Leave a comment

သမၼတသည္ပါတီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို နာခံရ မည္ ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္း စု ၾကည္ ေျပာ ဆို

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရပါတီ NLD ၏ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပံု – Channel NewsAsia)

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီက အစိုးရဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ခန္႔အပ္ခံရမည့္ သမၼတသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ပါတီ၏ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ႏွင့္ မူဝါဒအတိုင္း လိုက္နာရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စင္ကာပူ ႐ုပ္သံ Channel NewsAsia ႐ုပ္သံ သတင္း ဌာန ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ အကယ္၍ NLD ပါတီ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါက သမၼတသည္ အေျခခံဥပေဒ အရ ခန္႔အပ္ျခင္း သာ ျဖစ္ လိမ့္မည္ဟု ေျပာသည္။

“သူ႔မွာ အာဏာရွိမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ပါတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာကို သူ႔အေနနဲ႔ အျပည့္အ၀ နားလည္ထားရပါမယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

“ယုတၱိက်က်လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ဒီတနည္းပဲ ရွိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဘယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွာမဆို အႏိုင္ရရွိတဲ့ ပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္က အစိုးရ အႀကီးအကဲ ျဖစ္လာပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဒီအေျခခံ ဥပေဒက ပါတီေခါင္းေဆာင္က အစိုးရအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲလုပ္တာကို ခြင့္မျပဳဘူး ဆိုရင္ က်မတို႔ အေနနဲ႔လည္း အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ရပါမယ္။ ဒါမွသာ က်မတို႔ ပံုမွန္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းအတိုင္း ဆက္သြားႏိုင္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူကထပ္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ သမုိင္း၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ ကတည္းက သမၼတ၏ အထက္တြင္ သူရွိေၾကာင္း NLD ပါတီ ဥကၠ႒   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္လည္း အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါက စစ္အစိုးရ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတရာထူး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ မရွိသည့္အတြက္ ခန္႔အပ္ခံရသည့္ သမၼတကို သူက ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူက ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ခန္႔အပ္ခံရမည့္ သမၼတသည္ ညႊန္ၾကားခ်က္မွန္သမွ်က သူ႔ဆီက လာလိမ့္ မည္ဆုိသည္ကို နားလည္ ထားရမည္ဟု သူက ထပ္ေျပာသည္။ ထိုအခ်က္က အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို ထိခိုက္ ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟုလည္း ဆိုသည္။

“အစိုးရရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ဘာေၾကာင့္ ထိခိုက္ရမွာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ အစိုးရတခု ရွိေနမွာပဲ။ အဲဒါက စနစ္တက် အလုပ္လုပ္ေနလိမ့္မယ္။ ဘာလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သမၼတကို အတိအက်ေျပာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ထို႔အခါ အာဏာရွင္ စနစ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာႏိုင္မည္လားဟု Channel NewsAsia က ေမးသည့္ အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NLD ပါတီ၏ အင္အားက ျပည္သူတို႔ အားေပးေထာက္ခံမႈ အေပၚတြင္ မူတည္ေနသည့္ အတြက္ NLD က ထိုလမ္းေၾကာင္းသို႔ သြားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“က်မတို႔ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေတာင့္ခံႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်မတို႔မွာ ျပည္သူရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ ရွိေနပါတယ္။ အစိုးရေတြ ဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ အေပၚမွာ မွီခိုရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္ေတာ့မွ အာဏာရွင္ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္က ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆက္လက္ရယူထားသည့္ အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စစ္တပ္ႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ စြမ္း အေပၚ စိုးရိမ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္တပ္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ဟု ေျပာ သည္။

“စစ္တပ္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ပဲ ျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးက လုပ္ကိုလုပ္ရမယ့္ အရာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါက တညတည္း နဲ႔ေတာ့ ျဖစ္မလာပါဘူး။ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ေလ့လာရပါမယ္။ ဒါက သီအိုရီ နည္းလမ္းတခုတည္းနဲ႔ အလုပ္မျဖစ္ဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

“ဒါေၾကာင့္ က်မတို႔ အေၾကာင္းကိစၥေတြ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲဆိုတာက အဲဒါေတြ ဘယ္လုိ ေပၚေပါက္လာသလဲ ဆိုတာေပၚမွာ မူတည္ ပါတယ္။ အဲဒီ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက အခ်ိန္တန္ရင္ သြားရမယ္ဆိုတာ NLD က တရား၀င္ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ မကိုက္ညီလို႔ပါ။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔က ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတခုကို ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ နည္းလမ္းတခုနဲ႔ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္း သြားမွာ   ျဖစ္ပါတယ္။”

“က်မတို႔ အစိုးရဖြဲ႕စည္းၿပီးတာနဲ႔ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ သူတို႔ကို လမ္းဖြင့္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” သူက ထပ္ ေျပာသည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျပည္သူ သန္း ၃၀ ေက်ာ္ မဲေပး ခဲ့ၾကသည္။ NLD ပါတီက သမၼတေရြးခ်ယ္ရန္ႏွင့္ အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၆၇ ရာခိုင္ ႏႈန္း အႏိုင္ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ ထားသည္။

http://mobile.irrawaddy.org/news/2015/11/10/100808.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: