Leave a comment

ဂဠဳန္ဦးေစာကို တရားစီရင္ခဲ့သည့္ အထူးခံု႐ံုး အဖြဲ႕ဝင္ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးစီဘူး (၁၈၉၈-၁၉၅၃)

Thiri_Pyan_Chi_U_Si_Buu 4
ဦးစီဘူးကို အဘ – ပညာ၀န္ ဦးေနာ္ဒင္ ႏွင့္ အမိ – ေဒၚရဲမ တုိ႔မွ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ သကၠယ္ျပင္ရြာမ(ကမန္ရြာ)တြင္ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္၌ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း (၈) ေယာက္အနက္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ဇနီးျဖစ္သူမွာ ေဒၚေရႊျမဦးျဖစ္သည္။ ဦးစီဘူးသည္ ၿဗိတိသၽွ ကိုလိုနီအစိုးရ လက္ထက္ကပင္ ရခုိင္တိုင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ စက္ရွင္တရားသူႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးစီဘူး သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔စက္ရွင္တရားသူႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နွင့္အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ားကို နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစတစ္စုက လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္လိုက္သည့္ နုိ္င္ငံေတာ္လုပ္ႀကံႀကီးတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ဘုရင္ခံက လုပ္ႀကံမႈကို စစ္ေဆးစီရင္ရန္ အထူးခံု႐ံုးဖြဲ႕စည္းသည့္ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ခံု႐ံုးတြင္ နာယကႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦး ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ထိုစဥ္က တရားလႊတ္ေတာ္ တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဆာဘဦး ကအထူးခံု႐ံုးအတြက္ နာယကႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ ရ၏။ “ နာယကေရြးရတာကေတာ့ ခက္ခဲျခင္းမ႐ွိခဲ့ပါ။

ဦးေက်ာ္ျမင့္ကို ထိုတာဝန္ေပးအပ္ရာ သူကလိုလိုခ်င္ခ်င္ပင္ လက္ခံပါသည္။ အဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦးကို ေရြးရာတြင္မူ မလြယ္ကူခဲ့ပါ။ တရားသူႀကီး မ်ား သည္ ႐ိုးသားရမည္၊ အရည္အခ်င္းျပည့္စံုရမည္၊ ၾကံ့ခုိင္ရမည္၊ သူတို႔ကို အစိုးရႏွင့္ျပည္သူက လက္ခံႏိုင္ရမည္။ ထိုအရည္အခ်င္း အားလံုးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စက္႐ွင္တရားသူႀကီးမ်ားကို ႐ွာေဖြရတာမလြယ္ပါ။ အခ်ိဳ႕မွာ ႐ိုးသား၍ အရည္အခ်င္း ျပည့္စံုၾကပါ၏။ သို႔ရာတြင္ ၾကံ့ခိုင္ျခင္းမ႐ွိၾကပါ။ အခ်ိဳ႕ကိုမူ အစိုးရက သေဘာမက်ပါ။ ေနာက္ဆံုး၌ ဦးေအာင္သာေက်ာ္ႏွင့္ ဦးစီဘူးကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ရပါသည္။ ’’ ဟု ဆာဘဦးက ‘ ကၽြန္ုပ္၏ျမန္မာျပည္ ’ တြင္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေလသည္။ ဤမွတ္တမ္းအရ အထူးခံု႐ံုးအဖြဲ႔ဝင္ စက္႐ွင္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အရည္အခ်င္းတို႔ကို သိျမင္ႏိုင္ေပသည္။   ဘုရင္ခံသည္ အထူးခံု႐ံုးကို  ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၂ဝ ရက္ေန႕တြင္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုအထူးခံု႐ံုးတြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္က နာယက အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဦးစီဘူးႏွင့္ ဦးေအာင္သာေက်ာ္တို႔က အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

Thiri_Pyan_Chi_U_Si_Buu 2

ဦးေစာႏွင့္ အေပါင္းအပါတို႔ကို စစ္ေဆးရာတြင္ အထူးခံု႐ံုးက မွ်တမွန္ကန္ေစရန္ အထူးႀကိဳးပမ္းခဲ့ေလသည္။ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာ တရားခံမ်ားအတြက္ အစိုးရစရိတ္ျဖင့္ ေ႐ွ႕ေနငွားရမ္းေပးခဲ့သည္။ အမႈစစ္ေဆးရာတြင္ တစ္ဖက္သတ္မျပဳ။ အေက်အလည္   ျပန္လွန္   ေမးျမန္းခြင့္၊ ေျပာခြင့္၊ ဆိုခြင့္ တို႔ကိုေပးခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ကို လုပ္ႀကံသူမ်ားပါတကားဟု ႀကိဳတင္၍ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ျခင္းမ်ိဳးကို မျပဳမိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသည္။ ထိုသို႔စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားျခင္းမ႐ွိေၾကာင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနည္း မ်ားျဖင့္ ျပသ၍ ထင္႐ွားေစခဲ့သည္။ တရားသူႀကီးမ်ား၏စိတ္တြင္ ႀကိဳတင္စိတ္ပိုင္းျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေဒါသ လံုးဝကင္း႐ွင္းသည္ဟုကား တပ္အပ္ေသခ်ာစြာ မဆိုႏိုင္။ သို႔ရာတြင္ ထိုေဒါသကို ဖယ္႐ွားႏိုင္သမွ်ဖယ္႐ွား၍ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ မူခင္းကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္  စစ္ေဆး ခဲ့ၾကသည္ကို ျပည္သူတို႔ျမင္ၾကရေလသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝရက္ေန႔ တြင္ ဂဠဳန္ဦးေစာႏွင့္ အေပါင္းအပါ တရားခံမ်ား အား ထိုက္သင့္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား စီရင္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ အထူးခံုး႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္ တရားသူႀကီးမ်ားအား   ႏိုင္ငံေတာ္မွ သီရိပ်ံခ်ီေရႊတံဆိပ္ဆုမ်ားကို အသီးသီး ခ်ီးျမွင့္အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။

U-Si-Bu
Thiri_Pyan_Chi_U_Si_Buu 1
ထိုေနာက္ပိုင္း တစ္ဆက္တည္းတြင္ ဦးစီဘူးသည္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားေရးဝန္ႀကိီး အျဖစ္ ဆက္လက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။ တရားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ အသက္ (၅၅) ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၅၃ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အလႅာဟ္ အ႐ွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ ခံယူခဲ့ေလသည္။ ဦးစီဘူးမွာ ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ မိတ္ေဆြလည္းျဖစ္သည္။ ဂဠဳန္ဦးေစာက ႀကိဳးစင္တက္ ခါနီးတြင္ ဦးစီဘူးအား “မင္းလုပ္ရပ္မွန္ပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ဦးစီဘူး၏ဇနီးျဖစ္သူ အသက္ထင္႐ွား ႐ွိစဥ္က   ေနာင္လာ   ေနာက္သားတို႔ ထံ ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို အျမင့္မားဆံုး ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ကမန္တိုင္းရင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားေရး ဝန္ႀကီး သီရိပ်ံခ်ီ ဦိးစီဘူး၏ အတၳဳပၸတၱိ ကို ေခတ္ေၾကးျမင္မဂၢဇင္းတြင္ ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

စာတည္းအဖြဲ႕

ထုတ္ႏုတ္။  ။ ေမာင္ဆႏၵ(လယ္ေဝး)၏ ကမန္မ်ိဳးႏြယ္စုသမိုင္း။
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ (ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဦးေစာ)

” ေခတ္ေၾကးျမင္မဂၢဇင္း စာတည္းအဖြဲ႕က သီရိပ်ံခ်ီဦးစီဘူး၏ အတၳဳပၸတၱိကို ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ “

“ေခတ္ေၾကးျမင္ မဂၢဇင္း မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ “

ဂဠဳန္ဦးေစာကို တရားစီရင္ခဲ့သည့္ အထူးခံု႐ံုး အဖြဲ႕ဝင္ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးစီဘူး (၁၈၉၈-၁၉၅၃)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: