1 Comment

မာဆက္(KTV) မီးေရာင္စံုေအာက္က ျမန္မာမိန္းခေလး ဘ၀

မာဆက္(KTV) မီးေရာင္စံုေအာက္က ျမန္မာမိန္းခေလး ဘ၀

KTV ၊ (မာဆက္) အႏိွပ္ခန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္ မ်ားတြင္ လွည္ ့လည္ ေဖ်ာ္ေျဖ ေရးး အသြင္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ေမာ္ဒယ္ မေလးမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္..၊အဆိူ ပါမိန္းကေလးမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင္ ့ ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာေျပျပစ္ၾကသူ မ်ားျဖစ္ၾက ပါ တယ္။အလႊာ အသီးသီးမွ ဆင္းသက္္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္..၊သူတို ့ က်င္လည္ ရာ ေနရာမ်ား ကေတာ ့ …စားေသာက္ဆိုင္ အမည္ခံ ကာရာအိုေကခန္းမ်ား၊ အလွျပင္ဆိုင္အမည္ ခံအႏွိပ္ခန္း မ်ား. .စင္တင္ေတးဂီတ အမည္ခံ ေမာ္ဒယ္မေလးမ်ား ထားရွိေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္..။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင္ ့ မိန္းကေလးတို ့ သဘာ၀ အလွတရားမ်ားကို ဗန္းျပကာေငြ ရွာ ၾကေသာေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္..။
ပထမဦးစြာတင္ျပမွာက ကာရာ အိုေကခန္းမမ်ား..တြင္ က်င္လည္ၾကေသာ မိနး္ကေလးမ်ား၏ ဘ၀ အေၾကာင္းျဖစ္ ပါသည္..။
ထိုမိန္း ကေလးမ်ားသည္အသက္အားျဖင္ ့ (17 ႏွစ္မွ30)၀န္းက်င္သာရွိၾကပါ သည္။ထို မိန္းကေလးမ်ား ရုပ္ရည္ အ တန္သင္ ့ ရွိၾကျပီးပညာေရးအေနႏွင္ ့ ေတာ ့ အခ်ိဳ ့က အေျခခံအဆင္ ့ အခ်ိဳ ့ ကေတာ ့ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္း တက ္ ဆဲ မိန္းကေလးမ်ားပါ ပါ၀င္ ပါသည္။ပထမႏွစ္..ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္း သူမ်ားပါ၀င္ေနၾကမွာထူးျခားမွဳ ့ တခု ျဖစ္ပါ သည္..။သူတို ့ ၏ေျပာဆိုခ်က္ အရ ပညာဆက္လက္ သင္ရန္ အတြက္ ေငြေၾကးမျပည့္ စံုျခင္း၊မိဘမ်ားမွ စီးပြားေရးက်ပ္ တည္းလာမွဳ ့ ေၾကာင္ ့ ေက်ာင္းစရိတ္ ဆက္လက္မပံ့ပိုးႏိုင္ေတာ ့ ျခင္းတို ့ ေၾကာင္ ့ ပညာအတြက္ ဘ၀ က ိ ု ႏွစ္ၾက သူမ်ား ျဖစ္ ပါသည္။ ထိုမိန္းက ေလး မ်ိဳးသည္မ်ားေသာအားျဖင္ ့ အလုပ္သေဘာ ဆက္ဆံံ မွဳ ့မွလြဲရ်္လူသိမခံၾကပါ ။ေနာက္ထိုအထဲတြင ္ အမ်ားဆံုး ေရာက ္ ရွိလာၾကသူမ်ားကေတာ ့ ယခင္အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ နယ္မွေနရ်္ လာေရာက္လုပ္ကိုေနၾကသည္ ့ အထည္ ခ်ဳပ္ သမ ေလးမ်ားျဖစ္ပါသည္ ။ျပည္ပ မွလာေရာက္လုပ္ ကိုင္ၾကေသာ အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခေနအရေသာ္၄င္း ၊အစိုးရ၏စီပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား အေပၚသေဘာ ထားေျပာင္း လဲလာျခင္းေၾကာင္ ့ ေသာ္၄င္း၊လွ်ပ္စစ္ မီးသံုးစြဲရာတြင ္ လံု ေလာက္စြာမရရွိမွဳ   ့ေၾကာင္ ့ေသာ္၄င္း အေၾကာင္း အမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းခဲ့ ၾကပါသည္..။
ထိုအခါတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားမွမိန္းကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ ရပါသည္..။ ထိုမိန္းကေလး မ်ား သည ္ မိမိ ဘ၀ ရပ္တည္ေရး ႏွင့္ အျခားအလုပ္မ်ားေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္ရွားပါးမွဳ ့ တို ့ ေၾကာင္ ့ အ၀င္လြယ္ အထြက္ လြယ္ေငြရလြယ္ေသာ ကာရာအိုေကခန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရင္း ယခုတိုင ္ ရုန္း မထြက္ႏိုင္သ ူ အမ်ားအျပားရွိေန ၾက ပါသည္ ။ ေနထိုင္ၾကသည္ ့ ပံုစံမ်ားကေတာ ့ အလွ်င္းသင္ ့ သူမ်ားႏွင္ ့ တိုက္ခန္း မ်ားစပ္္တူဌားရမ္း ေနထိုင္ၾကျခင္း၊ဆိုင္မ်ားမွစီစဥၤေပးေသာအေဆာင္မ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကျခင္းမ်ားစသည္ျဖင္ ့ေန ၾက ပါသည္။စားေရးေသာက္ေရးအေနႏွင္ ့ ကေတာ ့ မနက္ခင္းပိုင္းတြင္မိမိေငြျဖင္ ့၀ယ္စားညစာ အတြက္မူ လာ ေေရာ က္ ၾက ေသာဧည္ ့ သည္ မ်ားထံမွေက်ြး သမွ် ျဖင္ ့ ခ်ိဳ ့ ခ်န္ ကာ ရသမွ် ေငြ ကိုစုျပီး အေ၀းမွမိဘ မ်ားကိုေထာက္ ပံ့ ၾကပါသည္ ။
အလုပ္ခ်ိန္မွာ ညေန(5း00)ေလာက္မွစတင္ကာည(2း00)ေလာက္ထိရွိၾကပါသည္ ။ထိုဘ၀မ်ားတြင္ ၾကာရွည္ က်င္လည္ ခဲ့ ၾကသည္ ့ မိန္းကေလးအမ်ားစု မွာ က်င္လည္ရာပါတ္၀န္းက်င္ ၏ရိုက္ခတ္မွဳ ့ ေၾကာင္ ့ စိတ္အလိုလိုက္ရင္း အရက္စြဲ ၊ေၾကးစားဘ၀ ၊ေငြ ေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ား၏လေပးစနစ္ျဖင္ ့ အငယ္အေနွာင္းဘ၀မ်ားျဖင္ ့ သာနိဂုန္းခ်ဳပ္ရပါေတာ ့ သည္ ။
(မွတ္ခ်က္)
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခင္က ျမိဳ ့ ၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရန္ကုန္ ၊မႏ ၱေလး ၊ေမာ္လျမိဳင္စေသာ ျမိဳ ့ ၾကီးမ်ားတြင္ အဓိ က ေစ်းကြက္ ျဖစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ရံုးဌာန မ်ား ေျပာင္းေရႊ ့ ဖြင့္လွစ္ရာ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ဆိုင္မ်ား တိတ္တိတ္ပုန္းတိူးခ်ဲ့ ကာေအာင္ ပြဲ ခံ လွ်က္ရွိ္ေနပါသည္ ။

ဒီေဆာင္းပါေလးအား သင္ဖတ္ၿပီးရွယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ အမ်ဳိး သမီးမိန္းကေလးေတြ ရဲ႕ ဘ၀ ကိုယ္ ကယ္ တင္ပါ

Advertisements

One comment on “မာဆက္(KTV) မီးေရာင္စံုေအာက္က ျမန္မာမိန္းခေလး ဘ၀

  1. It’s nothing new as a trend or process in country development same cases happened in Singapore 1950s Malaysia 1960s Thailand 1970-80s Philippine n Indonesia 1090s till today…. Nothing strange to fuck around ….only thing is must know how,to handle their life…… they no need to feel painful or shy for their good job …they must proud of their honest hard earnings…society must accept..this is happening gradually since we see lots of these girls managed to get married have babies in….need to learn lessons from Thai indo Philippine where lots of 1st generation pros managed to uplift their lives to be brothel owners and small business owners…earned n saved good $$$ …so their next generations r out from poverty managed to lead good n comfortable life….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: