1 Comment

အတင္းအဓမၼဘဂၤလီဇတ္သြင္းမႈေၾကာင့္လ၀ကႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြား

RB News
26.4.2013
စစ္ေတြ ။ ။ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ပတ္ ခန္႔မွစ၍ စစ္ေတြ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးရုံးမွ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္ မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားရွိရာသုိ႔ ကားမ်ားျဖင့္ လွည့္လည္၍ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံမည့္ အေၾကာင္း ကုိ အသံခ်ဲ႕စက္ မ်ားျဖင့္ ေၾကညာ ေျပာဆုိခဲ့ရာ ၂၆.၄.၂၀၁၃ မွ ၁၅.၆.၂၀၁၃ ေန႔ထိ ရက္ေပါင္း (၅၀) ေကာက္ ယူ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းကမ္း စာေစာင္ မ်ားကုိပါ ျဖန္႔ေ၀ ခဲ့သည္။
လက္ကမ္း စာေစာင္တြင္ ေရးသား ထားေသာ “ဘဂၤလီ ကုိယ္စားလွယ္” ဟူေသာ အသုံး အႏႈန္းကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ လူထု တစ္ရပ္လုံးမွ လက္မခံ ႏုိင္ေၾကာင္း အပတ္စဥ္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ “စခန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈရုံး” ၌ တရား၀င္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္း အေ၀းတြင္ တင္ျပ ခဲ့ပါသည္။
ယေန႔ (၂၆.၄.၂၀၁၃) နံနက္ ၉ နာရီ ခန္႔တြင္ စစ္ေတြ ၿမဳိ႕ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသုိ႔ လူဦးေရ စာ ရင္း ေကာက္ရန္ဟု အေၾကာင္း ျပကာ ဘဂၤလီ လူမ်ဳိး ဇတ္သြင္းရန္ အတင္း အဓမၼ အားထုတ္ ႀကဳိးပမ္းမႈ တစ္ ရပ္ကုိ လ၀က၊ နစက၊ လုံထိန္း၊ စစ္တပ္၊ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ RNDP ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား ပါ ၀င္ ေသာအဖြဲ႔မွ စတင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဒုကၡသည္ စခန္း အသီးသီးမွ ဒုကၡသည္မ်ား မခံမရပ္ ႏုိင္ျဖစ္ကာ မိမိတုိ႔မွာ ဘဂၤလီ မ ဟုတ္ေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္း ဆန႔္က်င္ ဆႏၵျပ ၾကသည္။
ထုိစဥ္ ဘုေမ ခြဆုံ အနီး စစ္ေဆးေရး အဖြ႔ဲမွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ အိမ္မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ၿပီး ဘဂၤလီ လူဦးေရ စာ ရင္း ေကာက္မည္ဟု ေျပာရာ ဘုေမရွိ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားမွ ဘဂၤလီ လူမ်ဳိး အျဖစ္ စစ္ေဆး မ ခံႏုိင္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိ ေျပာဆုိ သျဖင့္ ထုိစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔မ်ား ရပ္ကြက္ အတြင္းမွ ထြက္သြား ခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ သဲေခ်ာင္း (သံပုိင္ညာ) ဒုကၡသည္ စခန္းသို႔ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔မ်ား ေရာက္လာရာ စခန္းအတြင္းမွ ဒုကၡသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားထြက္လာ ၾကၿပီး မိမိတုိ႔သည္ ဘဂၤလီ လူမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးအျဖစ္သာ စစ္ေဆးခံႏုိင္မည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔မွ စစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္ဘဲ ထြက္ခြာ သြားခဲ့သည္။
ဒါးပုိင္ရြာ တြင္လည္း သဲေခ်ာင္း ကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။
နံနက္ ၁၀ နာရီ ခန္႔တြင္ ေဘာဒူဖ ဒုကၡသည္ စခန္းသုိ႔ ဘဂၤလီ လူဦးေရ စစ္ေဆးရန္ ၀င္ေရာက္ လာေသာ အဖြဲ႔အား စခန္းရွိ ကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားက လက္မခံ ႏုိင္ေၾကာင္း ၂ နာရီခန္႔ ၾကာေအာင္ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဘာဒူဖ ဒုကၡသည္ စခန္းႏွင့္ သေကၠၤျပင္ ေက်းရြာ တုိ႔တြင္ ေဒသခံမ်ား၊ ဒုကၡသည္ မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔တုိ႔ အၾကား အျငင္းပြားမႈ မ်ားျဖစ္ပြားၿပီး ရုန္းရင္း ဆန္ခတ္ ျဖစ္ၾကရာ ရဲႏွင့္ နစက မ်ားမွ ေသနတ္ မုိးေပၚ ေထာင္လ်က္ အခ်က္ (၂၀) ခန္႔ ပစ္ၿပီး လူအုပ္ အတြင္းသုိ႔ပါ ပစ္ခတ္ရာ ေဘာဒူဖ ဒုကၡသည္ စခန္းမွ (၁၅) ႏွစ္ အရြယ္ လူငယ္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ “မုိဟာမတ္ အလီ (ဘ) ဦးကဘီရ္ အဟမတ္” ကုိ က်ည္ဆန္ ထိမွန္ သြား၍ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ ရသြား ခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္ စြာရေသာ္လည္း ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္ အခက္ အခဲျဖစ္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။
စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔မ်ားသည္ သေကၤၠျပင္ ေက်းရြာတြင္ စာသင္ေက်ာင္း အနီးမွ ရုိဟင္ဂ်ာ အိမ္တစ္အိမ္ကုိ ၀င္ၿပီး မိသားစု မ်ားကုိ ေခၚကာ ထုိအထဲမွ လူငယ္ တစ္ဦးအား လူဦးေရ စာရင္း ေမးျမန္းစဥ္ လူမ်ဳိး ေန ရာတြင္ ျဖည့္ရန္ “ရုိဟင္ဂ်ာ” လူမ်ဳိးဟု ေျပာသျဖင့္ လ၀က အရာရွိ တစ္ေယာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ဟု ေျပာရ မည္လား ဟုဆုိၿပီး ပါးရုိက္ သျဖင့္ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ မ်ားမွ မခံ မရပ္ႏုိင္ ျဖစ္ၿပီး ရုန္းရင္း ဆန္ ခတ္ ျဖစ္ကာ ထုိစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔အား ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ ခဲ့သည္။ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔မ်ား ထြက္ေျပး စဥ္ အေျမာက္ တပ္မွ တပ္သား တစ္ဦး လမ္းတြင္ ခလုတ္ တုိက္မိၿပီး ကတၱရာ လမ္းမ ေပၚ တြင္ ေမွာက္ ရက္ သား လဲက်၍ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ေမးေစ့ ကြဲၿပီး ေသြးထြက္ သံယုိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ က်န္ေသာ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔၀င္ အခ်ဳိ႕ လည္း ခဲထိမွန္၍ ဒဏ္ရာ အနည္း အက်ဥ္းစီ ရသည္ဟု သိရသည္။
ထုိ႔ေနာက္ တစ္နာရီခန္႔ အၾကာတြင္ လုံထိန္း တပ္သားမ်ား၊ စစ္သားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား သေကၠၤျပင္ႏွင့္ အျခားေသာ ဒုကၡသည္ စခန္း မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာၿပီး၊ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ မ်ားအား ယခုကဲ့ သုိ႔ ၿပဳမႈျခင္းအား မေက် မနပ္ ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာ လူႀကီး မ်ားတြင္ တာ၀န္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့ သုိ႔ ျဖစ္ေအာင္ အားေပး လႈံ႔ေဆာ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ ၾကေၾကာင္း စြပ္စြဲ ေျပာဆုိၿပီး အခင္း ျဖစ္ရာ ေနရာသုိ႔ သြား ကာ ပတ္၀န္းက်င္ အနီးရွိ အိမ္မွ ေဒၚေဆာ္ေလမာ (ဘ) ဦးဆီရာဇ္ (အသက္ ၄၂ ႏွစ္) (သေကၤၠျပင္)ႏွင့္ မုိဟာမတ္ ဟာရွင္မ္ (ဘ) ဦးဟာမိတ္ဟူစိန္း (အသက္ ၁၅ ႏွစ္) (ဒုံးျပင္၊ ေတာင္) တုိ႔ကုိ လ၀က အရာရွိမွ “သူတုိ႔ သိတယ္” ဟုညြန္ျပ သျဖင့္ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားသည္။
ထုိ႔အျပင္ ညေန ၄း၄၅ နာရီ ခန္႔တြင္ ျပည္နယ္ အစုိးရ ရုံးသုိ႔ ရပ္မိ ရပ္ဖ (၁၀) ဦးကုိ ေခၚယူ သြားသည္ ဟုသိရသည္။ ထုိသုိ႔ ေခၚယူ သြားေသာ္ လည္း ေခၚသြားသည့္ အေၾကာင္း ရင္းကုိ ယခု အခ်ိန္ထိ မသိရွိ ရေသးေပ။ အဆုိ (၁၀) ဦး ျပန္လာမွသာ သိရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရြာသူ ရြာ သားမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ မ်ားမွ စုိးရိမ္ ေၾကာင့္ၾက လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
Advertisements

One comment on “အတင္းအဓမၼဘဂၤလီဇတ္သြင္းမႈေၾကာင့္လ၀ကႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြား

  1. ကမၻာ့သမိုင္းမွာေရာ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာပါ ဘယ္တံုးကမွမရွိခဲ့တဲ့ အမည္တစ္ခုကို လိမ္လည္အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ ဘဂၤလီဆိုတဲ့ ဇာတိနာမည္ကိုေတာင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျပစ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ မင္းတို႔ကုလားေတြဟာ ေတာ္ေတာ့ကိုယုတ္မာေကာက္က်စ္ၿပီး ေအာက္တန္းက်တဲ့ေကာင္ေတြပါလား

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: