Leave a comment

မုန္း၀န္း တရုတ္ လူမ်ဳိးစုအား ဗမာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ ေရး အထက္မွ ဥပေဒပ တုိက္႐ုိက္ ညႊန္ၾကားမႈ ရွိေန

ဧၿပီ ၁၊ ၂၀၁၆
M-Media

– ဦးသိန္းစိန္သည္ သူ၏သမၼတသက္တမ္းမွ ေနာက္ဆံုး လုပ္ရပ္မ်ားအနက္တစ္ခုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ တရုတ္လူမ်ဳိးစုတစ္ခုအား ဗမာလူမ်ဳိးအုပ္စု၀င္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးရန္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနသုိ႔ ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၀န္ႀကီး႒ာနအရာရိွတစ္ဦးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ မုန္း၀န္း ဟု သိရိွၾကေသာ အဆိုပါအုပ္စုကို တရား၀င္တိုင္းရင္းသားအုပ္စု ၁၃၅ မ်ဳိးစာရင္းထဲ ထည့္သြင္းရန္ကိုမူ အမိန္႔ေပးထားျခင္း မရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တာမုိုးညဲေဒသေန မုန္း၀န္းတို႔သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး တရုတ္စကားေျပာဆို၍ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈအတိုင္း ေနထိုင္က်င့္သံုးၾကသည္။ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္၏ မတ္လ ၁၁ ရက္ အမိန္႔ မတိုင္မီ ၎တို႔ကို မုန္း၀န္း(တရုတ္)အျဖစ္သာ သတ္မွတ္ ထားခဲ့၏။

အသစ္ထုတ္ေပးလိုက္သည့္ ႏိုင္ငံသားကဒ္ျပားတြင္ မုန္း၀န္း (ဗမာ) ဟု လူမ်ဳိးအမည္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူ လ၀ကအထက္ တန္းအရာရိွတစ္ဦးက ဆိုသည္။

၀န္ႀကီး႒ာနက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားသစ္၌ မုန္း၀န္း ကို တရား၀င္ေရးသားေဖာ္ျပရန္ ေတာင္းဆို ေနေသာ္ လည္း ေနာက္ထပ္မည္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွ် မရိွေသး သလို မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားလည္း မထုတ္ေပးေသးေခ်။

“ဒီညႊန္ၾကားခ်က္အေပၚ လူေတြက နားလည္မႈ လြဲမွား ေနၾကပါတယ္။ မုန္း၀န္းကို တိုင္းရင္းသားအုပ္စု၀င္အျဖစ္ ေပါင္းထည့္ေပးလို႔မရပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန စီမံေဆာင္ရြက္မွ ရပါ မယ္။ ဒီကိစၥဟာ ဘဂၤါလီျပႆနာနဲ႔ တူပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ၀န္ႀကီး႒ာနက ထည့္သြင္း ေပး မွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ စိုးရိမ္စရာမရိွပါဘူး” ဟူ၍ မတ္လ ၂၈ ရက္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲျပင္ပတြင္ အဆိုပါသူက ေျပာၾကားသည္။ တာမိုးညဲေဒသခံအခ်ဳိ႕သည္ မိမိတို႔လူမ်ဳိးစုအား တရား၀င္ အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္ လ၀က ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီထံ ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးကလည္း သမၼတထံသို႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ ေနာက္ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ အခန္း ၂ ပါ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးငွာဟူေသာ အခ်က္အရ အဆိုပါအမိန္႔ ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပသည္။

တာမုိးညဲေဒသတြင္ မုန္း၀န္းလူမ်ဳိး ေျခာက္ေသာင္း ခန္႔ရိွမည္ဟု လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ အင္အား ဦးစီး႒ာနက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထိုအုပ္စု၀င္မ်ားကိုယ္တိုင္က တရုတ္လူမ်ဳိးဟု ဆိုထားၿပီး ျမန္မာစကားေျပာဆိုႏိုင္သူ မ်ားစြာ မရိွေသာ္လည္း ဗမာ ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ အမည္တပ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးေခ်။ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမၼတရံုးမွလည္း မည္သည့္မွတ္ခ်က္မွ် မေပးခဲ့ပါ။

သမၼတေဟာင္း၏ညႊန္ၾကားခ်က္အေပၚ လူအမ်ားစု ဆန္႔က်င္ၾကသည္ကို သတိထားမိေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာအခါ ယင္းအေရးအား ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီမွ ဦးလင္းထြဋ္က ျမန္မာတိုင္းမ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာလူမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ သူတို႔ကို မုန္း၀န္း(ဗမာ)အျဖစ္ အမည္သတ္မွတ္တာကို လူေတြက ကန္႔ကြက္ေနတာ ကၽြန္ေတာ္ ၾကားရပါတယ္။ လာမယ့္အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ ေစမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကတိေပးပါတယ္”။

အဆိုပါအုပ္စု၏လႊမ္းမိုးမႈသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ ဦးသန္းေရႊသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ခ်ိန္ ဦးျမင့္လြင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြန္ျမဴနစ္တိုက္ထုတ္ေရး၌ အကူ အညီေပးခဲ့ဖူး၏။ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ေနေသာ ဦးျမင့္လြင္ က မိမိ၏အုပ္စုကို မုန္း၀န္း(ဗမာ)အျဖစ္ သတ္မွတ္ေျပာင္းလဲေပးရန္ ဦးသန္းေရႊအား ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့သည္ဟု ဦးလင္းထြဋ္က ဆိုသည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းခရီးစဥ္တစ္ခုအတြင္း မုန္း၀န္းကို တာမိုးညဲေဒသမွ ဗမာလူမ်ဳိးအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေပးမည္ဟု အတိအလင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုႏွစ္ကတည္းက ႏွစ္ဖက္လူထုအျမင္စစ္တမ္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လူမ်ဳိးအမည္ ေျပာင္းလဲျခင္းအား လက္ခံခဲ့ၾကေၾကာင္း လ၀က၀န္ႀကီး ႒ာန၏မတ္လ ၁၁ ရက္ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးျမင့္လြင္သည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္သည့္အျပင္ တာမုိးညဲခ်မ္းသာကုမၸဏီကိုလည္း ဦးေဆာင္ေနသူျဖစ္ၿပီး၊ ၎ကုမၸဏီသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ သစ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္ဟု ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားစီမံေရးရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၏ အဆိုအရ သိရသည္။

Ref : Myanmar Times

မုန္း၀န္းတရုတ္လူမ်ဳိးစုအား ဗမာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေရး အထက္မွ ဥပေဒပ တုိက္႐ုိက္ညႊန္ၾကားမႈရွိေန 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: