Leave a comment

ေဒါက္တာ ဂ်က္စ္ ပီ၊ လိုက္ဒါ (ရခုိင္အေရး ကြၽမ္းက်င္သူ ျပင္သစ္ ပညာရွင္ႏွင့္ အေမး အေျဖ)

image

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြား ခဲ့တာဟာ ဇြန္လထဲမွာ ေလးႏွစ္ျပည့္ပါၿပီ။ ဒီေလးႏွစ္အတြင္းမွာ အစိုးရေဟာင္း ဟာ ဘာေတြလုပ္ၿပီး ဘာေတြမလုပ္ႏိုင္ခဲ့ ဘူးလဲ၊ အစိုးရသစ္အတြက္ ဘာေတြဟာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္မလဲ၊ ေရတုိေရရွည္မွာ ဘာ ေတြကို ဦးစားေပးကိုင္တြယ္ သြားရမလဲဆို တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ အေရးကြၽမ္း က်င္သူ ျပင္သစ္ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဂ်က္စ္ ပီ၊ လိုက္ဒါ (Dr.Jacques.P.Leider) ကို ေမာ္ကြန္းက အခုလိုေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။ ရခိုင္ကိစၥကိုေျဖရွင္းတဲ့ အခါ မွာ အစိုးရသစ္ အေနနဲ႔ ဘယ္လိုစိန္ေခၚမႈ ေတြကို ရင္ဆိုင္ရမလဲ။

Jacques.P.Leider ။ ရခိုင္ျပည္ နယ္ကိစၥက ေရရွည္ေျဖရွင္းရမယ့္ ႏိုင္ငံ ေရးအေျခအေနပါ။ ေရတိုမွာေတာ့ ႏိုင္ငံ ေရးအရ ဘာဆုလာဘ္မွမရႏုိင္ဘူး။ ေလ့ လာသူအမ်ားစုလည္း သတိထား မိမွာပါ။ လက္ရွိအစုိးရဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အလႊာစံုပါဝင္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးစိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ရလိမ့္ မယ္။ ဒါ့အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္က ေနရာ အမ်ားစုဟာ NLD ရဲ႕ အိမ္ကြင္းမဟုတ္ ဘူး။ သူရဲ႕စီမံကိန္းေတြ၊ မူဝါဒေတြကို ေရး ဆြဲ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမယ့္ေနရာ မဟုတ္ ဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္က လူေတြဟာ ၿငိမ္း ခ်မ္းခ်င္ ၾကတယ္၊ ႀကီးပြားခ်င္ၾကတယ္၊ တည္ၿငိမ္တာကို လိုခ်င္ၾက တယ္။ ျမန္ဆန္ ၿပီး သိသာတဲ့တိုးတက္မႈေတြကို ျမင္ခ်င္ ၾကတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈကို ရယူခ်င္ၾကတယ္ ဆိုတာထက္ သူတို႔ျပည္ နယ္ အေရးကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ ခ်င္ၾကတယ္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တဲ့လုပ္ငန္း စဥ္ေတြ၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရမယ့္ကိစၥေတြ မွာ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခ်င္ၾကတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခအေန က ဆုတ္ယုတ္ေနတဲ့အျပင္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာ သာေရးျပႆ      နာေတြရွိေနခဲ့တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ တကာမွာ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေန တယ္။ ဒီအခ်က္က ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္သူေတြရဲ႕ စိတ္ ထက္သန္ မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္တဲ့အေၾကာင္းတစ္ ခုျဖစ္ ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အစိုးရသစ္ကို အႀကံျပဳခ်င္ တာက သူတို႔ဟာ ဒီျပည္နယ္ ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အမွန္ တကယ္ပဲ စိတ္ဝင္ စားပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ဒီျပည္ နယ္ကုိ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ ေအာင္ ပဏာမ ေျခလွမ္းေတြ လွမ္းေနပါ တယ္ဆိုတာကို ျပည္တြင္းျပည္ပ က သိ ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသဖို႔လိုတယ္။ ပဏာမ ေျခလွမ္း ေတြထဲမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာ ဂတ္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးမယ့္အျပင္ ေဆြး ေႏြးပြဲစကားဝိုင္းေတြကို အားေပးတာ ေတြလည္း ပါရမယ္။

ေမာ္ကြန္း။       ။ အရင္အစိုးရက ရခုိင္ ျပ ႆ      နာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္ လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဟာ ဘာေၾကာင့္ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာလဲ။

Jacques.P.Leider ။ ။ ေဝဖန္ေရးသမား ေတြ တစ္သမတ္တည္း ေျပာၾကတာက ေတာ့ ၂ဝ၁၂ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ လံုၿခံဳ ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ရပ္ရြာ တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ည့ံဖ်င္း တဲ့ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈျဖစ္သြားတယ္ဆို တာပဲ။ သတ္ျဖတ္တာေတြ၊ ဖ်က္ဆီးတာ ေတြ၊ အစုလုိက္အၿပံဳ လိုက္  ေျပာင္းေရႊ႕ၾက ရတာေတြကို တားဆီးဟန္႔တားဖို႔ ပ်က္ ကြက္ခဲ့တယ္။ တစ္ခြန္းတည္းေျပာရရင္ ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးမွာ ရွိတဲ့လူေတြအား လံုးရဲ႕ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ ေရးကို မေဆာင္ ရြက္ႏိုင္တာဟာ နက္႐ိႈင္းႀကီးမားတဲ့ ပ်က္ ကြက္မႈျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ဆယ္စုႏွစ္ အေတာ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ မူဝါဒမွားယြင္းတာ ကိုလည္း ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနတယ္။ အဲဒါက ဘာ လဲဆိုေတာ့ တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ရွိေပ မယ့္ သူတို႔ရဲ႕ တရားဝင္မႈကို အသိအမွတ္ ျပဳမခံရတဲ့သူေတြကိစၥနဲ႔ တရားမဝင္ေရႊ႕ ေျပာင္းလာတဲ့သူေတြကိစၥေပါ့။ ယုတိၱ မရွိတာက ဗဟိုအစိုးရက ဒီျပည္နယ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အခါမွာ သူတို႔ဆုပ္ကိုင္ထား တဲ့ သေဘာတရားက တရားမွ်တေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ လူမႈၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟုတ္ဘဲ ‘အရာအားလံုးထက္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳ ေရး’ဆိုတဲ့အခ်က္ ကိုပဲ ဆယ္စုႏွစ္ အေတာ္ၾကာ ကိုင္စြဲလာတယ္။

အႀကံဥာဏ္ေပးတာေတြ နား ေထာင္ရင္းနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဟာ ရခုိင္ ပဋိပကၡစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕က အခ်က္ အလက္ေတြပါတဲ့ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ ၿပီးေတာ့ မူဝါဒပိုင္းဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ ေတြ ေပးခဲ့တယ္။ ၂ဝ၁၂ နဲ႔ ၂ဝ၁၄ ၾကား ကာလမွာ အဲဒီလိုလုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ မြတ္စလင္ လူနည္းစု ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ခြဲ ျခားဆက္ဆံခံေနရတဲ့ ျပႆ     နာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ မျဖစ္စေလာက္ပဲ၊ မလံု ေလာက္ ဘူးဆိုၿပီး ကဲ့ရဲ႕ခံရတာေတြ ရွိတယ္။

ဒါေပမဲ့ ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ အဲဒီလုပ္ ေဆာင္မႈေတြဟာ လမ္းမွန္ကိုသြားေနတဲ့ ေျခလွမ္းေတြပဲ။ လိုအပ္ေနတဲ့ တည္ၿငိမ္မႈေတြရဖို႔ ေဆြး ေႏြးျငင္းခုံ ႏိုင္ေအာင္ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြ ေပးတယ္။ ကံမေကာင္းခ်င္ ေတာ့ ဘက္ေပါင္းစံု ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြဆီကို ဦးတည္တဲ့ ေနာက္ပိုင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြ ဟာ ေရွ႕မတိုး ဘူးျဖစ္ကုန္တယ္။ လက္ရွိ အစိုးရဟာ ေရွ႕ဆက္တိုးဖို႔ လိုတယ္။ ယံု ၾကည္မႈေတြတည္ေဆာက္ဖို႔၊ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္း (Social Capital) မွာ အရင္း အႏွီးေတြ လုပ္ဖို႔ လိုမယ္။ အာဏာရွင္ဆန္ ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီး ၾကာလာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ၊ ၂ဝ၁၂ ပဋိပကၡ ေနာက္ပိုင္း တစ္ဖက္စြန္းေရာက္တဲ့ တင္း မာမႈေတြ ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဟာ အဲဒီႏွစ္ခ်က္ (ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ဖို႔နဲ႔၊ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံဖို႔)ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ဘူး။

ေမာ္ကြန္း။       ။ အစိုးရသစ္ဟာ ဒီျပ ႆနာကို ေရတိုနဲ႔ေရရွည္မွာ ဘယ္လိုေျဖရွင္းသင့္ ပါသလဲ။

Jacques.P.Leider ။ ။ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိဘူးဆိုရင္၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို မေလး စားဘူးဆိုရင္၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ေတြ မျဖစ္ ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တာေတြ မလုပ္ ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ တိုးတက္မႈဆိုတာရွိလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး လူေတြဟာ သူတို႔ ေနာင္ေရးကို ေမွ်ာ္ေတြး လို႔မရဘူးဆိုရင္၊ သူတို႔ရဲ႕လံုၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ယံုၾကည္ စိတ္ခ်တာမ်ဳိး မရွိဘူးဆိုရင္၊ ေနာက္ၿပီး အစိုးရေပၚမွာ မယံုဘူးဆိုရင္ တိုးတက္မႈ ဆိုတာရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီအေျခအေနက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္ သားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြရွိတဲ့ မဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္အျမင္မ်ဳိးရွိဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္ ဆိုတာကို ေတာင္းဆိုလိုက္တာပဲ။ အဲဒီ အျမင္မ်ဳိးဟာ လက္ရွိမွာ မရွိေသးဘူး။ ေနာက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြၾကားမွာ အားေကာင္း တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ပံုစံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈေတြရွိဖို႔ လိုေနတယ္ဆိုတာကို လည္း ေဖာ္ျပရာေရာက္တယ္။

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔ အစိုးရ ဟာ သတင္းစကားပါး ဖို႔လိုပါတယ္။ သူ႔ မွာဘယ္လိုပဲခက္ခဲတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ ေတြ ရွိေန ပါေစ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့လူ ေတြရဲ႕အေျခ အေနကို အမွန္တကယ္ ဂရု စိုက္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ NLD ကို ေထာက္ခံတဲ့သူေတြကိုေရာ၊ ရခိုင္အမ်ဳိး သား ပါတီ (ANP) ဒါမွမဟုတ္ အျခား ပါတီေတြကို ေထာက္ခံ မဲေပးတဲ့သူေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြကိုပါ တကယ္တမ္း အေလးထားတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို သတင္းစကားပါးဖို႔ လိုတယ္။ မြတ္စလင္ ေတြဟာ သူတို႔ခံစားေနရတဲ့ ေသာကေတြ ကို ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ တင္ျပေဆြးေႏြးေန တာဟာ အထင္အရွားပဲ။

လက္ရွိမွာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနက ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေန ပါေစ၊ သူတို႔(မြတ္စလင္ ေတြ)ရဲ႕ ဥပေဒနဲ႔ဆိုင္တဲ့အေျခ အေနက ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ၊ ေနာက္ၿပီး (ရခုိင္) ျပည္နယ္ အတြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ မြတ္စလင္ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူ အမ်ားစုၾကားမွာ တယူသန္ သေဘာထား ေတြ ဘယ္လုိပဲရွိေနပါေစ အမွန္တရားက ေတာ့ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈဘဝဖူ လံုေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ဒါမွ မဟုတ္ ေဂဟေဗဒ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ပတ္ သက္တာေတြဟာ လူသားအားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ဟာေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ အဲဒါ ေတြကို တိုင္းရင္းသား ဒါမွမဟုတ္ ဘာ သာေရး ႐ႈေထာင့္ကေနၿပီးေတာ့ က်ဥ္း ေျမာင္းတဲ့အျမင္နဲ႔ အတန္းအစား မခြဲ သင့္ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ အစိုးရဟာ လူမႈစီးပြား မူဝါဒေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ အားလံုးပါဝင္တဲ့ခ်ဥ္းကပ္မႈနဲ႔လုပ္ဖို႔လိုမယ္။ အေရးႀကီး ဆံုးကေတာ့ အစိုးရဟာ ေရတိုမွာ ခ်က္ ခ်င္းလက္ငင္း ရလဒ္ေတြ ရေကာင္းမွ ရႏိုင္လိမ့္မယ္ဆိုတာကို သိထား သင့္သလို လက္ေတြ႕က်ၿပီး အလုပ္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ကို ကိုင္စြဲရာမွာလည္း ရဲတင္းရပါလိမ့္ မယ္။ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ စစ္ေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအာဏာပိုင္ေတြဟာ (ရခိုင္အေရး နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး) အလြန္ပဲတြန္႔ဆုတ္ တြန္႔ ဆုတ္ျဖစ္ ေနမယ္၊ တက္တက္ၾကြႊၾကြ မရွိ ၾကဘူးဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ ဟာ မဆံုးႏိုင္ တဲ့၊ နာတာရွည္ ႏိုင္ငံေရး၊ လုံၿခံဳေရး ျပႆ      နာတစ္ခုအသြင္ ျဖစ္သြားႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ ရွိေနတယ္။

ထိုင္းႏုိင္ငံဟာ မေလးရွားနဲ႔ နယ္နိ မိတ္ထိစပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းမွာ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ျပ ႆနာႀကံဳေနရ သလို မ်ဳိးေပါ့။ ရခုိင္ျပည္နယ္အနာဂတ္နဲ႔ ျပ ႆနာေတြကို ေနျပည္ေတာ္မွာပဲ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ေျဖရွင္းလို႔မရဘူး။ အစိုးရ အတြက္ စိန္ေခၚမႈက အရာရာကို သူ႔ဘာ သာဆံုး ျဖတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္လာေအာင္၊ ႐ုိးသားတဲ့ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္သူျဖစ္လာ ေအာင္ လုပ္ရင္းနဲ႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ စိန္ေခၚမႈႀကံဳရမွာ။

ေမာ္ကြန္း။       ။ အရင္အစိုးရလိုပဲ လက္ရွိ အစိုးရ ကလည္း ‘႐ုိဟင္ဂ်ာ’ဆိုတဲ့အသံုး အႏႈန္းကို ႏိုင္ငံ တကာအေနနဲ႔ မသံုးေစ ခ်င္ေပမယ့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း ကေတာ့ ဒီစကားလံုးကိုပဲ ဆက္သံုးေန တယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို ဘာမ်ား အႀကံျပဳခ်င္ ပါသလဲ။

Jacques.P.Leider ။ ။ ၂ဝ၁၂ မတုိင္ ခင္တုန္းက ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို ရခိုင္ ျပည္နယ္အေရးကို စိတ္ဝင္စား တဲ့လူေတြ ဟာ ‘႐ုိဟင္ဂ်ာ’ ဆိုတဲ့စကားလံုးနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ဒီစကားလံုးရဲ႕တရားဝင္မႈ၊ သမိုင္း ေၾကာင္း ဆိုင္ရာ ေနာက္ခံအေနအထား ေတြနဲ႔ ဒီစကား လံုး ရဲ႕ အနက္ေထြျပားမႈ ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၾကတာကို မွတ္မိၾကဦး မွာပါ။

၂ဝ၁၂ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အလြန္တရာက်ဥ္း ေျမာင္းတဲ့သေဘာ ထားရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအျမင္တိုက္ ပြဲေတြက အဲဒီလြတ္လပ္မႈကို ပိတ္ပင္ကန္႔ သတ္လိုက္ သလိုျဖစ္သြားတယ္။ ပဋိပကၡ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ အျငင္းပြား ေနတဲ့ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းဟာ ႏိုင္ငံ တကာ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ မွန္ကန္မႈကိုျပတဲ့အရာလိုျဖစ္လာတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြနဲ႔ အခ်က္အလက္ အေထာက္ အထားေတြ ကိုမ်က္ကြယ္ျပဳဖို႔နဲ႔ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့အသံုး အႏႈန္းကို လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို မူအရ ေခၚ ေဝၚဖို႔ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူေတြက အေရး ဆိုေနၾကတာဟာ ဖိအားႀကီး တစ္ခုလိုျဖစ္ ေနတယ္။ ဒီထက္ပိုတာက ရခုိင္ အမ်ဳိး သားေရးဝါဒီေတြနဲ႔ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ အမ်ဳိးသားေရး ဝါဒီေတြက သူတို႔ရဲ႕ေျပာ ဆိုခ်က္ေတြဟာ တရားဝင္ ေၾကာင္းျပဖို႔ အတြက္ သမိုင္းေၾကာင္းကို မီွျငမ္းေနၾက တာေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဗုဒၶ ဘာသာနဲ႔ မြတ္စလင္ ေတြ သဟဇာတမမွ် တာကို ေတြ႕တဲ့သူေတြက ‘သမိုင္း ေၾကာင္း ဟာ အေျခအတင္ ျငင္းခုံစရာကိစၥ’အျဖစ္ ေျပာဆိုၾကတယ္။

႐ုိဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့စကားလံုးဟာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ တယ္ဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက နားလည္ သင့္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီစကားလံုး ဟာ မတူ ကြဲျပား တဲ့လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ေတြၾကားမွာ အဓိပၸာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္ ေနတာေၾကာင့္ပါ။ ႏုိင္ငံတကာမူေတြကို ကိုးကားေျပာဆိုတာေတြဟာ ဒီ႐ႈပ္ေထြးမႈ ကို ပြတ္တိုက္ ၿပီး တိုက္ဖ်က္ပစ္လိုက္လို႔ မရႏုိင္သလို ေအာက္ေျခ မွာ တည္ရွိေနတဲ့ အေၾကာက္တရားကိုလည္း မေခ်ဖ်က္ ႏိုင္ပါဘူး။ သမိုင္းမွာေတြ႕ ခဲ့တဲ့ ခြဲထြက္ေရး ကိစၥေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ (ဒီနယ္ေျမကို) မပိုင္ေတာ့တဲ့ အေန အထားမ်ဳိးျဖစ္ရမွာ ေတြကို စိုးရိမ္ၿပီး ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေတြက ဒီအသံုးအႏႈန္းဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္ၾကတယ္။  ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ေတြကေတာ့ အဲဒီလို အယူအဆ ေတြကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ျငင္းပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ရဲ႕ တရားဝင္မႈနဲ႔ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ေခၚေဝၚပိုင္ခြင့္ဆိုတာ ေတြကုိ ကာကြယ္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီကိစၥကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ ႏိုင္ငံ တကာအေနနဲ႔ အခြင့္ မသာႏိုင္ဘူးဆိုတာ ကို နားလည္ထားဖို႔ လုိပါလိမ့္မယ္။  အရင္ အစိုးရနဲ႔ယွဥ္ရင္ အခုအစိုးရသစ္ဟာ ႏုိင္ငံျခားသား ေတြက အႀကံဥာဏ္ေပး တာကို သည္းခံမယ့္ပံုမရွိဘူး။ ျမန္မာ ျပည္သူေတြလည္း ဒီအတုိင္းပဲျဖစ္ပါလိမ့္ မယ္။ အဲဒီေတာ့ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြကို ရွာေဖြၿပီး ျငင္းခုံေဆြး ေႏြးၾကဖို႔၊ အရင္အစိုးရေဟာင္း လက္ ထက္မွာ မွားယြင္းတဲ့မူဝါဒေတြကို ထုတ္ ေဖာ္ ေဆြးေႏြးဖို႔ကိစၥက ျမန္မာစာေရး ဆရာေတြ၊ ပညာတတ္ ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ အစိုးရအရာထမ္း ေတြ ရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္လာတယ္။ ဒါမွ ကိုယ့္စာဖတ္ ပရိသတ္ ေတြကို လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္တဲ့ မူဝါဒေတြကို ခ်ျပလမ္းညႊန္ႏိုင္မွာ။

ေမာ္ကြန္း။       ။ တကယ္လို႔ ျပ ႆနာကို အေျမာ္အျမင္ ရွိရွိ မေျဖရွင္းဘူးဆိုရင္ အစိုးရသစ္ကို ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းဘအဝန္း က ဘယ္လိုဖိအားေတြေပးလာမလဲ။

Jacques.P.Leider ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ အိမ္နီးခ်င္း (ထိုင္း)ႏုိင္ငံက အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ ဘက္ကို သြား ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘက္ကို စိတ္အားထက္ထက္ သန္သန္နဲ႔ သြားေန တာဆိုေတာ့ ျမန္မာ ဟာ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းရဲ႕ ေဒသ တြင္း အလြန္ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး ရတဲ့သူ (အေရးတယူဆက္ဆံရတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ) ျဖစ္လာေတာ့မယ္။ အစိုးရသစ္တက္လာ တာေၾကာင့္ လုိအပ္တဲ့အကူအညီေတြ ေပးဖို႔ကိုပဲ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ဆႏၵျပင္းျပေနတာ။ အဲဒီေတာ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူတာလိုဟာမ်ဳိးနဲ႔ ဖိအား ေပးဖို႔ေတာ့ သိပ္မရွိဘူး။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ အစိုးရဟာ ရခိုင္အေရးကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းဖို႔ အဆင္သင့္ မျဖစ္ဘူးဆိုရင္၊ အေျခအေနေတြ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ သႏိၷ႒ာန္ခ်ထားတာ မရွိဘူး ဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ပဋိပကၡနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ျပ ႆနာေတြ (ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈ၊ အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေျခနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြ အေရး) ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ေဒသတြင္း ဆက္ဆံေရးကိုေရာ၊ (ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံငံနဲ႔) ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ကိုပါ က်ိန္းေသေပါက္ သက္ေရာက္ႏိုင္တယ္။

ေမာ္ကြန္း။       ။ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒ  ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ရခိုင္ ပဋိ ပကၡကိုေျဖရွင္း လိုက္ရင္ ဘယ္လို အခင္း အက်င္းမ်ဳိးကို ျမင္ေတြ႕ရမလဲ။

Jacques.P.Leider ။ ။ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္မႈ ဥပေဒ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္႐ုံနဲ႔ ရခိုင္ပဋိပကၡက ေျပလည္သြားမွာ မဟုတ္ ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျပ ႆနာကို မေျဖရွင္းဘဲ ေသာင္မတင္၊ ေရမက် အခ်ိန္အကန္႔ အသတ္ မရွိ ဒီအတိုင္းထားထားမယ့္ အစား ဥပေဒ ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ တာက အတန္အသင့္ ပိုၿပီး ေကာင္းသြား ႏိုင္တယ္။ (ဥပေဒကို အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ၿပီး ေနာက္မွာ) ကိန္းဂဏန္းဆိုင္ရာနဲ႔ စာရင္းအင္း ရလဒ္ေတြက ဘယ္လိုပဲျဖစ္ လာျဖစ္လာ အစိုးရနဲ႔ျပည္သူ ဟာ အေျခ အေနသစ္နဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၾကရလိမ့္ မယ္။ ၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္တြင္းမွာေနထိုင္ ေနသူအားလံုးရဲ႕ လံုၿခံဳေရးကို အစိုးရက ကာကြယ္ေပးရမယ္။

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒကို တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္က်င့္သံုး လိုက္မယ္ဆိုရင္ ‘တရား မဝင္ ဝင္လာတဲ့သူ’ အေျမာက္ အျမားဟာ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ တခ်ဳိ႕ တယူ သန္ သမားေတြ ေမွ်ာ္မွန္းေကာင္း ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကမယ္။ တခ်ဳိ႕ေမွ်ာ္လင့္ ေကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္တာက ဒီ ဥပေဒ ဟာ တရားဝင္မႈနဲ႔ လူမႈၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဆီကို ဦးတည္ႏိုင္တယ္ဆိုတာပဲ။ ႏိုင္ငံ သားျဖစ္မႈဥပေဒကို က်င့္သံုးလိုက္ရင္ မြတ္စလင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ရလဒ္ေတြ ရလာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းတာကေတာ့ လက္ေတြ႕က်တယ္။ အေရးႀကီးဆံုးက လက္ရွိကာလမွာေရာ ေနာင္မ်ဳိးဆက္ အတြက္ပါ မြတ္စလင္ေတြအတြက္ ရွင္း လင္းျပတ္သားၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရလည္း အေျခခိုင္တဲ့အေျခအေန မ်ဳိးျဖစ္ လာမွာပါ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဗုဒၶဘာသာ နဲ႔ မြတ္စလင္ၾကား သဟဇာ တျဖစ္ဖို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္တာေတြရွိ ဖို႔အတြက္ လမ္းခင္းေပးဖို႔က အခ်ိန္ယူႏိုင္ တယ္။ ေနာက္မ်ဳိးဆက္တစ္ခုေလာက္ကို အခ်ိန္ယူသြား ႏိုင္ပါတယ္။   ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: