Leave a comment

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ ၏ ေတြ႔ဆုံမွဳ သတင္း ထုတ္ၿပန္ ခ်က္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ ၄-၁၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး(ၿငိမ္း)၏ေနအိမ္၌ ႏွစ္နာ ရီခဲြခန္႔ၾကာေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါၿပီး ႏွစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ပါသည္။
==================================
(Credit to Nay Shwe Thway Aung Facebook)
==================================

တိုင္းျပည္အက်ိဳးကိုထိခိုက္ဆုတ္ယုတ္ေစႏိုင္သည့္ အၿငိဳးအေတးႏွင့္အာဃာတတရားမ်ား မိမိတြင္ လံုးဝ မရွိ။ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ေအာင္ျမင္စြာတည္ေထာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္အပါ အဝင္အဖဲြ႕အစည္း အားလံုး ႏွင့္ လက္တဲြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလို”
– ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
“ေရြးေကာက္ပဲြတြင္တရားဝင္အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္၏အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ျဖစ္လာမည္မွာ အားလံုးလက္ခံရမည့္အမွန္တရားပင္ျဖစ္။ သူမအေနျဖင့္တိုင္းျပည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အမွန္တကယ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက မိမိအေနျဖင့္တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ အစြမ္းကုန္ ပံ့ပိုး ကူညီ မည္”
– ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)
* ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ ၄-၁၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီ အခ်ိန္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး(ၿငိမ္း)၏ေနအိမ္၌ ႏွစ္နာ ရီခဲြခန္႔ၾကာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ၾက ပါၿပီး ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ပါသည္။
————————————-
ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားညီ အကိုေမာင္ႏွမ မ်ားခင္ဗ်ာ..
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အမိျမန္မာျပည္သမိုင္းကို ျပန္ လည္ေလ့လာၾကည့္ မည္ဆိုလွ်င္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊ပညာေရးအေျခအေနသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္အေကာင္းဆံုးအေနအထားတြင္ရွိခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာ ရအျပည့္အဝရရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုလည္း လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္နယ္ခ်ဲ႕မ်ား၏ေသြးခဲြအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့မႈႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားစည္း လံုးညီၫြတ္မႈတစ္စတစ္စပ်က္စီးယိုယြင္းလာၿပီး တိုင္းျပည္ၿပိဳကဲြပ်က္သုန္း မည့္အႏၲရာယ္က်ေရာက္ လာေသာ အခါ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ မွ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ ယႏၲရားျဖင့္အစားထိုးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ရသည္ကို အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါသည္။
မူလအစကေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို အေမရိကန္ကဲ့သို႔ေသာ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ တကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ယံုၾကည္ေလးစားစြာဆက္ဆံခဲ့ၾကေသာ္ လည္း   ေခတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီ ေတာ့ေသာ စီးပြားေရးစနစ္မ်ားကိုအခ်ိန္မီေျပာင္းလည္းျပဳျပင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့၍ ျပည္သူလူထု၏အျပင္း အထန္ဆန္႔က်င္ ေတာ္လွန္ျခင္းကိုခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကိုတစ္ဖန္ လဲႊေျပာင္းရယူ ခဲ့ျပန္ပါသည္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ အႏိုင္ရ ခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အႏိုင္ရပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား ယံုၾကည္မႈမတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့၍ တပ္မေတာ္ ဘက္က လည္း ျပည္သူလူထုအျမင္ေစာင္းမႈခံရ၊ အႏိုင္ရပါတီဝင္မ်ားလည္းအေရးယူခံခဲ့ရၿပီး တိုင္းျပည္သည္လည္း ႏိုင္ငံတကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ခဲ့ရကာ ႏွစ္ေပါင္းအစိတ္ခန္႔ထပ္မံ၍ တိုင္းျပည္အေနျဖင့္ထိခိုက္ နစ္နာ ခဲ့ရျပန္ပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကပင္ အစိုးရဖဲြ႕ ႏိုင္ေသာအေနအထားအထိထပ္မံအႏိုင္ရခဲ့ျပန္ပါသည္။ ဒီတစ္ႀကိမ္တြင္ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မသင့္မျမတ္ျဖစ္ေနျခင္းထက္မာန္ မာနမ်ားဖယ္ရွားၿပီး ေတြ႕ဆံုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းကသာ တိုင္းျပည္ အတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိေစမည္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာရရွိခဲ့ေသာသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ကာ ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ခဲ့သလို လက္ေတြ႕တြင္လည္း တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္အမွန္ တကယ္ အသံုးခ် အက်ိဳးရွိေစ ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။
ဒီေနရာတြင္ ကၽြန္ေတာ့္အဖိုးဦးသန္းေရႊႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အေပၚ ကၽြန္ေတာ့္၏ အျမင္ကိုပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းခ်ျပေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူထုအမ်ား စုခ်စ္ခင္ ေလးစားေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္၍ သူ၏ၾသဇာအာဏာသက္ေရာက္မႈ သည္ ျပည္သူ လူထုအေပၚအၿမဲပင္လႊမ္းမိုးသက္ ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ အဖိုးသည္လည္းပဲႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ ခန္႔ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ တပ္မေတာ္ ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္၍ လက္ရွိအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္လည္း သူ႔အေပၚဂါရဝတရားႏွင့္ေလးစားမႈကေတာ့ အၿမဲပင္ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
သူ႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက တိုင္းျပည္ကိုဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းသိမ္ ေမြ႕စြာ တြန္းတင္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီျဖစ္သလို အနားယူစဥ္အခ်ိန္ကတည္းကလည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ လံုးဝပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိသည္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္အခိုင္အမာေျပာႏိုင္သကဲ့သို႔ နီးစပ္ရာအစိုးရလူႀကီးမ်ားကိုလည္း စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သူတိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အခ်ိန္က တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအေပၚ လူအထင္လဲြေစရန္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာေကာလဟလသတင္း မ်ားသည္လည္း ဟုတ္မွန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေအာက္ပါလင့္တြင္ထပ္မံျဖည့္စြက္တင္ျပထားပါသည္။

ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈရေသာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဆရာသမားကဲ့သို႔ျဖစ္ေန သူတို႔၏ ေတြ႕ဆံုမႈသည္အမွန္တကယ္ပင္အေရးႀကီးေၾကာင္း လူတိုင္းသိပါသည္။ ကံေကာင္းခဲ့လွေသာ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ႏွစ္ရက္အတြင္း ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုမႈကို စာဖတ္သူမ်ားဗဟုသုတ ရရွိေစႏိုင္ ရန္အလို႔ငွာ အက်ဥ္းခ်ံဳးတင္ျပလိုပါသည္။
ထိုေန႔က ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ၁၈ ရက္ေန႔ညကကၽြန္ေတာ္မနက္ ၄ နာရီမွအိပ္ေပ်ာ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ တစ္ကမ႓ာလံုး၏ေထာက္ခံအားေပးမႈကို ရရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြတြင္လည္းအႏိုင္ ရရွိထား သည့္ပါတီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ေတြ႕သည့္အခါ မည္သည့္စကားကိုစေျပာရမည္လည္းကို အဖန္ဖန္ျပန္လည္ စဥ္းစား ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါ သည္။ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ေလဆိပ္မွသူမေနအိမ္သြား ေနေသာလမ္းတစ္ေလ်ာက္သည္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ဘဝတြင္ရင္အခုန္ဆံုးအခ်ိန္ေတြထဲကတစ္ခုဆိုတာ စာဖတ္သူမ်ားလည္းမွန္းဆႏိုင္ပါသည္။
ေကာင္းမြန္စြာလက္ခံေတြ႕ဆံုမည္ကိုသိေသာ္လည္း ဘယ္သူ႔ကိုမွမတိုင္ပင္ဘဲ မိမိတစ္ေယာက္ တည္းဆံုးျဖတ္ ခ်က္ျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အန္တီႏွင့္ေတြ႕လွ်င္စကားေျပာ အဆင္ေခ်ာ ပါ့မလားဟူေသာအေတြးသည္ ကၽြန္ေတာ့္အားမ်ားစြာပင္ပူပန္ေစခဲ့ပါသည္။ ကားေပၚတြင္စီးနင္းလာရေသာလမ္းတစ္ေလ်ာက္သည္လည္း အိမ္မက္လိုလိုတကယ္လိုလိုျဖင့္ စိတ္လႈပ္ရွားစြာလိုက္ပါခဲ့ရပါသည္။ ဒီလိုႏွင့္အန္တီ့အိမ္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ငါးေယာက္ခန္႔ရွိေသာလူမ်ားအနက္ အဆိုေတာ္လင္းလင္းႏွင့္ အန္တီ့ေဘးနားအၿမဲပါေနေသာ   ေပါင္ခ်ိန္   အေသးစားကဲ့သို႔ေသာဦးႀကီးကိုမွတ္မိလိုက္ပါသည္။ အန္တီကဧည့္ခန္းတြင္ရွိေနပါသည္။ အိမ္ေရွ႕တံခါးဖြင့္ၿပီး႐ုတ္တရက္သူမကိုေတြ႕လိုက္ရေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တစ္ကိုယ္လံုးရွိန္းတိန္း ဖိန္းတိန္း ျဖစ္ၿပီး ထူပူသြားပါသည္။
“ေတြ႕ရတာဝမ္းသာပါတယ္အန္တီခင္ဗ်ာ… သားဖိုးလျပည့္ပါ” ဟုအန္တီ၏မ်က္ႏွာကိုေသခ်ာၾကည့္ေျပာကာ လက္ဆဲြနႈတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။ အန္တီကလည္းေတြ႕ရတာဝမ္းသာေၾကာင္းျပန္ေျပာကာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ထမင္း စားစားပဲြတြင္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ထိုင္ေစၿပီး အျခားလူမ်ားမရွိေစဘဲစကားဝိုင္းစတင္ခဲ့ပါသည္။ ထူပူစိတ္လႈပ္ရွားေနေသာကၽြန္ေတာ့္၏ ပထမ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ကစကားမ်ားသည္ ‘ေတြ႕ရတာဝမ္းသာေၾကာင္း’ မ်ားျဖင့္သာဖန္တရာထပ္ေနၿပီး ဒါကိုရိပ္မိေသာအန္တီကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကိုဖိအားေလ်ာ့သြားေစရန္ ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာဆက္ဆံေျပာဆိုေပးခဲ့ပါသည္။
အန္တီႏွင့္တစ္နာရီခဲြခန္႔ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ထင္တာထက္အမ်ားႀကီးအဆင္ေျပခဲ့၍ ၾကည္ႏူးစြာပင္အိမ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ေန႔လည္တြင္ အဖိုးကိုလည္း အန္တီ၏သေဘာထား မ်ား ကိုလည္းတင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္လူႀကီးက ‘တိုင္းျပည္အတြက္သားေရႊအိုးထမ္းကိန္းၾကံဳေလၿပီ’ ဟုေျပာၾကားခဲ့ေလရာ ကၽြန္ေတာ္လည္းေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး အဆင္ေျပေတာ့မည္ဟု အလြန္ပင္ေတြးေတာဝမ္းေျမာက္ၿပီးထိုေနရာတြင္ပင္ အဖိုးကိုဦးသံုးႀကိမ္ခ်ရွိခိုး ကန္ ေတာ့ ခဲ့ပါသည္။
ဤစာ၌ပထမတစ္ခ်က္အေနျဖင့္ အန္တီႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ ‘ေထာက္ခံ အားေပးသူႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ား’ (Supporters & Followers) အေၾကာင္းထပ္မံတင္ျပလိုပါသည္။
အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း ၿပီးခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပစဥ္ကာလအတြင္း အနီအစိမ္းေထာက္ခံ သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အႀကီးအက်ယ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ရင္းႏွီးသူမ်ားလည္းစိတ္ဝမ္းကဲြရ၊ မိတ္ေဆြ မ်ားလည္းအယံုၾကည္ပ်က္ရျဖင့္ ဘာေကာင္းက်ိဳးမွမ ရွိေသာရလဒ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူျပည္သား အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္း ကဲြမုန္းတီးမမ်ားျဖင့္သာအဖတ္ တင္ခဲ့ရပါသည္။ ဒီကိစၥသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ ေပါင္းမ်ားစြာမ်ား ထဲမွ သာဓကတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္တစ္ခုတည္ေထာင္ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ခ်ည္း ဦးေဆာင္ေန၍မရပါ။ တိုင္းျပည္ဦးေဆာင္သူမ်ားဘယ္ေလာက္ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူမ်ားကမညီမၫြတ္ စိတ္ဝမ္းကဲြၿပီး အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ေနပါက ဘယ္လိုမွေရွ႕သို႔သြားႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ ဟသၤာကိုးေသာင္း ဇာတ္ပ်က္ သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးႏွင့္သာၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္ကို သတိမူရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဒါေၾကာင့္ယခုကဲ့သို႔ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ေနာင္ အနာဂတ္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ စံျပ အတုယူဖြယ္ရာျပန္လည္စည္းလံုးခ်စ္ၾကည္ေနစဥ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနာက္လိုက္မ်ားအားလံုးက မရွိခဲ့ေသာ အၿငိဳးအေတးမ်ားကိုဖယ္ ရွား ေသြးထိုး ခဲ့ေသာေကာလဟလမ်ားကိုနားမေယာင္ဘဲ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ဦးေဆာင္မႈေနာက္သို႔ ခ်စ္ၾကည္စည္းလံုးစြာလိုက္ပါရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ဤေနရာမွေန၍ျပည္သူမ်ား အားလံုးသို႔ ႐ိုက်ိဳးစြာတိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါသည္။
ဒုတိယတစ္ခ်က္က သတင္းမီဒီယာမ်ား၏အခန္းက႑ျဖစ္ပါသည္။မီဒီယာမ်ားသည္ျပည္သူလူထု၏ အေတြး အေခၚ ကိုတိုးတက္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည့္အေလ်ာက္ ယခုကဲ့သို႔ႏွစ္ဘက္ လူႀကီး မ်ားျပန္ လည္ေပါင္း စည္းသင့္ျမတ္ေနခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ထံလာေရာက္ဆက္သြယ္ၾက သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ားျဖစ္ၾက သည့္ BBC, VOA, RFA, DVB, China Xinhua, Reuters, 7 Days, Mizzima, The Voice, Popular, Messenger, သံေတာ္ဆင့္, ျပည္ျမန္မာ အပါအဝင္မီဒီယာအားလံုးကိုလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သတင္း မ်ား ေရးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို တစ္တပ္တစ္အားကူညီေဆာင္ရြက္ပါရန္ ခင္မင္စြာ ေမတၱာ ရပ္ခံအပ္ပါသည္။ လူႀကီးႏွစ္ေယာက္ေတြ႕ဆံုမႈကို မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု႐ိုက္လိုေသာ္လည္း အခြင့္အေရးမရ ခဲ့၍ ေခါင္းေဆာင္သံုးဦးအမွတ္တရလက္မွတ္ထိုး ထားေသာ ေငြစကၠဴေလး ကိုအမွတ္တရေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။ ထိုေငြစကၠဴေလး၏ထူးျခားခ်က္မွာ လက္မွတ္ထိုး ထားေသာလူႀကီးမ်ားအားလံုးသည္ တိုင္းျပည္ေခါင္း ေဆာင္ ေနရာတြင္ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ (သို႔) အႀကီးအကဲျဖစ္ေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္သာ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါ သည္။
မိသားစုတစ္စုတြင္ဖခင္သဖြယ္ကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးတာဝန္ကိုယူရသည့္တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ မိခင္ကဲ့သို႔ေသာျပည္သူကိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရမည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္တို႔က မိမိတို႔သည္ တစ္ ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္၊ တစ္အူတံုတည္းဆင္းသည့္သားခ်င္းမ်ားျဖစ္သည္ကိုေမ့ေလ်ာ့ကာ အခ်င္းခ်င္းအျပင္းအထန္ရန္လိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ သားသမီးမ်ားသဖြယ္ျဖစ္ေသာ တိုင္းသူျပည္သား မ်ားမွာ ညိႈးငယ္ေသာမ်က္ႏွာ၊သိမ္ငယ္ေသာစိတ္ထားတို႔ျဖင့္ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြစြာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနလာခဲ့ ရပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ားသဖြယ္ျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕တို႔ကလည္းညီၫြတ္မႈမရွိခဲ့ၾကသည့္အျပင္ အိမ္နီးခ်င္းသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ပတ္ဝန္း က်င္ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း အေခ်ာင္ရဖို႔ေလာက္သာေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားသဖြယ္ျဖစ္ ေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ဖိအားေပးဖို႔ေလာက္သာေခ်ာင္းေနသည့္အတြက္ မိဘသဖြယ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မညီမၫြတ္ထပ္ျဖစ္ေနပါက ျမန္မာႏိုင္ငံဟူေသာမိသားစုႀကီးသည္ ဆင္းရဲတြင္းနက္သထက္ နက္ဖို႔သာ ရွိပါ ေတာ့သည္။ ဒီအေျခအေနဆိုးေရာက္မလာေအာင္ ကာကြယ္ရန္ျပည္သူမ်ား အားလံုးက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ရမည့္အျပင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳးဆိုးလာေသာ တိုင္းျပည္ကံဇာတာသည္လည္း အေကာင္းဘက္ သို႔ဦးတည္လာၿပီျဖစ္သည္။
စာဖတ္ပရိသတ္အေပါင္းတို႔… ယခုအခါတိုင္းျပည္အႀကီးအကဲမ်ားသည္ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔၏ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကိုေရွးရႈလ်က္ မာန္ မာနမ်ားေဘးခ်၍ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးသယ္ပိုးထမ္းရြက္ခဲ့သည္ကို အားလံုးမ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးၾကည္ႏူးခ်မ္း ေျမ႕ စြာျဖင့္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးတာဝန္မ်ား ဆထက္တိုး၍ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကလည္း စည္းစည္းလံုးလံုးခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ပူးေပါင္းႀကိဳးစားၾကပါလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုေမွ်ာ္လင့္ေနရသည့္ ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ၾကီးသည္ မေဝးကြာလွ ေသာလက္တစ္ကမ္းအလိုတြင္ပင္ေရာက္ရွိေနပါၿပီဟုတိုက္တြန္းေျပာၾကားရင္း ကၽြန္ေတာ္ ၏စာကိုလည္း ဤေနရာတြင္ပင္ အဆံုးသတ္နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: