Leave a comment

ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္ အကူေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းကို လူမႈအဖြဲ႔ ၁၃၀ ေက်ာ္ ကန္႔ကြက္

image

By ဇူးဇူး | December 12, 2015

ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ကြန္ရက္တခု ျဖစ္သည့္ ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က လႈပ္ရွားမႈတခု ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္
(ဓာတ္ပံု – ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္)

ေရွ႕ေနမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒၾကမ္း (Legal Aid Law) ကုိ လူမႈ ကြန္ရက္ အဖြဲ႔အစည္း ေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္က ကန္႔ကြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူထုအေျချပဳ ဥပေဒကူညီမႈ ကြန္ရက္က ေျပာသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ၁၄ ခုမွ ဥပေဒ အေထာက္အကူေပး ေနသည့္ ေရွ႕ေနကြန္ရက္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက တရား လႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ ေ၀ဖန္ အႀကံျပဳစာမ်ားႏွင့္အတူ ကန္႔ကြက္စာကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ ျပည္ေထာင္စု တရား႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လူထု အေျချပဳ ဥပေဒ ကူညီမႈကြန္ရက္မွ စီမံကိန္း ညႊန္ၾကား ေရးမွဴး ေဒၚသင္ဇာဦးက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္း အတည္ျဖစ္လာပါက တက္ၾကြ လႈပ္ရွား သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ား အစရွိသျဖင့္ ႏုိင္ငံ အတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ားကို ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ ခက္ခဲ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေန အသိုင္းအ၀န္းက ေျပာ ဆိုသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းသည္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္႐ံုသာမက ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲစဥ္ ကလည္း အမွန္တကယ္ အမႈ လုိက္ေနသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားကို ေမးျမန္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ မည္သူႏွင့္ တုိင္ပင္၍ မည္သုိ႔ ေရးဆြဲခဲ့သည္ ကိုပင္ မသိရွိရေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာသည္။

ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က“ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္ အေရးကို ပိတ္ပင္ရာက်တယ္။ ေရွ႕ေနေရွ႕ ရပ္ေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ျခင္းဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ေက်ာခိုင္းျခင္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကန္႔ကြက္တာပါ” ဟု ဆုိသည္။

ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ရသည့္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဥပေဒ အေထာက္အကူေပးျခင္း ၏ အႏွစ္သာရကို ပ်က္စီး သြားေစႏုိင္ၿပီး တရားေရးမ႑ိဳင္၏ လြတ္လပ္ စြာလုပ္ပုိင္ ခြင့္ကို ထိခုိက္ႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာ ဆံုး႐ႈံး ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒျပဳေရး အာဏာ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိခုိက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အေသး စိတ္ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ကန္႔ကြက္စာတြင္ ထည့္ သြင္း ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚသင္ဇာဦးက ေျပာသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူတဦးျဖစ္သူ ေဒၚခြန္ဂ်ာက “ဒီဥပေဒဟာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ေရာ အလုပ္သမားေတြ အတြက္ေရာ လြတ္လပ္စြာ ေရွ႕ေန ေတြလည္း ငွားခြင့္မရွိ။ ေရွ႕ေနေတြလည္း လုိက္ေပး ခြင့္မရွိ။ ကိုယ္လည္းငွားလုိ႔မရ သူတုိ႔လည္း လုိက္ေပးလုိ႔ မရ ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္ဆုိရင္ ဒါအဆင္ မေျပဘူးလုိ႔ ယူဆတယ္။ အဲေတာ့ မရွိသင့္တဲ့ ဥပေဒ တခု ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္း ေတာင္ မလုပ္သင့္ဘူးလုိ႔ ယူဆတယ္”ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္တဘက္ ျပည္သူတဘက္ ျဖစ္ေနသည့္ အမႈအခင္းမ်ားကို ေရွ႕ေန ကြန္ရက္ မ်ား၊ ဥပေဒ အေထာက္ျပဳကြန္ရက္မ်ားအျပင္ တသီးပုဂၢလ ေရွ႕ေနမ်ားက ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပါ၀င္ကူညီလ်က္ရွိၿပီး တျခားေသာ တရား႐ံုးစရိတ္ မတတ္ႏုိင္သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အမႈအခင္းမ်ားကိုလည္း အခမဲ့လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈတုိ႔ရွိရာ ယခု ဥပေဒ ထြက္ေပၚလာ ပါက ယင္းအေျခအေနတုိ႔ကို ခ်ဳပ္ကိုင္လုိက္သည့္ သေဘာျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္သူမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

Equality Myanmar မွ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက“ ဥပေဒၾကမ္းအရဆုိရင္ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္မရွိသလုိ အစိုးရက ခြင့္ျပဳတဲ့သူကို လက္ခံရမယ့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တခါ ဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီီးေတာ့ အခုမွ အင္အားေကာင္းလာေသာ ေရွ႕ေနကြန္ရက္ေတြ ဥပေဒျပဳ အေထာက္အကူအျပဳ ကြန္ရက္ေတြရဲ႕ အားေကာင္းလာမႈကို ဒီဥပေဒၾကမ္းက ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ခ်ဳပ္ကုိင္လုိက္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပႏုိင္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔လာေသာ “ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္ အကူေပးေရး ဥပေဒၾကမ္း”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲမႈရွိပါက ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရန္ တင္ျပသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအစီအစဥ္ကို ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ကုိလည္း တရား၀င္ ေၾက ညာခဲ့ျခင္းလည္း မရွိေပ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: