2 Comments

ရခိုင္လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးဖိနွိပ္မွဳ လက္သည္တရားခံရွာေတြ႕ျပီ ….

http://www.myanmarexpress.net/2012/08/blog-post_550.html#.UCtP8ly8Gjs.facebook

From : Tharthar Thartharlay

ယခုျပသနာအစသည္ကားေရွ႕ဦးစြာစတင္ခဲ့သည္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ခြဲထြက္ေရး

လိုလားေသာ အစြန္းေရာက္ ရခိုင္ပါတီ (RNDP)မွအ၀ကၽြန္းသားရခိုင္ဘဂၤလီ     ဦးေအးေမာင္ႏွင့္၄င္းတို႕လူမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။(၁)စတင္ပံု အခြင့္ အေရး

အနည္းငယ္ရသည္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္မွထြက္ေသာ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြမ်ားကို

ဗမာျပည္အစိုးရကေရာင္း စားျပီး ရေငြကိုယူေနသည္ ရခိုင္ျပည္မွမရဆိုသည္႔

အေၾကာင္း  ကိုအေျခခံျပီးရခိုင္ ျပည္ခြဲထြက္ရန္ၾကိဳးစား သည့္(RNDP) ရခိုင္တိုး                             တက္ေရးပါတီႏွင့္ရခိုင္အစြန္းေရာက္တို႕မွစတင္သည္႕လိုက္ေသာမီပြားမီးစတစ္

ခုျဖစ္သည္။ရခိုင္ျပည္နယ္အျမိဳ႕ျမိဳ႕အနယ္နယ္တိုင္းတြင္ေဟာေျပာပြဲက်င္းပ၊ရခိုင္

ၿပည္ခြဲထြက္ေရးCDမ်ားျဖန္႕ေ၀ျပီးလွဳပ္ရွားခဲ့ၾကရာ မွစတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
(RNDP)သည္ျပႆနာ၏အစကိုသိေသာ္လည္း ယခုမွနယ္စပ္မွ၀င္လာေသာသူ                               မ်ားက ႏိုင္ငံသား/တိုင္းရင္း သားေတာင္းသလို လုပ္ၾကံေျပာဆိုေနပါသည္။မည္

သူကမွထိုကဲသို႕မေတာင္း    ဆိုပါ။အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ယခင္က၄င္းတို႕

ရခိုင္ သီးျခားႏိုင္ငံေတာင္းဆိုလွဳပ္ရွားစဥ္ကပင္ျပည္ေထာင္စုႀကီးႏွင့္ေသြးမခြဲသျဖင့္

မုန္းတီးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။သတင္းမီဒီယာတို႕ႏွင့္ေတြဆံုစဥ္ကလဲ ၄င္းတို႕သာႏိုင္ငံ

သား၊အျခားဘာသာ၀င္မ်ားသည္ မေန႕တေန႕ကမွ၀င္ေရာက္ လာသေယာင္ေျပာ

ဆိုေနပါသည္။အမွန္မွာ၄င္းတို႕သာအ၀ကၽြန္းသားရခိုင္ဘဂၤလီမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
(၂)ေက်ာက္နီေမာ္လူသတ္မွဳမွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ပုဂၢိဳလ္ေရးျပသနာကိုလူမ်ိဳးေရး

ဘာသာေရးအသြင္ေျပာင္းလဲသြားေစရန္ သီတာေထြးႏွင့္ထက္ထက္ျပသနာျဖစ္ပြားသည္

မေရးဘဲ။အမွန္ျဖစ္စဥ္မွာ သီတာေထြးႏွင့္ထက္ထက္တို႕သည္လူငယ္ဘာ၀(၁)ႏွစ္ေက်ာ္

ခ်စ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္။သီတာေထြးမွာ မ်က္ႏွာမ်ားသျူဖစ္သည္။ထက္ထက္ႏွင့္ၾကိဳက္ျပီး(၁)
ၾကာတြင္ေရနံသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕အတြက္လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာသူတစ္ဦးႏွင့္ခ်စ္ၾကိဳက္

ၾကျပန္ရာ နဂိုရည္း စားေဟာင္းထက္ထက္မွာမခံရပ္ႏီုင္ျဖစ္ျပီးထိုေန႕ကသီတာေထြးတစ္

ေယာက္ထဲအျပန္ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္စဥ္ သဘာ၀ဓါတ္ငြမွလက္ရိွရည္းစားႏွင့္ လူသူကင္းရွင္းသည္႕ေနရာတြင္က်ဴးက်ဴးလြန္လြန္ေတြ႕ရေသာ အခါေဒါသ မထိမ္းႏိုင္

ဘဲ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္လိုက္ဖမ္းရာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြမက်ဴးလြန္းေနသူမွာထြက္ေျပး

လြတ္ေျမာက္ သြားျပီး၊သီတာေထြးကိုဖမ္းဆီးမိျပီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထက္ထက္မွာလဲနဂိုကပင္ရခိုင္လူမ်ိဳးဗုဒၶဘာျဖစ္ျပီးမိဘအရင္းမ်ားသည္လည္းရခိုင္

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။  မူဆလင္မ်ားကေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ္

လည္းဇာတိအရ မ်ိဳးတူဇာတ္တူအခ်င္ခ်င္းသာခ်စ္ၾကိဳက္သည္။ စစ္ေတြ၊ေက်ာက္ေတာ္ေျမာက္ဦး၊ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာေက်ာက္ျဖဴ၊ ၇မ္းျဗဲ

၊ေက်ာက္နီေမာ္ရခိုင္ျပည္နယ္ စသည္တို႕တြင္။ရခိုင္ႏွင့္မူဆလင္ယူသည္ကိုတခါမွ  မၾကားဘူးမရိွဘူးပါ၊။(လံုး၀လည္းမရိွပါ)မည္သည္႕ရခိုင္မေလးကမွ မူဆလင္ ကိုမည္႕  အခါမွခ်စ္လဲမခ်စ္မၾကိဳက္သလိုယူလဲမယူပါ၊ဟုတ္မဟုတ္လာေရာက္ေလ့လာပါ။
ယခုကိစၥတြင္လည္းမဆိမဆိုင္လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးကို ေသြးထိုးေပးကာအခြင့္ေကာင္း

ယူျပီးဘာသာလူမ်ိဳးမ်ားခြဲျခားေရးသာျပီးျပသနာမၾကီးထြားၾကီးထြားေစရန္ယုတ္ညံ႕ေသာ

အၾကံအစည္ျဖင့္ပံုေဖၚခဲ့ေလသည္။လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ျပသနာသည္အိမ္တြင္ထိုင္ေနေသာ

၊ျပသနာႏွင့္မဆိုင္ေသာသူမ်ားႏွင့္လံုး၀မသက္ဆိုင္၊မည္သည့္မိဘ၊ဆရာသမား၊လူမ်ိဳး၊ကိုးကြယ္

ရာဘာသာကမွလည္းလူသတ္ပါ၊မုဒိန္းက်င့္ပါမေဟာ၊မဆိုမဆိုင္ယုတ္ညံ႕ေသာစိတ္ျဖင့္  ဆြဲေခၚ၊ဆြဲသြင္းခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။မၾကာမွီက ဂ်ပန္တြင္ျဖစ္ပြာခဲ့ေသာ ဂ်ပန္မေလးတစ္ဦး

ကိုျမန္မာႏွစ္ဦးမွမုဒိန္းက်င့္ခဲ့မွဳတြင္ဂ်ပန္တြင္ရိွေသာျမန္မာအားလံုႏွင့္မည္သို႕မွ်မသက္ဆိုင္၊

၄င္းတို႕တစ္ဦးႏွစ္ဦးႏွင့္သာသက္ဆိုင္သည္႕ျပသနာျဖစ္ေၾကာင္း စဥ္းစားဆင္ျခင္ခြဲျခားသိျမင္

ရန္အေရးႀကီးသည္။(အမွဳအမွန္မွာ အမွန္တ၇ားေပၚေစရန္တရားခံအားရွင္းမျပစ္ဘဲအစ

အဆံုး စစ္ေဆးသင့္သည္ ။ေထာင္ထဲတြင္အိမ္သာမွၾကိဳးဆြဲခ်ေသဆံုးဆိုသည္မွာမည္သူမွမယံု

မည္သို႕မွ်မျဖစ္ႏိုင္ေပ၊ေထာင္သားအေရးၾကီးသူကိုမည္သည္႕အဆင့္ျမင့္အိမ္သာမွမေပးထား၊အိမ္သာ ခြက္ပင္ပလပ္စတိတ္ခြက္သာေပးသည္။ထို႕ကဲ့သို႕တရားခံအားလံုးသတ္ေသမည္ကိုၾကိဳတင္စဥ္း စားျပီးသာျဖစ္သည္။(ေထာင္ထဲေရာက္ဖူးသူတိုင္းသိ၏)(ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားကိုၾကိဳးေပးသင့္

သည္)
(၃) ယချုပသနာတြင္မည္သည့္ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမွလည္း တိုင္းရင္းသားျဖစ္ခြင့္၊ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေတာင္း
ဆိုျခင္း၊ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းမရိွဘဲ ျပသနာကိုပံုၾကီးခ်ဲ့လိုျပီး လူအမ်ား ေဒါသစိတ္မ်ားျဖစ္လာေစရန္
လွည္႕ကြက္တစ္အျဖစ္တရာခံရွာေဖြ ပံုေဖၚခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ရခိုင္တြင္သမိုင္းႏွင္ခ်ီျပီး
ေနထိုင္လာခဲ့ေသာအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကိုေမာင္းထုတ္ရန္ႀကံစဥ္မွဳပင္ျဖစ္သည္။
၄င္းဘဂၤါလီမ်ားသည္လူေနမွုအဆင့္အတန္းနိမ့္က်စြာေနထိုင္ရျပီးလူဟူျပီးသတ္မွတ္ရန္
မဟုတ္ေသာခြဲျခားဖိႏွိပ္ စာမသင္ရ၊ေဆးမကုရ၊ဟိုမသြားရ၊ဒီမသြားရ၊ေနာက္ဆံုးႏြား၀ယ္၊
ဆိတ္၀ယ္မွပင္အစကန္႕သတ္ ဖိႏွိပ္ညွင္းပမ္းမွုကိုခံေနရသည္ကိုအားလံုအသိ
ရခိုင္ေရာက္ဖူးသူတိုင္းသိ၏ႏိုင္ငံတကာမွလည္းအသိျဖစ္သလို႕ကမၻာမွာအဖိႏွိ္ပ္ခံရဆံုး
လူသားမ်ားျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္ခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။
(၄)ယခုျပသနာသည္ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္လံုး၀မသက္ဆိုင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လူအမ်ားစုမွအနည္းစုကို
ဖိႏွိပ္ျပီးျပသနာၾကီးထြားလိုတိုင္း။မုဒိန္းက်င့္သည့္၊ဘုန္းၾကီးရိုက္သည္။စြတ္စြဲခ်က္သည္ အဖန္တရာ
အပ္ေၾကာင္းထပ္ေနေသာစြတ္စြဲခ်က္ျဖစ္ျပီးေသြးထိုးေျမွာက္ပင့္လို႕အေကာင္းဆံုးအေၾကာင္းျပခ်က္
ျဖစ္သည္။ဗလီဖ်က္၊မူဆလင္သတ္ခ်င္ရင္ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္ျပဳလုပ္ျမဲျဖစ္၏။
(၅)ႏိုင္ငံသားျဖစ္မွဳတြင္ကမၻာအခ်မ္းသားဆံုး၊ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္နီးျခင္း တိုးတက္ေနေသာႏိုင္ငံ

မ်ားတြင္ဥပမာထိုင္းႏိုင္ငံတြင္၄င္းႏိုင္ငံတြင္ေမြးဖြားပါကႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အလိုအေလွ်ာက္

ရရိွျပီးျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို (၃)ႏွစ္ ၊(၅)(၁၀)ႏွစ္တစ္ဆက္ထဲေနထိုင္

ပါကႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အလိုအေလွ်ာက္ရရိွႏိုင္ပါလွ်က္၊ကမၻာဆင္းရဲဆံုႏိုင္ငံ

က်မွ ႏွစ္ေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီေနထိုင္ေနပါလွ်က္မည္သိုမွႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမရႏိုင္သလို၊လူ

တစ္ေယာက္ဟုေခၚဆိုႏိုင္ျခင္းမရိွေလာက္ေအာင္ပင္ဖိႏွိပ္ညွင္းပမ္းခံေနရသည္ကို လက္

ေတြ႕ေလ့လာရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။ဘဂၤလားသည္ပင္ယခင္ကရခိုင္နယ္နမိ္တ္ပိုင္ နက္ျဖစ္

ၿပီးသြားလာကူးလူသည္မွာမဆန္းလွပါ၊ဘဂၤလားတြင္ပင္ဘဂၤလီရခိုင္ေက်းရြာမ်ား  စြာရွိပါ သည္။ယခင္ရခိုင္ျပည္နယ္ဥကၠဌဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ေမာင္သည္ပင္ရခိုင္ဘဂၤလီပင္ျဖစ္သည္.၊

ရေနာင္း၊ျမ၀တီ၊မဲေဆာက္၊တာခ်ီလိတ္တို႕တြင္ရွမ္း၊ဗမာတို႕ကူးလူးဆက္ႏြယ္သြားလာ

သည္မွာမဆန္းသလို၊မူဆယ္ၾကယ္ေခါင္တြင္လည္းတရုပ္ျမန္မာ၊ကူလူဆက္သြယ္သြား

လာေနသည္မွာထူးဆန္းေသာျပသနာမဟုတ္ေၾကာင္းျမန္မာသိ၊ကမၻာသိ၊သမိုင္ပညာရွင္

မ်ားအသိျဖစ္၏
(၆)ကမၻာႏိုင္ငံအသီသီးတြင္ ဥပမာ ထိုင္း၊မေလး၊ဘဂၤလာဂ်ပန္ တို႕တြင္ ျမန္မာမ်ားစြာေအာက္

ေၿခသိမ္းအခိုင္ခံ ၊အလုပ္သမားဘ၀မ်ားျဖင့္လုပ္ကိုင္ေနရသည္ကိုကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ေတြးေတာျပီး
၄င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာမ်ားကိုယခုကဲ့သို႕ လုပ္ေဆာင္ပါကမည္ကဲ့သို႕ၾကံဳေတြ႕ရမည္
ကိုဆင္ျခင္ေတြးေတာႏိုင္ၾကပါသည္။
(၇)တရားဥပေဒေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပသနာျဖစ္ပြာခဲ့ရာ ေက်ာက္နီေမာ္တြင္လူသတ္မွဳတြင္ တရားခံ
ဖမ္းဆီးရာတြင္ေဒသခံမူဆလင္မ်ားမွ၀ိုင္းျပီးဖမ္းေပးခဲ့လိုတရားခံကိုခ်က္ျခင္းဖမ္းမိေသာ္လည္း
ျပသနာအားလံုး၏အစျဖစ္ေသာသံတြဲေလအိတ္ကားေတာင္ကုတ္တြင္းတားဆီးျပီး(ေတာင္တြင္း
ၾကီး+ေျမာင္းျမျမိဳ႕မွခရီးသည္)ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္မဆိုင္ေသာအျပစ္မဲ့ႏိုင္ငံသား တရားက်င့္ရာ
မွျပန္လာေသာအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္(၁၀)ဦးကိုရက္ရက္စက္စက္ကားေပၚမွဆြဲခ်ျပီးခုတ္
ထစ္ရက္စက္မွဳျဖစ္ေသာျမိဳ႕လံုးကၽြတ္မွပါ၀င္ေသာလူသတ္မွဳတြင္တရားခံဖမ္းဆီးရာတြင္လြန္စြာ
ေအးေဆးစြာေဆာင္ရြက္ေနျပီးယခုအခ်ိန္ထိတရားခံတစ္ဦးမွ်မဖမ္းေသးပါ(အစီရင္ခံစာေ၇းေနတုန္း)
၊ရေသ့ေတာင္တြင္ရြာမီးရိႈရန္လာေသာအ၀ကၽြန္းသား
(ရခိုင္ဘဂၤလီဗုဒၶဘာ၀င္)မ်ားကိုမြတ္ဆလင္ဘာ၀င္မ်ားကျပန္ခုခံရာတြင္ျဖစ္ပြားေသာလူေသမွဳတြင္
ေနမဆိုင္းဘဲရြာလံုးကၽြတ္လူေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီဖမ္းဆီးမွဳကိုခ်က္ျခင္းျပဳလုပ္ေနေသာတရားစီရင္ေရးႏွင့္
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္ရိွျမို႕မ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားစြာကို အိမ္မ်ားကိုမီးရိႈ၊
ေစ်းမ်ားကိုမီးရိႈ၊ဗလီမ်ားကိူမီးရိႈျပီးအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကိုအမိုးအကာမရွိေသာ ျမို႕ျပင္မ်ားသို႕
ေမာင္းထုတ္ေနေသာဖိႏွိပ္ေနမွုကိုလည္းသမာသမတ္ရိွသူမ်ားကမၻာႏိုင္ငံမ်ားရိွအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ
လက္ေတြကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားမြတ္ဆလင္ဒုကၡ
သည္စခန္းတို႕တြင္မရရိွဘဲ လူၾကီးမ်ားလာစစ္ခ်ိန္တြင္ဟန္ေ၇းျပ(ဓါတ္ပံုရိုက္)ေကာင္းေစရန္အေပး

ေနျပီးလက္ေတြ႕တြင္ပစၥည္းမ်ားရရိွျခင္းမရိွပါကရင္၊ႏွင့္မြန္လူမ်ိဳးမ်ားစြာ၊ခ်င္း၊ကခ်င္မ်ားစြာ
ရြာမ်ားကိုလည္းယခုကဲ့သို႕အိမ္မ်ားမီးရိႈ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္ကိုေလ့လာႏိုင္ပါသည္။တရားခံမ်ား

ကိုသမၼတႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူေပးပါရန္တင္ျပလိုက္ရေပသည္။
သို႕မွသာေခတ္မွီဖြံ႕ျဖိဳးေသာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသစ္ဆီသို႕သြားေသာခရီးသည္သာယာေျဖာင့္ျဖဴးပါ
မည္။ . .

ေနာက္ဆက္တြဲရရွိတဲ့သတင္းကေတာ့ –
ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႕ ျဗိိိတိန္ႏိုင္ငံ ပါလီမန္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးဆိုင္ရာ ပါတီ

ေပါင္းစံု ဥကၠဌ Baroness Kinnock ေရွ႕ေမွာက္မွာ ခုလို ဦးထြန္းခင္က ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။

ရြာေပါင္း ၂၂ မီးရွိဳ႕ ခံရျပီး လူေပါင္း ၁၂၀၀ ေပ်ာက္ဆံုးကာ အစၥလာမဘာသာ၀င္ လူေပါင္း

၈၀၀၀၀ ထိ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္လို႕ တင္ျပသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ဦးထြန္းခင္က ဒီျပႆနာ

ကို ျဖစ္ပြားေအာင္ အစိုးရတြင္းက တင္းမာသူေတြနဲ႕ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး

ပါတီက အကြက္ခ် စီစဥ္ခဲ့တယ္လို႕ ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

ျဗိတိန္ ပါဘီမန္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္းေထာက္ခံ ေပးသူကေတာ့ မ်ားမၾကာမီက A friend’s

appeal to Burma (ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မိတ္ေဆြတဦး၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္) ကို ေရးသားသူ

CSW မွ Benedict Rogers ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခား ေနာက္ထပ္ ကူညီ ေပးသူေတြကေတာ့

ရခိုင္စီမံကိန္း ( Arakan Project) က Chris Lewa ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးနဲ႕ Burma Campaign

UK တို႕ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar Express

Posted in: ရိုဟင္ဂ်ာ,သတင္း
Email This
BlogThis!
Share to Twitter
Share to Facebook

Advertisements

2 comments on “ရခိုင္လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးဖိနွိပ္မွဳ လက္သည္တရားခံရွာေတြ႕ျပီ ….

  1. အံ့ၾသစရာ ေကာင္းတယ္။ Myanmar Express ရဲ႕ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ေတြမွာ ဒီလုိသတင္းကို ေဖာ္ျပေပးတာ ထူးဆန္းေနတယ္။ Myanmar Express က တာ၀န္ရွိသူေတြ စိတ္မႏွံ႕တဲ့သူေတြပဲ ျဖစ္ရမယ္။ အယင္သတင္းေတြမွာ ဘုရားနဲ႕အမ်ဳိးတူတဲ့ ကုလား ကို ႏွိပ္ကြပ္ထားတဲ့ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသာ ယုတ္မာပက္စက္ ေအာက္တန္းက်တဲ့ သတင္း ေတြ ကို သာ ေဖာ္ျပေနရာက အခု ဘုရားနဲ႕အမ်ဳိး တူတဲ့ ကုလားသတင္း အမွန္ (ဘုရားအမ်ဳိးလို႔စဥ္းစားမိလို႕လားမသိ) ကို ေဖာ္ျပေပးတာ ဒီေကာင္ေတြ ရူးေနၾကၿပီထင္တယ္ (အာဏာရူး ၊ စစ္ေခြးရူး) ။တူရကီက ေဒၚလာသန္း ၅၀။ ေဆာ္ဒီက သန္း ၅၀ ။ ယူေအအီးကလဲ လႈဦးမယ္ ဆိုေတာ့…… စဥ္းစားၾကည့္လုိ႔ ရပါၿပီ။ သူတို႔ အေမလင္ အေမရိကန္ေတာင္ ေဒၚလာ ၃ သန္းေလာက္ပဲ ေပးႏိုင္တာ။ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံေတြက အမ်ားၾကီးေပးေတာ့ ဗမာစုတ္ေတြ ေခြးဘုရားပြဲ ေတြ႕ၿပီး သိပ္ေပ်ာ္ေနၾကၿပီ။ တစ္သက္လုံးက NLD နဲ႕ မြတ္စလင္မ်ားကို ပိုးစိုးပက္စက္ ႏွိပ္ကြပ္ေစာ္ကားေရးသားခဲ့တဲ့ Myanmarexpress.net လုိ စစ္ေခြး Website ကေတာင္ အထက္က သတင္းကို ေဖာ္ျပေပးလာတာဟာ????????????

  2. အံ့ၾသစရာ ေကာင္းတယ္။ Myanmar Express ရဲ႕ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ေတြမွာ ဒီလုိသတင္းကို ေဖာ္ျပေပးတာ ထူးဆန္းေနတယ္။ Myanmar Express က တာ၀န္ရွိသူေတြ စိတ္မႏွံ႕တဲ့သူေတြပဲ ျဖစ္ရမယ္။ အယင္သတင္းေတြမွာ ဘုရားနဲ႕အမ်ဳိးတူတဲ့ ကုလား ကို ႏွိပ္ကြပ္ထားတဲ့ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသာ ယုတ္မာပက္စက္ ေအာက္တန္းက်တဲ့ သတင္း ေတြ ကို သာ ေဖာ္ျပေနရာက အခု ဘုရားနဲ႕အမ်ဳိး တူတဲ့ ကုလားသတင္း အမွန္ (ဘုရားအမ်ဳိးလို႔စဥ္းစားမိလို႕လားမသိ) ကို ေဖာ္ျပေပးတာ ဒီေကာင္ေတြ ရူးေနၾကၿပီထင္တယ္ (အာဏာရူး ၊ စစ္ေခြးရူး) ။တူရကီက ေဒၚလာသန္း ၅၀။ ေဆာ္ဒီက သန္း ၅၀ ။ ယူေအအီးကလဲ လႈဦးမယ္ ဆိုေတာ့…… စဥ္းစားၾကည့္လုိ႔ ရပါၿပီ။ သူတို႔ အေမလင္ အေမရိကန္ေတာင္ ေဒၚလာ ၃ သန္းေလာက္ပဲ ေပးႏိုင္တာ။ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံေတြက အမ်ားၾကီးေပးေတာ့ ဗမာစုတ္ေတြ ေခြးဘုရားပြဲ ေတြ႕ၿပီး သိပ္ေပ်ာ္ေနၾကၿပီ။ တစ္သက္လုံးက NLD နဲ႕ မြတ္စလင္မ်ားကို ပိုးစိုးပက္စက္ ႏွိပ္ကြပ္ေစာ္ကားေရးသားခဲ့တဲ့ Myanmarexpress.net လုိ စစ္ေခြး Website ကေတာင္ အထက္က သတင္းကို ေဖာ္ျပေပးလာတာဟာ????????????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: