Leave a comment

သမၼတအားမိမိကညႊန္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ လည္း လမ္း ဖြင့္ေပး မည္ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ေၿပာ

image

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၅
M-Media

– အကယ္၍ ပါတီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရ ပါက မိမိတုိ႔ခန္႔အပ္မည့္ သမၼတကုိ မိမိက ညႊန္ၾကားသြား မည္ ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ယေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Channel NewsAsia သတင္းဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး တြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

သူမ၏ ေနအိမ္တြင္ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သမၼအား မိမိတုိ႔က ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈမွာ အေျခခံဥပေဒ၏ လုိအပ္ ခ်က္ႏွင့္ ညီေစရန္သာ   ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

“အဲဒီခန္႔အပ္ခံရတဲ့သမၼတဟာ သူ႕မွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ မရွိဘူးဆုိတာကုိ နားလည္ရပါမယ္။ သူဟာ ပါတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ပဲ ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္” ဟူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါဟာ ယုတၱိရွိတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းပါပဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဘယ္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အႏုိင္ရပါတီရဲ႕   ေခါင္းေဆာင္ဟာ အစုိးရရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ရတယ္။ တကယ္လုိ႔ အေျခခံဥပေဒက ဒါကုိ ခြင့္မျပဳရင္ ကၽြန္မတုိ႔က ခ်ိန္ညႇိတာမ်ိဳးေတြ လုပ္ရ မွာျဖစ္ၿပီး ဒါမွသာ ပံုမွန္ ဒီမုိကေရစီ စံညႊန္းေတြအတုိင္း သြားလုိ႔ရမွာပါ”

ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ မီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမမွာ သမၼတအား ပဲ့ကုိင္သူျဖစ္ခ်င္သည္ ဟု ေျပာၾကားထားဖူးသည္။ ယေန႔အင္တာဗ်ဴးတြင္လည္း ထုိသေဘာထားကုိပင္ ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စစ္တပ္က ေရးဆြဲထားေသာ အေျခခံဥပေဒအရ မိမိ သမၼတျဖစ္ေရး ကန္႔သတ္ထား သည့္အတြက္ NLD ႏုိင္ပါက ခန္႔အပ္ခံ သမၼတကုိ ညႊန္ၾကားသူမွာ မိမိသာျဖစ္မည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ မိမိမွာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္အတြက္ သမၼတအေနျဖင့္လည္း ညႊန္ၾကားခ်က္အားလံုးမွာ မိမိထံမွလာမည္ကုိ နားလည္ရမည္   ေၿဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိညႊန္ၾကားမႈမွာ အစုိးရ၏ ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိခုိက္ေစမည္မဟုတ္ဟုလည္း သူမက အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဘာ့ေၾကာင့္ ဒါက အစုိးရရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကုိ ထိခုိက္ ရမွာလဲ။ အစုိးရတစ္ရပ္ ရွိမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေၾကာင့္ အဲဒီအစုိးရကလည္း သူ႕ဟာသူ လည္ပတ္ေနမယ္။ သမၼတကုိ ဘာလုပ္ရမလဲဆုိတာကုိပဲ ေျပာသြားမွာပါ”

ထုိကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းက အာဏာရွင္စနစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာ မည္လားဟု ေမးျမန္းရာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က NLD ၏ အင္အားမွာ   ျပည္သူမ်ား၏ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ မႈအေပၚတြင္ တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ဟု ဆုိသည္။

“ကၽြန္မတုိ႔ ဒီေလာက္အထိ ရပ္တည္လာႏုိင္ခဲ့တာဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပးမႈေၾကာင့္ပါပဲ။ ျပည္သူ႕ရဲ႕ေထာက္ခံမႈအေပၚမွာ မီခုိေနတဲ့ စုိးရဟာ ဘယ္ေတာ့မွာ အာဏာရွင္အစုိးရ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး”

ထုိ႔ျပင္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္မွာ စစ္တပ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သြားမည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ယူထားသည့္ စစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ သူမ၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

“စစ္တပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းအစည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကေတာ့ လုပ္ကုိလုပ္ရမွာပါ။ ဒါက တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ တည္း နဲ႔ေတာ့ ျဖစ္မလာႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေတြကုိ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ နည္းလမ္း ရွာရမယ္။ စာအုပ္ႀကီးအတုိင္းေတာ့ သြားလုိ႔ ဘယ္ရမလဲ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါ့ေၾကာင့္ အေျခအေနကုိၾကည့္ၿပီး ကၽြန္မတုိ႔ လႈပ္ရွား ရမယ္။ ဒါမ်ိဳးက တရားေသမူေတြ ခ်မွတ္ထားလုိ႔မရတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးပါ။ စစ္တပ္ကုိယ္စား လွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ တစ္ခ်ိန္က်ရင္ လႊတ္ေတာ္က ထြက္သြားရမယ္လုိ႔ NLD က ေျပာထားၿပီးသားပါ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒီလုိထုိင္ေနတာ ဒီမုိကေရစီ က်င့္သံုးမႈနဲ႔ မညီဘူး။ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ိဳးနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး သြားမွာပါ။ ကၽြန္မတုိ႔ အစုိးရဖြဲ႕ၿပီးၿပီးခ်င္း ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ကုိ လမ္းဖြင့္ေပး သြားမွာပါ”

Ref: Channelnewsasia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: