Leave a comment

ေက်ာက္မီးေသြးမွ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ၁၇ ဆ တုိးလာမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မဟာဓာတ္အား စီမံကိန္း

image

ဇန္န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၆

myanရွမ္းျပည္နယ္တြင္ရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု (တီက်စ္)

– ႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး မဟာစီမံကိန္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရန္ တာဆူေနၿပီး ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ အက်ံဳး၀င္မည့္ အဆုိပါ မဟာစီမံကိန္းက ေက်ာက္မီးေသြးမွ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈပမာဏကုိ ၁၇ ဆအထိ ျမႇင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အပူစြမ္းအင္စီမံကိန္းမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးေအးမင္းက ၿပီးခဲ့သည့္ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ “ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ညီလာခံ” တြင္ ႏုိင္ငံ၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအမ်ားစုက ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းမ်ားက အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြ အမ်ားအျပား ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းသုိ႔ ဓာတ္အာျဖန္႔ျဖဴးရန္အတြက္ ဓာတ္အားကြန္ယက္စနစ္တြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုိအပ္မည္ဟု ၎က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတာင္းဆုိမႈက ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္လာမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒါကုိျဖည့္ဆည္းဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အပူစြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုေတြ ပုိလုိအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အပူစြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားထုတ္လႊတ္မႈက ကာလ၊ ေဒသ မေရြးပါဘူး” ဟု ဦးေအးမင္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မဟာစီမံကိန္းအရ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးမွ ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၇၉၄၀ သုိ႔မဟုတ္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား၏ စုစုေပါင္း ပမာဏ ၂၃၅၉၄ မဂၢါ၀ပ္၏ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးမွ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ စြမ္းအင္ပမာဏမွာ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၁၂၀ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ေပးေသာ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတစ္ခုႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ၈ မဂၢါ၀ပ္ထုတ္လုပ္ေပးေသာ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္က ေဆာက္လုပ္ၿပီးသား ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားထဲမွ ဓာတ္အား ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ထုတ္လုပ္ေပးၿပီး ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္လည္ပတ္ေသာ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားမွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ မဟာစီမံကိန္း ၿပီးစီးပါက ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ဓာတ္အားပမာဏမွာ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္း (၈၈၉၆ မီဂါ၀ပ္)၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း (၄၇၂၅ မီဂါ၀ပ္) သာ ရွိေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပန္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္မွ ထုတ္လုပ္သည့္ စြမ္းအင္ပမာဏမွာ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း (၂၀၀၀ မီဂါ၀ပ္) ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

“အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုထိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေရအားလွ်ပ္စစ္နဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေတြကုိ မွီခုိေနရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ရည္မွန္းထားသလုိ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ၂၄ နာရီအျပည့္ လွ်ပ္စစ္မီးေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ျပန္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ေတြလုိ အျခားရင္းျမစ္ေတြကုိလည္း ရွာေဖြဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု ဦးေအးမင္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ဦးစားေပး ျဖစ္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာမရွိဘူး။ စိတ္ခ်ရတဲ့ ဓာတ္အား ရရွိဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေရြးခ်ယ္စရာ မ်ားမ်ားစားစား မရွိပါဘူး”

အစုိးရကေတာ့ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ဓာတ္အားေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ တည္ေဆာက္ၿပီးသား ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားမွ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈမွာ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၃၄၁၃ မဂၢါ၀ပ္ရွိရာမွ ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ၅၀၂၉ မဂၢါ၀ပ္အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ေလသည္။

မဟာစီမံကိန္းတြင္ ပုဂၢလိကက႑မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမွာလည္း အေရးပါသည့္အခန္းက႑တြင္ ရွိေနသည္ဟု လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ဆုိသည္။

ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ တနသၤာရီႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုႏွင့္ စြန္႔ပစ္အပူကုိ ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍ ေရေႏြးေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စုစုေပါင္း ၉ ခုကုိ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားမွ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွာ ရွမ္း၊ မြန္၊ ရန္ကုန္၊ စစ္ကုိင္း၊ ဧရာ၀တီႏွင့္ တနသၤာရီ စသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ၁၁ ခုကုိ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးစီးပါက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာ အဓိက ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား တည္ရွိသည့္ေနရာ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

မဟာစီမံကိန္း

စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးသန္းႏုိင္လင္းက မဟာစီမံကိန္းတြင္ ေမွ်ာ္မွန္း ဓာတ္အားေတာင္းဆုိမႈ၊ ပင္မစြမ္းအင္ႏွင့္ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိစီမံကိန္းေအာက္ရွိ ပေရာဂ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ ဂ်ပန္အစုိးရ၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ေတာင္ရီးယားမွ EXIM ဘဏ္တုိ႔က ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထား၀ယ္ႏွင့္ တနသၤာရီ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေဒသမ်ားတြင္ ၂၃၀ ကီလုိဗုိ႔ရွိ အဓိက ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးမႈစက္႐ံုႏွင့္ စက္႐ံုုခြဲမ်ား တည္ေဆာက္မႈမွာလည္း အဆုိပါမဟာစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည္။

မဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲမႈတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပုိေရးရွင္းေအဂ်င္စီက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဓာတ္အားေတာင္းဆုိမႈမွာ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ၁၄၅၄၂ မီဂါ၀ပ္အထိ ေရာက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျမန္မာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ျပန္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္စီမံကိန္းမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးတင့္လြင္ဦးက ႏုိင္ငံရပ္ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္လည္းေကာင္း၊ BOT နည္းျဖင့္လည္းေကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္သည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

စာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဓိက ျမစ္ႀကီး ၄ စင္းျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီ၊ သံလြင္၊ ခ်င္းတြင္းႏွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္မ်ားမွ ဓာတ္အား ၁၀၈ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ အလားအလာရွိသည္ဟု ဦးသန္းႏုိင္လင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ စုစုေပါင္း မဂၢါ၀ပ္ ၅၅၀ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ ေနစြမ္းအင္သံုးစီမံကိန္း ၃ ခု၊ စုစုေပါင္း ဓာတ္အား ၂၃၈၀ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ ေလစြမ္းအင္သံုးစီမံကိန္း ၃ ခုႏွင့္ ေျမေအာက္အပူစြမ္းအင္သံုး စီမံကိန္းတစ္ခုတုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွာ ကုမၸဏီမ်ားအျပားႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည္ဟု ၎က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: The Nation

(The Nation တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ Myanmar targets 17-fold rise in coal-fired power by 2030 ေဆာင္းပါးကုိ
ေလးေမာင္က ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

M-Media

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: