Leave a comment

ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ တက္လွ်င္ အေရးယူခံ ရမည္ကို စုိးရိမ္ ေနသူမ်ား အား ျပဳျပင္ခြင့္ ေပးမည္

image

December 6, 2015

အမ်ဳိးသား ဒီမုိက ေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရ တက္လာပါ က အေရးယူ ခံရမည္ ကုိ စုိးရိမ္ေန သူမ်ား အား ႏုိင္ငံေကာင္းစားေရး အတြက္ ျပဳျပင္ခြင့္ေပး မည္ျဖစ္ ၿပီး မည္သူ႔ ကိုမွ် လက္တုံ႔ျပန္ရန္ မရွိဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ က ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ ေမခန္းမ တြင္ အထက္ျမန္မာျပည္မွ အမ်ဳိး သားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄၂၀ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းကဲ့သို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔တက္ေရာက္လာေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ေျပာသည္။

အတိတ္သည္ အနာဂတ္အ တြက္ သင္ခန္းစာယူရန္ျဖစ္ၿပီး အာဃာတထား၍  ကလဲ့စားေခ် ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ညီၫြတ္ ေသာႏုိင္ငံကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးယုံ ၾကည္မႈရွိေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေလာင္းမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘NLDကမ်ား တက္လာမယ္ ဆုိရင္ အေရးယူတာေတြ၊ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာေတြမ်ားရွိမလားဆုိ ၿပီး စုိးရိမ္ပူပန္မႈေတြ၊ ေမးခြန္းေတြရွိတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူ(ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္)ေျပာတာက NLDက အခု ေနရာယူလာတာ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္လာတဲ့အခါ ျပဳျပင္ခြင့္ ေပးမယ္။ ျပဳျပင္ၾကဖုိ႔လုိမယ္။ အဲ ဒီလုိျပဳျပင္ႏုိင္တဲ့အခြင့္အေရးေပး မယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ လက္တုံ႔ျပန္ လက္စားေခ်ဖုိ႔မရွိဘူး’’ဟု ေတြ႕ဆုံ ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ ကေျပာသည္။

ႏုိင္ငံ ေကာင္းစားေရး အ တြက္ ႏုိင္ငံသားအားလုံးကို တန္း တူအခြင့္အေရးေပးႏုိင္ရန္ အမ်ဳိး သားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႀကိဳး စားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ကဆက္လက္ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အေပၚ သစၥာရွိစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

‘‘ျပည္သူအတြက္ တာ၀န္ ႀကီးတစ္ရပ္ ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔အ တြက္ ျပည္သူကေပးလုိက္တဲ့တာ ၀န္ႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္လို႔ မွာ သြားပါတယ္။ ႐ႈံးသြားတဲ့ဘက္ကို တစ္ေျပးတည္းဆက္ဆံရမယ္။ ႏုိင္တယ္၊ ႐ႈံးတယ္ဆုိတာ သဘာ ၀ တစ္ခုပဲလုိ႔လည္း မွာသြားပါ တယ္’’ ဟု မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမရပူရမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ေအးကေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ သြားသူမ်ားကို သေဘာထားႀကီး စြာဆက္ဆံရမည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္း ျပည္တုိးတက္ေရးအတြက္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္စိတ္ထား မ်ဳိးထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အား ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ကို မဲေပးခဲ့သူႏွင့္ မဲမေပးသူ ဟူ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံသြားမည္မ ဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအား လုံးကို တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရး ေပးႏုိင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားက အစြမ္းကုန္ႀကိဳး စားၾကရန္ကိုလည္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က တုိက္တြန္းခဲ့ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္း အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားအား ျပည္သူမ်ားက ႏုိင္ငံ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ယုံၾကည္အားကိုးစိတ္ျဖင့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး တစ္ခုတည္းကိုသာ ၾကည့္ၿပီးေဆာင္ရြက္သြားရန္ အထူးမွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦး၀ုိင္းခ်စ္ေအာင္က ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ ရစစ္ကုိင္း၊ မႏၲေလး၊ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ကခ်င္၊ရွမ္း၊ခ်င္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တုိ႔မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ပါတီနာယ က သူရဦးတင္ဦးကလည္း လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေန ျဖင့္ ျပည္သူ မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတုိးတက္ေျပာင္း လဲရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေရးအ တြက္ လုံ႔လစုိက္ေဆာင္ရြက္ၾက ရန္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၏ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေအာင္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ သ တင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ပါတီ နာယက သူရဦးတင္ဦး အမွာစကား ေျပာၾကားသည္အထိ သ တင္းယူခြင့္ရခဲ့ကာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ အမွာစကားေျပာ ၾကားမည့္အခ်ိန္တြင္ ခန္းမျပင္ပ သုိ႔ ထြက္ခြာေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္  ေအာက္ျမန္မာျပည္မွ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ လစာကို ရာခုိင္ႏႈန္းအလုိက္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပါတီ၏ မူ၀ါဒ သေဘာထားမ်ားကို ေလ့လာထားရန္၊ အလြဲသုံးစားျပဳမည့္သူမ်ားကို တရားဥပေဒအရ အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ စသည္တုိ႔ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွာၾကားခဲ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: