Leave a comment

ရုိဟင္ဂ်ာ ကုိတုိင္းရင္းသားကၿဖဳတ္ၿပီး ဒုိင္းနက္ ႏွင္႔ ကုိးကန္း ကုိတုိင္းရင္းသားလုပ္တာကလူမ်ဳိးေရး ၿပသနာလား။ ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈလား။

ရုိဟင္ဂ်ာအေရးႏွင့္ ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈ အစြန္းေရာက္ အယူအဆကုိ အကြက္ က်က် ေပါင္းစပ္ကာ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြကုိ ကုလားေတြအျဖစ္ သိမ္းၿကုံးေရာ ေမႊျပီး ရွစ္ေလးလုံးအုပ္စုထဲက ငါခ်င္းထပ္ မေအႏွမ ကုိင္တုတ္ေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ျမင့္မားသူမ်ားရဲ့ အယုတၱ အနတၱ စာေတြၾကားမွာ ကုိခုိင္လင္းရဲ့ စာက သဘာဝက် က်ျဖစ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးထားတဲ့ အခ်က္အခ်ိဳ႕ ပါတဲ့အတြက္ ၿကုိဆုိပါတယ္။ အခိ်ဳ႕သူမ်ားဟာ အေၾကာင္းအရာကုိ အမ်ားလက္ခံႏုိင္ေအာင္ ဓမၼဒိဌာန္က်က် က်ိဳးေၾကာင္းျပ  ေဆြးေႏြးႏုိင္စြမ္း အားနည္းလာတဲ့အခါမွာ လူကုိ (သုိ႔) လူ႔အစုအေဝးကုိ အလြယ္လမ္းလုိက္ ပုတ္ခတ္တုိက္ ခုိက္ျခင္းကုိ ေဇာင္းေပး လာတတ္ပါတယ္။

ကုိခုိင္လင္းက ေရးပါတယ္ (ပူးတဲြ)။ ဆိုေတာ့  ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ အုပ္စုေတြ အေနနဲ ့ တိုင္းျပည္အေပၚမွာ တကယ္တမ္း သစၥာရွိရင္ က်ဳပ္တို႔ ဘဂၤလီမ်ားကို ယေန႔မွ စ၍ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာင္းလိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ဒီအဆုိက အသစ္အဆန္း တစ္ခုေပဘဲ။ အျခားသူမ်ား ဘယ္လုိ ျမင္မယ္၊ သေဘာ ထားမယ္ ဆိုတာက စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ကုိခုိင္လင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထိုင္ေရးကိစၥ အပါအ၀င္  တကယ့္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ တက္လွမ္းတဲ့ ကာလေတြမွာလည္း ဒီကိစၥကို မျဖစ္မေန ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းရမယ္ေပါ့ စသည္ျဖင့္ ေရးတာေတြ ဖတ္ရတယ္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ၾကည့္ရင္ ဒီကိစၥဟာ ဟုတ္သလို ထင္ရေပမယ့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥကို လက္ခံ လာေအာင္ က်ံဳးသြင္းျခင္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေတြ ့ရမွာျဖစ္တယ္။

ဒါကေတာ့ သိပ္မရွင္းဘူးဗ်ာ။ ျပီးခဲ့တဲ့လကဘဲ ဆရာေဒါက္တာဦးေအးခ်မ္းႏွင့္ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာေအာင္ စကားေျပာျဖစ္ပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့ ေဝါဟာရႏွင့္  ပတ္သကလုိ႔ ခုိင္မာတဲ့သမုိင္း အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ ေနရာမေရြး ၿငင္းခ်က္ထုတ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆရာက ေျပာျပပါတယ္။ academic discussion တစ္ခု ျဖစ္လာေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ ၿကုိးစားေနပါတယ္။ ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းတာကုိ ကုိခုိင္လင္းက အပစ္လုိ႔ ျမင္သလားဗ်ာ။ ျပသနာေတြ ကုိ ေတြ႔ဆုံ   ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းဖုိ႔ ေျပာဆုိတာမိ်ဳးကို မေျဖရွင္းရဲ သူမ်ားကသာ ဆန္႔က်င္ၾကရမွာပါ။ ဘက္ေပါင္းစုံက သမုိင္းအေထာက္ အထားေတြႏွင့္ ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္း ပဲြကုိ သမုိင္းလိမ္ သူေတြကသာ စုိးရိမ္ၾကမွာပါ။ သမုိင္းခုိင္ခန္႔တဲ့ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာျပသနာကုိ အခ်ိန္၊ ေနရာမေရြး ေျဖရွင္းရဲသူမ်ား ျဖစ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္နား လည္ထားပါတယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြရဲ့ သေဘာထားကုိ ကုိခုိင္လင္းက ေမးခြန္းထုတ္ ထားပါတယ္။ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြရဲ့ အျမင္က အဖုံး၊ အကြယ္မရွိ၊ အပုံး၊ အဝွက္မရွိ၊ အင္မတန္ ရုိးရွင္းပါတယ္၊ ကုိခုိင္လင္း။ ဒါကုိ မေျပာခင္ ျမန္မာမြတ္စလင္ဆုိတာကုိ အရင္ နားလည္ဖုိ႔လုိပါ တယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ ျမန္မာ မြတ္စလင္ ဆုိတာ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္တဲ့ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသား ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ဗမာ၊ ကယားစသူေတြက ဆင္းသက္လာသူမ်ားက လူမ်ားစုႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူေနမႈစနစ္ ဓေလ့၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္း၊ ဘာသာစကားက အစ တူညီတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ (ဒီအခ်က္ကုိ အက်ယ္ေဆြးေႏြးလုိလွ်င္ သီးျခားေဆြးေႏြးႏုိင္ပါတယ္။ ၿကုိဆုိလွ်က္ပါ။) ျမန္မာမြတ္စလင္ အမ်ားစုႀကီးရဲ့ ဘုိး၊ ဘြား၊ ဘီ၊ ဘင္ေတြကလည္း ဗုဒၶ ဘာသာေတြ ျဖစ္ၾကတာမုိ႔ ဒီျမန္မာမြတ္စလင္ေတြဟာ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ပုိင္ခြင့္အရ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ေနၾကေသာ္လည္း သူတုိ႔ေသြးထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္ေတြ၊ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ ေသြးေတြ ရွိေနတာကုိ ဘယ္သူမွ ညင္းလုိ႔ မရပါဘူး။ ဒီျမန္မာမြတ္စလင္ေတြဟာ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ လည္း ေလးစား ၾကည္ညုိသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြကုိလည္း ျမတ္ႏုိး က်င့္သုံးသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာေပၚျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ေထာင္စုေပၚျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြရဲ့ သေဘာထားက ရခုိင္အပါအဝင္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံရဲ့ သေဘာထားဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အကဲြ အဟ ထူးမရွိပါ။ အခ်ိန္မေရြး စိန္ေခၚႏုိင္ပါတယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ၁၉၉၀အမတ္ ဦးေက်ာ္မင္းကုိ NLD အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းထား ေသာ CRPPမွာ အဖဲြ႕ဝင္အျဖစ္ လက္ခံထားပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာအေနႏွင့္ ဆုိတာထက္ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ လက္ခံထားတာပါ။ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႔ အင္အယ္လ္ဒီရဲ့ တရားဝင္ေပၚလစီက “ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိသူေတြက သူတုိ႔ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ ေခၚေစ ခ်င္တဲ့အတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ ေခၚမယ္။ ႏုိင္ငံသားေတြအျဖစ္ ဆက္ဆံ မယ္။ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ မျဖစ္ကုိ   ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္မယ္” ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ဒီအ တုိင္း ဘဲ သေဘာရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေဝႏွင္းပြင့္သုံသာမက၊ အင္အယ္လ္ဒီေကာ၊ ရခုိင္အပါအဝင္ အျခားတုိင္းရင္း သား ေခါင္းေဆာင္ ေတြက ေကာ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ႏိုင္ငံသားေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ ဆက္ဆံ အေထာက္အကူျပဳတာကုိ ကုိခုိင္လင္းက (တဘက္မွာလည္း ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ အုပ္စုေတြကို အားေပး ကူညီေနတဲ့ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မဆို တိုင္းျပည္ရဲ့ ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ရပါလိမ့္မယ္။) လုိ႔ဆုိလုိက္ျခင္းကေတာ့ သိပ္အစြန္းေရာက္လြန္း ေနပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုလက္ထက္က မဲႏုိင္ခ်င္လုိ႔ ဘဂၤလီကုလားေတြကုိ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ (အဲဒီတုန္းက ရုိဟင္ဂ်ာအသံလႊင့္ အစီအစဥ္ကုိ တုိင္းရင္းသား အသံအစီအစဥ္မွာ ထည့္သြင္း လႊြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံျခားသား အစီအစဥ္မွာသာ လြႊင့္ခဲ့ တယ္ဆုိတာက လုံးဝ မမွန္ပါ။)

ဒါဆုိရင္ဦးႏုေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးႏွင့္ ဦးေနဝင္း ၂၆ႏွစ္လုံးမွာ အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ဘဲနဝတေခတ္မွသာ ကုိးကန္႔ (၁၀၀% တရုပ္)ေတြကုိ တုိင္းရင္း သားအျဖစ္သတ္မွတ္တာကုိေကာ တုိင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာျပသနာ ႏွင့္ အတူ မကန္႔ကြက္သင့္ၾကေပဘူးလားဗ်ာ။ ဘဂၤလားေဒရွ္ က သန္း ၁၇၀ ေက်ာ္ ရွိေပမဲ့ တရုပ္က သန္း ၁၃၀၀ေက်ာ္ ရွိတယ္ေလ။ အမ်ိဳးသားေရး ဦးဝင္းႏုိင္က အခုအတုိင္းသြားေနရင္ လာမည့္ ႏွစ္ငါးဆယ္မွာ ဗမာ အမ်ိဳး သမီးတစ္ဦး ဟာ တရုပ္ေသြးမပါတဲ့ ဗမာစစ္စစ္ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ကုိ လက္ထပ္ဖုိ႔ဆုိတာက မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ဖြား တရုပ္ေတြကုိေကာ၊ တရုပ္ျပည္က တရုပ္ျပည္သူေတြကုိေကာ မုန္းတီး တဲ့သေဘာႏွင့္ က်ေနာ္ေရးေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္ကုိ ကုလားမ်ိဳမ်ိဳ၊ တရုပ္မ်ိဳမ်ိဳ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ေရွ႕တန္းက ကာကြယ္ၾကမွာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားသည္ ကုလားမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြကုိ ကုလားလုိ႔ တည့္တည့္ ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေစာင္းခ်ိတ္လုိ႔ ျဖစ္ျဖစ္ ႏွိမ့္ခ်ေခၚေဝၚေနတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ မင္းတုိ႔ နာလည္း ဂရုမစုိက္ဘူး။ ငါေခၚခ်င္သလို   ေခၚမယ္ဆုိသူမ်ား ကုိေတာ့ က်ေနာ္ တုိ႔က ဝမ္း နည္းပါတယ္အျပင္ ေျပာစရာ မရွိပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစုျဖစ္ေနတာ၊ ဗမာလူမ်ိဳး အမ်ားစုျဖစ္ေနတာ ကုိ ေျပာင္းလဲ လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ မႈ မွန္သမွ်ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ လက္ မခံပါ ေၾကာင္းကုိေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာလုိပါတယ္။

ကုလားႏွင့္ေတာ့ ျဖဲေျခာက္ျပီး တစ္ဖက္က ျမန္မာျပည္ကုိ တရုပ္ျမိဳသြားေအာင္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ မ်က္ႏွာ ေျပာင္ တုိက္ တံခါးဟ ေပးေနသူမ်ား ကုိ ေျပာလုိ တာက၊ ဟုိးေခတ္ကာလက ေဆးေၾကညာတစ္ခုမွာ “ေအာင္ ေဇယ် ကတုိးႏွာ တန္ခုိးျဖာေတာ့ ဟတ္ခ်ိဳး ဟတ္ခ်ိဳး” ဆုိျပီး ရွိခဲ့ပါတယ္။

တရုပ္နဂါးႀကီး (ျခေသၤ့ႀကီး မဟုတ္) ေၾကာက္လုိ႔ ႏွာေစးေနသူမ်ား ရွာေဖြ သုံးစဲြၾကပါကုန္။

ေအာင္ထီ                        ႏုိဝဘၤာ ၉၊ ၂၀၁၁

Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 6:16 AM

Credit :  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1bxBUXgjYO0J:arrcinfo.blogspot.com/2011/11/blog-post.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&client=gmail

ေအာက္ပါလင္႔ ကုိ ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

တစ္ခ်ိန္ကရုိဟင္ဂ်ာအပါအ၀င္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ( ၁၄၄ ) မ်ဳိး ႏွင္႔ နဳိင္ငံၿခားသားလူမ်ဳိး ( ၂၆ ) မ်ဳိးရွိခဲ႔

 

           ၿပည္ထဲေရးႏွင္႔သာသနာေရးဝ္ၾကီးဌာန၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ၿပည္သူ႔အင္အား  ဦးစီး ဌာန မွ ၁၉၇၂ခုႏွစ္တြင္ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝေသာ (ပုံစံေရးသြင္းရန ္ညႊန္ၾကား ခ်က္ ) စာအုပ္စာ မ်က္ ႏွာ ( ၄၃ ) ပူးတြဲ (က)  လူမ်ဳိးမ်ားစာရင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္ရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ား ( ၁၄၄ )  မ်ဳိး ႏွင္႔ နဳိင္ငံၿခား သား လူမ်ဳိး ( ၂၆ ) မ်ဳိး ဟုေဖၚၿပထားသည္။

နဳိင္ငံၿခားသားလူမ်ဳိး ( ၂၆ ) မ်ဳိးထဲတြင္ ဒုိင္းနက္္ လူမ်ဳိးကုိလည္း နဳိင္ငံၿခားသား လူမ်ဳိး ၿဖစ္ သတ္မွတ္ ထားသည္။

သုိ႕ေသာ္ ၿမန္မာ႔ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီဗဟုိဌာနခ်ဳပ္က ၁၉၇၆ ခုွစ၊ဇႏၷဝါရီ ပထမ အၾကိမ္ ထုတ္ ေဝေသာ တုိင္းရင္းသားရုိးရာဓေလ႔ထုံးစံမ်ား

( ရခုိင္ )  စာအုပ္တြင္ဒုိင္းနက္ ကုိတုိင္းရင္း သား မ်ဳိး ႏြယ္ စု အၿဖစ္ ထည္႔သြင္း အသိအမွတ္ၿပဳထားသည္ကုိေတြ႔ရသည္။

 

ကုိးကား။       တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုဘဝသစ္ထူေထာင္ေရးပါတီသတင္းလႊာ(ကင္းလႊတ္ခြင္႔ သက္ ေသခံ လက္မွတ္ –အမိန္႔အမွတ္  ၂/၈၉     အရ ၁၉၈၉ ကင္းလႊတ္ အမွတ္ န/သ-၀၈၅ ၿဖင္႔)အထက္ ပါလူမ်ဳိးမ်ားတြင္ ဒုိင္းနက္လူမ်ဳိး၊သက္လူမ်ဳိး၊ မရမာၾကီး လူမ်ဳိး၊ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး တုိ႕ ၏ဘာသာ စကားမ်ား တူညီနီးစပ္ၾကသည္။ဒုိင္းနက္၊ သက္၊မရမာၾကီး တုိ႕သည္ ဗုဒၶ ဘာ သာ ကုိ ကုိးကြယ္ၾကၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး မ်ားသည္အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ၾက သည္။

ဒုိင္းနက္လူမ်ဳိးမ်ားသည္မြတ္ဆလင္အႏြယ္မ်ားၿဖစ္ၿခင္း

ဒုိင္းနက္လူမ်ဳိးသည္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားတြင္၇ွိအမ်ားအားၿဖင္႔ရခုိင္ၿပည္ေၿမာက္ တြင္ေန ထုိင္ ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ မြတ္ဆလင္ အႏြယ္မ်ားၿဖစ္သည္။ စစ္ေတြ ေဂဒေဇတိယား အပုိင္း (က) စာမ်က္ ႏွာ (၉၁) အရ ထုိဒုိင္းနက္ တုိ႔သည္ တိဗက္ၿမန္မာ အႏြယ္ ၿဖစ္ၿပီး စစ္တေကာင္း ေသြးႏြယ္သည္ စစ္တ ေကာင္း  စကား ေၿပာသည္။အဝတ္ၿဖဴဝတ္တတ္ၿပီးတစ္ၿခား လူမ်ဳိးမ်ားႏွင္႔ေရာေႏွာ ၿခင္ းမၿပဳၾကေပ။ရခုိင္ ဘုရင္၏ ဖမ္းဆီးခံရေသာကြ်န္မြတ္ဆလင္ မ်ားႏွင္႔အဆက္ အႏြယ္ၿဖစ္ၾက သည္။ ယခုအခါ ဒုိင္းနက္  တုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ၾကသည္။ဘဂၤလားေဒရွ္စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းေဒသတြင္ ဒုိင္းနက္ (ခ်က္မား) တုိ႔က သီးၿခားၿပည္နယ္ ရရွိထားသည္။

ယခု(၂၀၁၁ ခုႏွစ္) ၿမန္မာနဳိင္ငံတြင္ ဘဂၤလားေဒရွ္ နဳိင္ငံဆုိင္ရာ ၿမန္မာသံအမတ္အၿဖစ္ ရန္ကုန္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူသည္ဒုိင္းနက္ (ခ်က္မား) လူမ်ဳိးၿဖစ္သည္။)

 

        ပုိၿပီးအားရစရာေကာင္းတာက ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ရခုိင္အမ်ဳိးသားမ်ားကုိလက္မခံဘဲ အၿခား တုိင္းရင္းသားလုမ်ဳိးေပါင္းစုံ ႏွင္႔ၿပီးေသြးေႏွာ ၊ေသြးေရာ တဲ႔ မ်ဳိးေစ႔ယူေနတယ္။ အဲဒီလုိ လက္ထပ္ ယူတဲ႔ထဲ႔မွာ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား မဟုတ္ဘူး။အၿခားအၿခားေတြပါ။ ရခုိင္လူမ်ဳိး ေတြ ကုိယ္အမ်ဳိးကုိ ကုိယ္ေစာင္႔ထိန္းဘဲ မြတ္ဆလင္ ေတြေနာက္ ကုိ လုိက္ေနတာက ေၿပာရ ရင္ (တံလွ်ပ္ ကုိေရထင္ ေရႊသမင္အလုိက္မွား ) ေနတယ္ေနာ္။

       ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြ သိထားဖုိ႔ က ေၿမမ်ဳိ၍ လူမ်ဳိး မၿပဳတ္ လူမ်ဳိ၍လူမ်ဳိးၿပဳတ္ မွာၿဖစ္တယ္။

ရခုိင္ အမ်ဳိး သမီးေတြကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ က လက္ထပ္ေပါင္းသင္းတာမဟုတ္ဘူး။ ရခုိင္ တု္ိ႕ က အၿမဲ ေအာက္ခ်ီး၊ ေအာက္သား လုိ႔ ကဲ႔ရ႕ဲ ဆဲဆုိ ေနတဲ႔ သူ ေတြ က မ်ဳိးၿဖဳန္းေနတာ ကုိ ရခုိင္ေတြ သတိ ရဖုိ႔ ရခုိင္ေၿမဖြား အတူတူ သတိေပးစကားေၿပာလုိက္တယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာ ကုိရခုိင္လူမ်ဳိး က လက္ခံတာ လက္မခံတာ သူ႔အလုပ္ မဟုတ္ ၊ဥပေဒက ဘယ္လုိဆုံးၿဖတ္ရမလဲဆုိတာ ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး အလုပ္ၿဖစ္ တယ္။

 

 ယခင္ကတုိင္းရင္းသား(၁၄၄) မ်ဳိးတြင္ပါဝင္ေသာရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး၏ေနာက္ခံ သမုိင္းဇစ္ၿမစ္

ရုိဟင္ဂ်ာအေၾကာင္းမမွန္မကန္ေၿပာေသာ Media ကုိMedia ႏွင္႔တုန္႔ၿပန္ၿခင္း

၁၁-ရာစု မတိုင္မီက အာရ္ကာန္(ရခိုင္)သမိုင္းအက်ဥ္း

http://www.kaladanpress.org/burmese/images/stories/document/arakanbefore%2011%20centuray.pdf

ရုိဟင္ဂ်ာ သမုိင္းကုိ ေစာဒက

တက္ေနသူမ်ားသုိ႕ရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္ တေစ႕တေစာင္း

သုေတသီေက်ာ္ခင္(ရန္ကုန္)

http://www.kaladanpress.org/burmese/images/stories/document

/to%20whom%20who%20doubt.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: