစ္ မတုိင္မီကၿမန္မာနဳိင္ငံ၌ ပင္ရင္းနႈိင္ငံအၿဖစ္ ေနထုိင္ၾကခဲ႔ေသာမြတ္ဆလင္မ်ား  အမွာစာ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမုိင္းရာဇ၀င္မ်ားကုိေလ႔လာၾကည္႔လွ်င္ၿမန္မာနဳိင္ငံအရပ္ရပ္ ၌ေန ထုိင္ၾကေသာ အစၥ လာမ္ ဘာသာ၀င္ ၿမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား သည္ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္၊ […]

အမ်ဳိးသားစိတ္ရုိက္သြင္းခဲ႔ေသာဆရာၾကီး thakin Zainuddin (Principle Of National School, Akyab)

၁၉၇၊ – စစ္ေတြ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းအုပ္္ ဆရာၾကီးဦးဇုိင္နဒၵိန္ (ဓါတ္ပုံ ၃ ပုံ) မစၥတာေနရူး၊၎၏သမီးမစၥစ္အင္ဒီရာဂႏၵီႏွင္႔တြဲလွ်က္ Principle Of National School, Akyab ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ခန္႔က အမ်ဳိးသားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔အတူစစ္ေတြအမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးမစၥတာ ေဇာ္ေနာ္ဒိန္ (အလယ္) ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ခန္႔က စစ္ေတြအမ်ဳိးသားေက်ာင္း၌ မစၥတာေနရူး မတ္တပ္ရပ္၍မိန္႔ခြန္းေၿပာေနစဥ္ မစၥတာ ေဇာ္ေနာ္ဒိန္ ၊ မစၥတာ ေနရူး ႏွင္႔ သမီး မစၥစ္ အင္ဒီရဂႏၵီ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ခန္႔က စစ္ေတြအမ်ဳိးသားေက်ာင္း၌ မတ္တပ္ရပ္၍ မစၥတာေဇာ္ေနာ္ဒိန္မိန္႔ခြန္းေၿပာေနစဥ္ မစၥတာ ေဇာ္ေနာ္ဒိန္ ၊ မစၥတာ ေနရူး ႏွင္႔ သမီး မစၥစ္ အင္ဒီရဂႏၵီ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Principle Of National School, Akyab  စစ္ေတြ […]

ေရွးရခုိင္၊ဗမာမင္းညီမင္းဆက္မ်ားႏွင္႔ခုသကၠရာဇ္မ်ား

  ျမန္မာ႔ မင္းဆက္မ်ား ( Burma Dynesties ) ျမန္မာႏိုင္ငံ မင္းဆက္မ်ား Jump to: အညႊန္း, ရွာေဖြရန္  [hide] v • d • e ျမန္မာႏိုင္ငံ မင္းဆက္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ မင္းဆက္မ်ား ပထမတေကာင္းမင္းဆက္၊ ဒုတိယတေကာင္းမင္းဆက္၊ သေရေခတၱရာပထမမင္းဆက္၊ သေရေခတၱရာဒုတိယမင္းဆက္၊ ပုဂံမင္းဆက္၊ ပင္းယမင္းဆက္၊ စစ္ကိုင္းမင္းဆက္၊ မဂဒူး မင္းဆက္၊အင္း၀မင္းဆက္၊ ေတာင္ငူမင္းဆက္၊ မြန္မင္းဆက္၊ ရခုိင္မင္းဆက္၊ ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္၊ ကုန္းေဘာင္ မင္းဆက္ ထင္ရွားေသာ မင္းမ်ား ပုပၸါးေစာရဟန္းမင္း၊ အေနာ္ရထာ၊ က်န္စစ္သား၊ အေလာင္းစည္သူ၊ ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာ၊သတိုးမင္းဖ်ား၊ ၀ါရီရူး၊ ရာဇာဓိရာဇ္၊ ပထမမင္းေခါင္၊ ရွင္ေစာပု၊ ဓမၼေစတီ၊ ေရႊနန္းေက်ာ့ရွင္နရပတိ၊ သိုဟန္ဘြား၊ တပင္ေရႊထီး၊ဘုရင့္ေနာင္၊ နတ္သွ်င္ေနာင္၊ေညာင္ရမ္းမင္းတရားႀကီး၊အေနာက္ဖက္လြန္မင္း၊သာလြန္မင္း၊ အေလာင္းမင္းတရား၊ ဆင္ျဖဴရွင္ ၊ဘုိးေတာ္ဘုရား၊ မင္းတုန္းမင္း၊ သီေပါမင္း […]

A Short Historical Background of Arakan

A History of Arakan (Past & Present) by Dr.Yunus လင္႔မ်ားကုိႏွိပ္၍ ဖတ္ရန္ၿဖစ္သည္။ Sections show allcollapse« prev | next » Preface Introduction Chapter I – The land and the people Chapter II – Early History Chapter III – Muslim conquest of Arakan Chapter IV – The Decline and fall of Arakanese Empire Chapter V – Socio-Religious life […]

အစၥလာမ္ဘာသာႏွင္႔ၿမန္မာနဳိင္ငံ

အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစၥလာမ္ဘာသာစတင္၀င္ေရာက္ပုံ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္ (၁၂၀၀) ခန္႔ကစ၍ အုပ္စုလိုက္လည္းေကာင္း၊တစ္ဦးခ်င္းႏွစ္ဦးခ်င္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း ပ်ံ႕ႏံွ႔၀င္ ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ သမုိင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ အစၥလာမ္ဘာသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသုိ႔ စတင္ေရာက္႐ွိလာခဲ့ပုံမွာ ျပည္ပ အစၥလာမ္သာသနာျပဳမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ သာသနာျပဳ သျဖင့္ ေရာက္႐ွိလာခဲ့ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ အစၥလာမ္ ဘာသာေရာက္ ႐ွိလာပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ေအာက္ပါသမုိင္းမွတ္တမ္း အေထာက္အထားမ်ားအရ ေလ့လာသိ႐ွိပါ သည္။ ေအဒီ ၁၄-ရာစုႏွစ္မ်ားအတြင္း စုမားၾတား၊ ဂ်ာဗား၊ မာလာယု ကၽြန္းဆြယ္မ်ား မွ တစ္ဆင့္ အာရဗ္ကုန္သည္မ်ားသည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္႐ွိေနၾကၿပီးျဖစ္သည္။ (ဦးခင္ေမာင္ႀကီး   ျမန္မာျပန္၊ ေမာရစ္ေကာလစ္ေရး Into Hidden Burma စာ-၂၁၁ေအဒီ ၇၀၀ ႏွင္႔ ၁၅၀၀ အၾကားတြင္ […]