Leave a comment

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ အမွတ္နဲ႕ ခြဲတဲ့စနစ္ ဖ်က္သိမ္း လိုက္ပါျပီ.

image

အမွတ္ နဲ႔ ခြဲတဲ့ စနစ္ ဖ်က္သိမ္း လိုက္ပါၿပီ ။ ဒီႏွစ္ ၁၀တန္း ေအာင္တဲ့ သူေတြ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ တကၠသိုလ္ တက္လို႔ ရပါၿပီ ။
လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္၍ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္သည့္ပုံစံကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံး မည္ျဖစ္သျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ထားၾကသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိဝါသနာပါရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို အရည္အခ်င္းႏွင့္ ဆႏၵအေပၚမူတည္၍ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ိဳး ရရွိလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္သည့္ပုံစံကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပညာေရးအႀကံေပးပညာရွင္မ်ားက ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ စိန္ရတုခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္စဥ္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ထားသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရၿမဲျဖစ္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေစသည့္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ဝင္ခြင့္အမွတ္မ်ား ျမင့္တက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသား လက္ခံမႈဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း စသည့္ျပႆ နာမ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးသြားေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္စိစစ္ရာတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ အကဲခတ္ကာ ဘက္စံုပညာ အရည္အခ်င္းမွတ္တမ္းခ်ဳပ္ (CPR, comprehensive personal record)မွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈ၍ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္(၁)အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ‘‘အရင္တုန္းက ကေလးရဲ႕ရမွတ္ ကုိပဲၾကည့္တဲ့ ေပတံတစ္ခုတည္းကုိပဲ သုံးခဲ့တယ္။ အရင္တုန္းက အမွတ္ေပးစနစ္ကုိပဲ က်င့္သုံးခဲ့တယ္။ အမွတ္ေကာင္းတဲ့လူဟာ သူတုိ႔ေရြးခ်ယ္ခ်င္တဲ့ တကၠသုိလ္ကုိ ဝင္ခြင့္ရတယ္။ အမွတ္မေကာင္းတဲ့လူက ဝါသနာပါတာကုိ ေရြးခ်ယ္လုိ႔မရဘဲနဲ႔ ႐ုိး႐ုိး ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ တကၠသုိလ္ေတြကုိပဲ ေရြးခ်ယ္ရတယ္။ အခုလိုျဖစ္ေတာ့ ကေလးတစ္ေယာက္က တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ကို အမွတ္တစ္ခုတည္းကုိပဲ မၾကည့္ဘဲနဲ႔ က်န္တဲ့ဘက္စုံကုိ အေလးေပးၿပီးေတာ့မွ ကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ဘယ္တကၠသုိလ္၊ ဘယ္ဘာသာနဲ႔ အကုိက္ညီဆုံး ဆုိတာကုိ ေရြးခ်ယ္ခြြင့္ရတာ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ပဲ’’ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ စီးပြားေရးအႀကံေပး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာသည္။
လာမည့္ႏွစ္မွစ၍ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္စိစစ္ ေရြးခ်ယ္ေရးစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးပါက လက္ရိွ၀န္ထမ္းအင္အားႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ ပုိမုိလုိအပ္မည္ျဖစ္သလို ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ စုၿပံဳေလွ်ာက္ထားမည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ အေျခခံအမွတ္သတ္မွတ္ခ်က္ ဆက္လက္ရိွႏုိင္ေၾကာင္း အၿငိမ္းစားပညာေရးအရာရိွတစ္ဦးက သံုးသပ္ထားသည္။

‘‘ဒီႏွစ္တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ကုိ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနကပဲ ေရြးခ်ယ္ေပးတာပါ။ ေရွ႕ႏွစ္ကစၿပီးေတာ့ တကၠသုိလ္အလုိက္ ေရြးခ်ယ္တဲ့စနစ္ကုိ ေျပာင္းႏုိင္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္တာက ေဆးတကၠသုိလ္က အဂၤလိပ္နဲ႔ ဘုိင္အုိနဲ႔ေရြးမယ္ဆုိရင္ ဆရာတုိ႔ကေတာ့ အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာ၊ ႐ူပေဗဒသုံးဘာသာမွာ ဘယ္ေလာက္ရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဝင္ခြင့္ကို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳမယ္ဆုိတာမ်ိဳးေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္းစဥ္းစားထားတယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြကုိ တရားဝင္ေၾကညာမွာပါ။ အနည္းဆုံး ၁၀ လေလာက္ေစာၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ေက်ာင္းသားမိဘကုိ ေၾကညာေပးသြားမွာပါ’’ဟု ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးျမင့္ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္သည္။ အဆုိပါ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ဆႏၵေပၚ အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္ရိွေသာ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္စနစ္ကုိ က်င့္သံုးႏုိင္ရန္ တင္ျပထားေသာေၾကာင့္ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ယင္းဥပေဒႏွင့္အညီ လုိက္နာက်င့္သုံးရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ‘‘သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္ေတြကုိ စိတ္ဝင္စားတယ္ဆုိရင္ ဘာသာရပ္အလုိက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျဖစ္လာမယ္။ ကုိယ္ဝါသနာပါရာကုိ ေလ့လာႏုိင္ခြင့္ရလာမယ္။ အဲဒီဘာသာရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဝင္ခြင့္ေျဖရမယ္ဆုိရင္ 2nd Chance တစ္ခု သူ ရလာမယ္။ တခ်ိဳ႕ဆုိရင္ ေဆးပညာကုိ ဝါသနာလည္းပါတယ္ အရမ္းလည္းေတာ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဆးအမွတ္မမီဘူး။ ဝါသနာနဲ႔ ဆႏၵနဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ ထပ္တူမက်တဲ့အခါမွာ ဘယ္မွာျပႆနာသြားတက္လည္းဆုိေတာ့ လူသားရင္းျမစ္ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ အမ်ားႀကီးႀကံဳရတယ္’’ဟု ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာကြန္ရက္ (NNER)အဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာအာကာမုိးသူကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္ ဝင္ခြင့္အမွတ္မ်ားမွာ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ရမွတ္ က်ား ၅၀၀၊ မ ၅၀၄ ႏွင့္ ထိပ္ဆုံးတြင္ရိွေနသည္။ ေဆးတကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္မွာ က်ား ၄၉၀၊ မ ၅၀၈ မွတ္ႏွင့္ ဒုတိယ၊ ေရေၾကာင္းတကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္မွာ က်ား ၄၈၇၊ မ ၄၉၇ မွတ္ႏွင့္ တတိယ အမွတ္ကန္႔သတ္ခ်က္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲကုိ ဂုဏ္ထူးေလးဘာသာႏွင့္အထက္ ရရွိခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ဝင္ခြင့္ရရွိရန္ အိပ္မက္မက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

‘‘ဒါက ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုပါ။ ေက်ာင္းသားက ကုိယ္ဝါသနာပါရာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး တက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဝင္ခြင့္စနစ္ကလည္း တကၠသုိလ္တုိင္းက ဝင္ခြင့္ေခၚမယ္ဆုိရင္လည္း ေက်ာင္းသားေတြ၊ ေက်ာင္းသားမိဘေတြမွာလည္း စစခ်င္းဆုိရင္ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့အေနအထားမ်ိဳးလည္း ရွိလာေကာင္း ရွိလာႏုိင္တယ္။ ေခၚတဲ့ေၾကာ္ျငာကို မသိလုိက္တာမ်ိဳး၊ ဝင္ခြင့္ေျဖတဲ့ရက္ တုိက္ေနတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ အေသးစိတ္ညိႇရမယ့္ကိစၥေတြပါ’’ဟု ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးျမင့္ကေျပာသည္။

တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ႐ုိး႐ုိး ဝိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသုိလ္မ်ားထက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္မ်ားကုိ အမ်ားစုေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ပညာသင္ႏွစ္ၿပီးဆုံး၍ အလုပ္ခြင္သုိ႔ဝင္ေရာက္ပါက အလုပ္အကုိင္ရရွိႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းပုိမုိမ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရန္ အခ်ိန္နီးကပ္လာပါက သက္ဆုိင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္ ဝင္ခြင့္ေျဖဆုိရန္ အနီးကပ္သင္တန္းမ်ား၊ က်ဴရွင္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား စသည္ျဖင့္ အခ်ိန္အခါကုိလုိက္၍ ထြက္ေပၚလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဝင္ခြင့္ေတြမွာလည္း မကုန္ဆုံးႏုိင္ေတာ့တဲ့ က်ဴရွင္ျပႆ နာပါ။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲသင္တန္းတုိ႔ အဲဒီလုိဇာတ္လမ္းေတြက အစပိုင္းမွာ ေပၚလာႏုိင္ဦးမွာပါ။ အဓိကျပင္ရမွာ စာေမးပြဲစနစ္ကုိေရာ၊ ဝင္ခြင့္စနစ္ကုိေရာ တစ္ၿပိဳင္တည္းတြဲျပင္ရမွာ။ အခုထိက စာေမးပြဲစနစ္ကုိ တစ္လုံးမွ ေျပာတာမေတြ႔ရေသးဘူး’’ဟု ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာကြန္ရက္ (NNER) အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္က ေျပာသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည့္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးစနစ္ကုိ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။ ယခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ားကုိ မိမိတို႔ေျဖဆုိခဲ့သည့္ စာစစ္ဌာနႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားထံမွ ထုတ္ယူ၍ ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို ဩဂုတ္ ၁၅ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္အထိ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္)တြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အမွတ္ႏွင့္ဆုံးျဖတ္၍ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရသည့္စနစ္မွာ ယခုႏွစ္သည္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္သာ ျဖစ္လာႏုိင္မည္ပာု ကိုေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္ထံမွၾကားသိလိုက္ရပါသည္။

News Credit : Welcome to Peace (Facebook Page) https://www.facebook.com/Peacedover/

Photo Credit : Irrawaddy Media

(သတင္းကို ျပန္ Share ေပးျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္)

#MyanmarWave #Education #Myanmar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: