Leave a comment

လာမည့္ငါးႏွစ္ သက္တမ္းတြင္ လက္ရွိ အေျခအေနမွ ယိမ္းယိုင္မႈ လက္မခံ ႏုိင္ေၾကာင္း တပ္ခ်ဳပ္ ေျပာၾက

image

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လာမည့္ငါးႏွစ္သက္တမ္းတြင္
လက္ရွိအေျခအေနမ်ားမွ ယိမ္း ယိုင္မႈကို လက္မခံႏုိင္ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္က သမၼတေလာင္းအမည္ စာရင္း တင္သြင္းရန္ တစ္ရက္အလုိ မတ္လ ၉ ရက္တြင္
ႏိုင္ငံ ေတာ္ကာ ကြယ္ေရး တကၠသိုလ္မိန္႔ခြန္း၌
ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ ပထမအဆင့္ ငါးႏွစ္သက္တမ္း
တြင္လည္း တပ္္မေတာ္အေနျဖင့္ ယင္းလမ္းေၾကာင္း၌
ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ ပါဝင္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တိုး တက္မႈမ်ားလည္း ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ဒုတိယအဆင့္တြင္လည္း လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားမွ ယိမ္းယိုင္မႈကို လက္မခံႏိုင္ ေၾကာင္း’’တပ္ခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္ဟု ၎၏တရားဝင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၁၉၆၂  တြင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ျခင္းမွာ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ အေပၚ အေျခခံေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းမႈေၾကာင့္ ျပည္ ေထာင္ စုႀကီး မၿပိဳကြဲေစရန္ ျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။
ယင္းအခ်ိန္က ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး က႑ မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၊ ေသြးေႏွာမ်ား၏
လက္ဝါးႀကီးအုပ္လႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏အ
က်ပ္အတည္းတစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရသည္ဟုလည္း ၎ က မတ္ လ ၉ ရက္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကား သည္။
ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊
စီးပြား ေရးက႑မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေတြ႕ အႀကံဳမရွိခဲ့မႈကို အေၾကာင္းျပ၍ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၊
ေသြးေႏွာက ျပားမ်ား၏လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထား မႈ၊
လက္ဝါး ႀကီးအုပ္ျခယ္လွယ္မႈ မ်ားစြာရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း အက်ိဳး ဆက္မ်ားကို လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး သည့္တိုင္
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အျပည့္အဝမရရွိဘဲ ဆက္လက္
ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း ဆိုသည္။

‘‘အတိတ္သမိုင္းမွရသည့္အ ေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ
ယင္း အႏၲရာယ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည့္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္ကို နားလည္ရန္
လိုေၾကာင္း’’ တပ္ခ်ဳပ္က ဆို သည္။

၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရး ေတာ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကား ရာတြင္ ထိုအခ်ိန္ေတာ္လွန္ေရး ေခတ္က က်င္းသံုးသည့္ ဆိုရွယ္ လစ္စနစ္၌ ႏုိင္ငံေတာ္က တာ ဝန္ယူမႈကို ေဇာင္းေပးထားသည့္ အတြက္ လူမ်ား၏ အသိစိတ္ဓာတ္ဆိုင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္ ေပၚေစခဲ့ သကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားအားနည္း ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအေထြေထြအား နည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၈၈ ဆူပူ အံုႂကြမႈႀကီးျဖစ္ေပၚၿပီး ျပည္သူတို႔ က ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္
တပ္မေတာ္က အေျခအေနတစ္ ရပ္ရပ္ကို ဝင္ထိန္း သိမ္းခဲ့သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ က
ေျပာၾကားသည္။

‘‘သမၼတေရြးပြဲအႀကိဳမွာ ေျပာတာျဖစ္လို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္
ေတာ့ရွိတာ ေသခ်ာပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ၅၉(စ)
တင္မကဘူး။  ၂၀၀၈ တစ္စံုလံုးကို အထိမခံမယ့္ သေဘာပဲ။
ေနာက္တစ္ခုက သူတို႔က စစ္တပ္ဆိုေတာ့ ေထာက္ လွမ္းရရွိထားတဲ့ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ ရထားတာ မ်ိဳး ရွိႏိုင္တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ သူတို႔နဲ႔အဆင္ေျပေအာင္
ညႇိႏိႈင္း ၿပီး မလုပ္ရင္ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားမယ္လို႔
ၿခိမ္းေျခာက္ထား တယ္။ လိုအပ္ရင္ အာဏာမလႊဲ
ဘူးဆိုတဲ့အထိ သေဘာအနက္ကို ဆန္႔ထုတ္လို႔
ရႏုိင္တယ္’’ဟု ၁၉၆၂ မွစ၍ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးလႈပ္
ရွားမႈ မ်ားစြာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ အ တိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမား၊
ႏိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း၊ လက္ရွိထုိင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ႏုိင္ငံတကာျမန္မာ့သတင္း(BNI)
ေခါင္းေဆာင္ဦးဇင္လင္းက သံုးသပ္သည္။

ဝါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္း ကလည္း တပ္ခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ‘‘ရွစ္ျပည္နယ္မူ ဖက္ဒ ရယ္စနစ္ လို ကိစၥမ်ိဳးကို လက္မခံ ႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တာျဖစ္ မယ္။ ေသြးေႏွာကိစၥေျပာေတာ့ ၅၉(စ) ျပင္ေရးကို လည္း သေဘာတူမယ့္ ပံုမရွိဘူး’’ဟု မွတ္ခ်က္ခ်သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသက္ တမ္းအတြင္း ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္
ေရးလႊတ္ေတာ္မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈအ ပါအဝင္ ထင္ရွား သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား အရ တပ္မေတာ္သည္ အျခားေန
ရာမ်ား၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း
၎၏ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ေလွ်ာ့မေပး ေၾကာင္း
သက္ေသမ်ားစြာ ထြက္ ေပၚခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း
ေအာင္လိႈင္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အ တြင္း အင္တာဗ်ဴး မ်ား ႏွင့္ မိန္႔ခြန္း မ်ား၌ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္မတန္ ေသးေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ အေန ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို  ကာကြယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ထပ္တလဲလဲ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေနရာယူထား ေသာ
လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ မႈမွာလည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

ျပည္သူလူထု ငါးသိန္းေက်ာ္ လက္မွတ္ေရးထုိးမဲ ဆႏၵေပး ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ဖြဲ႕ စည္းပံုပါ ပုဒ္မ ၄၃၆(ခ)ကိုလည္း ျပင္ဆင္မႈမျပဳႏိုင္ခဲ့ေပ။

၅၉(စ)ပုဒ္မေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနသည့္
သားႏွစ္ဦး၏မိခင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္
သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ဘဲရွိေနသည္။

============
By ၿငိမ္းၿငိမ္းျပည့္  On  Thu, 2016-03-10

7Day News Journal

http://www.7daydaily.com/story/59915

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: