Leave a comment

မိမိဇာစ္ျမစ္ကိုမိမိမသိေသာျမန္မာ (MYANMAR WHO DON’T KNOW THEIR OWN ORIGIN)

မိမိဇာစ္ျမစ္ကိုမိမိမသိေသာျမန္မာ (MYANMAR WHO DON’T KNOW THEIR OWN ORIGIN)
ယခုတေလာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကုလားမုန္းတီးေရးုအၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ထြန္းေနေသာအခ်ိန္အခါ လည္းျဖစ္သည္။ဒါ ေပမယ့္ ကုလား၏အဓိပါၸယ္ ႏွင့္ ဗုဒၶ ၏ အဓိပါၸယ္၊ အႏွစ္ သာရကိုသိပါသလား လိုေမးလ်င္တိက်ေသာအေျဖေပးႏိုင္သူမရွိသေလာက္ ျဖစ္သည္ကိုမည့္သူမွ်ျငင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ကုလားဆိုတဲ႔ စကားလံုး ကိုတစ္လံုးတည္း ေတာင့္မသံုးဘဲ လီးကုလား၊ ေစာက္ ကုလား၊အေမလိုးကု လားစသည္ဆဲဆိုတဲ႕စကားလံုးမ်ားႏွင့္တြဲဖက္သံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ထိုသို႕ဆဲဆို ျခင္းျဖင့္ မိမိကိုး ကြယ္ေသာေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းဆဲရာေရာက္သည္ကိုပင္သတိမရွိၾကဘူး။ကမၻာလူဦးေရးျပန္႔ပြားမူ/ပထ၀ီအေနအထားႏွင့္နယ္ခ်ဲ႔တို႕၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသေဘာအရကုလားလူမ်ီဳးမ်ားသည္ ေမြးရာပါကံမ ေကာင္းလိုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေမြးဖြား လာ ေသာ္ လည္းျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္းေမြးဖြားလာသူဘယ္ကုလားမွ်မိမိကိုမိမိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားလာျခင္းအတြက္မိမိကိုးကြယ္ေသာဘုရား ကိုေက်းဇူးတင္ မည္မဟုတ္ပါ။

ကုလားဆိုသည္မွာ ကုလပုတၱ ဆိုေသာ(ျဗဟ္မီ)စကားလံုးမွဆင္းသက္လာျပီး ကုလ္ ႏွင့္ ပုတၱ တို႔ကိုေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။အဓိပါၸယ္မွာအားလံုးျပီးျပည့္စံုေသာ သူ(မ်ီဳးေကာင္းမ်ီဳးသန္႕၊ ဘုရားျဖစ္တန္ေသာသူ၊အလြာအတန္းစားျမင့္သူ၊အလံုးစံု)ဟုအဓိပါၸယ္ရသည္။ ဥပမာ ကုလသမဂၢ=ကမၻာအျမင့္ဆံုးသမဂၢ(ရံုး)။ ကုလဇီ၀=ဘ၀ တစ္ခုလံုး စသည္ျဖင့္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶျမတ္ စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္မ်ီဳးဆက္သံုးဆက္ထိထိမင္းမ်ီဳးမင္းႏြယ္ကုလားလူမ်ီဳးသာျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ကုလားဆိုတဲ့စကားလံုး၏အႏွစ္သာရအရကုလားလူမ်ီဳးသာလ်င္ဘုရားျဖစ္ႏိုင္သည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာမ်ီဳးေကာင္းမ်ီဳးသန္႕ျပည့္စံုသူပါရမီျပည့္မွဘုရားျဖစ္မည္၊ ဘုရားျဖစ္ရန္ပထမအဆင့္သည္မ်ီဳးေကာင္းမ်ီဳးသန္႔ျဖစ္ရသည္ အတြက္ကုလားျဖစ္ရမည္္။

ဒါေၾကာင့္ျမန္မာလူမ်ီဳးတစ္ဦးဘုန္းၾကီး၀တ္လ်င္ျမန္မာ့နာမည္မ်ားျဖစ္ေသာ ျမင့္ႏိုင္၊ ၀င္ႏိုင္ဦးစ သည္တို႔ကိုစြန္႔လြတ္ျပီး ၀ီရသူ (Veera=Hero ), ဥတၱမ (Uttam = Better )   ပညာ၀ရ(Panyawar= စာတတ္ေပတတ္) စသည္ျဖင့္ကုလားနာမည္တစ္ခုခုဦးစြာမွည့္ေခၚရသည္။ျမန္မာ့နာမည္ျဖင့္ဘုန္း ၾကီးေတာင ့္မ၀တ္ႏိုင္ သည္ အ တြက္ ကုလား ဟန္ေဆာင္ျပီးဘုန္းၾကီး၀တ္ရသည္သေဘာပါဘဲ။ ကုလားကိုဆဲလ်င္ဗုဒၶဘာသာကိုစြန္႕လြတ္ရန္မွအပအျခားမရွိပါဘူး။

ျမန္မာစာေပသည္ျမန္မာလူမ်ီဳးေတြကထီတြင္ထားေသာစာေပမဟုတ္ဘဲ ကုလားျဗဟ္မီစာေပမွ တိုက္ရိုက္ကူးယူထားျပီး အ ေခ်ာင္းကိုအလံုးသို႕၄င္း၊စက္၀ိုင္းျခမ္း ႏွင့္ ဘဲဥပံုကိုစက္၀ိုင္းသို႔၄င္း၊ ၊ေခါင္းရွည္ကိုေခါင္းတိုသို ႔၄င္းေျပာင္းယူျခင္းသာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စကားသည္လည္း ၆၀%ေက်ာ္ ကုလားစကားမွယူထားျပီး Sha,Sa(ရွ ႏွင့္ စ)အသံကို Tha(သ)အသံျဖင့္၄င္း၊ေရွ႕တြင္ သေ၀တို မပါဘဲအေနာက္တြင္အသတ္ျဖင့္ဆံုးေသာစကားလံုးမ်ားကိုအသတ္ျဖဳတ္အသံျဖင့္၄င္းေျပာင္း ယူျခင္း သာျဖစ္ သည္။

ဘဂၤလီစကားလံုး ႏွင့္ ျမန္မာစကားလံုးတို႔ကိုေအာက္တြင္ႏိႈင္းထားသည္ကိုေလ့လာႏိုင္သည္။
1)   Akash=အာကာသ

2)   Parnnya=ပညာ
3)   Mangal = မဂၤလာ
4)  Mangal Sutra=မဂၤလာသုတၱရ
5)  Mandak=မ႑ပ္
6)   Uttam=ဥတၱမ
7)  Gautam=ေဂါတမ
8)  Rahul = ရာဟုလ
9)  Sanskar=သခၤါရ
10)  Shauk=ေသာက 11)Jeevitdan=ဇိ၀ိတဒါန
12)  Bada=ဗရား=ဘုရား
13)  Antim=အႏၵိမ
14)  Alankar=အလကၤာ
15)  Amarpur=အမရပူရ
16)  Pratiwi= ပထ၀ီ
17)  Manush=မႏုသ
18)  Siddhart=သိဒၵတၱ
19)  Uttar=ဥတၱရ
20)  Dhakshin=ဒကိဏ
21)  Suria=သူရီယ
22)  Purush=ပုရိသ
23)  Niyam=နိယမ
24)  Ek=ဧက
25)  Moron=မရဏ
26)ွ  Sukh=စကၡဳ
27)  Rup=ရူပ
28)  Pujapat=ပူဇာပသ
29)  Amangal=အမဂၤလာ
30)  Rajghar=ရာဇျဂ္ိဳဟ္
31)  Chakkar=စၾကၤာ
32)  Bhasha=ဘာသာ
32) Dharam Chakkar=ဓမၼစၾကာၤ
33)  Chaand=စႏၵာ
34)  Preet=ျပိတၱာ
35) Rakshak=ရက=ဘီလူး
36)  Shabapati=သဘာပတီ    ……    စသည္တို႕ျဖစ္သည္။Ministry of Tourism ကတရား၀င္ေၾကာ္ျငာထားသည္မွာျမန္မာယဥ္ေက်းမူသည္ Indo China (ကုလား/တရုပ္ ဖက္စပ္) ယဥ္ေက်းမူျဖစ္သည္။ဒါေၾကာင့္ျမန္မာ အ၀တ္အစားသည္ ကုလားကဲ့သို႕ မလံုျခံဳဘဲ၊တရုပ္ကဲ့သို႔လည္းအလွန္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာ  လူမီ်ဳး တစ္ခ်ိဳ႕ ႏွင့္ ၀ိနည္းႏွင့္မညီေသာ သကၤန္း၀တ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ဗုဒၶျမတ္ စြာ သည္နိဗၺာန္တြင္ပင္စိတ္ညစ္ေနရမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။
ေက်းဇူးရွင္ကုလားကိုေစာ္ကားေနသည္အျပင္ဘုရားကိုပါဆဲဆိုေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစာေပအကရာႏွင့္ဗ်ဥ္းတို႔ကိုကုလားစာေပႏွင့္ေအာက္တြင္ႏိႈင္းယွဥ္ျပထား သည္။   ျမန္မာစာေပတြင္(အ) ဆိုတဲ႔ သရ ကိုဗ်ည္းႏွင့္တြဲထားသည္မွလြဲျပီးအစီစဥ္ကအစထပ္တူတူညိသည္။ ဗဟုသုတၾကြယ္၀ပါေစ။
Tun Tha Facebook
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: