Leave a comment

မည္​သည္​့ အစုိးရမဆုိ အခြန္​န႔ဲ ရပ္​တည္​တ့ဲ အစုိးရ ျဖစ္​​ေအာင္​ ၾကဳိးပမ္​း ​ေဆာက္​ရြက္​ ရမည္​

image

”မည္သည့္အစိုးရကာလမွာျဖစ္ေစ အခြန္နဲ့ရပ္တည္ တဲ့အစိုးရျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရ မွာျဖစ္ ပါတယ္”

ယေန႔ က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးမွာ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ပထမ ေျခာက္လပတ္ကာလ အတြက္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးႏွစ္ဦးေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အေပၚမွာ  အဓိက အခ်က္မ်ားကို   ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပလိုပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရသင့္ ရထိုက္တဲ့အခြန္ေတြ အျပည့္အဝရရွိေစရန္   ရည္မွန္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ဟာေတြ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အေျခ အေနေတြကို ေဆြးေႏြးသြားတဲ့အတြက္ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ႏွင့္  ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားလိုပါတယ္။

မိမိတို႔ တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္ေက်ာ္၊ ငါးႏွစ္  သက္တမ္းကာလအတြင္း  ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔   အႀကိဳးစားဆုံး၊ အျဖစ္ခ်င္ဆုံးကိစၥအေၾကာင္းအရာ တစ္ခု က အခြန္ရရွိေငြတိုးတက္ေရးျဖစ္ၿပီး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ကိစၥလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ေခတ္ အဆက္ဆက္က ရရွိခဲ့တဲ့ အခြန္ေကာက္ခံရေငြေတြထက္ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ရရွိေအာင္ အေလးထားဦးစားေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ဆိုတာကိုလည္း ေကာက္ခံရရွိတဲ့ ဘ႑ာေငြပမာဏမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ အခြန္အေကာက္ရေငြဆိုတာ အမွန္တကယ္ ေကာက္ခံရရွိတဲ့ပမာဏကို  ေဖာ္ျပရတဲ့လုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ ရရွိ ေနတာမဟုတ္ဘဲ ေငြပမာဏကို အတိအက်ရမွသာလွ်င္ တကယ့္ရေငြအျဖစ္ ေဖာ္ျပရတဲ့လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့အတြက္   အင္မတန္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရတဲ့လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္က  ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့  စနစ္ေတြနဲ႔ လူေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆုံးျပဳျပင္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေကာက္ခံရရွိတဲ့ ရလဒ္ ေတြက သက္ေသျပေနျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။  တင္ျပလိုျခင္း အခ်က္ကေတာ့ အခြန္အေကာက္ရေငြ တိုးတက္ရရွိ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႀကီးမ်ားေထာက္ျပသလို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး မ်ား ဆႏၵရွိသလို ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေလး ထားၿပီး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း ပဏာမတင္ျပလိုျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး   လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ အခ်ဳိ႕ကိစၥေတြဟာ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ အမွန္ တကယ္ေဆာင္ရြက္ရတဲ့သူရဲ႕ဘက္ကိုလည္း ၾကည့္ရတဲ့ အေနအထားရွိပါတယ္။ ဆိုလိုရင္းသေဘာကေတာ့ တခ်ဳိ႕ဟာေတြမွာ  Principle   လို႔ေခၚတဲ့ ဥပေဒသနဲ႔အညီ ဆုံးျဖတ္လို႔မရဘဲနဲ႔ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ တဲ့သူေတြဘက္က  Side ကိုလည္း ၾကည့္မွသာလွ်င္ ရရွိ သုံးသပ္ခ်က္ေတြဟာ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေရာက္တဲ့အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတင္ျပခဲ့သလို၊ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနက တင္ျပခဲ့သလို တခ်ဳိ႕ဟာေတြ သည္  လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးတင္ျပခဲ့တဲ့ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္သမွတ္တည္း ပထမ ေျခာက္လပတ္ ၅ဝ၊ ဒုတိယ ေျခာက္လပတ္ ၅ဝ ဆိုတာဟာ  Principle  အရ လုပ္လို႔ရေပမယ့္ အမွန္တကယ္လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ တဲ့ေနရာမွာ သေဘာသဘာဝအရ ဌာနေတြရဲ႕ ေကာက္ခံ ရတဲ့  သေဘာသဘာဝအရ  ကြာဟခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတ္မွတ္တဲ့ပမာဏဟာလည္း ပထမေျခာက္လ ပတ္နဲ႔ ဒုတိယ ေျခာက္လပတ္ ၅ဝ စီ အတိအက် သတ္မွတ္ ရမယ္ဆိုတဲ့ဟာကလည္း လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရာမွာ   ျပန္လည္စဥ္းစားရမယ့္အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ ပထမ ေျခာက္လပတ္မွာ  ေလ်ာ့ၿပီး သတ္မွတ္ထားတယ္ဆိုရင္   ေနာက္ေျခာက္လပတ္က်ရင္ အျပည့္အဝ ႏွစ္ခါေပါင္းရင္ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္ျဖစ္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ ေျခာက္လပတ္မွာ  အေျဖေပၚပါတယ္။ ႏွစ္ခါေပါင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေဆြးေႏြးတာေတြက လည္း အမွန္စာရင္း မဟုတ္ေသးပါဘူး။  ပထမေျခာက္လ ပတ္ကာလမွာ ေကာက္လို႔ရတဲ့ အခြန္ေငြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အမွန္စာရင္းထြက္တဲ့အခါက်ရင္ ခုနကေျပာတဲ့ ပထမ ေျခာက္လပတ္နဲ႔ ဒုတိယ ေျခာက္လပတ္ေပါင္းၿပီး တစ္ႏွစ္ စာထြက္လာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီအခါမွသာ မွန္ကန္တဲ့ သုံးသပ္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္လို႔   ပထမအခ်က္ကို တင္ျပလိုပါတယ္။ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ပထမ ေျခာက္လပတ္မွာ ေလွ်ာ႔ခဲ့ရင္ေတာင္ ဒုတိယေျခာက္လပတ္မွာ အျပည့္ ‘ဒီထက္မက ပိုေကာက္ရတဲ့အေနအထား သဘာဝရွိတာကို   တင္ျပျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့  မၾကာခင္မွာ  ၂ဝ၁၆ အခြန္ အေကာက္ဥပေဒအတြက္  ေရးဆြဲေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေခါင္းစဥ္ေတြမွာ လက္ေတြ႕လုပ္ေနတဲ့ အေနအထား နဲ႔ မကိုက္ညီတာေတြ၊ ဒီႏွစ္ျပင္ရမယ့္အေနအထားေတြရွိ ပါတယ္။ ဥပမာ ဓာတ္သတၱဳပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူသည့္ အတြက္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္လို႔ ဇယားတိုင္ အမွတ္စဥ္၊ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ (၄-၄)မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဓာတ္ သတၱဳဆိုေတာ့  သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနက ေကာက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနက ေကာက္တာက (၄-၉) ေခၚတဲ့ ဓာတ္သတၱဳခြန္နဲ႔ ရတနာခြန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာက ဓာတ္သတၱဳပစၥည္းေပၚမွာ ထုတ္ယူတဲ့အခြန္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ယခုလက္ရွိအေနနဲ႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက အုတ္၊ သဲ၊ ေက်ာက္ လုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာ ေကာက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါကို လာမယ့္အခြန္အေကာက္ဥပေဒမွာ  ျပင္ရ မယ့္ အေနအထားေလးတစ္ခ်က္ ေတြ႕ရွိမႈျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခြန္ရရွိေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီေျခာက္ လပတ္မွာေတာ့ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့   ဒီအေပၚမွာ ယစ္မူးေနဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။ အဓိက ကေတာ့ အခြန္တိုးတက္ရရွိေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ  ႏွစ္စဥ္တိုးတက္လာဖို႔ ရည္မွန္းၿပီးေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း အခြန္ဝန္ပိၿပီးေတာ့၊ မလိုလား အပ္တဲ့အခြန္ႏႈန္းထားေတြပိၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုအေပၚ မွာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေတြျဖစ္တဲ့အေနအထားမျဖစ္ရေအာင္လည္း တစ္ဖက္က ခ်ိန္ဆေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တခ်ိဳ႕ေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့  အခြန္အေကာက္ဥပေဒေတြမွာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကတာ ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ မည္သို႔အခက္အခဲ ေတြရွိေစကာမူ   အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့   အခြန္အေကာက္ရရွိေရးအတြက္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခြန္အေကာက္ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလွ်ာ့ၿပီး ခန္႔မွန္းတာ၊  ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တယ္   လိုခ်င္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။   လုပ္ငန္းသဘာဝအရ ပထမ ေျခာက္လပတ္နဲ႔ ဒုတိယေျခာက္လပတ္ ကြာျခားခ်က္ ေတြကို ခ်ိန္ဆၿပီးေတာ့ လ်ာထားခ်က္နဲ႔ ေကာက္ခံရရွိခ်က္ ကို ႏႈိင္းယွဥ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္တင္ျပတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို  ရွင္းလင္းတင္ျပလိုပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္က မိမိရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့တဲ့  ပါဝါပြိဳင့္အမွတ္   ၁၆ မွာ ပါၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ဘာလဲဆိုရင္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္နဲ႔ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ႏႈိင္းယွဥ္ ခ်က္ဇယားကို တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  ဒီလိုေျပာမွာသိလို႔ ကြၽန္ေတာ္တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေကာက္ခံရရွိေငြျခင္း ယွဥ္လိုက္တဲ့အခါမွာ  ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ေျခာက္လပတ္မွာ ေငြကေတာ့ ေလ်ာ့သြား တယ္ဆိုတာ  ေျပာဖို႔အေနအထားျဖစ္လာတဲ့အတြက္  ယွဥ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ မတူရသလဲ ဆိုရင္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ လ်ာထားခ်က္နဲ႔ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ လ်ာထားခ်က္က ကြာျခားခ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီလ်ာထား ခ်က္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေကာက္ခံထားတဲ့ အေန အထားျဖစ္တဲ့အတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ တိုးတက္ လာေပမယ့္လည္း   ေကာက္ခံရရွိတဲ့ပမာဏဟာ နည္းသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဇယားေလးကို ထည့္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ၂၄ ရက္က သုံးသပ္တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကကေတာ့ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ရရွိတဲ့၊ ရသင့္ ရထိုက္တဲ့အခြန္ရရွိေရး၊ အခြန္ေရွာင္တာေတြ တားဆီး ေဖာ္ထုတ္ေရးကို  အတတ္ႏိုင္ဆုံးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနတာ  တင္ျပလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးတစ္ခ်က္ကေတာ့ အခြန္ေတြ ဘယ္ကို သုံးသြားသလဲ၊Transparence ရွိပါတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ တင္ျပလိုပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကေကာက္ခံ ေနတဲ့ အခြန္နဲ႔အခ၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားက ေကာက္ခံေနတဲ့အခြန္ အေကာက္ရရွိမႈေတြနဲ႔  ကြဲျပားသိေနဖို႔လိုပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေနနဲ႔  ယာဥ္ထိန္းသိမ္းခေတြ ေကာက္ခံတဲ့ကိစၥမ်ဳိးမွာ စည္ပင္ သာယာက ဘယ္လိုျပန္သုံးသလဲ၊ အဲဒီအပိုင္းတစ္ပိုင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္က ေကာက္ခံေနတဲ့ အခြန္အေကာက္အပိုင္းကို  ခြဲျခားစဥ္းစားရပါမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ေကာက္ခံေနတဲ့ အခြန္အားလုံးဟာ  ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္ထဲကို အကုန္ ဝင္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရေငြအေနနဲ႔ ေပၚေပါက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်က္ရေငြကို ျပန္သုံးစြဲတဲ့  ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥေတြ အားလုံးသုံးတာဟာ ဒီအခြန္ အေကာက္ရေငြထဲက အဓိကထားသုံးစြဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္  တင္ျပလိုျခင္းအခ်က္မွာ  အခြန္အေကာက္ရေငြေတြ ဘယ္လိုသုံးစြဲသလဲ၊  Transparence  ရွိပါတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကရတဲ့ အားလုံးဟာ ဘတ္ဂ်က္ကိုဝင္သြားၿပီးေတာ့ ဘတ္ဂ်က္က ေနၿပီးေတာ့ ခြဲေဝသုံးစြဲေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး၊ စည္ပင္သာယာမ်ား၊ အခြန္ အေကာက္မ်ားရတဲ့အပိုင္းဟာ ဘယ္ေနရာမွာ ျပန္သုံး သလဲဆိုတဲ့အပိုင္းဟာ တင္ျပခဲ့သလို ျပည္ေထာင္စုအခြန္ အေကာက္ရေငြနဲ႔၊ ရရွိမႈနဲ႔၊ ဘတ္ဂ်က္မွာ ထည့္သြင္းမႈနဲ႔ ခြဲျခားၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး ဌာနအေနနဲ႔ အခြန္အေကာက္ရရွိေရးကိစၥကို အတတ္ ႏိုင္ဆုံး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားကလည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ မည္သည့္အစိုးရကာလမွာျဖစ္ေစ အခြန္နဲ႔ ရပ္တည္တဲ့ အစိုးရျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾက ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေနအထားသည္ အခြန္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။    အခြန္ အေကာက္တိုးတက္ရရွိေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေန ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း အခြန္ဝန္ထုပ္ပိၿပီး ျပည္သူလူထုကို ဖိတာမ်ဳိးမရွိရေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။  
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းရွိန္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: