Leave a comment

ၿပည္သူမ်ား မနစ္နာ ေစရန္ ခြင္႔ၿပဳ ခ်က္မဲ႔ ေဆာက္ လုပ္ေသာ အေဆာက္ အဦးမ်ား ကုိ ဥပေဒႏွင္႔ အညီ စီစစ္ အေရး ယူမည္

ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ကန္ထ႐ိုက္ တုိက္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခိုင္းပါက ျပည္သူမ်ား နစ္နာႏုိင္သျဖင့္ တည္ေဆာက္ဆဲႏွင့္ တည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္ အအံုမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္အေရးယူမည္ ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေျပာ

ရန္ကုန္

ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခိုင္းပါက ျပည္သူမ်ားထပ္မံနစ္နာႏိုင္သည့္ အတြက္ ေနာက္ လာမည့္ အေဆာက္ အအံုကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာက္လုပ္ ျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ၾကပ္ မတ္စိစစ္ၿပီး အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ” ရွိခဲ့ၿပီးတဲ့အေျခအေနကို အကုန္လံုးကလည္း သိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါကေန ဒါကိုခြင့္ျပဳ ခ်က္မဲ့ေၾကာင့္ ဖ်က္ခိုင္းရမယ္ဆုိရင္ ျပည္သူ လူထုအတြက္က နစ္နာသထက္နစ္နာ သြားမွာပါ။ သို႔ေသာ္ေရရွည္အတြက္ Development Plan နဲ႔ လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိတိက်က်ေဆာင္ရြက္သြား ဖုိ႔ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က စဥ္းစားေနတာက ရွိခဲ့ၿပီးတဲ့ အေဆာက္ အအံုနဲ႔ ေနာက္လာမယ့္ေဆာက္ဆဲမွာ ဥပေဒနဲ႔ ညီ၊ မညီဆိုတာပဲ အေရးယူလုပ္ၿပီးေတာ့ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္ဆိုတာ ကို ေလးစားစြာ တင္ ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀း တြင္ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဟန္စိုး၏ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းကုိ ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္ကအထက္ပါ အတုိင္းေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးဟန္စိုးက ” ကန္ထ႐ိုက္တာအမ်ားစု သည္ ေဆာက္လုပ္ ခြင့္လုပ္ငန္းလုိင္စင္မရွိျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ သက္ေသမပါရွိျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီသည္ စည္ပင္ဥပေဒႏွင့္အညီ ေလ့လာမႈအားနည္းျခင္းတို႔ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အ ေဆာက္အအံုမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ျခင္း၊ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္ အအံုႏွင့္ အႀကီးစား အလတ္စား အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ သက္ဆိုင္ ရာၿမိဳ႕နယ္၏ ေျမျပင္ အေနအထား ကိုၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ ခ်က္ကိုလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္” ဟုေမးျမန္းခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အေန ျဖင့္ လိုင္စင္ရကန္ထ႐ိုက္တာႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား နစ္နာမႈရွိပါက   ေခၚယူ ညႇိႏိႈင္းေပးျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္းမရပါက ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာကိုအေရး ယူ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ ျပဳခ်က္မဲ့ေဆာက္ လုပ္လ်က္ရွိ သည့္ ေဆာက္ လုပ္ေရးပစၥည္း မ်ားေၾကာင့္   ေရေျမာင္းပိတ္ဆို႔မႈမျဖစ္ေစေရးတုိ႔ကိုလည္း စစ္ေဆးၾကပ္မတ္လ်က္ ရွိၿပီးေရေျမာင္း ပိတ္ဆို႔ပါကရွင္း လင္း ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳမဲ့ေဆာက္လုပ္ပါက လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာကို လိုင္စင္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းစသည္ တုိ႔ျဖင့္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စိုး က ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသူ ၀ါရင့္ အင္ဂ်င္နီယာႀကီး ဦးကိုကို ႀကီးက ” ေနာင္လာမယ့္ အေဆာက္ အအံုေတြကို စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔လုပ္မယ္ဆိုတာကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ျဖစ္လည္း ျဖစ္ သင့္ပါတယ္။ စည္းကမ္းမဲ့ေဆာက္ၿပီးသား အေဆာက္အအံုေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆုိတာ ေတာ့ ေျပာရခက္ေနပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ဆုိင္ရာကိစၥျဖစ္ေနပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က တမင္ကိုစည္း ကမ္း ေဖာက္ ဖ်က္ၿပီးမွလုပ္တာ။ ေဆာက္ၿပီးသားဟာ ျပန္ဖ်က္လို႔မရဘူးဆိုၿပီး မေဆာက္ခင္က သိသိႀကီးနဲ႔ကိုလုပ္တာ။ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈ ေတြ လုပ္ဖို႔သင့္ပါတယ္။ ဒါမွ ေရွ႕ကို မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ဆက္သြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဖ်က္ရင္ ျပည္သူနစ္နာ တာမွန္ပါတယ္။ မဖ်က္ေပမယ့္တစ္ ဖက္ကလည္း စည္းကမ္းမဲ့လုပ္သူ ေတြ နစ္နာတာထက္မွန္ကန္စြာလုပ္ သင့္ပါတယ္” ဟု သံုးသပ္ေျပာသည္။

တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည့္အတြက္ လိုင္စင္မွ ပယ္ဖ်က္ၿပီး black list စာရင္းသြင္းထားသူ ၁၃ ဦး၊ ရာသက္ပန္လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းသူ ေလးဦး ႏွင့္ ဦးေရ ၃၂၀ ကို လိုင္စင္ကာလ အကန္႔ အသတ္ႏွင့္ ႐ုပ္သိမ္းထားၿပီး ၁၂၅ ဦးကို သတိေပးလက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္း စသည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အအံုေပါင္း ၂၀၇၂ လံုးကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္းေစခဲ့သည့္ အ ေဆာက္အအံု ၇၆ လံုးရွိေၾကာင္းသိရသည္။

HM
REF: Democracytoday

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: