Leave a comment

လက္ရွိ က်င့္သံုး ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ယိမ္းယိုင္လွ်င္ လက္မခံ ဟု တပ္ခ်ဳပ္ ေျပာ

March 10,2016
ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ လက္ရွိ က်င့္သံုးေန သည့္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ေနာက္ တက္လာမည့္ အစိုးရ လက္ထက္ တြင္ ယိမ္းယိုင္ သြားမည္ ဆိုလွ်င္ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ က ေျပာဆို လိုက္ သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ သင္တန္း ခန္းမ ေဆာင္တြင္ မတ္လ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ နည္းျပ အရာရွိမ်ား၊ သင္တန္း သား အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယင္းသုိ႔ ထည့္သြင္း ေျပာ ဆိုသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္ခ်ဳပ္၏ လူမႈ ကြန္ ရက္ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တပ္ခ်ဳပ္ က “လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ စနစ္ ပထမအဆင့္ ၅ ႏွစ္သက္တမ္းတြင္လည္း တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ယင္း လမ္းေၾကာင္းတြင္ ခိုင္ခိုင္ မာမာ ရပ္တည္ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ ပါ၀င္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ တိုးတက္မႈမ်ားလည္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္ လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ဒုတိယအဆင့္တြင္လည္း လက္ရွိအေျခအေနမ်ားမွ ယိမ္းယိုင္မႈကို လက္မခံ ႏုိင္ေၾကာင္း”ဟု ေျပာ ဆို ထားသည္။
လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာ ညီေထြျဖစ္သည့္ ပံုစံ၊ စနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္လည္း လိုင္ေလ်ာ ညီေထြရွိ သည့္ ပါတီစံု လမ္းေၾကာင္းကို က်င့္သံုးေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ “သမုိင္းေၾကာင္းအရ ဘုရင္စနစ္မွ လြတ္လပ္ ေရးရၿပီး ယေန႔ကာလအထိ တုိင္းျပည္မၿပဳိကြဲေစရန္ တပ္မေတာ္ကပင္ ထိန္း သိမ္း ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး က႑တြင္ တုိင္းျပည္မယိုင္လဲ၊ မၿပဳိကြဲေစရန္ ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း”ဟုလည္း ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲခဲ့ ေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းမႈေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မၿပဳိကြဲေစရန္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာဆိုသြားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုး ေနသည့္ ဒီမိုကေရစံနစ္တြင္ တပ္မေတာ္က တဘက္ ရပ္တည္ေနသည့္ ပံုစံ သည္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္မ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ယင္းကဲ့သို႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပ ေျပာဆိုေနျခင္းသည္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္၊ အာဏာမ်ား ဆံုး႐ႈံးမည္ကို စိုးရိမ္၍ ေျပာဆို ေနျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း ၉ ဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC)၏ ဒု ဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာ က ေျပာ ဆိုသည္။

ႏိုင္ဟံသာ က “သူတို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပန္သံုးသပ္ ၾကည့္ရင္ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာကိုလည္း ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္း ခြင့္ကို လက္မခံဘူး။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နာမည္ခံ ဖက္ဒရယ္ သေဘာမ်ဳိးပါပဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္ က ေနရာယူထားတဲ့၊ ရရွိထားတဲ့ အခြင့္ အာဏာေတြ ေပါ့ဗ်ာ။ ဥပမာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ ဝန္ႀကီး ၃ ေနရာတို႔ ေနာက္ ကာလံုကေန ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ဟာေတြ အဲဒါေတြ ကို ျပန္ၾကည့္ရင္ တကယ့္ ဒီမိုကေရစီ မဆန္တဲ့ ကိစၥပဲဗ်။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ တကယ့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဘာမွ အေကာင္ အထည္ မေဖာ္ဘဲနဲ႔ သူမ်ားကိုေျပာ ေနတာလို႔ပဲ ျမင္တယ္”ဟု ဧရာဝတီသုိ႔ ေျပာသည္။

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းႏွင့္ ဆန္က်င္ေနၿပီး စစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ မ်ား ေရရွည္ အခြင့္ အာဏာ တည္ၿမဲေရး အတြက္သာျဖစ္သည္ဟု ေရးဆြဲစဥ္ကပင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာက ေဝဖန္ ေထာက္ျပ ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ပင္ လက္ရွိ အစိုးရ၏ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အပါအဝင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားစြာ အရပ္ဝတ္လဲ၍ အစိုးရဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က မဲအျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိၿပီး ေနာက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအား ျပင္ဆင္လိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ေနသည့္ အသံမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: