Leave a comment

ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာေကာင္းတဲ့ဟဒီးစ္မ်ား

image

တစ္ခါက တစ္မန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ရဲ႕ေျခေထာက္မွာ ခိုတစ္ေကာင္လာနားတယ္..အေလာက္မွာ သိန္းငွက္ တစ္ေကာင္ကလဲ ေနာက္တစ္ဖက္မွာ လာနားတယ္.. ခိုကေျပာတယ္ ယာရစူလလႅားဟ္(ဆြ) ဒီသိန္းငွက္က ကြၽန္မကိုစားဖို႔လုပ္ေနတယ္ ကြၽန္မမွာ အလြန္ပဲေသး ငယ္ေသးတဲ့ ကေလးငယ္ေတြ႐ွိပါတယ္.. တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကသိန္းငွက္ကိုေျပာတယ္..
ခိုကိုလႊတ္လိုက္ပါ မစားပါနဲ႔…
သိန္းငွက္ကျပန္ေျဖတယ္ အကယ္၍ သူ႔ကိုလႊတ္ေပးလိုက္ ရင္ ကြၽန္ေတာ့ကေလးေတြ အငတ္ေနလိုက္ရပါမယ္… တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကေျပာတယ္..
ဒီလိုဆိုရင္ ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ရဲ႕ ေပါင္ကအသားေတြ ကို ႏုတ္ယူလိုက္ပါ..ဒီစကားကိုၾကားၿပီးခိုနဲ႔သိန္းငွက္က အိုးအလႅာဟ့္ရဲ႕ရစူလ္…
ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ကိုယ္ေတာ့ေပၚမွာ စေတးပါတယ္… ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔က ဖရိ႐ွ္တာေတြပါ…
အလႅာဟ္က ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ကိုေစလႊတ္ၿပီး မိန္႔ၾကား ေတာ္မူတယ္…
သြားၾကည့္လိုက္ ငါ့အ႐ွင္ျမတ္၏ခ်စ္နဗီကဘယ္လိုခ် စ္စရာေကာင္းတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်လဲဆိုတာ…
စြဗ္ဟားနလႅာဟ္… တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ အကယ္၍ သင္တို႔တစ္ခုခုေမ့သြားရင္ ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ေပၚ မွာဒ႐ူးဒ္ပို႔သၾကပါ…အင္႐ွာအလႅာဟ္ ျပန္လည္သတိရ လာပါလိမ့္မယ္..
အလြန္တန္ဖိုး႐ွိတဲ့ဟဒီးစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္..
ေမး။…နမားဇ္မွာ စဂ်္ဒဟ္တစ္ခါသြားရင္ ဘာေၾကာင့္ စဂ်္ဒဟ္ႏွစ္ႀကိမ္လုပ္ရလဲ?…
ေျဖ။..အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္က ဖရိ႐ွ္တာမ်ားကို ဟဇရသ္ အာဒမ္(အ)ကို စဂ်္ဒဟ္ခ်ဖို႔အမိန္႔ေပးေတာ့… ဖရိ႐ွ္တာေတြက စဂ်္ဒဟ္လုပ္တယ္ သို႔ေပမယ့္ အိဗ္လီးစ္႐ိႈင္သြာန္က စဂ်္ဒဟ္မလုပ္ေတာ့ အလႅာဟ္က ႐ိႈင္သြာန္ကို (မရ္ဒူးဒ္)  ဂ်ႏၷသ္ကေန ႏွင္ထုတ္လိုက္ တယ္…
႐ိႈင္သြာန္ရဲ႕ဒီအေျခေနကိုျမင္ၿပီး ဖရိ႐ွ္တာမ်ားက စဂ်္ဒဟ္ ႐ႈကုရ္ ကိုတဖန္ျပန္လုပ္တယ္…
ၿပီးေတာ့ေျပာတယ္… အိုးအ႐ွင္ အ႐ွင္ျမတ္ကို႐ႈကုရ္လုပ္ပါတယ္…ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳူတို႔ကို အ႐ွင္ျမတ္ဖက္မွ အမိန္႔နာခံခြင့္နဲ႔ေအဗာဒသ္ကုိလုပ္ခြင့္ေပးခဲ့တယ္…၄င္းစဂ်္ဒဟ္ႏွစ္ခုကို ဒီေန႔ထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ နမားဇ္မွာလုပ္ၾကတယ္…စဂ်္ဒဟ္ဟိုကြမ္နဲ႔ စဂ်္ဒဟ္႐ႈကုရ္…အမိန္႔နာခံတဲ့စဂ်္ဒဟ္နဲ႔ ႐ႈကုရ္ရဲ႕စဂ်္ဒဟ္ျဖစ္ပါတယ္…

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြရဲ႕နမားဇ္ကဘူလ္ျဖစ္မျဖစ္ဆိုတာ ဘယ္လိုသိရမလဲ?…တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကမိန္႔ေခြၽတယ္…အကယ္၍ ဒီနမားဇ္ဖတ္ၿပီးလို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္အတြက္ အဆင္သစ္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕နမားဇ္က ကဘူလ္ျဖစ္ျခင္းရဲ႕ လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္…
႐ိႈင္သြာန္ကဘာေျပာလဲဆိုရင္ အိုးအ႐ွင္ အ႐ွင္ျမတ္ရဲ႕ကစမ္…သင့္ရဲ႕ဗႏၵာလူသားေတြမွာ အသက္ဝိညဥ္႐ွိေနသ၍ လူသားေတြကို အျမဲတေစ လမ္းလြႊဲလမ္းမွားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနမယ္…အလႅာဟ္ကဘာျပန္ေျဖလဲဆိုရင္…ငါအ႐ွင္ျမတ္ရဲ႕ ႀကီးၾကယ္ထည္ဝါမႈကိုကစမ္စားၿပီး ငါအ႐ွင္ျမတ္မိန္႔ေခြၽမယ္…ငါ့ရဲ႕ဗႏၷာဟ္လူသားေတြ အိစ္သိဂ္ဖြာရ္လုပ္ေနသ၍ ငါအ႐ွင္ျမတ္သည္လည္းငါ့ရဲ႕ဗနၵာလူသားေတြကို ခြင့္လႊတ္သြားေနမည္…အလႅာဟ္ဟိုအပ္က္ဘရ္…မိတ္ေဆြတို႔ အိစ္သိဂ္ဖြာရ္လုပ္ဖို႔မေမ့ၾကပါနဲ႔ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)တစ္ေန႔တစ္ေန႔ကို အႀကိမ္၇၀ထက္မနည္း အိစ္သိဂ္ဖြာရ္လုပ္ပါတယ္..ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြဆိုရင္ ေျပာစရာမလိုေတာ့ဘူး…ပိုၿပီးေျမာက္မ်ားစြာလုပ္ရပါမယ္…

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က ဒြႏၷယာေလာကကေန ခြဲခြာဖို႔အခ်ိန္နီးလာေတာ့ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က အသက္ႏုတ္တဲ့ ဟဇရသ္အိဇ္ရာအီလ္(အ)ကိုေမးတယ္…ဘာလဲ ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ရဲ႕အြမၼသ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးခ်ိန္မွာေရာ ျပင္ျပင္းထန္ထန္အခက္ခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ခံစားရမွာလား?…ဟဇရသ္အိဇ္ရာအီးလ္(အ)ကေျဖတယ္…ဟုတ္ပါတယ္…ခံစားရပါမယ္ဆိုၿပီးေျဖေတာ့…တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ရဲ႕မ်က္စိထဲမွ မ်က္ရည္မ်ားစီးေတြလာခဲ့တယ္…သို႔ေပမယ့္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္က မိန္႔ေခြၽတယ္..အိုးမိုဟမၼဒ္(ဆြ)…အကယ္၍ သင့္ရဲ႕အြမၼသ္က နမားဇ္ဖတ္ၿပီးတိုင္း အာယသြလ္ကုရ္စီကို ဖတ္မယ္ဆိုရင္ သူရဲ႕ေျခတစ္ဖက္က ဒြႏၷယာမွာ႐ွိၿပီး က်န္တစ္ဖက္က ဂ်နၷသ္မွာ႐ွိလိမ့္မယ္…ဆိုလိုတာက ဒီအမလ္ကိုလုပ္မယ္ဆိုရင္ အသက္ထြက္တဲ့ေနရာမွာ မခံစားရသလို ဂ်နၷသ္လည္းရ႐ွိမွာျဖစ္တယ္….တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြမခံစားရေအာင္ ဘယ္လုိအေျဖေတြ႐ွာထုတ္ယူသြားလဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ေသြးမ်က္ရည္ပါ က်သင့္တယ္…..အထက္ပါဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားကို သူတပါးထံကို မ်ွေဝၿပီးစဝါးဗ္ရယူၾကပါ…ေျပာလို႔ရမဘူးေလ သင့္ရဲ႕မ်ွေဝမႈျဖင့္ တျခားသူ အမလ္လုပ္ရင္ သင္လည္းစဝါးဗ္ရမွာျဖစ္သလို သူတပါးေတြလည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ကိစၥရပ္ကို လက္ဆင့္ကမ္းျဖန္႔ေဝအမလ္လုပ္လာရင္ ထပ္ဆင့္ထပ္ဆင့္ စဝါးဗ္ရ႐ွိမွာျဖစ္ပါတယ္…ကြၽန္ေတာ့္ကိုေရာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးကို အမလ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းအလႅာဟ္႐ွင္ေပးသနားေတာ္မူပါေစ…အာမီးန္…
..s.j.h.khan…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: