Leave a comment

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေနာက္ဆုံးေအာင္ပြဲ သည္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးဟု ဆို

သမၼတဦးသိန္းစိန္ , ဦးရဲထြဋ္ , ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန

အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယျဖစ္ေနမႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ သမၼတ ၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က တိုင္းျပည္၏ ႏုနယ္ေသးေသာ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ အစဥ္အလာေကာင္းတခု ခ်မွတ္ေပး ႏိုင္ရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားလိုက္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကို အစိုးရအဖြဲ႔၏ “ေနာက္ဆံုး ေအာင္ပြဲ”ျဖစ္သည္ဟု လည္းသူက ဆိုသည္။

“က်ေနာ္တို႔ အခုႀကိဳးစားေနတာက ေကာင္းမြန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အစဥ္အလာတခုကို တည္ေထာင္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ေရြး ေကာက္ ပြဲတခုကေန ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ အစိုးရက ေနာက္ ထပ္ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရတခုကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးတာမ်ိဳး က်ေနာ္ တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္းမွာ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့တဲ႔ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကထဲက ဒီလိုမ်ိဳး မရွိခဲ့ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ အစိုး ရရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရဲ႕ ေနာက္ဆံုး တာ၀န္ တခုအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ဒါကိုလုပ္ပါမယ္။ အဲဒါက က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ေအာင္ပြဲပါ။” ဟု ဦးရဲထြဋ္က ဧရာ၀တီသို႔ေျပာသည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ NLD ပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ ဆန္း စုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ရက္ NLD ပါတီ အႏိုင္ရေၾကာင္း ေသခ်ာသြားသည့္ အခ်ိန္တြင္   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ ပါသည္။

သမၼတက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ခ်က္ခ်င္းမျပဳလုပ္ခဲ့ဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္းက NLD ပါတီ ဦးေဆာင္ ေသာ အစိုးရသစ္တခု ေပၚေပါက္လာေရးကို အတားအဆီးျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု တခ်ိဳ႕က သတိေပးခဲ့ၾက သည္။

အဆိုပါ စိုးရိမ္မႈမ်ားက အေျခအျမစ္ မရွိဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္ ေနာက္ ပထမဆံုးက်င္းပ သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေခ်ာေမြ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးအတြက္ ျပင္ ဆင္ထား ရန္ မွာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သူက ထပ္ေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္လာမည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း သမၼတ ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ယခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ၿပီးဆံုးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆံုမည္ဟု အခုိင္အမာေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ၄၅ ရက္အတြင္း တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အညင္းပြားမႈမ်ား၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ရွိလာပါကလည္း အဆိုပါ ရက္ အတြင္းတြင္ ေကာ္မရွင္က ဖြဲ႔စည္းေပးသည့္ ခံု႐ံုးက ၾကားနာေျဖရွင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက ႏို၀င္ဘာ လ ၈ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ၄၅ ရက္ျပည့္မည္ ျဖစ္သည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက သူအဆင္ေျပတဲ့အခ်ိန္ သူဆံုးျဖတ္မွာေပါ့။ အဲဒါရွင္းေနတာပဲေလ။ ဒါေပမယ့္ နားလည္ထားဖို႔ က ေတြ႕ျခင္း မေတြ႔ျခင္းနဲ႔ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းနဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ အဲဒါေတာ့ နားလည္ထားဖို႔ လိုတယ္။” ဟု ဦးရဲထြဋ္ ကေျပာ သည္။

သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ကတိေပးခဲသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အစိုးရတခုကို အသိအမွတ္ မျပဳဘဲ သံသယရွိေနသူမ်ားကိုလည္း ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

“က်ေနာ္ေျပာမယ္၊ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ၂၀၁၁ ကလည္း မယံုဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္မယ္ ေျပာေတာ့လည္း မယံုဘူး။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့   ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ္ဆိုေတာ့လည္း မယံုဘူး။ ဒါေပမယ့္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က ကတိေပးထားတဲ့ အတိုင္းလုပ္ျပခဲ့ၿပီးၿပီ။ တာ၀န္လႊဲေပးတာကိုလည္း လုပ္ကိုလုပ္မွာ။” ဟု ဦးရဲထြဋ္က ဧရာ၀တီသို႔ေျပာသည္။

မဲမသမာမႈမ်ားစြာရွိခဲ့သည္ဟု အမ်ားက ယူဆထားခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွ ေပၚထြက္ လာသည့္ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အရပ္သား တပိုင္းအစိုးရ၏ သက္တမ္းက လာမည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္အတြင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လိႈင္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း တို႔ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ စာေရးသား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ စာ မ်ားထဲတြင္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္က အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵရွိေနေၾကာင္းေဖာ္ ျပ ထားၿပီး ေနာက္ အပတ္တြင္ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က လည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကဲ့သို႔ ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးဆံုးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၉၀ ခန္႔၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: