Leave a comment

ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပုံ

image

လြတ္လပ္ေရးရျပီး မၾကာမီ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပုံ

ဗမာျပည္တြင္းေရး မည္ကဲ႕သုိ့ေျဖရွင္းမည္နည္း

စစ္ၿပီးေခတ္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့၍ ရက္ပုိင္းမွ် ၾကာေသးေသာ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဆရာႀကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းသည္ ဖဆပလထဲ တြင္လည္း မပါဝင္၊ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ ဘက္ကုိလည္း မလုိက္ဘဲရွိေနၾကသည့္ သခင္ထိပ္တင္ ကုိယ္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ သခင္ဗေမာင္ စေသာ သခင္အခ်ဳိ႔ကုိ ေခၚယူၿပီးေနာက္ အျမန္ဆုံး တုိ႔ဗမာ အစည္းအ႐ုံးကုိ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းၾကရန္ႏွင့္ ပါတီႏုိင္ငံေရး ဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားကုိ အဓိက ထားမလုပ္ဘဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရာ ရရွိေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္ ၾကေစ လုိေၾကာင္းႏွင့္ မိန္႔ၾကားေလသည္။ ဆရာႀကီး၏ ၾသဝါဒညႊန္ၾကားခ်က္ အတုိင္း ထုိသခင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ေလာေလာဆယ္ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္၍ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းႏုိင္ရန္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးကုိ ျပန္ လည္ ဖြဲ႔စည္းၾကေလသည္။

တစ္ေန႔ေသာ္ နယ္ခ်ဲ႔အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းတြင္ (၁၆၅) ရက္တုိင္တုိင္ အစာငတ္ခံ တုိက္ပြဲဆင္ရင္း ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည့္ အာ ဇာနည္ပုဂၢိဳလ္ ဦးဝိစာရ အရွင္ျမတ္၏ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ျဖစ္ေသာ ၁၃၁ဝ ခုႏွစ္ ၊ ေတာ္သလင္း လျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္ ေန႔ (၁၉-၉-၄၈) တြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေ တာ္  ေတာင္ဘက္ေစာင္းတန္း သခင္စံထြန္းလွဇရပ္၌ အဖြဲ႔ေပါင္းစုံ ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၏ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကုိ ဌာနခ်ဳပ္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးႀကီး၏ နာယက ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းကုိယ္တုိင္ ေဆာ္ၾသဖိတ္ေခၚ က်င္းပခဲ့ေလသည္။
အဆုိပါ အစည္းအေဝးသုိ႔ လူထု၊ လူတန္းစား၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ၊  ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ထင္ရွား ေသာ တစ္သီး ပုဂၢလမ်ား ၁ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ ၾက၍ ဆရာႀကီးကုိယ္တုိင္ သဘာပတိ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းစစ္ ႀကီးကုိ ရပ္စဲေစ၍ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီးလွ်င္ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲ မ်ားကုိ သင္ပုံးေခ်နည္းျဖင့္ အျမန္ဆုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေ အာင္ ေဆာင္ရြက္ၾက ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၊ ေအးခ်မ္း သာယာေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းၾကေလသည္။

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ (၁) ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းအဖြဲ႔ နာယက။ (၂) သခင္ထိပ္တင္ ကုိယ္ေတာ္ႀကီး ဥကၠ႒။ (၃) ပုသိမ္ ဦးဘ အုန္း ဒုတိယ ဥကၠ႒။ (၄) မÔေလး စႀကၤာရွင္ ဆရာေဖ။ (၅) လႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေနႀကီး ဦးတင္လွ။ (၆) သခင္ဗေမာင္။ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား (၇) ျမန္မာ့သမားေတာ္အဖြဲ႔ ဆရာၾကြယ္။ (၈) ပရမတၱအလင္းျပ ေဆးဆရာအဖြဲ႔ ဆရာသိန္း။ (၉) ကရင္အမ်ဳိးသား အဖြဲ႔ ေစာျမသိမ္း။ (၁ဝ) တိကိစၧက ေဆးအဖြဲ႔ ဦးေစာေမာင္။ (၁၁) ေဇယ် ဓမၼဦးတင္ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ဦးေလး)။ (၁၂) ေရႊျပည္ ဦးဘတင္။ (၁၃) စက္ပုိင္ ဦးေမာင္ ေမာင္။ (၁၄) ဆရာဝန္ ဦးေသာင္းရွိန္။ (၁၅) အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔ ေဒၚခင္ ခ်စ္။ (၁၆) ရန္ကုန္တဲအိမ္မ်ားအဖြဲ႔ ဦးေက်ာ္ျမင့္။ (၁၇) ဗုိလ္သိန္းေဆြ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္စာၾကည့္တုိက္) အမႈေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။

ထုိအစည္းအေဝးတြင္ပင္ ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းသည္ ဌာနခ်ဳပ္ တုိ႔ဗမာ အစည္းအ႐ုံးႀကီး၏ ‘ျပည္တြင္းေရး မည္သုိ႔ ေျဖရွင္းၾကမည္နည္း’ ဟူေသာ သေဘာထား စာတမ္း တစ္ေစာင္ကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးေလသည္။

ဗမာျပည္တြင္းေရး မည္ကဲ႕သုိ့ေျဖရွင္းမည္နည္း

ဗမာျပည္၏ လက္ရွိအေျခအေနအရပ္ရပ္တုိ႔သည္ ဖဆပလအတြင္းရွိ ဆုိရွယ္လစ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ အင္အားၿပိဳင္ကာ ဖဆပလ အဖြဲ႔ကုိ အမွီသဟဲျပဳ ၿပီး အစုိးရအာဏာလက္ကုိင္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတုိ႔မွ် ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကြန္ျမဴနစ္ ဆုိရွယ္လစ္တုိက္ပြဲတုိ႔မွ တစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး အထိ ႀကီးမားျပန္႔က်ယ္လာခဲ့ေလသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဆက္၍ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ႏွင့္ အစုိးရတပ္အခ်ဳိ႔တုိ႔အျပင္ ကရင္အမ်ဳိးသား တုိ႔သည္လည္း ဗမာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စက္ယႏၱရား ႀကီးကုိ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကဲ့သုိ႔ လက္နက္စြဲကုိင္ကာ ဆန္႔က်င္ေသာ အေျခသုိ႔ေရာက္ရွိ လာၾကသည္။

ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ အာဏာမဲ့သူတုိ႔က အာဏာရွိသူ တုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ကုိ မလွည့္လည္ ဘဲ ျပည္သူတုိ႔လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အရမ္းကာေရာ ခ်ဳိးေဖာက္ဖ်က္ဆီးပစ္သည့္ အတြက္ ဒီမုိကေရစီသစ္ ထူေထာင္ရန္ ဟုဆုိ ၿပီး လက္နက္စြဲကုိင္ ကာ ေတာ္ လွန္ခဲ့ၾက၏။

ထုိ႔အတူ အာဏာရွိသူတုိ႔ကလည္း အာဏာမဲ့သူတုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစီ စည္းဝုိင္း အတြင္း၌သာ လႈပ္ရွား၍ အာဏာရရွိေအာင္ မႀကိဳးပမ္းဘဲလ်က္ လက္နက္စဲြကုိင္ကာ ဒီမုိကေရစီ နည္းစနစ္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ဖ်က္ဆီးၾကေသာေ ၾကာင့္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရးတုိ႔ မဆုံး႐ႈံးေစရန္ လက္နက္ျဖင့္ တရၾကမ္းႏွိမ္နင္းကာ ဒီမုိကေရစီကုိ ကာကြယ္ရပါသည္ဟု ဆုိျပန္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူျပည္သား တုိ႔သည္ မည္သူက ဒီမုိကေရစီကုိ ယုံ ၾကည္ လ်က္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ သည္ မေဆာင္ရြက္သည္ကုိ သုံးသပ္ေဝ ဖန္ရေတာ့မည္။ ဤသုိ႔ သုံးသပ္ေဝဖန္ရန္မွာ အာဏာရွိသူ အစုိးရကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အာဏာမဲ့ေတာ္လွန္သူတုိ႔ကေ သာ္လည္းေကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ လက္နက္ စြဲကုိင္ကာ ဆက္လက္တုိက္ခုိက္ ဖိႏွိပ္ေနမည္ဆုိပါက ဤျပႆနာ သည္ ယတိျပတ္ ေျဖရွင္းႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္သည့္ျပင္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္ အခြင့္အေရး သည္လည္း ရရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။
ယခု ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ဗမာ့ျပႆနာႀကီးကုိ ေျဖရွင္းရန္မွာ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကုိ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္း အာဏာရွိသူ အစုိးရႏွင့္ အာဏာမဲ့ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား ႏွစ္ ဦးႏွစ္ဖက္ စလုံးက တုိင္းျပည္အား ေလာေလာဆယ္ ေပးအပ္မွသာလွ်င္ ဤျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္သည္။

၁။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကုိ တစ္လခြဲ အခ်ိန္ထား၍ ယခုလာမည့္ သီတင္းကြၽတ္ လကုန္အတြင္းတြင္ က်င္းပရန္ အစုိးရက အျမန္ဆုံးေၾကညာေပးရန္။
၂။ ထုိသုိ႔ ေၾကညာၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေနာက္ ၁၅ ရက္အတြင္း အားလုံးေသာ တုိက္ပြဲအရပ္ရပ္တုိ႔ကုိ ရပ္စဲၿပီးလွ်င္ ႏွစ္ဖက္စလုံး မွ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္။
၃။ အစုိးရကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေနသူတုိ႔ကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲသည့္အခ်ိန္ အတြင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူ တုိ႔အား အာဏာ လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရွိဘဲ မိမိတုိ႔ဆႏၵအတုိင္း ဆႏၵမဲေပးေစရန္။
၄။ မဲဆႏၵေပးၿပီးေနာက္ ၁ဝ ရက္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ ဖြဲ႔စည္းရန္။
၅။ ထုိသုိ႔ဖြဲ႔စည္းေသာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရလက္သုိ႔ ယခု အာဏာ ရွိသူအစုိးရႏွင့္ အာဏာမဲ့ ေတာ္လွန္ေနသူတုိ႔ လက္တြင္းရွိေသာ လက္နက္၊ ခဲယမ္း၊ မီးေက်ာက္ အားလုံးကုိ အပ္ႏွံရန္။
၆။ ထုိ႔ေနာက္ ေပၚေပါက္ဆဲ ေပၚေပါက္လတၱံေသာ ဗမာ့ျပႆသနာအရပ္ရပ္တုိ႔ ကုိ အမ်ားျပည္သူဆႏၵ ဒီမုိကေရစီစနစ္အရ သာ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္။
အထက္ပါ အခ်က္ႀကီး ၆ ခ်က္ျဖင့္ ေျဖရွင္းမွသာ ဗမာတုိ႔၏ လက္ ရွိျပႆနာသည္ ေျပလည္ေခ်ာေမာကာ တတုိင္းျပည္လုံး ေအးခ်မ္းသာယာ စည္ပင္ဝေျပာမည္ဟု ယုံၾကည္သည့္ အေလ်ာက္ ဤအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ႀကီး (၆) ခ်က္ ရရွိရန္ တုိက္တြန္းအုံၾကြ လႈံ႔ေဆာ္ၾကကုန္ ေလာ့။ သုိ႔မွသာလွ်င္ ဗမာျပည္တြင္ လက္ငင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ သတၱႏၱရ ကပ္၊ ေပၚေပါက္လတၱံေသာ ဒုမ႖ိႏၱရကပ္ႏွင့္ ေရာဂႏၱရကပ္တုိ႔ကုိ အခ်ိန္မီကာကြယ္ႏုိင္မည့္ျပင္ နယ္ခ်ဲ႔စက္ကြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ ႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။
ဤအေရးသည္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ကုိ သတိျပၾကေလာ့။ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ မေနၾကကုန္လင့္။ ဤျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရမည့္တာဝန္ကား တုိင္းရင္းသားတုိင္း၏ မလြဲမေရွာင္သာ မဟာဝတၱရားႀကီးေပတည္း။

သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း
ဌာနခ်ဳပ္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး။
(၁၉-၉-၄၈)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: