Leave a comment

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေပးရန္ အဆုိ လႊတ္ေတာ္၌ မွတ္တမ္းအျဖစ္ သာ ထားရွိ

image

image

ေနျပည္ေတာ္ ေမ  ၂၀

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသား ျပႆနာ မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းတြင္ ဤဥပေဒႏွင့္ အညီ ထိေရာက္စြာ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကို ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ က မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ သည္။

ယင္းအဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ယခုအဆုိပါ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၀န္ႀကီး ဌာနက ေဆာင္ရြက္ မည့္ရက္ေပါင္း ၁၀၀ စီမံခ်က္တြင္ ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္သည့္ အတြက္ မွတ္တမ္း အျဖစ္သာထားရွိရန္ လႊတ္ေတာ္ ကို တင္ျပ ခဲ့သည္။

အဆုိရွင္ ေဒၚခင္ေစာေ၀က ယခုအဆုိသည္ တစ္ႏုိင္ငံ လံုးႏွင့္ဆုိင္သည့္ အမ်ဳိးသားအေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္ နယ္ တစ္ခုတည္းအတြက္ တင္သြင္းသည့္ အဆုိမဟုတ္ ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ရန္ တင္ သြင္း သည့္ အဆုိျဖစ္သည့္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏အဆံုး အျဖတ္ ရယူသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပသည့္အတြက္ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ(၁၅၄)မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ (၂၂၈) မဲ၊ ၾကားေနမဲ (၇)မဲျဖင့္ ကန္႕ကြက္ မဲမ်ားသည့္ အတြက္ အဆုိအား အတည္မျပဳဘဲ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍  ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံက ေဆြးေႏြးရာတြင္  “ ဒီျပႆနာဟာ တခ်ဳိ႕ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျမင္သလုိ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးျပ ႆနာ မဟုတ္ပါဘူး။ တရားမ၀င္ အေျခခ်ေနထိုင္ လာသူေတြ ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ျပႆနာပါ။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒဟာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္း၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ပထ၀ီ အေနအထား၊ သမုိင္းေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္မႈတုိ႔အေပၚ အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲထား တာေၾကာင့္ စံခ်ိန္မီဥပေဒ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းၿပီးရင္ အသက္၀င္ဖုိ႔၊ လက္ေတြ႕ က်င့္သုံးဖုိ႔ လုိပါတယ္။” ဟု ေဆြး ေႏြးသည္။

လွည္းကူးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္းတန္က “ျမန္မာႏုိင္ငံ သား ဟုတ္၊ မဟုတ္ မခြဲျခားႏုိင္ေသးခင္ ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ White Card ထုတ္ေပးတဲ့ ဦးေရက ငါးသိန္းကိုးေသာင္းေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။ အခု White Card ႐ုပ္သိမ္းသြားတဲ့အတြက္ သူတုိ႕ကို  ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ ေပးဖုိ႔လုိအပ္ ေနပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၆ မွာ “ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းသည္ ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္း သည့္ အတုိင္း ျဖစ္ရ မည္ဟု ပါရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ထိုက္သူမ်ား မျဖစ္ေသးျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားျပဳ ခြင့္မရသူမ်ား ရေနျခင္းတုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္သံမ်ား ၾကားေန ရပါတယ္။ ေကာင္းမြန္ေသာႏုိင္ငံသားဥပေဒရွိလ်က္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ ေရး လုပ္ငန္းကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီထိေရာက္စြာ မေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ျခင္းဟာ အဂတိရားမကင္းတဲ့ ကိစၥမ်ား ပါ၀င္သလို သက္ဆုိင္ရာဦးစီးဌာနအဆင့္ဆင့္ရွိ ၀န္ထမ္း အင္အားမလံုေလာက္မႈလည္း ရွိေနပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြး တင္ျပသည္။

“ဘယ္သူဟာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တယ္၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ တယ္ဆိုတာကို တည္ဆဲ ဥပေဒအရ စိစစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီကေန႔လုိ နည္းပညာေတြ ေပါက္ကြဲေနတဲ့ေခတ္၊ ႏုိင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္၀ါဒေတြျပန္႔ႏွံ႔ ေနတဲ့ေခတ္မ်ဳိးမွာ ဒါကို အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးအရ လုပ္ရမယ့္ကိစၥလုိ႔ ယူဆ ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆုိရင္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး ဟာအေရးႀကီးပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈ အားနည္းျခင္းဟာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို အားနည္းၿပီး မေမွ်ာ္လင့္ ႏုိင္တဲ့ဆံုး႐ႈံးမႈႀကီးေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ တယ္ဆုိတာကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းက သက္ေသ ျပသြားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံသစ္ ေတာင့္တင္းခုိင္မာေရးကို ဦးထိပ္ထားၿပီး ႏုိင္ငံသား စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ ရြက္ ရပါလိမ့္မယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ေပ်ာ့ ေျပာင္းညင္သာဖုိ႔၊ စိတ္ရွည္သီးခံဖုိ႔၊ ဥပေဒကို ေလးစား လုိက္နာဖုိ႔လုိပါတယ္” ဟု ေျမာက္ဦးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဦးလွေစာ က အၾကံျပဳေဆြးေႏြးသည္။

ေျမပံုမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဖသန္းက “အေၾကာင္း ေၾကာင္း ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူေတြ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ရွိေနပါတယ္။ ဒီလုိအေရာအေႏွာကို ခြဲျခားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ခြဲျခားႏုိင္မယ့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒလည္း ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္၊ မျဖစ္ စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းဟာ ျပည္တြင္းေရးကိစၥျဖစ္ေပမယ့္ ဥပေဒနဲ႔အညီ စစ္ေဆးဖုိ႔ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့တာေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႏုိင္ငံတကာ ျပႆနာအျဖစ္ ပံုေဖာ္ ျခင္း၊ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ား ရွိေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမရွိဘူး ဆုိတာ ေျပာၾကားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို အစိုးရက အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို မလုပ္ႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသား ေတြ ေနစရာမရွိလုိ႔ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ေတြမွာ တဲပ်က္၊ အိမ္ပ်က္ကေလး ေဆာက္ၿပီးေနၾကတာကို ဥပေဒနဲ႔ အညီဆုိၿပီး ေျမလွန္ဖ်က္ဆီးျပစ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ဘဂၤါလီေတြေနထုိင္တဲ့ ဒုကၡသည္ စခန္းေတြ၊ ေက်းရြာ ေတြၾကေတာ့ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ၾကားရေတာ့ ရင္နာနာနဲ႔ငိုရမလုိ၊ ရယ္ရမလုိ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကို ရယူခ်င္ တယ္ဆုိရင္ ဥပေဒနဲ႔အညီ အစစ္အေဆးခံယူမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ မွန္ကန္သူေတြဟာ ဥပေဒရဲ႕အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူရမွာမေၾကာက္ပါဘူး”ဟု ေဆြးေႏြးသည္။

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထဲ တြင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္အညီ  ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းကို ဦးစားေပး လုပ္ငန္း စဥ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ထားရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း မႈရွိေရးသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ယခင္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို အေျခခံၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု စိစစ္ေရးေကာ္မတီ မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေနရာတြင္ ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ နယ္စပ္ေဒသမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလြန္ႀကီးမားသည့္အျပင္ စိန္ေခၚ မႈမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ လူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈသည္ ယခုလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အႏူူူူူူးအညြတ္ ပန္ၾကား လိုေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္တြင္  ဦးစားေပး လုပ္ငန္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ အဆိုအား မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားရွိရန္ လႊတ္ ေတာ္ သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္၌ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္း စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရး ေတာင္းဆုိမႈႏွင့္အတူ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္လာသည့္ အတြက္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကသည္၊ ထိုသို႔ လံုၿခံဳေရးအာမခံခ်က္ မေပး ႏုိင္ ျခင္းေၾကာင့္ စာရင္းေကာက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆုိင္း ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: