Leave a comment

ေရြးေကာက္ပြဲသမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းသစ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔မိသားစု

image

သိန္းေအး

”အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ထံ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အစိုးရတာဝန္ ကို စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ ၿပီး စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမရွိၾကရန္” ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အ စိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ဧည့္ခန္းေဆာင္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲ၌ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရည္ညႊန္းေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ သစ္ဆိုသည္မွာ ျပည္ သူလူထု၏ ေထာက္ခံဆႏၵမဲအမ်ား ဆုံးျဖင့္ အနိုင္ရရွိခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ က ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းမည့္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚ ခင္ၾကည္တို႔၏သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္ သုံးရပ္၊ မဲဆႏၵနယ္ေၿမ ၁၁၅၀ ရွိသည့္အနက္ ေနရာေပါင္း ၁၁၂၃ ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာေပါင္း ၈၈၁ ေနရာတြင္ အနိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္း အားျဖင့္ ၇၈ ဒသမ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အနိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဤရလဒ္မွာ နိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾက ညာခ်က္အရ တြက္ခ်က္တင္ျပထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး နိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ထပ္မံေၾကညာဦးမည့္ အနိုင္ ရလဒ္စာရင္းကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ထားျခင္းမရွိေသးပါ။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ယခုလို ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ ရရွိခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွအစျပဳ၍ ေပးဆပ္လာခဲ့ရေသာ အတိတ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မဆိုထားႏွင့္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲ ဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္မွ နိုဝင္ ဘာ ၆ ရက္အထိ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ျပဳထားသည့္ ရက္ ေပါင္း ၆၀ အတြင္းမွာပင္ နိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားရွိ ၿမိဳ႕ ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္၊ ခရီးစဥ္ေပါင္း ၄၁ ခုကို ေလယာဥ္တစ္ တန္၊ ကားတစ္တန္ျဖင့္ မိုင္ေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္မၽွေသာ ခရီးရွည္ႀကီးကိုသြားခဲ့ၿပီး ျပည္သူသုံးသန္းေက်ာ္ ခန႔္ကို ေတြ႕ဆုံကာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေဟာေျပာခဲ့သည္။ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္အရြယ္သို႔ ေရာက္ေနသည့္တိုင္ ဤမၽွရွည္လ်ား လွေသာ ခရီးစဥ္တစ္ေလၽွာက္ ျပည္သူမ်ားကို နာရီေပါင္း မ်ားစြာ ေဟာေျပာစည္း ႐ုံးခဲ့ၿပီး ေမးသမၽွေမးခြန္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကိုလည္း အျငင္းအပယ္ မရွိ ေျဖဆိုခဲ့ သည္။ ၁၉၈၈ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တည္ ေထာင္ ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂ရ ႏွစ္မၽွ ေလာကဓံလွိုင္း မ်ားၾကားတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲရပ္တည္ ခဲ့ၿပီးမွ ျပည္သူ လူထု၏ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ အမ်ားစုျဖင့္ ယခုလို အနိုင္ရရွိခဲ့ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သုဝဏၰၿမိဳ႕ဦးေစတီ ကြင္း၌ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူထုသိန္းခ်ီ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ ေနာက္ဆုံး မဲဆြယ္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က –
”ကၽြန္မတို႔ဟာ အားလုံးကိုေက်ာသားရင္သားမခြဲ ဘဲဆက္ဆံျခင္းဟာ တကယ့္ကိုသိကၡာရွိတဲ့ အဆင့္ရွိတဲ့ နိုင္ငံရဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့တာဝန္ျဖစ္လို႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အာဃာတမထားဘဲ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနိုင္ရင္ ေတာင္ မွလက္ကမ္းႀကိဳဆိုၿပီး အတူတြဲၿပီးလုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ရွိပါတယ္လို႔ ကၽြန္မေျပာ နိုင္ပါတယ္”ဟု အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရာႏႈန္းျပည့္နိုင္လၽွင္ေသာ္မွ က်န္အနိုင္မရေသာပါတီ မ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္နိုင္ေၾကာင္း၊ အာဃာတကင္း စင္ေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကပင္စတင္ကာ အခက္အခဲဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ လႊားရပ္တည္ ခဲ့ရေသာ ပါတီတစ္ခုအေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါး ရပ္ တည္ခဲ့သည္ကိုခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ အစိုးရဖြဲ႕လၽွင္လည္း ထိုအစိုးရအဖြဲ႕သည္ နိုင္ ငံကိုဦးေဆာင္နိုင္ေသာ အစိုးရျဖစ္လာမည္ကို သူယုံၾကည္ ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္နိုင္ငံဒုတိယသံအမတ္ ႀကီး Ichiro Maruyama ကလည္း အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ ေျဖၾကားခဲ့ပါေသးသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ယခုလိုအားေပးေထာက္ခံမႈ အျပည့္cအဝ ရရွိေန ဆဲျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး အျဖစ္သာမက ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာရပ္တည္ခဲ့ေသာ ပါတီတစ္ခု၏ေခါင္း ေဆာင္လည္းျဖစ္သလို ေဒၚေအာင္ ဆန္း စုၾကည္၏ဖခင္ ျဖစ္သူ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းသည္လည္း ၁၉၄ရ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီး၌ ယခုေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ အနိုင္ရသလိုပင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအနိုင္ရခဲ့သည္ကို ျပန္လည္တင္ျပလို သည္။ ထိုစဥ္က ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးမရေသး။ လြတ္လပ္ေရးေပးမည္ဆိုေသာ ကတိအရ လြတ္လပ္ေရး အရယူနိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒရွိရမည္။ ဖြဲ႕စည္း ပုံေရးဆြဲအတည္ ျပဳနိုင္ေရး အတြက္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ ေတာ္ေခၚရမည္။ တိုင္းျပဳျပည္ ျပဳလႊတ္ေတာ္ေခၚ ဖို႔ဆိုလၽွင္ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ အဂၤလိပ္တို ႔က ေရြးေကာက္ ပြဲကိုက်င္းပေပးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က တပ္မွထြက္ကာ နိုင္ငံေရးသို႔ဝင္သည္။ ျပည္သူမ်ား ၏ တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံမႈကိုရရွိထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းဘဝမွ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ဥကၠ႒တာ ဝန္ကိုယူလ်က္ ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ့ စည္း႐ုံးေရးခရီးဆန႔္ခဲ့ သည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္အစ ျပဳခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္သည္ ၁၉၄ရ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၈ ရက္ေန႔ေရာက္မွ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္ကို သတင္းစာဆရာႀကီး ဦးပုကေလးေရးသားခဲ့သည့္ ”ငါတို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ” စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထား သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခရီးထြက္ရာတြင္ ေတာင္ငူ၊ ပ်ဥ္းမနား၊ မိတၳီလာ၊ ေမၿမိဳ႕၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ သံျဖဴဇရပ္၊ မုဒုံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္၊ ဘားအံ၊ လွိုင္းဘြဲ႕၊ ကပၸလီႏွင့္ သထုံၿမိဳ႕၊ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ႀကီး၊ ကေလာ၊ ေညာင္ေရႊ၊ ပင္လုံ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းရွိ မုံရြာ၊ မေကြးတိုင္း အတြင္းရွိ ေရစႀကိဳ၊ ပခုကၠဴ၊ ေညာင္ ဦး၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ မေကြး၊ ေတာင္တြင္းႀကီး၊ နတ္ေမာက္၊ ေအာင္လံ၊ ျပည္ စသည္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္တစ္နံတစ္လ်ား ကို လွည့္လည္စည္း႐ုံးေဟာေျပာခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္ တစ္ေလၽွာက္တြင္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ ေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ ပင္ပန္းႀကီးစြာ သြားခဲ့ရသည့္ ခရီးစဥ္အခ်ိဳ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကေတာ္ ေဒၚခင္ၾကည္က လိုက္ပါ ခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အဂၤလိပ္တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးကို အရယူရန္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ အရယူေရး လွည့္လည္စည္း႐ုံးေဟာေျပာ ခဲ့သလို တစ္ဖက္တြင္ လည္း အဂၤလိပ္တို႔က လြတ္လပ္ေရးကို အသာတၾကည္ ေပးအပ္ျခင္းမရွိပါက ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ အရယူရမည္ ျဖစ္သည္ကို ၁၉၄ရ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ မုံရြာၿမိဳ႕ သို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ယခုလိုေျပာၾကား ခဲ့သည္။

”အဂၤလိပ္ဟာ အတြင္းေၾကေၾကေနၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္ မို႔ အခု သူဟာ လူလိမၼာစကားကိုေျပာေနရတယ္။ က်ဳပ္ တို႔ကို လြတ္လပ္ေရးလိုခ်င္သလား။ မင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ေၾကညာပါလို႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေပးတဲ့ လြတ္လပ္ ေရးမ်ိဳးကိုမႀကိဳက္ဘူး။ အခု က်ဳပ္တို႔ဟာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္မယ့္သူ ေတြ ကို လိုခ်င္တယ္။ အဂၤလိပ္နဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့အခါမွာ ေက်နပ္ရင္ေက်နပ္၊ မေက်နပ္ရင္ ယခုအမတ္ေတြဟာ သူပုန္အမတ္ေတြျဖစ္ရမယ္။
လႊတ္ေတာ္ကလည္း သူပုန္လႊတ္ေတာ္ႀကီးျဖစ္ရမွာ ပဲ။ ၿပီးေတာ့ အခုလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဟာ မၿပီးေသးဘူး ဆိုတာကို ခင္ဗ်ားတို႔စိတ္ထဲမွာ စြဲထားဖို႔လိုပါတယ္။ က်ဳပ္ တို႔မွာ လုပ္ဖို႔တာဝန္ေတြအမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။ အဂၤ လိပ္ဟာ က်ဳပ္တို႔ကိုလြတ္လပ္ေရးေပးဖို႔အတြက္ က်ဳပ္တို႔ မွာ စိတ္ခ်ရမယ့္အမတ္မ်ားမ်ားလိုတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ က်ဳပ္တို႔ေရြးလိုက္တဲ့ လက္ေရြးစင္အမတ္ေတြကို ခင္ဗ်ား တို႔က မဲေပးဖို႔ပဲရွိတယ္။ အဲဒီလို ခင္ဗ်ားတို႔ကဝိုင္းၿပီးကူ ညီၾကမွ က်ဳပ္ေျပာတဲ့တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာနိုင္မွာ။ အဲဒါမွမဟုတ္ရင္ ဇာတ္ေမ်ာဦးမွာပဲ။ ဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားသေဘာပဲ။ ေပးခ်င္ေပး၊ မေပးခ်င္ေန။ ယခုလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ စာတတ္ဖို႔မလိုေသးဘူး။ တိုက္စရာရွိတိုက္မယ္ဆိုတဲ့ လူကိုပဲလို တယ္။ ေနာင္အ ခါက်မွၾကည့္ၿပီး စာတတ္ေတြနဲ႔ စီမံရမွာပဲ။ အခုစာတတ္ ေတြေရြးလိုက္ရင္ စကားမ်ားေနၾကမွာပဲ။ လြတ္လပ္ေရး စခန္းကို ေရာက္နိုင္ၾကမွာမဟုတ္ဘူး”ဟု ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး အေျခအေနကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာၾကားရင္း မဲဆြယ္ ေဟာေျပာခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္အတြင္း လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ၌ စင္ေပၚမွျဖစ္ေစ၊ ကားေပၚမွျဖစ္ေစ၊ ဘုရား ပရိဝုဏ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ အလ်ဥ္းသင့္သလို ေျပာဆိုစည္း ႐ုံးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ေဟာ ေျပာကာ ျပည္သူလူထု၏ တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံမႈကို အ ရယူနိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄ရ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးက တစ္ျပည္လုံးတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၂၅၅ ေန ရာအနက္ အမတ္ေနရာ ၂၄၃ ေနရာရရွိကာ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၉၅ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အနိုင္ ရရွိခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အနိုင္ရ ခဲ့ၿပီး သုံးလမၽွအၾကာ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႏွင့္ အာဇာနည္ႀကီးမ်ား လုပ္ႀကံခံခဲ့ရသည္။ အာဇာနည္ ႀကီးမ်ားလုပ္ႀကံခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၄ရ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအ စည္းအေဝးကိုက်င္းပရာ ထိုအစည္း အေဝးႀကီးမွေန၍ က်ဆုံး ခဲ့ၿပီးေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ား၏ေနရာတြင္ အစားထိုးအ မတ္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ျခင္းကို အတည္ ျပဳေပးခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္မႈတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ မရွိ ေရြးေကာက္ ခံခဲ့ရသည့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ မ်ားမွာ- ”ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးေအာင္ဆန္းေနရာ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေတာ္ ေဒၚခင္ၾကည္၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳေနရာ၌ ဦးဘခ်ိဳ၏သမီး အႀကီး မခင္ပု၊ ဦးဘဝင္းေနရာ၌ ဦးလွေမာင္၊ မစၥ တာရာဇတ္ေနရာ၌ ၎၏ဇနီး ေဒၚခင္ခင္၊ မန္းဘခိုင္ေန ရာ၌ ၎၏ညီ မန္းဘဆိုင္၊ သခင္ျမေနရာ၌ ၎၏ဇနီး ေဒၚခင္ညြန႔္တို႔ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ အေရြးခံရေၾကာင္း”ဟု၁၉၄ရ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

အာဇာနည္ေခါင္း ေဆာင္ႀကီးမ်ားက်ဆုံးအၿပီး ၎တို႔ ေနရာ မ်ား၌ အစား ထိုးေရြးခ်ယ္ခဲ့ပုံကိုမူ မေတြ႕ရ။

ဆိုခ်င္သည္မွာ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးတြင္ မိသားတစ္စု တည္းမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာ မိသားစုမွာ ရွားပါ သည္။ ထို႔အျပင္ မိသားစုေဆြမ်ိဳးစဥ္ဆက္ လႊတ္ ေတာ္ အမတ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေဆြမ်ိဳးအႏြယ္မွာ သာ၍ပင္ရွား ပါးမည္ထင္ပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ နိုင္ငံကို လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္စြမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အာဇာနည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းသည္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္သလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အစ္ကိုအရင္း မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္သန္း ႏွင့္ ဦးဘဝင္းတို႔သည္လည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖစ္ ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သလို ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္သည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မရွိေတာ့သည့္ေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ က်ဆုံးအၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၈ ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၅ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ရင္ေသြး ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ဖခင္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ပင္ ပါတီႀကီးတစ္ခု ကို ေအာင္ျမင္စြာပဲ့ကိုင္ဦး ေဆာင္နိုင္ခဲ့ၿပီး အမတ္ဦးေရအမ်ားဆုံးျဖင့္ အစိုးရဖြဲ႕ နိုင္သည့္အေျခအေနအထိ အနိုင္ရရွိေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ေဆြမ်ိဳးစဥ္ဆက္ တစ္ခု တည္းမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားဆုံး ေပၚထြန္းခဲ့ သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တို႔မိသားစု၏ ထူးျခားေသာ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုကို မွတ္တမ္းတင္ေရး သားလိုက္ရျခင္းပါ။

ရည္ညႊန္း-
(၁) ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၄ရ ခုႏွစ္ထုတ္ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္ စာေစာင္မ်ား
(၂) ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ အြန္လိုင္းသတင္းမ်ား
(၃) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမိန႔္ခြန္းမ်ား
#Democracytoday

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: