Leave a comment

မုန္း၀န္း တရုတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လ၀က၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ တရား၀င္ မႈမရွိဟု ဆုိ

image

image

မုန္း၀န္း တရုတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လ၀က၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ တရား၀င္ မႈမရွိဟု ဆုိ

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း တာမုိးညဲေဒသရွိ မုန္း၀န္း လူမ်ဳိးမ်ားအား ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ အသစ္မ်ားတြင္ မုန္း၀န္း (ဗမာ)ဟု သတ္မွတ္ထုတ္ ေပးရန္ ၀န္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ထုိအမည္သစ္ျဖင့္ ကတ္သစ္ထုတ္ေပးျခင္းလည္း မရွိေသးေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္အား၀န္ႀကီးဌာန (လ၀က) မွ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထင္မွားေနတာပါ။ သူတုိ႔ (မုန္း၀န္း)ကုိ တုိင္းရင္းသား စာရင္းမွာ ဒီအတုိင္း အသစ္ထည့္သြင္းလုိ႔ မရပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကပဲ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာပါ။ ဒါက ဘဂၤါလီျပသ၁နာလုိပါပဲ။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ ရြက္ မွာကုိ စုိးရိမ္ဖုိ႔မလုိပါဘူး” ဟု အဆုိပါ အရာရွိႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တာမုိးညဲေဒသတြင္ ေနထုိင္သူတုိ႔က ယင္းတုိ႔အား တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ထုိသုိ႔ သတ္မွတ္ ေပးရန္အတြက္ ထုိစဥ္က လ၀က၀န္ႀကီးဦးခင္ရီထံ ၂၀၁၄ က ေတာင္းဆုိခဲ့သည္ဟု ထုိအရာရွိကေျပာၾကားသည္။ လက္ရွိတြင္ လ၀က၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ တာမုိးညဲေဒသ တြင္ မုန္း၀န္းလူမ်ဳိး ေျခာက္ေသာင္းခန္႔ ေနထုိင္လ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းတုိ႔က မိမိကုိယ္ကုိယ္ တ႐ုတ္ လူမ်ဳိးဟု ေျပာၾကားေလ့ရွိၿပီး ဗမာ စကားမတတ္ သူ အမ်ားအျပားရွိေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ မုန္း၀န္း (ဗမာ) ဟု သတ္မွတ္ရန္ ညႊန္ၾကားသည္ကုိ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း မသိရေသးေပ။

ထုိညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ လူထုအမ်ားစုက ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း သိရွိသတိျပဳမိသည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ NLD မွ ဦးလင္းထြဋ္က မီဒီယာမ်ားသုိ႔ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

၁၉၈၃ သန္းေခါင္စာရင္းအရ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးမွာ ‘မုန္း၀န္း’ အမည္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိ။ ဧည့္ႏုိင္ငံသား လူမ်ိဳးစု အျဖစ္ပင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ မုန္း၀န္းကို တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္ မဟုတ္သူေတြ ျဖည့္စြက္ရတဲ့ နံပါတ္ ၉၁၄ မွာ ေရးသြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားတြင္ ဗမာ လူမ်ိဳးစု ၉မ်ိဳးထဲတြင္ မပါ၀င္သကဲ့သုိ႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု ၃၃ မ်ိဳးထဲမွာ မုန္း၀န္း၊ မုန္း၀န္းဗမာ စသည့္ျဖင့္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“သူတုိ႔က ဗမာမဟုတ္တဲ့အတြက္ အမ်ားစုက သူတုိ႔လူမ်ဳိးအမည္ကုိ မုန္း၀န္း(ဗမာ) ကုိ ေျပာင္းမွာကုိ ႏွစ္သက္မႈမရွိဘူးလုိ႔ ၾကားပါတယ္” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ဦးလင္းထြဋ္က ဆုိသည္။

မုန္း၀န္းလူမ်ဳိးစုႏွင့္ ယခင္ စစ္အစုိးရ၏ ပတ္သက္မႈမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တာ၀န္က်ေနစဥ္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ ထုိးစစ္ကုိ တြန္းလွန္ရာ၌ ဦးျမင့္လြင္ ဦးေဆာင္သည့္ တရုတ္မ်ားက တပ္မေတာ္ကုိ ကူညီခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ လူမ်ဳိးစု အမည္အား မုန္း၀န္း(ဗမာ) ဟု ေျပာင္းလဲရန္ လက္ရွိ မုန္း၀န္းျပည္သူ႕စစ္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးျမင့္လြင္က ဦးသန္းေရႊထံ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းက တာမုိးညဲေဒသမွ မုန္း၀န္းလူမ်ဳိးစုအား ဗမာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးမည္ဟု ၁၉၉၈ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္တစ္ခု၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ဦးျမင့္လြင္ (ေခၚ) ၀မ္ေကာင္းတာ့ သည္ ကိုးကန္႔ႏြယ္ဖြား တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ႏွင့္၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏုိင္ရထားသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ နယ္သာလန္အေျခစုိက္ Transnational Institute – TNI ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈမွာ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ေဖာ္ျပခံထားၿပီး တာမုိးညဲခ်မ္းသာကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။

KHtun

The Ladies News

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: