Leave a comment

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၃၆ႏွစ္က မင္းတုန္းမင္း မကၠာျမိဳ႕ တြင္ ေဆာက္လႈ သည့္ေဒါင္းဇရပ္

"လြန္ခဲ့သည့္ ၂၃၆ႏွစ္က မင္းတုန္းမင္း မကၠာျမိဳ႕ တြင္ ေဆာက္လႈသည့္ေဒါင္းဇရပ္<br /> =========================================<br />  ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ အတၳဳပၸတၱိ</p> <p>မကၠာျမိဳ့ရံုးေတာ္တြင္ ဤစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရာ၌ ေမာင္လာနာ (သို႕) အစၥလာမ္တို ့၏ကာဇီ (သို႕) တရားပိုင္မင္း၏ေရွ႕ေတာ္တြင္ ေရးသားခ်ဳပ္ဆို ထုတ္ျပန္ထားခဲ႔ေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္အေၾကာင္း ကို ေရးသားထားပါသည္ ။</p> <p>ဟစ္ဂ်ရီသကၠရာဇ္ ၁၂၀၀ ျပည့္နွစ္ ဇြလ္ကာအ္ဒါ လ ၂၀ ရက္ေန ့မကၠာျမိဳ႕ရံုးေတာ္ ရွရာတရားဌာ နတြင္ ေရစစၥၾတီ မွတ္ပံုတင္သည့္အေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္ ။</p> <p> ၄င္း ဇရပ္ေတာ္ ၾကီးကို ရန္ကုန္ျမိဳေန မိုဟာမက္၏သား ဟာဂ်ီ ခလီဖြာအဟ္မက္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕ေန အပၸဒူရဟ္မန္း၏ သား ဟာဂ်ီ အပၸဒူလ္ကရီမ္ (ခ) ဦးေရႊေပၚ နွင့္ ပုသိမ္ျမိဳ႕ေန အပၸဒူလ္ရဟီးမ္၏ သား ဟာဂ်ီ မိုဟာမက္ ဟနီဖ္တို ့က အိမ္ေရွ႕မင္းသား ၏ သားေတာ္ ကုန္းေဘာင္မင္း၊ ၄င္း ကုန္း ေဘာင္မင္း၏သားေတာ္ `မင္းတုန္းမင္း´ ၏ တရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အျဖစ္ေဆာက္လုပ္ ဝကဖ္ျပဳလုပ္သည့္အေၾကာင္းကိုေရးသားထားပါသည္ ။</p> <p> ဟစ္ဂ်ရီ သကၠရာဇ္ ၁၂၀၀ ျပည့္နွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီး လွဴဒါန္းခဲ႔ၾက သျဖင့္ ယခု ဟစ္ဂ်ရီ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ (ယခုစာကိုေရးသားခ်ိန္ထိုစဥ္က) ခုနွစ္ နွင့္တြက္ၾကည့္ေသာ္ ဇရပ္ၾကီး ေဆာက္လုပ္ျပီးစီး လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကသည္မွာ နွစ္ေပါင္း ၉၉ နွစ္ၾကာခဲ႔ေပသည္။မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီး က ဇရပ္ေတာ္ၾကီး ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရန္ လႊဲအပ္ျခင္းခံၾကရေသာ ဟာဂ်ီ ၃ ဦးတို ့၏အမည္မ်ား မွာ ………</p> <p>(၁)ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေန ဦးမိုဟာမက္၏သား ဟာဂ်ီခလီဖြာအဟ္မက္(ခ) ခလီဖြာသခင္ ဟာဂ်ီဦးဖိုးျမ<br /> (၂) မႏၱေလးျမိဳ႕ေန ဦးအပၸဒူရဟ္မန္း ၏ သား အပၸဒူလ္ကရီမ္ (ခ)ဟာဂ်ီဦးေရႊေပၚနွင့္<br /> (၃)ပုသိမ္ျမိဳ႕ေန အပၸဒူလ္ရဟီးမ္ ၏ သား ဟာဂ်ီ မိုဟာမက္ဟနီဖ္တို ့က ..</p> <p>ဥပရာဇာအိမ္ေရွ ႔ ့မင္းတရားၾကီး၏ သားေတာ္ ေရႊဘိုကုန္းေဘာင္မင္း တရားၾကီး၊ ၎ ေရႊဘို ကုန္းေဘာင္မင္းတရားၾကီး၏ သားေတာ္ `မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီး´ကိုယ္စား ေဆာက္လုပ္ လွဴ ဒါန္း ခဲ႔ၾကေလ၏ ။ ဇရပ္ေတာ္ၾကီးေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကသည္မွာ နွစ္ေပါင္း ၉၉နွစ္ ၾကာေလျပီ ။ (ထိုစဥ္က)</p> <p>ထိုအခါက မကၠာျမိဳ႕သို ့ခရီးသြားရသည္မွာ ယခုအခ်ိန္အခါကဲ႔သို ့မလြယ္ကူလွေပ ။ ကိုးလ တစ္ နွစ္ ၾကာျမွင့္ပါသည္။ မကၠာျမိဳေတာ္ ေရာက္ျပီး ဇရပ္ၾကီး ေဆာက္လုပ္ ျပီးစီးသည္ အထိမွာလည္း ကိုးလတစ္နွစ္ၾကာပါလိမ့္ မည္ ။ခရီးသြား ဇရပ္ေတာ္ၾကီး ေဆာက္လုပ္ျပီး တစ္နွစ္ခြဲေက်ာ္နွစ္နွစ္ ခန္ ့ ၾကာပါလိပ္မည္။မႏၲေလး အရပ္သို ့မေျပာင္းေရႊ႕မွီ အမရပူရ ျမိဳ႕ေတာ္မွလႊတ္လိုက္သည္နွင့္ တူ၏ ။ထို ့ျပင္ တစ္ေၾကာင္းကား မႏၲေလးျမိဳ႕ သတၲဌာနနွင့္တကြ ျမိဳ႕မတည္မီ က လႊတ္ျခင္း ျဖစ္ ပါလိမ့္မည္ ။ </p> <p>ထို ့ေၾကာင့္ ခလီဖြာသခင္ဟာဂ်ီ ဦးဘိုးျမနွင့္ ဦးေရႊေပၚတို ့ကလြယ္လြယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွဟု ေရစစၥ ၾတီ စာခ်ဳပ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ၾကေလ၏ ။အိမ္ေရွ ႔မင္းဆိုသည္မွာ ေရႊဘိုအေလာင္းမင္းတရားၾကီး ဦး ေအာင္ေဇယ်၏`ေျမးေတာ္´ဘိုးေတာ္ဦးဝိုင္း ၏ သားေတာ္အၾကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္္။</p> <p> (ပို႕စ္တင္သူ၏ မွတ္ခ်က္ - လက္ရွိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ဟစ္ဂ်ရီသကၠရစ္ ၁၄၃၆ ခုႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။)"

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ အတၳဳပၸတၱိ

မကၠာျမိဳ့ရံုးေတာ္တြင္ ဤစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရာ၌ ေမာင္လာနာ (သို႕) အစၥလာမ္တို ့၏ကာဇီ (သို႕) တရားပိုင္ မင္း၏ေရွ႕ေတာ္ တြင္ ေရးသား ခ်ဳပ္ဆို ထုတ္ျပန္ ထားခဲ႔ေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ သည့္ အေၾကာင္း ကို ေရးသား ထားပါသည္ ။

ဟစ္ဂ်ရီသကၠရာဇ္ ၁၂၀၀ ျပည့္နွစ္ ဇြလ္ကာအ္ဒါ လ ၂၀ ရက္ေန ့မကၠာျမိဳ႕ရံုးေတာ္ ရွရာတရားဌာ နတြင္ ေရစစၥၾတီ မွတ္ပံုတင္သည့္ အေၾကာင္း ေရး သား ထားပါသည္ ။

၄င္း ဇရပ္ေတာ္ ၾကီးကို ရန္ကုန္ျမိဳေန မိုဟာမက္၏သား ဟာဂ်ီ ခလီဖြာအဟ္မက္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕ေန အပၸဒူရဟ္မန္း၏ သား ဟာဂ်ီ အပၸဒူလ္ကရီမ္ (ခ) ဦးေရႊေပၚ နွင့္ ပုသိမ္ျမိဳ႕ေန အပၸဒူလ္ရဟီးမ္၏ သား ဟာဂ်ီ မိုဟာမက္ ဟနီဖ္တို ့က အိမ္ေရွ႕မင္းသား ၏ သားေတာ္ ကုန္းေဘာင္မင္း၊ ၄င္း ကုန္း   ေဘာင္ မင္း၏သားေတာ္ `မင္းတုန္းမင္း´ ၏ တရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အျဖစ္ေဆာက္လုပ္ ဝကဖ္ျပဳ လုပ္သည့္ အေၾကာင္းကိုေရးသား ထား ပါ သည္ ။

ဟစ္ဂ်ရီ သကၠရာဇ္ ၁၂၀၀ ျပည့္နွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီး လွဴဒါန္းခဲ႔ၾက သျဖင့္ ယခု ဟစ္ဂ်ရီ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ (ယခုစာကိုေရးသားခ်ိန္ထိုစဥ္က) ခုနွစ္ နွင့္တြက္ၾကည့္ေသာ္ ဇရပ္ၾကီး ေဆာက္လုပ္ျပီးစီး လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကသည္မွာ နွစ္ေပါင္း ၉၉ နွစ္ၾကာခဲ႔ေပသည္။မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီး က ဇရပ္ေတာ္ၾကီး ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရန္ လႊဲအပ္ျခင္းခံၾက ရေသာ ဟာဂ်ီ ၃ ဦးတို ့၏အမည္မ်ား မွာ ………

(၁)ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေန ဦးမိုဟာမက္၏သား ဟာဂ်ီခလီဖြာအဟ္မက္(ခ) ခလီဖြာသခင္ ဟာဂ်ီဦးဖိုးျမ
(၂) မႏၱေလးျမိဳ႕ေန ဦးအပၸဒူရဟ္မန္း ၏ သား အပၸဒူလ္ကရီမ္ (ခ)ဟာဂ်ီဦးေရႊေပၚနွင့္
(၃)ပုသိမ္ျမိဳ႕ေန အပၸဒူလ္ရဟီးမ္ ၏ သား ဟာဂ်ီ မိုဟာမက္ဟနီဖ္တို ့က ..

ဥပရာဇာအိမ္ေရွ ႔ ့မင္းတရားၾကီး၏ သားေတာ္ ေရႊဘိုကုန္းေဘာင္မင္း တရားၾကီး၊ ၎ ေရႊဘို ကုန္းေဘာင္ မင္းတရားၾကီး ၏ သားေတာ္ `မင္းတုန္းမင္း တရားၾကီး´ကိုယ္စား ေဆာက္လုပ္ လွဴ ဒါန္း ခဲ႔ၾကေလ၏ ။ ဇရပ္ေတာ္ၾကီးေဆာက္ လုပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကသည္မွာ နွစ္ေပါင္း ၉၉နွစ္ ၾကာေလျပီ ။ (ထိုစဥ္က)

ထိုအခါက မကၠာျမိဳ႕သို ့ခရီးသြားရသည္မွာ ယခုအခ်ိန္အခါကဲ႔သို ့မလြယ္ကူလွေပ ။ ကိုးလ တစ္ နွစ္ ၾကာျမွင့္ပါသည္။ မကၠာျမိဳေတာ္ ေရာက္ျပီး ဇရပ္ၾကီး ေဆာက္လုပ္ ျပီးစီးသည္ အထိမွာလည္း ကိုးလတစ္နွစ္ၾကာပါလိမ့္ မည္ ။ခရီးသြား ဇရပ္ေတာ္ၾကီး ေဆာက္လုပ္ျပီး တစ္နွစ္ခြဲေက်ာ္နွစ္နွစ္ ခန္ ့ ၾကာပါလိပ္မည္။မႏၲေလး အရပ္သို ့မေျပာင္းေရႊ႕မွီ အမရပူရ ျမိဳ႕ေတာ္မွလႊတ္လိုက္သည္နွင့္ တူ၏ ။ထို ့ျပင္ တစ္ေၾကာင္းကား မႏၲေလးျမိဳ႕ သတၲဌာနနွင့္တကြ   ျမိဳ႕မတည္မီ က လႊတ္ျခင္း ျဖစ္ ပါလိမ့္မည္ ။

ထို ့ေၾကာင့္ ခလီဖြာသခင္ဟာဂ်ီ ဦးဘိုးျမနွင့္ ဦးေရႊေပၚတို ့ကလြယ္လြယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွဟု ေရစစၥ ၾတီ စာခ်ဳပ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ၾကေလ၏ ။အိမ္ေရွ ႔မင္းဆိုသည္မွာ ေရႊဘိုအေလာင္းမင္းတရားၾကီး ဦး ေအာင္ေဇယ်၏`ေျမးေတာ္´ဘိုးေတာ္ ဦးဝိုင္း ၏ သားေတာ္အၾကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္္။

(ပို႕စ္တင္သူ၏ မွတ္ခ်က္ – လက္ရွိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ဟစ္ဂ်ရီသကၠရစ္ ၁၄၃၆ ခုႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း   ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္ ရန္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: