Leave a comment

အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္) အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လယ္ေကာင္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္မည္

image

image

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၂၈
အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တုိက္ (ရန္ကုန္) အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လယ္ေကာင္ရွိ ျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ ၀င္ထြက္သြား လာႏိုင္သည့္ေနရာသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ေရးႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း သည့္ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန႕ နံနက္ပိုင္း တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္၌ က်င္းပသည္။

အစည္းအေ၀းသို႕ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ၊ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖျမင့္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဖဇင္ထြန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ ေထာင္ စု ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ အႏုပညာဦးစီးဌာန ညြန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းအုံ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ေခတၱ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေက်ာ္ေအာင္ႏွင့္ သမၼတ ဦးစီးရုံးမွ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခင္လတ္တို႕ တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမႀကီး၊ သီရိမဂၤလာရိပ္သာလမ္း၊ အမွတ္ ၈၅ (က) တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္) အား အမ်ားျပည္သူ အလြယ္ တကူ သြားလာအသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဘဲတန္း ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၆၀၄/ ၆၀၈) ကုန္သည္လမ္းရွိ အေဆာက္ အအုံသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕အသုံးျပဳခြင့္ျပဳ လုိက္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႕ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တုိက္ (ရန္ကုန္) အား ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတ္ာသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ဗဟိုစာၾကည့္တိုက္ မွဴး ဆရာဦးေသာ္ေကာင္းက အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တုိက္ (ရန္ကုန္)ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျခာက္မိုင္ခြဲရွိ လမ္းၾကားေလး တြင္ ေခ်ာင္ထိုးခံေနရသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳႏိုင္ ေအာင္ ၿမိဳ႕လယ္သို႕ ျပန္ပို႕ရန္ လိုေနေၾကာင္း၊ ယခင္က Jubilee Hall , City Hall , (၆) ထပ္ရုံးတြင္ ထားစဥ္ က လူသုံးမ်ားခဲ့ေၾကာင္း၊ မႏွစ္ကလည္း ၿမိဳ႕လယ္ရွိ အေဆာက္ အအုံေဟာင္းတစ္ခုခုကို အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တုိက္ (ရန္ကုန္) အတြက္ သုံးစြဲခြင့္ ေပးရန္ တင္ျပခဲ့ဘူးေသာ္လည္း မရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု အတြက္ အဆင္ေျပမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွ အေဆာက္ အအုံတစ္ခု စီစဥ္ ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း ေမ ၁၂ ရက္တြင္ စာတစ္ေစာင္ ေရးသားေပးပို႕ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တုိက္ (ရန္ကုန္) တြင္ စာအုပ္စာတမ္း ေပါင္း ၁၇၂၅၅၆၊ စာနယ္ဇင္း စုစုေပါင္း ၄၃၅၅၈၀ ေက်ာ္၊ ေပပုရပိုက္ ၁၂၃၂၃၊ လက္ေရးစာ ၃၄၅၊ ရွားပါးစာစု ၂၅၄၆၈ ႏွင့္  အျခားစာစုမ်ားကုိ စုေဆာင္းထားရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားအား စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမုိင္း စသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဘားနဒ္ အခလြတ္ စာၾကည့္ တုိက္ကို လႊဲေျပာင္းလက္ခံခဲ့ၿပီး ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္စာၾကည့္တိုက္ အမည္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဂ်ဴဗလီေဟာတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။ ထို႕ေနာက္ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တုိက္ဟု အမည္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ပန္းဆိုးတန္းလမ္းရွိ အေဆာက္ အအုံ၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၊ ကမ္းနားလမ္းေျခာက္ထပ္ရုံး၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း ႏွင့္ ေလးေဒါင့္ ကန္လမ္းရွိ အေဆာက္အအုံမ်ားသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္ လွစ္ခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ရွိ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္ တိုက္ အေဆာက္အအုံ ပ်က္စီး သြား သျဖင့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း ၊ အမွတ္ ၈၅ (က) သီရိမဂၤလာရိပ္သာလမ္းရွိရွိ ယခင္သစ္ ေတာ ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနရုံး အေဆာက္အအုံေဟာင္း ႏွစ္ခုတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တိုက္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးသန္းေအာင္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြ အႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ သန္႕ျမင့္ဦးတို႕ကလည္း အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တုိက္ (ရန္ကုန္)အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လယ္ရိွိ သင့္ေတာ္သည့္ အေဆာက္ အအုံတစ္ခုခုကို အသုံးျပဳခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမ ၆ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံ စာေရးသားေပး ပို႕တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 
အဆုိပါစာတြင္ လက္ရွိဖြင့္လွစ္ထားေသာ စာၾကည့္တုိက္ အေဆာက္အအုံသည္ အမ်ားျပည္သူ၏ ျမင္ကြင္းႏွင့္ ေ၀းေသာ သီးျခား၀င္းအတြင္းေနရာတြင္ ရွိသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ လာေရာက္ ဖတ္ရႈရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ သုေတသီမ်ားမွ လြဲ၍ အမ်ားျပည္သူ လာေရာက္ဖတ္ရႈမႈနည္းေၾကာင္း၊ ထို႕ျပင္  ရုံးအေဆာက္အဦ ဖြဲ႕စည္းမႈ ျဖစ္သျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ား ရွိျခင္း၊ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ ျပယုဂ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္းတို႕ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေၾကာင္း။
ႏုိင္ငံတကာတြင္ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တုိက္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု အလြယ္တကူ ၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ စာေပအေမြ အႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရာႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သုေတသနျပဳႏိုင္ေသာ ဂုဏ္ယူစရာ ျပယုဂ္အျဖစ္ တည္ရွိလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူ သြားလာ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တုိက္ (ရန္ကုန္) အား ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ေပၚေပါက္လာရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ အေဆာက္ အအုံတစ္ခုခုကို အသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္မႈျပဳႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပ အပ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
  ယခုကဲ့သို႕ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္)အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႏုပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းအုံက “ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တုိက္(ရန္ကုန္) ေျပာင္းေရႊ႕မယ္လုိ႔လ်ာထားတဲ့ အေဆာက္အဦက ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားသူေတြ သိသာျမင္သာတဲ့ အေဆာက္အဦျဖစ္သလုိ ၀င္ထြက္ သြားလာလြယ္ကူ တဲ့ေနရာျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ဖို႔အတြက္ အင္မတန္သင့္ေတာ္တဲ့ ေနရာျဖစ္တယ္။ အဲဒါအျပင္ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ဆုိတာ ျပည္သူလူထုအတြက္ Capacity Building  အေထာက္အကူျပဳတဲ့ စာအုပ္စာတမ္းေတြ ေျမာက္ျမားစြာရွိတဲ့ ဗဟုသုတဟင္းအုိးႀကီးေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ဂုဏ္ယူ စရာျပယုဂ္တစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိသြားမယ့္ အေဆာက္အဦျဖစ္လို႕ ဒီလိုေနရာမ်ဳိးကုိ ေရႊ႕မယ္ဆုိရင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အမ်ားႀကီးေကာင္းတဲ့ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တုိက္အသင္းဥကၠ႒ ဦးသန္းေအာင္ကလည္း “ အရမ္း၀မ္း သာပါတယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္ေစခ်င္တာ ၾကာပါၿပီ။ ဟုိတေလာက စာေပဗိမာန္မွာ Library Forum တစ္ခုလုပ္တယ္။ အဲဒီမွာ စာဖတ္သူတစ္ေယာက္က ထေမးတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ကုိ ျပန္ေရႊ႕ဖုိ႔ရွိပါသလားလုိ႔။ ဆရာႀကီး ဦးေသာ္ေကာင္းက မရွိပါဘူး၊ ေနျပည္ေတာ္မွာလည္း အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ရွိရပါ မယ္။ ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တုိက္ကလည္း သီးျခားတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ အဲဒါက  ရန္ကင္းက ဟိုးေနာက္ဘက္လမ္းၾကားေလးမွာ ေရာက္ေနတယ္။ လူမသိတဲ့ေနရာေရာက္ေနတာမိုိ႕ၿမိဳ႕ထဲကုိေရာက္ေအာင္ ေရႊ႕ပါမယ္လုိ႔ ေျဖပါတယ္။ အခု ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႀကိဳးစားတဲ့ဟာေလး ေအာင္ျမင္သြားေတာ့ ၀မ္းသာပါတယ္။
“ ဒီေန႕မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဒီမွာ (၁၇) ႀကိ္မ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ စာၾကည့္ တုိက္မွဴးမ်ား ညီလာခံ ပထမအႀကိမ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းကို စတင္က်င္းပ ေနပါတယ္။  ႏိုင္ငံ ၁၁ ႏုိင္ငံက လာတက္ေရာက္ေနပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၁၇ ႀကိမ္ ေျမာက္ ညီလာခံ CONSAL လုပ္ဖုိ႔အတြက္ အႀကိဳညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းေပါ့။ ဒီမွာ  အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ေတြရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေတြ အကုန္လုံးပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတြ အားလုံးရဲ႕  အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ေတြကေတာ့ ခန္႔ခန္႔ညားညားေတြ ခ်ည္းပဲ။ ကေမၻာဒီးယားနဲ႔ လာအုိႏုိင္ငံကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ သိပ္မကြာဘူးေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၃ ႏုိင္ငံေပါ့။ သူတုိ႔ကလည္း ႀကိဳးစားေနပါတယ္တဲ့။ ဖိလစ္ပုိင္ဆုိလည္း သူတို႕မွာ ပ်က္စီးသြားတဲ့အတြက္ ျပန္ျပင္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ မၾကာခင္မွာေတာ့ အာဆီယံႏုိင္ငံ မ်ား အားလုံးရဲ႕ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ေတြဟာ ခန္႔ခန္႔ညားညားျမင္ရမယ္လို႕ ေျပာခ်င္ ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။
ထို႕အတူ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ  ဒုတိယအၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးေဌးေအာင္က “ အခုအေဆာက္အအုံက အရင္က စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ အေဆာက္အအုံျဖစ္ေပမယ့္ ေနျပည္ေတာ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕လာတာေၾကာင့္   ႏိုင္ငံေတာ္ ကို အပ္ထားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ စြမ္းအင္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးလာ တဲ့အတြက္ ေရနံနဲ႕ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြတူးေဖာ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ တုိးတက္လာ တယ္။ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ တဲ့ ကုမၼဏီေတြမ်ားလာလို႕ အဲဒီကုမၼဏီေတြကုိ တစ္စုတစ္စည္းတည္းထားရွိၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ဆီက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ယူတာ၊ ကြပ္ကဲတာ၊ ဆက္သြယ္တာေတြ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဒီအေဆာက္အအုံကုိ ျပန္လည္ ရယူထားခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဘာမွ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ အခု အဲဒီမွာ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္ တုိက္(ရန္ကုန္)ကို ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားဖုိ႕ လ်ာထားတယ္လုိ႕ သိရတဲ့အတြက္ အမ်ားႀကီး ၀မ္းသာပါတယ္။ လႊဲေျပာင္းေပးရမယ့္အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိ ပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ေဒါက္တာ သန္႕ျမင့္ဦးက ” ျမန္မာ့ေရနံ Burma Oil Building (BOC)  အေဆာက္အအံုဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သမိုင္းမွာ အေရးပါတဲ့ အေဆာက္အအံုတစ္လံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကုမၸဏီက တစ္ခ်ိန္က ကမာၻမွာ အခ်မ္းသာဆံုးနဲ႔ ၾသဇာအရွိဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကုန္သည္လမ္းေပၚရွိတဲ့ ဒီအေဆာက္အအံုရံုးခန္းမ်ားကေန ကမာၻ႕ေရနံလုပ္ငန္းကို စိုးမိုးခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
“ ဒီအေဆာက္အအံုကို အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္အတြက္ ေနရာသစ္တစ္ခု အေနနဲ႔ အသံုးျပဳျခင္းဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ကို ျပဳျပင္ဆန္းသစ္ျခင္းမွာ ႀကီးမားတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿမိဳ႕ေနလူထုနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေစမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။  ဒါဟာ သင္ၾကားျခင္းနဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးျခင္း တို႔ရဲ႕ ဗဟိုအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အဓိက အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။” ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဒါရုိက္တာ  ေဒၚမိုးမိုးလြင္က  “ ကၽြန္မတို႔အဖြဲ႕အတြက္ ဒီ္သတင္းက အင္မတန္ အားရစရာ ေကာင္း ပါတယ္။ ဒီလို အစီအစဥ္ျဖစ္ဖို႔လည္း အျမဲတမ္း အၾကံျပဳေနခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လယ္ေကာင္္တစ္၀ိုက္မွာ သမိုင္းအရ၊ ဗိသုကာလက္ရာအရ သိပ္တန္ဖိုးရွိတဲ့ အေမြ အႏွစ္ အေဆာက္အအံုေတြရွိပါတယ္။
“ အစိုးရဌာနႀကီးေတြ ေနျပည္ေတာ္ေျပာင္းသြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဆက္လက္အသံုးမျပဳဘဲ က်န္ေနတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ကၽြန္မတို႔အတြက္ ဒီအေဆာက္အအံုေတြကို မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ျပင္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ကို အဓိက လိုလားပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အေဆာက္အအံုေတြကိုေတာ့ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ သံုးႏိုင္္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူသံုးနဲ႔ စီးပြားေရးအက်ိဳး အျမတ္ကို မွ်တစြာ သံုးျခင္းျဖင့္ စရိတ္လည္းေက်၊ လူထုလည္းသံုးရတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။
“ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေနရာေတြ အမ်ားအျပားလုိအပ္ေနပါေသးတယ္္။ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္တစ္၀ိုက္ဟာ လူအမ်ား လမ္းေလွ်ာက္သြားလာဖို႔ လြယ္ကူတဲ့ ေနရာလည္း ျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပတိုက္ေတြ၊ ျပခန္းေတြ၊ စာၾကည့္တိုက္ေတြ၊ ရုပ္ရွင္သဘင္ဂီတ ေျဖေဖ်ာ္ေရးအတြက္ ေနရာေတြ၊ စာအုပ္ဆိုင္ေတြ၊ စတူဒီယ္ိုေတြနဲ႔၊ လူငယ္ေတြ ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြ စိတ္၀င္တစား သြားလာစရာအျပည့္နဲ႔ လႈပ္ရွားေနရမွာပါ။ အေမြအႏွစ္အေဆာက္အအံုေတြဟာ ဒီလိုအသံုးျပဳမႈေတြအတြက္ အမ်ားႀကီး သင့္ေတာ္ပါတယ္။ ကားရပ္နားရန္ေနရာ အမ်ားႀကီးမလိုတဲ့ အသံုးျပဳမႈမ်ိဳးေတြအတြက္ ပိုသင့္ေလ်ာ္ ပါတယ္။
“ အခု ေရနံဓါတုအေဆာက္အအံုႀကီးက ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိပါၿပီ။ မူလ က စေကာ့ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီ္ရဲ႕ရံုးအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ရာက ဘီအုိစီ ကုမၸဏီႀကီးက ရံုးခ်ဳပ္အျဖစ္ သံုးခဲ့ပါတယ္။ သူရဲ႕ ဘယ္ဘက္ျခမ္းအပိုင္းကို စစ္ၿပီးေခတ္မွာ စံျပေဆး ခန္း အျဖစ္သံုးၿပီး ေနာင္ျပည္သူပိုင္သိမ္းၿပီးေခတ္မွာ ေရနံဓာတုလုပ္ငန္းရံုးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ တာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။
ယခုေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ေနရာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဘဲတန္း ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္လမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္  ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္မ်ား၊  ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၊ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း၊ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရုံး၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတို႕တည္ရွိသည့္အတြက္ အခ်က္အျခာက်ၿပီး စည္ကားသည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိ႕ျပင္  ယခုႏွစ္ ခရီးသြားရာသီအမွီ  ဘဏ္လမ္း ၌ ညေစ်းတန္းတစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားရွိေၾကာင္း သိရွိရသည့္အတြက္ ညဘက္မ်ားပါ စည္ကားလာမည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: