Leave a comment

“လုံျခံဳမႈရွိရွိ ခမ္းခမ္းနားနား ျမင္လိုသည္”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသည္ အစိုးရအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္စသည္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းျပီး ျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ ရုပ္လုံးပိုမိုပီျပင္လာျပီး ယခုအခါ အစိုးရအဖြဲ႔တာ၀န္မ်ားကို စတင္ထမ္းေဆာင္ေနျပီျဖစ္သည္။

ထိုသို႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႔ႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအဆင့္တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႔တို႔သည္ စက္ဘီးျဖင့္ရုံးတက္ျခင္း၊ ဆိုင္ကယ္ေနာက္မွထိုင္စီး၍ ရုံးတက္ျခင္း၊ မိမိ၏ရုံးခန္းသည္က်ယ္လြန္းသည္ဟုေျပာဆိုျခင္း၊ မိမိတြင္ပိုင္ဆိုင္မႈ   ေငြတစ္ေသာင္းက်ပ္ သာရွိသည္ဟု လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ လမ္းေဘးေစ်းဆိုင္ငယ္ေလးတြင္ နံနက္စာသုံးေဆာင္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ျဖင့္မိမိတို႔သည္ အခြင့္အေရးပိုမိုရယူသူမ်ားမဟုတ္ၾကေၾကာင္း၊ ျပည္သူႏွင့္တသားထည္းရွိၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းျပဆိုသည့္သတင္းမ်ားမွာ သတင္း မီဒီယာ မ်ားႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွတဆင့္ ျပန္႔ႏွံ႔လာခဲ့ပါသည္။

ျပည္သူတို႔နိမ့္ပါးေနခ်ိန္တြင္ အခြင့္အေရးပိုမယူလိုပဲ ျပည္သူႏွင့္သာတသားတည္းေနလိုသည့္ အေျခခံစိတ္ကိုေလးစားပါသည္။ ထိုသို႔ေလးစား ယုံၾကည္ခဲ့၍လည္း ျပည္သူလူထုက တခဲနက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကျပီးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ တြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တစ္သားထည္းေနျခင္းထက္ ျပည္သူလူက ယုံၾကည္စြာအပ္ႏွင္းထားေသာ အေဆာင္အေယာင္၊ အခြင့္အာဏာ တို႔ကိုအသုံးျပဳကာ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို အစြမ္းကုန္ထမ္းေဆာင္ၾကေစလိုပါသည္။

ေခြ်းသံရႊဲရႊဲျဖင့္ ေနပူထဲတြင္သြားေနသည္ထက္ ရုံးခန္းအတြင္း ေခါင္းေအးေအးျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔လိုပါသည္။ အေႏွးယဥ္မ်ားျဖင့္ ခရီးတိုတိုကို မလုံမျခံဳသြားလာေနသည္ထက္ ထိုက္သင့္ေသာ အေဆာင္အေယာင္ကား အစရွိသည္တို႔ျဖင့္ ခရီးေ၀းေ၀းသို႔ အုပ္ခ်ုဳပ္မႈအာဏာလက္တံ ျဖန္႔ၾကက္ေစလိုပါသည္။ လမ္းေဘးေစ်းဆိုင္ငယ္ေလးတြင္ စားေသာက္ေနသည္ထက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ထိုက္သင့္သလို သုံးေဆာင္ကာ က်န္းက်န္းမာမာျဖင့္ ျပည္သူ႔၀န္ကို ထမ္းၾကေစလို ပါသည္။ ျခံဳ၍ဆိုရေသာ္ ေ၀းေ၀းျမင္ႏိုင္ေသာ အျမင့္မွာေန၍ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ၾကေစ လိုပါသည္။ ထိုသို႔ ေနထုိင္သြားလာေနၾကသည္ကိုၾကည့္၍ ျပည္သူတို႔က ၀မ္းေျမာက္ေၾကနပ္ေနၾကမည္သာျဖစ္ပါသည္။

သာဓကအားျဖင့္ မတ္လ ၃၀ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျပီး သမၼတ အိမ္ေတာ္ ဆီသို႔ သမၼတအေဆာင္အေယာင္အျပည့္ ယာဥ္တန္းျဖင့္ထြက္ခြာလာပုံကို သတင္းမီဒီယာမ်ားက ဂုဏ္ယူစြာေဖာ္ျပ ခဲ့ၾက သလို၊   ျပည္သူ မ်ားကလည္း ထိုသတင္းမ်ား ဓာတ္ပုံမ်ားကိုၾကည့္၍ ဖရဏာပီတိ ဂြမ္းဆီထိျဖစ္ၾက႔ရပါသည္။ မိမိတို႔ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ ထားေသာ သမၼတကို ခမ္းနားစြာျဖင့္ျမင္ေတြ႔လိုၾကသည္သာျဖစ္၏။ က်န္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအဆင့္ တာ၀န္ ယူၾကရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူမ်ားက ထိုသို႔သာျမင္လိုၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ လည္း အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ႏိုင္ငံအဆင့္ အေရးၾကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ လုံျခံဳေရးရႈေထာင့္မွလည္းထည့္သြင္း စဥ္းစားၾကေစလို ပါသည္။

အထူးအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း လုံေလာက္ေသာအေစာင့္အေရွာက္မ်ားမပါပဲ 97 Model Toyota Mark II ကားကေလးျဖင့္ မသြားေစလိုေတာ့ပါ။ ျမန္မာျပည္တြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအရွိဆုံးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သလို ကမၻာတြင္ပါ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ကို ထိုသို႔မျမင္ေတြ႔လိုပါ။ လုံျခံဳမႈရွိေစခ်င္သည္။ ယခုထက္ ပိုမိုထည္၀ါေစလိုပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈ ကာလတြင္ ျပည္သူလူထုအၾကား ေရပန္းစားလွျပီး ယေန႔ထက္တိုင္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳ ထားရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ပင္လွ်င္ လုပ္ၾကံလိုသူရွိခဲ့သည္။ လုပ္ၾကံသူတို႔က အတြင္း၀န္ရုံး အစည္း အေ၀းခန္းမထဲအထိ မည္သည့္လုံျခံဳေရးအခုအခံမွ မေတြ႔ရဘဲ အလြယ္တကူ၀င္သြားႏိုင္ခဲ့သည္။ အလြယ္တကူ လုပ္ၾကံႏိုင္ ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား က်ဆုံးခဲ့ရသည္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာသည္ တစ္မ်ဳိး တမည္ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရသည့္ သမိုင္းအခန္းက႑ကို သင္ခန္းစာယူၾကေစလိုသည္။ ထိုသို႔အျဖစ္မ်ဳိးလည္း ထပ္မံအၾကံဳေတြ ႔မခံႏိုင္ေတာ့သည္မွာ ျပည္သူတိုင္း၏ ဆႏၵပင္ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ျပည္သူတို႔ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို က်န္းက်န္းမာမာ ေဘးရန္ ကင္းကင္းျဖင့္   ျပည္သူတို႔အပ္ႏွင္းထားေသာ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတို႔ကို သုံးကာ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို အစြမ္းကုန္ ထမ္းေဆာင္ ၾကေစ လိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

Popular news

ZN.H

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: