Leave a comment

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၆၄ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိရာ တစ္ရြာလွ်င္ က်န္းမာေရး ကြၽမ္းက်င္သူ တစ္ဦးႏႈန္း နီးပါးရွိ လွ်င္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၆၄ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိရာ တစ္ရြာလွ်င္ က်န္းမာေရးကြၽမ္းက်င္သူ တစ္ဦးႏႈန္းနီးပါး ရွိေနမည္ ဆိုပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္႕ က်န္းမာေရးေစာင္႕ေရွာက္မႈမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္မည္
=================================

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္း တြင္   ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ရွိ ျမန္မာႏိုင္ ငံ ဆရာဝန္အသင္း (ေတာင္ႀကီး)၏ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္သည္။
ေရွးဦးစြာ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစဝ္ေအာင္ျမတ္၊ ျမန္မာႏို္င္ငံဆရာဝန္ အသင္း(ဗဟို)ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ဦးရဲျမ၊   ျမန္မာႏို္င္ ငံ ဆရာဝန္ အသင္း (ေတာင္ႀကီး)ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဦးၾကည္စိုးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက (၁၆)ႀကိမ္ ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံ အခမ္း အနားအား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းျပခန္းမ်ားအား လွည့္ လည္ၾကည့္ ႐ႈၾက သည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အေနႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးေန သည္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးက႑ အသုံးစရိတ္သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၈၆ ဒသမ ၅၈ ဘီလီယံရွိရာမွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၈၁၄ ဒသမ ၃၇ ဘီလီယံအထိ ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို လက္လွမ္း မီေစရန္အတြက္ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း၌ ေဆး႐ုံ ၂၂၅ ႐ုံ တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေဆး႐ုံ ၁ဝဝကို အဆင့္ျမႇင့္ တင္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ကုသေရးေဆး႐ုံ ၄၂၁ ႐ုံကို အသစ္ တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့ သကဲ့သို႔ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန ၂၂၅ ခု၊ တုိင္းရင္းေဆး႐ုံ ၄၄ ႐ုံ၊ သူနာျပဳသားဖြားေက်ာင္း ကိုးေက်ာင္းကို အသစ္ ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း။
ေဆး ပညာေလာက၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ အသိပညာ မ်ားကို မွ်ေဝရန္၊ ေနာက္ဆံုးေပၚေပါက္ လာသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေရး ယခုညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊   ေရွ႕လာမည့္ကာလမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈ အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္ လာေစရန္ မည္သုိ႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည္ နည္းဟူသည့္အခ်က္ကို ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေဆး ပညာ ေလာကအတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ဆားစ္ေရာဂါ၊ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ယခုမ်က္ေမွာက္ ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္စသည့္ ျပႆနာမ်ား ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ ရန္အတြက္ ယခုညီလာခံတြင္ နည္းလမ္းရွာေဖြေဆြးေႏြးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံအလိုက္ လူဦးေရ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကြဲျပားျခားနားသကဲ့သို႔ မတူ ကြဲျပားသည့္ ေဆးဝါးကုသမႈစနစ္ပံုစံမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္   ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ၏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၿမိဳ႕ျပတြင္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ  ေက်းလက္ေဒသေနျပည္သူ မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာအားျဖင့္ ဆရာဝန္ အင္အားျဖန္႔ၾကက္ မႈမွာ သံုးေသာင္း ငါးေထာင္ေက်ာ္သာ ရွိေသးသည့္အတြက္ ဆရာဝန္မ်ား ပိုမိုေမြးထုတ္ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊   ေဆးခန္းမရွိ၊ ဆရာဝန္၊ ဆရာမ မရွိသည့္ ေက်းလက္ေဒသ မ်ား၌ ျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ပိုမိုေကာင္း မြန္လာေစရန္ မည္သို႔မည္ပံုေဆာင္ရြက္ရ မည္ကို ေဆြးေႏြးၾကေစ လိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္   ေက်းရြာေပါင္း ၆၄ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိရာ တစ္ရြာလွ်င္ က်န္းမာေရးကြၽမ္းက်င္သူ တစ္ဦးႏႈန္းနီးပါးရွိေနမည္ဆိုပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊   ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို လည္း ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းနည္းျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈရွိလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကေစလို ပါေၾကာင္းျဖင့္   ေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း (ဗဟို)ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ဦးရဲျမက အမွာစကားေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာ ၾကသူမ်ားအား ရင္းႏွီးစြာႏႈတ္ဆက္သည္။

ဆက္လက္၍ဒုတိယသမၼတႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေတာင္ႀကီး ေဆးတကၠသိုလ္သို႔ေရာက္ရွိၾကၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္ အတြင္းရွိ ႐ုကၡေဗဒ ဓာတ္ခဲြ ခန္း၊ သတၱေဗဒ ဓာတ္ခဲြခန္း၊ ဓာတုေဗဒဌာနႏွင့္ ဓာတ္ခဲြခန္း၊ ႐ူပေဗဒဌာနႏွင့္ ဓာတ္ခဲြခန္း၊ စာသင္ခန္းမေဆာင္မ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္၊ ကြန္ပ်ဴတာခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ ေတာင္ႀကီးေဆးတကၠသိုလ္ ခန္းမေဆာင္၌ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ပါေမာကၡ၊ ဌာနမွဴးမ်ားႏွင့္   ေက်ာင္းသား   ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုသည္။

ေတြ႕ဆံုစဥ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာဝင္းေဌးေအာင္က ေဆးတကၠသိုလ္၏ တည္ေနရာႏွင့္ အက်ယ္အဝန္း၊ အေဆာက္ အအံုမ်ား   ေဆာက္လုပ္ ထားရွိမႈႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ပညာသင္ၾကားေနမႈ၊ ေက်ာင္းတြင္း သင္ၾကားမႈ ဆိုင္ရာ အေဆာက္ အအံုႏွင့္   အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား လိုအပ္ေနမႈတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ႏို္င္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ ေတာင္ႀကီးေဆး တကၠသိုလ္   ေပၚေပါက္ လာေစရန္ အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္အေျခအေနမ်ား၊ ေဆးပညာဘာသာရပ္ တက္ေရာက္ သင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသား   ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား ျပည့္စံု လံုေလာက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္ မ်ား၊ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အဆင့္မီ သည့္  ေဆးတကၠသိုလ္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ဆရာ ဆရာမမ်ား လိုအပ္ခ်က္အေပၚ   ျဖည့္ဆည္းကူညီ ေပးေရး၊ ပညာ သင္ေက်ာင္း သားမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ပညာသင္ယူႏိုင္ေရး အတြက္ ေနထိုင္သြားလာေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊    ႏုိင္ငံ တကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္း ႏိုင္သည့္ ဆရာဝန္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေစေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု အတြက္  ေကာင္း မြန္ျပည့္စံု သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသား   ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္ ျမင့္မားစြာထား၍   ေဆာင္ ရြက္ သြားေရးဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္မွာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ ေတာင္ႀကီးေဆးတကၠသိုလ္ ဧည့္ေဆာင္ အေဆာက္အအံု (ေလးခန္းတဲြ သံုးထပ္)၊ အမ်ိဳးသမီးေဆာင္ အေဆာက္အအံု (၂၄ ခန္းတြဲ ငါးထပ္)မ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားကို သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လိုအပ္ သည္မ်ား ကို မွာၾကားသည္။
မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဒုတိယသမၼတသည္ ေအးသာယာၿမိဳ႕၌ မင္းက်န္စစ္အုပ္စု ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္   ေအးသာ ယာျပည္သူ ႔  အိမ္ရာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ေရာက္ရွိရာ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းေနာ္ခမ္းက စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ား၊ အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးမႈအေျခအေန၊ တိုက္ခန္းမ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးမည့္ အစီအမံမ်ား၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနဆဲ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုက္လံရွင္းလင္းျပသၾကသည္။

(သတင္းစဥ္)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: