Leave a comment

မ်က္စိအျမင္အာ႐ုံ ခ်ိဳ႕ယြင္းေစေသာ အေၾကာင္းမ်ား

ေပါက္ေပါက္

မ်က္စိေရာဂါႏွင့္ကမၻာ

ကမၻာေပၚတြင္ မ်က္စိကြယ္သူနဲ႔အ ျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားမွာ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ကုန္အထိ ၂၈၅သန္း ခန္႔ရွိေနၾကၿပီး ၎အျမင္ အာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း၈ဝမွာ ကာ ကြယ္ကုသ၍ ရနိုင္ေသာ အေျခအေနေကာင္း မ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ကမၻာ့က်န္းမာ ေရးအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအားလုံးက ႏွစ္စဥ္ ေအာက္ တိုဘာလ၏ ဒုတိယရက္သတၱပတ္ ၾကာသပ ေတးေန႔ ကိုကမၻာ့မ်က္မျမင္ပေပ်ာက္ေရးေန႔ (World Sight Day)အျဖစ္ သကၠရာဇ္၂ဝဝဝ   ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ က်င္းပလာခဲ့ၾကပါတယ္။

မ်က္စိေရာဂါႏွင့္ျမန္မာျပည္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားအျမင္သန္ စြမ္းေရး(Vision 2020) အစီအစဥ္ကို သကၠ ရာဇ္၂ဝဝဝ ၿပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ဝရက္ ေန႔မွစတင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္စတင္ခဲ့ ပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမွတ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာ နိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅၂သန္းခန္႔ရွိရာ ၎တို႔ အနက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ကိုင္စား ေသာက္နိုင္စြမ္း မရွိေလာက္   ေအာင္   မ်က္စိအ ျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕ ယြင္းေနသူဦးေရမွာ ဝ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

မ်က္စိအျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းေစေသာအေၾကာင္းမ်ား

မ်က္စိေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ မေတာ္တဆထိ ခိုက္မိျခင္း(သို႔)လုပ္ငန္းခြင္မွထိခိုက္မႈအႏၲရာယ္၊ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳ(သို႔) ေသြးတိုး (သို႔) ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါတို႔အတြက္ သုံးစြဲလ်က္ ရွိေသာ ပဋိဇီဝ   ေဆးဝါး မ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုး က်ိဳးမ်ား စသည္တို႔ေၾကာင့္ အျမင္အာ႐ုံပ်က္ စီးနိုင္သလို မ်က္စိကို အလြန္အကၽြံသုံး၍ ဂိမ္း ေဆာ့ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာၾကည့္ျခင္း၊ ဖုန္းကစား ျခင္း၊ စာၾကည့္ျခင္း၊   ေနေရာင္ျခည္ေအာက္ ဦး ထုပ္၊ ထီး၊ ေနကာမ်က္မွန္ စသျဖင့္ အကာ အကြယ္မပါဘဲသြား လာျခင္း၊ ေဆးလိပ္အရက္ ေသာက္ျခင္း၊ အသားမႈန္႔မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳမႈန္႔ကဲ့ သို႔ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို စားေသာက္ျခင္းတို႔က လည္း မ်က္စိခ်ိဳ႕ယြင္းေစတဲ့အေၾကာင္းတရား မ်ားပါပဲ။

(၁) မ်က္စိအတြင္းတိမ္ေရာဂါ

အသက္အရြယ္ႀကီးသူေတြမွာ အျဖစ္မ်ား ပါတယ္။ အတြင္းတိမ္ေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ား မွာ- မ်က္စိအျမင္တျဖည္းျဖည္းမႈန္ဝါးလာျခင္း၊ မ်က္စိသူငယ္အိမ္ေနရာတြင္ ျဖဴေနျခင္း၊ နီ ရဲျခင္းမရွိဘဲ နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ မ်က္မွန္ပါဝါ အနီးၾကည့္၊ အေဝးၾကည့္အားလုံးအဆင္မေၿပ ေတာ့ဘဲ မၾကာခဏ မ်က္စိစမ္းသပ္၍ မ်က္ မွန္ပါဝါေျပာင္းလဲေနရျခင္း၊ မ်က္စိအျမင္တစ္ ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္မတူညီဘဲ ပုံရိပ္မ်ားထပ္ျခင္း (သို႔)ၾကည္လင္မႈမရွိျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အ တြင္းတိမ္ေရာဂါအတြက္ မ်က္စိကိုခြဲစိတ္ၿပီး မ်က္တြင္းမွန္(IOL)ထည့္ျခင္းျဖင့္ ပကတိအ တိုင္း အျမင္အာ႐ုံၾကည္လင္ေစ မွာျဖစ္သလို Phaco Machine ျဖင့္ အတြင္းတိမ္ကိုေခ်၍ ခြဲစိတ္ကုသနည္းျဖင့္လည္း ကုသနိုင္ ပါတယ္။

အတြင္းတိမ္ေရာဂါအတြက္ ဓာတ္စာမ်ား မွာ (က)သေဘင္ာ္သီးထဲတြင္ပါရွိေသာ rho-dopsin (ေခၚ) ဗီတာမင္ေအဓာတ္ေပါင္းစု ႏွင့္ဗီတာမင္စီတို႔က မ်က္စိေသြးလည္ပတ္မႈ ကိုအေထာက္ အကူျပဳေပးသျဖင့္ အျမင္အာ ႐ုံတိုးတက္ၿပီး မ်က္စိအားေကာင္းေစကာ ၾကက္ မ်က္သင့္ေရာဂါ၊ အတြင္းတိမ္ႏွင့္ အသက္အ ရြယ္ႀကီးရင့္၍မ်က္စိကြယ္ျခင္းတို႔ကိုကာကြယ္ ေပးပါတယ္။ (ခ) ကြမ္းရြက္က အတြင္းတိမ္၊ ဒဏ္တိမ္ေရာဂါတို႔ေပ်ာက္ကင္းနိုင္ပါတယ္။ ကြမ္းရြက္ကိုဒဂင္ါ္းျပားေစ့ခန္႔ အဝိုင္းျပဳလုပ္၍ ကပ္ပါ (သို႔) ကြမ္းရြက္တစ္ရြက္လုံးကို မ်က္စိအ ရြယ္အေပါက္ေဖာက္၍လည္းကပ္နိုင္ ပါတယ္။ (ဂ) ပင္စိမ္းရြက္ထဲမွာ ဖေလဗိုႏြိဳက္ျဒပ္ေပါင္း ပါရွိ၍ သက္ႀကီးပိုင္းအျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊ အတြင္းတိမ္ႏွင့္မ်က္စိအာ႐ုံခံလႊာသို႔ ခရမ္း လြန္ေရာင္ျခည္က်ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပး နိုင္ပါတယ္။ ေမြးရာပါမ်က္စိမႈန္ျခင္း၊ မ်က္စိ ေအာင့္ျခင္း၊ စူးျခင္း၊ ကိုက္ခဲျခင္းမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ ပင္စိမ္းရြက္ ငါးရြက္ခန္႔စားေပးျခင္းျဖင့္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစနိုင္ပါတယ္။ (ဃ) နိုင္ငံတကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနပညာရွင္ အဖြဲ႕၏မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေျပာင္းဖူးဟာ အ သက္ႀကီး၍အျမင္ အာ႐ုံခံလႊာ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အတြင္းတိမ္ေရာဂါတို႔ကို ကာကြယ္ေပးနိုင္ ေၾကာင္း၊ ေမြးရာပါကေလးမ်ား မ်က္စိကြယ္ ျခင္းကိုတားဆီးနိုင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါ တယ္။ (င) တိမ္ဂမုန္းပင္(ေခၚ) ဂမုန္းတိမ္ျပာ က မ်က္စိအတြင္းတိမ္ေရာဂါအတြက္ လြန္ စြာေဆးဖက္ဝင္ပါတယ္။ တိမ္ဂမုန္းပင္၏ဥ ကို တူးယူ၍   ေနရိပ္တြင္အေျခာက္လွန္းၿပီး အ မႈန္႔ႀကိတ္ပါ။ ၎အမႈန္႔ကို ပ်ားရည္ျဖင့္ေရာ ၍ မန္က်ည္းေစ့ခန္႔ အရြယ္လုံးထားကာ ည စဥ္ တစ္လုံးစီေသာက္ပါ။ ၎အမႈန္႔ကို မၾကာ ခဏရႉေပးပါ။ ၎အမႈန္႔ကို အဝတ္သန္႔သန္႔ တြင္ထည့္၍ မ်က္စိေပၚကို ၁ဝမိနစ္ခန္႔အုပ္ ထားပါ။ တိမ္ဂမုန္း၏ဥကိုျပဳတ္၍ ၎ျပဳတ္ ရည္ျဖင့္မ်က္ႏွာသစ္ပါ။ မ်က္စိကိုေဆးေၾကာ ေပးပါ။ (စ)တစ္ႀကိမ္ကို မိနစ္ ၄ဝခန္႔၊ တစ္ ပတ္ကိုေလး ႀကိမ္ လမ္းေလၽွာက္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ပါ။ ဤနည္းက မ်က္စိအတြင္းဖိအားေတြ   ေလၽွာ့ ခ်နိုင္ၿပီး အတြင္းတိမ္မျဖစ္ေအာင္ ကာ ကြယ္ေပးနိုင္ပါတယ္။ (ဆ)ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ။ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အတြင္းတိမ္္ စြဲေရာဂါျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။

(၂)မ်က္စိေရတိမ္ေရာဂါ

ေရတိမ္ေရာဂါမွာ (၁)ေထာင့္က်ဥ္းေရ တိမ္ႏွင့္(၂)ေထာင့္က်ယ္ေရတိမ္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ (၁)ေထာင့္က်ဥ္းေရတိမ္၏လကၡ ဏာမ်ားမွာ-မ်က္စိကိုက္ျခင္း၊ မ်က္စိနီျခင္း၊ အျမင္အား႐ုတ္တရက္ မႈန္သြားျခင္း၊ မီးအိမ္ မီးလုံးမ်ားၾကည့္ပါက သက္တံ့ေရာင္အဝိုင္းမ်ား ျမင္ရျခင္း၊ မ်က္စိသူငယ္အိမ္ က်ယ္ေနျခင္းတို႔ ျဖစ္ၿပီး မ်က္စိအတြင္းေရဖိအားမ်ားလာ၍ မ်က္ စိအာ႐ုံေၾကာပ်က္စီးနိုင္သျဖင့္ မေပါ့ဆသင့္ ပါဘူး။ (၂) ေထာင့္က်ယ္ေရတိမ္၏လကၡဏာ မ်ားမွာ မ်က္စိအျမင္တျဖည္းျဖည္း မႈန္လာျခင္း၊ အျမင္တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္မတူညီျခင္း၊ မ်က္ စိျမင္ကြင္းက်ဥ္းလာျခင္း၊ မိမိ၏တစ္ဖက္တြင္ရွိ ေသာအရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကိုမျမင္ရေတာ့ဘဲ ခလုတ္တိုက္ထိခိုက္မိျခင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

မ်က္စိေရတိမ္ေရာဂါအတြက္ ဓာတ္စာ မ်ားမွာ (က)ကန္စြန္းရြက္စားသုံးေပးျခင္းျဖင့္ သက္ႀကီးပိုင္း အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ မ်က္ရည္ ပူက်ျခင္း၊ မ်က္စိကြယ္ျခင္းႏွင့္ေရတိမ္ေရာဂါ တို႔ကိုကာကြယ္နိုင္   ေၾကာင္း အေမရိကန္ေဆး သိပၸံပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳထားပါတယ္။ (ခ) မင္းကြတ္သီးစားပါ။ (ဂ) flavonoids ပါေသာ စပ်စ္သီးကိုမွန္မွန္စားေပးျခင္းျဖင့္ မ်က္စိအတြင္းတိမ္ေရာဂါ၊ ေရတိမ္ေရာဂါႏွင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ အစက္အေျပာက္မ်ားေပၚကာ အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕ ယြင္းမႈမ်ား ကို ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေလ်ာ့ပါး သက္သာေစပါတယ္။ (ဃ) နႏြင္းမႈန္႔စစ္စစ္ကို ေန႔စဥ္ လက္ဖက္ ရည္ဇြန္း   ေလးပုံတစ္ပုံေလာက္ ေသာက္ေပးျခင္းက ေရတိမ္စြဲျခင္းကိုမဆိုးရြား လာေအာင္ ထိန္း ထားေပးနိုင္ ပါတယ္။ (င) မ်က္စိေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းနဲ႔ေယာဂက်င့္ျခင္း တို႔က မ်က္စိရဲ့ေသြးလည္ ပတ္မႈအားေကာင္း ေစၿပီး မ်က္စိကို က်န္းမာလာေစနိုင္ပါတယ္။ (စ) ျမင္းခြာရြက္ကိုမွန္မွန္စားေပးျခင္းျဖင့္ အ ျမင္အာ႐ုံကိုၾကည္လင္ေကာင္းမြန္ေစၿပီး မ်က္ စိေရတိမ္ေရာဂါ ကို မျဖစ္ေစပါဘူး။

(၃) မေတာ္တဆထိခိုက္မိျခင္း (သို႔) လုပ္ ငန္းခြင္မွ ထိခိုက္မႈအႏၲရာယ္ ခိုက္ရန္ေဒါသ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ မ်ားက မ်က္စိ၊ မ်က္ခြံႏွင့္မ်က္ႏွာဝန္းက်င္ရွိ အရိုးမ်ားက်ိဳးပဲ့ပ်က္စီးၿပီး အျမင္အာ႐ုံကိုထိ ခိုက္ေစပါတယ္။ အမွိုက္၊ ဖုန္၊ သဲ၊ ခဲ၊ သစ္ သားစ၊ မီးပြား၊ သံမႈန္၊ ပိုးေကာင္ စသျဖင့္ မ်က္စိ အတြင္းသို႔ ဝင္ပါက မ်က္ရည္ယိုျခင္း၊ မ်က္စိ နာျခင္း၊ မ်က္စိနီျခင္းတို႔ျဖစ္ေစကာ ဆိုးဆိုး ရြားရြားအေျခအေနမွာ မ်က္စိကြယ္သြားနိုင္ ပါတယ္။ ေဖာ္ျပပါ မေတာ္တဆထိခိုက္အႏၲ ရာယ္မ်ိဳးႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕လာပါက မေပါ့ဆသင့္ဘဲ နီးစပ္ရာမ်က္စိကုဌာနသို႔ အျမန္ဆုံးသြားၿပ ၍ ကုသမႈခံယူပါ။ အကယ္၍ အက္ဆစ္(သို႔)ထုံး(သို႔)ေရေမႊးတို႔ မ်က္စိထဲဝင္ပါက ဦးစြာမ်က္စိကိုဖြင့္ၿပီးေရမ်ားမ်ားေလာင္း ပါ။ ၿပီးရင္ မ်က္စိကုဌာနသို႔ ေဆာလ်င္စြာျပသပါ။

(၄) မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါ

မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါေၾကာင့္ မ်က္ခြံႏွင့္ မ်က္ေတာင္ေမြးစိုက္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ၿပ ႆနာအျဖစ္ မ်က္ၾကည္ လႊာမွာ အနာျဖစ္ေစ နိုင္ပါတယ္။ ေရာဂါျဖစ္ပါက Tetracycline မ်က္စဥ္းကို တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္ခတ္ ထားေပးရ ပါမယ္။မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါအတြက္ ဓာတ္စာ မ်ားမွာ (က)ႀကိတ္မွန္ရြက္ပÍၥငါးပါးကို ႏုပ္ႏုပ္ စဥ္းၿပီးသား ၂၅က်ပ္သား၊ ထန္းလ်က္ သန္႔ သန္႔ ၁ဝက်ပ္သား၊ အရည္ည§စ္ၿပီးသား ေရွာက္ သီးဖတ္ ၁ဝ က်ပ္သား၊ ၾကက္သြန္နီ ပါးပါး လွီးၿပီးသား ၁ဝက်ပ္သား၊ စမုန္မ်ိဳးငါးပါး (ဇီယာ- စမုံစပါး-စမြတ္-စမံျဖဴ-စမုန္ဖြဲ) အမႈန္႔ႏွစ္ပဲ သားစီ လိုအပ္ပါတယ္။ ၎ေဆးအစုတို႔ကို အိုးသစ္တစ္လုံးထဲတြင္ ဆား သင့္႐ုံႏွင့္ေရသင့္ ႐ုံထည့္ပါ။ ၿပီးေနာက္ မီးဖိုတြင္ ယိုထိုးသလို ထိုးပါ။ ယိုအျဖစ္သို႔ေရာက္လာပါက အေအးခံ ၍သန္႔စင္ေသာဘူးတြင္ထည့္ၿပီး အစာႏွင့္ေဝး ခ်ိန္ နံနက္အိပ္ရာထ-ေန႔လယ္-ညအိပ္ရာ ဝင္ တစ္ေန႔သုံးႀကိမ္ စားေပးပါ။ (ခ) တစ္ကိုယ္ ေရသန္႔ရွင္းမႈျဖင့္ကာကြယ္ပါ။ (ဂ) အျမဲတေစ သန္႔ရွင္းေသာေရျဖင့္ မ်က္ႏွာသစ္ပါ။ (ဃ) အျမဲတေစ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ၊ တို႔ဖတ္ပဝါ၊ လက္ ကိုင္ပဝါ တို႔ကို မိမိတစ္ဦးတည္း သီးသန္႔သုံးစြဲပါ။

(၅) အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့၍ျဖစ္ေသာမ်က္စိေရာဂါ

အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္ေတြမွာ အျဖစ္ မ်ားပါတယ္။ ကေလးငယ္မ်ား ဖ်ားနာ၊ ဝမ္း ေလၽွာ၊ ဝက္သက္   ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း၊ ဗီတာ မင္ေအခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ အစားအစာမ်ားတြင္ အာ ဟာရဓာတ္နည္းပါးျခင္း၊ ငယ္ရြယ္စဥ္က မိခင္ နို႔စို႔ခြင့္မရခဲ့ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ကေလး မ်ားမွာ မ်က္စိအားနည္းျခင္းႏွင့္ မ်က္စိေရာ ဂါေတြျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္။

ကေလးမ်က္စိအားေကာင္းေစမယ့္ ဓာတ္ စာမ်ားမွာ နို႔ႏွင့္နို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေကြကာ အုပ္၊ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အစိမ္းရင့္ေရာင္ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဟင္းႏုနယ္ရြက္ ႏွင့္ဗိုလ္စားပဲသီးမ်ား၊ အဝါေရာင္ အသီးအႏွံ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ လိေမၼာ္သီး၊ ကန္စြန္းဥအဝါ (ေရႊကန္စြန္းဥ)၊ မုန္လာဥနီ၊ သခြားေမႊးသီး၊ သေဘင္ာ္သီး၊ မက္မြန္သီး၊ သရက္သီးမွည့္မ်ား၊ ပဲပင္ေပါက္၊ ၾကက္အသည္း (အထူးသျဖင့္ ၾကက္ဆင္ အသည္း)၊ အမဲအသည္း၊ ပင္လယ္ ငါးတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

(အထူးသတိျပဳရန္)

မ်က္စိအေဝးမႈန္ေရာဂါ၊ ေမြးရာပါ အ တြင္းတိမ္ေရာဂါ၊ ၾကက္မ်က္သင့္ေရာဂါ၊ အ ျမင္အာ႐ုံ လႊာ ကင္ဆာေရာဂါ၊ မ်က္စိေစြေစာင္း ေရာဂါ၊ မ်က္ရည္အိတ္မပြင့္ျခင္းစသျဖင့္ ေမြး ကင္းစအရြယ္ မွစၿပီး ေက်ာင္းမတက္မီအရြယ္ အတြင္းေတြမွာျဖစ္တတ္၍ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိရင္ေသြးငယ္မ်ား ၏အျမင္ႏွင့္ မ်က္စိအ ေနအထားတို႔ကို တစ္ဖက္စီ စစ္ေဆးေပးပါ။

(၆) ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတိုးေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ ဆက္တြဲျဖစ္ပြားသည့္ မ်က္စိေရာဂါ

မ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအ ေန၊ ေနထိုင္စားေသာက္မႈပုံစံမမွန္ျခင္း၊ စိတ္ ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း၊ အေညာင္း ထိုင္ျခင္း၊ က်န္းမာ ေရးလိုက္စားမႈအားနည္းျခင္း၊ ေမြးရာပါေရာ ဂါစသည္တို႔ေၾကာင့္ ကမၻာႏွင့္ တစ္ဝန္း ဆီးခ်ိဳ နဲ႔ေသြးတိုးေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းျမင့္မားလ်က္ရွိ ၾကပါတယ္။ ၎ေရာဂါမ်ား၏ေနာက္ဆက္ တြဲအျဖစ္ အျမင္အားက်ဆင္းလာျခင္း၊ ႐ုတ္ တရက္မ်က္စိကြယ္ သြားျခင္း၊ အျမင္အာ႐ုံလႊာ ပ်က္စီးျခင္း၊ အျမင္အာ႐ုံလႊာေသြးေၾကာေပါက္ ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္လာနိုင္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၎ေဝဒနာရွင္မ်ားဟာ မ်က္စိေရာဂါျပႆ နာမ်ားမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားသည့္ အေန ျဖင့္ ထိုေရာဂါရွိေၾကာင္း စတင္သိရွိခ်ိန္မွစ၍ မ်က္စိကုဌာနသို႔ ေစာစီးစြာ ႀကိဳတင္စစ္ေဆး ၍ ကာကြယ္ကုမႈခံယူသင့္ပါတယ္။ တတ္ကၽြမ္း သည့္ဆရာဝန္မ်ားက ေခတ္မီေလဆာစက္ျဖင့္ ကုသျခင္း၊ မ်က္စိတြင္းသို႔ေဆးထိုး၍ကုသျခင္း တို႔ျဖင့္ မ်က္စိေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါ တယ္။
Last modified onFriday, 06 November 2015 05:05

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: