Leave a comment

“ပထမအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ နံနက္ က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကား ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆုံး မိန္႕ခြန္း အျပည့္ အစုံ”

“ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဇန္နဝါရီ ၂၈ရက္ နံနက္က သမၼတဦးသိန္းစိန္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႕ခြန္းအျပည့္အစုံ”

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ သမၼတသစ္အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ပထမဆံုုး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေန႔ကစၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးဟာ ဆယ္စုႏွစ္ငါးခုေက်ာ္ေလာက္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ကင္းကြာခဲ့ရတဲ့ႏိုင္ငံကို စည္းကမ္းျပည့္၀ၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ဖို႔ စတင္ႀကိဳး ပမ္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေန႔ကစၿပီး လံုး၀ကြဲျပားျခားနား တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သစ္တစ္ခု၊ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သစ္ တစ္ခုကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရ တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ အေရွ႕ အလယ္ပိုုင္းေဒသက အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အာရပ္ေႏြဦးအမည္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။


အခု ငါးႏွစ္ၾကာလာတဲ့အခ်ိန္မွာ အေရွ႕အလယ္ပိုုင္းေဒသက ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းစႏိုင္ငံမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုုုုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ား ၿပိဳကြဲ ပ်က္စီးေနတာ၊ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ျပည္သူေတြ ဒုုကၡသည္အျဖစ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရတာ၊ မင္းမဲ့စ႐ိုက္နဲ႔ အစြန္းေရာက္၀ါဒေတြ ထြန္းကားလာတာေတြေၾကာင့္ မူလရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ဒိီမုုိကေရစီပန္းတိုင္နဲ႔ အလွမ္းေ၀းသထက္ေ၀းလာတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕နဲ႔ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ ရိွေနေသးေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း စြာနဲ႔ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေျခအေနဟာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အထူးျခားဆံုုး ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာက စံနမူနာျပဳ ေလ့လာရတဲ့ ျဖစ္စဥ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာႏိ္ုုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေအာင္ပြဲလည္းျဖစ္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား –
ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ရာထူးလက္ခံမိန္႔ခြန္းမွာ ႏိုင္ငံကို ပုုိ၍ တည္ ၿငိမ္တဲ့ႏိုင္ငံ၊ ပိုု၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံ အျဖစ္ေရာက္ေအာင္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွတဲ့ မူ၀ါဒေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႕ ကတိေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကတိျပဳခ်က္အတိုင္းပဲ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆႏၵႏွစ္ရပ္ျဖစ္ တဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ပုုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုုတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေလးရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။


ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ပတ္သက္ရင္ အေရးႀကီးဆံုး က ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ ရရိွေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္မိန္႔ခြန္းမွာ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ (၇) ရပ္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံလိုၾကေသး တဲ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရိွ လူပုုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနနဲ႔ မတူညီေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ား ရိွၾကမွာျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တူညီတဲ့ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔၊ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို တရား နည္းလမ္းက်စြာရယူဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုုးရ အဖြဲ႕အေနနဲ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးကိုဖြင့္ထားၿပီး လက္ကမ္းႀကိဳဆိုုေနေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။


ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုုးရသစ္အေန နဲ႔ ႏိုင္ငံသားအား လံုး ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ပါ၀င္ႏိုင္ခြင့္ရရိွေစရန္အတြက္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္၊ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ရတဲ့ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပန္ လည္ေစလႊတ္ေပးခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီလိုပဲ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ၿပီး ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ပဲ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရိွခဲ့ေသာ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရခဲ့ေသာ ပုုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ နဲ႔အညီ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးတာ၀န္မ်ားကို ရယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ တာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ကတိျပဳခဲ့တဲ့အတိုင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တရား၀င္ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ပါတယ္။ ႀကိဳတင္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြမပါဘဲ လြတ္လပ္မႈရိွရိွ၊ တန္းတူမႈရိွရိွနဲ႔ ျပည္နယ္ အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ေတြ႕ဆံုု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕ (၁၅) ဖြဲ႕နဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေပါင္း (၃၉ ) ခုကို သီးျခားလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ျဖစ္တဲ့ အစိုုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ဖို႔အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ရရိွေရးကို တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔မွာ လက္မွတ္ေရးထိုုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုုးျခင္းမရိွေသးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္လည္း အစဥ္ တံခါးဖြင့္ ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။


တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အေျခခံၿပီး စာခ်ဳပ္ ပါ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း   ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး မႈျဖစ္စဥ္ကို အစျပဳအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိုလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂ ) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုုးရ အေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ေပၚထြက္လာမယ့္ အစိုးရထံသို႔ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းေပးရာမွာ အေရးႀကီးဆံုုး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက ေပၚထြက္လာတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားဟာ ေနာက္အစိုုးရ လက္ထက္မွာ ဆက္လက္က်င္းပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအတြက္ အေျခခံအုုတ္ျမစ္ ေကာင္းမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား –
၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္စြာေပၚထြက္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ မယ္၊ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၊ အခြန္အေကာက္ဆိုုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း လိုအပ္ သလို ျပင္ဆင္ခ်မွတ္က်င့္သံုုးေဆာင္႐ြက္သြားမယ္၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ၊ ၿမိဳ႕ျပ ေက်းလက္ လူေနမႈအဆင့္ကြာျခားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္က စတင္ၿပီး ျပည္သူဗဟိုုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း ကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့ပါတယ္။ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ (၇) ရပ္ျဖစ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေသာက္သံုးေရ၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ အလုပ္အကိုင္ရရိွေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေငြေၾကး လုပ္ငန္း၊ ကုုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ပါတယ္။ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကာလရွည္ အႏွစ္ (၂၀) အမ်ိဳးသား ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း၊ ၂၀၁၁-၂၀၃၁ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ၂၀၁၀-၂၀၃၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့စက္မႈလုပ္ငန္း တိုးတက္ေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႔ အျခား မူသေဘာဆိုင္ရာစီမံကိန္း (Conceptual Plan)၊ ပင္မစီမံကိန္း ( Master Plan)၊ ေျမယာအသံုးခ်မူ၀ါဒ ( Land Use Policy ) မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအကူအညီနဲ႔ ေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပျခင္း၊ ျပည္သူလူထုသို႔ အသိေပးျခင္းမ်ား ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ရာမွာ အဓိကက်တဲ့ စာရင္းဇယားမ်ား၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ား တိက်မွန္ကန္ေစရန္ အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းသံုုးဆယ္ေက်ာ္ ေကာက္ယူႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့တဲ့ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ စီးပြားေရးစစ္တမ္းမ်ားပါ၀င္တဲ့ သန္းေခါင္စာ ရင္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုုးရအ တြက္သာမက ေနာင္တာ၀န္ယူမယ့္ အစိုုးရ အဆက္ဆက္အတြက္လည္း စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရာမွာ မ်ားစြာ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ပါတယ္။


ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္ရာမွာ အဓိကအခက္အခဲကေတာ့   ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ ထားခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရး ယူမႈမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚ အျပဳသေဘာမျမင္ႏိုင္ေသးတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ကို မွန္မွန္ကန္ကန္၊ အႏွစ္သာရရိွရိွ က်င့္သံုုးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနတယ္ဆိုု တာကို သက္ေသျပခဲ့ရပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အျပဳသေဘာျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ ၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အျခားမိတ္ဘက္ ႏိုင္ငံမ်ားကို သြားေရာက္ၿပီး   ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကို ေတြ႕ဆံုု ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ဒ့ါေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုုးရသစ္ အေပၚမွာ ႏိုင္ငံတကာအသိုုင္းအ၀န္းရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ရရိွခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ပံုုမွန္ျပန္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ၾသစေတးလ်၊ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတို႔က စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဦးစြာ႐ုတ္သိမ္းေပး ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ အျခား ႏိုင္ငံ မ်ားကလည္း ႐ုတ္သိမ္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ (G.S.P) အက်ဳိးခံစား ခြင့္လည္း ရ႐ွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈအမ်ားစုကို ႐ုတ္သိမ္းျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။


ဒီလိုစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား႐ုတ္သိမ္းေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ရန္အတြက္ အေျခအေနေကာင္း မ်ားရရိွလာခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းျခင္းနဲ႔ လက္ရိွအေျခအေနနဲ႔ကိုက္ညီ တဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ျပည္တြင္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ေငြက်ပ္ ( ၂၄၁.၅၇ ) ဘီလီယံရိွရာကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ေငြက်ပ္ ( ၅၁၇၉.၉၁) ဘီလီယံအထိ တိုးတက္လာခဲ့ပါ တယ္။ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေန နဲ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ( ၄.၆၄ ) ဘီလီယံကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ( ၂၂.၁၂ ) ဘီလီယံ အထိ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြဟာလည္း ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕ ( IMF ) ရဲ႕ အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀၀ ေက်ာ္ ရိွရာကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၇၀ အထိ တိုးတက္လာတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။


လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား –
စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေရးႀကီးတဲ့ေအာင္ျမင္မႈ အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေန နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားကုုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ အတားအဆီး တစ္ခုျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အမိ်ဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနတာကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေစ်းကြက္ကိုအေျခခံတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ေငြေၾကး လဲလွယ္ႏႈန္းတစ္မ်ိဳးတည္းျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ခ်က္အေပၚ စိုးရိမ္မႈေတြရိွေနေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုုေငြ အဖြဲ႕ရဲ႕အကူအညီနဲ႔   ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေငြေၾကးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ အေရးႀကီးတဲ့ ဗဟိုုဘဏ္ကို သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္အစိုုးရ အဆက္ဆက္က တင္ရိွေနတဲ့ ေႂကြးၿမီမ်ားအနက္မွ ေဒၚလာ (၆) ဘီလီယံခန္႔ကို ပဲရစ္ကလပ္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေလ်ာ္ပစ္ႏိုင္ခဲ့သလို အေႂကြးေဟာင္း အေႂကြးေသ ေတြကိုလည္း ေပါင္းကူးေခ်းေငြရယူၿပီး သက္သာေသာႏႈန္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ပါတယ္။


ဒီလုိေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမယ့္ ကမၻာ့ဘဏ္အပါအဝင္္ IMF, ADB, ODA တုိ႔မွ ေငြေၾကးနဲ႔ နည္းပညာအကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားလည္း ရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ EITI အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံး (LDC) ႏိုင္ငံအျဖစ္က လြတ္ေျမာက္ေအာင္လည္း အစပ်ဳိး ေဆာင္ရြက္ထားနုိင္ခဲ့ၿပီ္ျဖစ္ပါတယ္။


ဘ႑ာေရးစနစ္နဲ႔ပတ္သက္ရင္လည္း ျပည္သူဗဟိုျပဳအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ( Public Financial Management, PFM ) စနစ္ေပၚေပါက္ေအာင္ ကမာၻ႕ဘဏ္၊   ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုုေငြအဖြဲ႕တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေငြေၾကး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား အရည္အေသြးျမင့္မားေစဖို႔အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္ ( ၉ ) ဘဏ္ကို ဘဏ္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံတကာနည္းတူ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ေပၚေပါက္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းကိုလည္း တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။


အလားတူပဲ အခြန္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေနနဲ႔ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ေပးသင့္ ေပးထိုက္ေသာ အခြန္မ်ားကို စနစ္တက်ေပးေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ရွင္းလင္းသည့္ အခြန္စနစ္ သတ္မွတ္၍ အႀကီးစားအခြန္ထမ္း႐ံုးကို ထူေထာင္ျခင္း၊ အခြန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္႐ြက္ ခဲ့တဲ့အတြက္ ၂၀၀၉ – ၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမွန္စာရင္းအရ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္ရေငြဟာ ၁.၀၇၇ ထရီလီယံက်ပ္ရိွၿပီး ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ အခ်ိဳးဟာ ၃.၂ % ပဲရိွရာကေန ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခစာရင္းအရ အခြန္ရေငြဟာ ၆.၃၈၇ ထရီလီယံအထိ တိုးတက္ရရိွခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္ရေငြနဲ႔ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးဟာ ၈.၇ % အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။


လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား –
စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာမွာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဟာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ စတင္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခ်ိန္မွာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးက႑ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ သြားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရဲ႕ ရလဒ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ပိုုမိုလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ပညာေရးက႑မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က အသံုးစရိတ္က်ပ္ (၃၁၀) ဘီလီယံရိွရာကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ (၁၆၉၂) ဘီလီယံအထိ တိုးတက္သံုးစြဲခဲ့ပါတယ္။ ယခင္က မူလတန္းအခမဲ့ပညာေရးသာ ေဆာင္႐ြက္ရာကေန အထက္တန္းအခမဲ့ပညာေရးအထိ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး အစီအစဥ္မ်ား၊ ဘက္စံုပညာထူးခၽြန္လူငယ္အစီအစဥ္မ်ား၊ ပညာသင္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ သလို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ပညာေတာ္သင္မ်ား ေစလႊတ္ ေပးႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ ပညာေရးက႑အသံုးစရိတ္မ်ား တိုးျမႇင့္အသံုုးျပဳလာတာနဲ႔အမွ် လိုအပ္သည့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုု၊ ပရိေဘာဂ၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း၊ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အသံုးစရိတ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္သံုးစြဲခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီလို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အေျခခံပညာေရးအပိုုင္းမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ေက်ာင္းေပါင္း ေလးေသာင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရိွရာကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ေက်ာင္းေပါင္း ေလးေသာင္းငါးေထာင္ေက်ာ္အထိ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားဦးေရဟာလည္း ရွစ္သန္း ခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကေန ရွစ္သန္းရွစ္သိန္းေက်ာ္အထိ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမဦးေရဟာလည္း ႏွစ္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကေန သံုုးသိန္းသံုုးေသာင္း ေက်ာ္အထိ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦသစ္ တစ္ေသာင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ၿပီး အေဆာက္အဦေပါင္း တစ္ေသာင္း တစ္ေထာင့္ တစ္ရာေက်ာ္ကိုလည္း ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ ကင္းေထာက္လူငယ္မ်ား၊ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ၾကက္ေျခနီေမာင္မယ္မ်ားစတဲ့ လူငယ္ဆိုင္ရာ လူမႈေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္အားေပးခဲ့ပါတယ္။
တစ္ဘက္ကလည္း ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ရဲ႕ အဆံုးအမေတြ၊ ဓမၼစကူးလ္ေတြ၊ ေဆာင္ရြက္မႈေတြရွိလာတာကို ႀကိဳဆိုရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားဘာသာမ်ားရဲ႕ လူသားေကာင္းက်ိဳးျပဳ ေဟာေျပာမႈေတြကိုလည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ေက်ာင္းပညာေရးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ျပည္သူ႕နီတိေတြ၊ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းကို ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ အေလ့အထ၊ အမူအက်င့္၊ စိတ္ထားေကာင္းေတြလည္း သင္ၾကားေပးဖို႔ စီမံလ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါမွ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့၊ ေအးခ်မ္းတဲ့၊ သာယာတဲ့ စိတ္ထားေကာင္းတဲ့ လူေတြေနတဲ့ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ ပြားႏိုင္တဲ့လူေတြေနထိုင္ၾကတဲ့   ႏိုင္ငံႀကီး ျဖစ္ရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။


က်န္းမာေရးက႑အသံုုးစရိတ္ကလည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ က်ပ္ ၈၆.၅၈ ဘီလီယံ ရိွရာကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ က်ပ္ ၈၁၄.၁၇ ဘီလီယံရိွလာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို လက္လွမ္းမီေစဖို႔အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္တာကာလ အတြင္းမွာ ေဆး႐ံု (၂၂၅) ႐ံု တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေဆး႐ံု (၁၀၀) ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ ပါတယ္။ အလားတူပဲ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ကုသေရး႐ံုး (၄၂၁) ႐ံုးကို အသစ္ တည္ေဆာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သလို ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန၊ မိခင္ ကေလး က်န္းမာေရးဌာန၊ ေဒသႏၲရ က်န္းမာေရးဌာန (၂၂၅) ခု၊ တိုင္းရင္းေဆး႐ံု (၄၄) ႐ံု၊ သူနာျပဳနဲ႔ သားဖြားေက်ာင္း (၉ ) ေက်ာင္းကို အသစ္ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။


ဒါ့အျပင္ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ေနထိုုင္ရာေဒသမွာပဲ အဆင့္ျမင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားက ေဆး႐ံု (၁၅) ႐ံုကို ခုတင္ (၅၀၀) ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပး ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးကိုလည္း ခုတင္ (၂၀၀၀) ေဆး႐ံုႀကီးအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ေပး ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ေဆး႐ံုမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးသလို လူနာမ်ားအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးအတြက္ ကုုန္က်စရိတ္ကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အခမဲ့ကုသမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။


လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား –
ႏိုင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရာမွာ ဆက္သြယ္ေရး က႑ဟာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုုးရသစ္လက္ထက္မွာ မိုဘိုုင္းဖုုန္းနဲ႔ အင္တာနက္သံုုးစြဲမႈကို တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို တိုးခ်ဲ႕ျခင္းဟာ သာမန္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုု႐ံုအတြက္သာမဟုတ္ပဲ ျပည္သူူမ်ားရဲ႕ သတင္း အခ်က္အလက္သိပိုုင္ခြင့္၊ အသိပညာရွာေဖြဆည္းပူးႏိုင္ခြင့္ကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်း လက္ေနျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ မိုဘုုိင္းဖုုန္း၊ အင္တာနက္တို႔ကေန ေစ်းကြက္သတင္း၊ ရာသီဥတုုသတင္းမ်ားကို ရယူႏိုင္တဲ့အတြက္ ေက်းလက္နဲ႔ ၿမိဳ႕ျပၾကား အသိပညာကြာဟခ်က္ကို က်ဥ္းေျမာင္းေစၿပီး ေက်းလက္ေဒသ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကိုလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး က႑မွာ ႏိုင္ငံတကာကုုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံတြင္း မိုဘုုိင္းဖုုန္းသံုုးစြဲႏိုင္မႈဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ၄%၊ ၅% ခန္႔သာ ရိွခဲ့ရာ ကေန အခုအခါမွာ ၈၀% ေက်ာ္အထိ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းကဒ္ေစ်းႏႈန္း မ်ားဟာ ၁၅ သိန္း၊ သိန္း ၂၀ ကေန ၁၅၀၀ က်ပ္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ လူတိုင္း လက္လွမ္းမီတဲ့ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ လာပါၿပီ။ မၾကာခင္မွာ Mobile Banking ကိုပါ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္တ့ဲအတြက္ ေက်းလက္ေဒသေနျပည္သူမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း မ်ားက ပိုုမိုျမင့္မားလာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။


ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ အားနည္းခ်က္တစ္ခုကေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွသံုုးစြဲႏိုင္ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုုးရလက္ထက္မွာ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္မူ၀ါဒကို ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ကာလရွည္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ပင္မစီမံ ခ်က္ကိုလည္း ေရးဆြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပင္မစီမံ ခ်က္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး စီမံခ်က္အား ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လည္းေကာင္း ေရးဆြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

အျပည့္အစုံဆက္လက္ဖတ္ရွဳ႕ရန္ ………http://www.7daydaily.com/story/56759

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: