Leave a comment

အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရးကုုိ အေလး ေပး ေျပာ ၾကားခဲ့ ေသာ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ၏ မိန္႔ခြန္း

image

image

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္း စုုၾကည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မိန္းခြန္း​ျပာခ်ိန္​ေတြံရ​​​စဥ္။ (ဓာတ္ပုုံ- ဧရာ၀တီ)

March 30, 2016

ႏုုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ အစုုိးရ အဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုု လႊတ္ေတာ္တြင္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ပိုုင္း က က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုုိၿပီး ျပည္ေထာင္စုု လႊတ္ေတာ္ သုုိ႔ တရား၀င္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ဖြဲ႕စည္း ပုုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကုုိ အဓိက အေလး ေပး ေျပာဆုုိ ခဲ့ၿပီး သမၼတ မိန္႔ခြန္းမွာ ၂ မိနစ္ ၄၀ စကၠန္႔ ခန္႔သာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ေျပာၾကား ေသာ မိန္႔ခြန္းမွာ ေအာက္ပါ အတုုိင္းျဖစ္သည္။

“တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဂုဏ္သေရရွိ ဧည့္သည္ ေတာ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားခင္ဗ်ား-
ဒီျပည္ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္ႀကီးက က်ေနာ့္ကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္တာဟာ အထင္ကရ သမိုင္းဝင္ျဖစ္ရပ္ႀကီးျဖစ္တာေၾကာင့ ္မ်ားစြာဂုဏ္ယူ ဝမ္း ေျမာက္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္လာတာနဲ႔အညီ က်ေနာ္က ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ တာဝန္ခံရမယ့္ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ လာ ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလာဒ္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ထြန္းလာတဲ့ ဒုတိယ အႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ အစိုးရ အဖဲြ႕မ်ားဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္း ေဆာင္ တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ မူ ၀ါဒ မ်ားနဲ႔ကုိက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအစိုးရအသစ္အေနျဖင့္ ေအာက္မူဝါဒမ်ားျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရး ကုိ ေရွးရႈတဲ့ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေပၚေပါက္ေရးနဲ႔ ျပည္သူလုထုအမ်ားစုရဲ႕ လူေနမႈဘဝအဆင့္အတန္း တုိးတက္ျမင့္မားေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီး၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဂုဏ္သေရ ရွိ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ႏုိင္ငံသူႏုိ္င္ငံသားမ်ားခင္ဗ်ား
ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ေလးနက္စြာ တင္ျပလိုတဲ့အခ်က္တခု ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ မၾကာမီကဘဲ က်ေနာ္ဟာ ႏုိ္င္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္ ကတိသစၥာျပဳၿပီးျဖစ္ တာ ေၾကာင့္ အဲဒီကတိသစၥာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ရန္ တာဝန္ ရွိေၾကာင္း ကုိလည္း အစဥ္သတိခ်ပ္ေန မွာျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏုိ္င္ငံေတာ္နဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္၊ ဒီမိုက ေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒတရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ ရမယ့္ တာဝန္ရိွပါတယ္။

ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျပည္သူလူထု လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ဒီႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ေပၚလာေရး အတြက္ စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး ေဆာင္ရြက္သြား ရမွာျဖစ္ တယ္လို႔ သိနားလည္ထားပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ အခုေပၚေပါက္လာ တဲ့  အစိုးရ အဖဲြ႕ျပည္ ေထာင္စုဟာ ျပည္သူလူထု ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ား ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝေစရန္ မမွိတ္မသုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာၾကား လို ျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသား အားလုံး ခ်မး္ေျမ႕ သာယာစြာနဲ႔ မိမိဘဝလမ္းေၾကာင္းကုိ ေျဖာင့္တန္းစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ၾကပါေစ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: