Leave a comment

Ms. Yanghee Lee လူ႔အခြင့္ အေရး အစီရင္ခံစာ ကုလ ညီလာ ခံတင္သြင္း

 ကုလသမဂၢ ရဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Yanghee Lee

ကိုသားညြန္႔ဦး
အစိုးရသစ္ေအာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန တိုးတက္လာဖို႔ စိန္ေခၚမႈေတြ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သလို၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေျခအေနဟာ မၿပီးျပတ္ေသးဘူးလို႔ ကုလသမဂၢ ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ သတင္းထုတ္လႊင့္ေနစဥ္ အခုအခ်ိန္မွာပဲ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္ အေရးအေျခအေန အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းေနတာပါ။ ဒါကို ေစာင့္ၾကည့္ သတင္းယူေနတဲ့ ကိုသားညြန္႔ဦးက ဒီအေၾကာင္းေျပာျပပါမယ္။

အခု Ms Yanghee Lee ေျပာဆိုသြားတဲ့အထဲမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိစၥ၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အေျခအေန ေနာက္ ဥပေဒစိုးမိုးမူနဲ႔ ဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ေနာက္ဖြဲ႔စည္းပံုျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရး၊   ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ကိစၥေတြ ၊ ေနာက္ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနေတြကို အေလးထားၿပီးေျပာသြားတာေတြ႔ရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ေတြ႔ခဲ့တာေတြကိုအေျခခံၿပီးေတာ့အခု တင္သြင္းတာျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အခုလက္ရွိအစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ဒီလူ႔အခြင့္အေရးတိုးတက္မႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ အကဲစမ္းခ်က္ေတြရွိေနတာကို ဒီအစီရင္ခံစာအတြင္းမွာ ထည့္သြင္းေထာက္ျပသြားပါတယ္။

အစိုးရသစ္ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးစိန္ေခၚမႈေတြ အကဲစမ္းခ်က္ေတြကို ဒီအစီရင္ခံစာအတြင္းမွာ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ဒီစိန္ေခၚခ်က္ေတြအတြက္ ေရတို ေရရွည္ ေရလတ္ အားျဖင့္ ဘယ္လိုမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ သင့္သလဲဆိုတဲ့အၾကံျပဳခ်က္ေတြကိုလည္း ဒီအစီရင္ခံစာအတြင္းမွာ ထည့္သြင္းထားတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကုလသမဂၢ ရဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Yanghee Lee ကေနၿပီးေတာ့ ေျပာဆို သြားတာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျပာဆိုတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို အစိုးရသစ္ကေနၿပီးေတာ့ လႊတ္ေပး တာကို အျပဳသေဘာ သူခ်ီးက်ဴးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိန္တည္း မွာပဲ ေခတ္မမွီေတာ့တဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ လက္ရွိဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရစဲျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြရွိေနေသးတယ္ ဆိုတာကို ေထာက္ျပပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အလုပ္သမားေရးလႈပ္ရွားသူေတြ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့ အေျခအေနကို ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေတြ ကန္႔သတ္ခံေနရတဲ့ကိစၥေတြ၊   ေနာက္ျပည္ပေရာက္   ျမန္မာေတြ အရင္တုန္းက ဒီမိုကေရစီေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ျပန္လာဖို႔အတြက္ ပိတ္ပင္ခံေနရတဲ့ကိစၥေတြ၊ ဒါ့အျပင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ ၊ သတင္းေထာက္ေတြကို တခ်ိဳ႕ပစ္မွတ္ထားၿပီး ဖိႏိွပ္ေနတဲ့ ဥပေဒေတြရွိေနေသးတယ္ဆိုတဲ့ကိစၥကို ေထာက္ျပပါတယ္။ ဒီဥပေဒေတြအရ တခ်ိဳ႕ဖိႏိွပ္တဲ့ ဥပေဒေတြကုိ လႊတ္ေတာ္မွ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဖ်က္သိမ္းတာေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ဆက္ၿပီးေတာ့ ဖ်က္သိမ္းဖို႔က်န္ေနေသးတဲ့ ဥပေဒေတြ က်န္ရွိေနေသးတဲ့အေၾကာင္း ဒါ့အျပင္ တခ်ိဳ႕ဥပေဒေတြကို အသစ္ျပန္ လည္ျပင္ဆင္ဖို႔လိုေနတဲ့အေၾကာင္းလည္းေျပာသြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး နဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း Ms. Yanghee Lee က အခုလို ေျပာဆိုသြားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုတာဟာ အေတာ္ေလးကို ႏိုင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္တဲ့ အေျခအေနမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သူ႔အေနနဲ႔ သတိျပဳမိတဲ့အေၾကာင္း Ms. Yanghee Lee က ေျပာဆိုသြားတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြရွိေနတယ္ဆိုေပမယ့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေနၿပီးေတာ့ အျပည့္အ၀ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အသြင္ကူးေျပာင္းဖို႔ မျပီးျပတ္ေသးတဲ့အေျခအေနမွာ ရွိေနတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္တဲ့ကိစၥမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာေရာ အမ်ားျပည္သူၾကားမွာပါ လိုအပ္ခ်က္ ၾကီးၾကီးမားမားရွိေနတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ Ms. Yanghee Lee က ေထာက္ျပသြားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ ဒီလႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာလည္း စစ္တပ္သေဘာဆႏၵမပါပဲနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္လို႔မရဘူး ဆိုတာကို နားလည္းတဲ့အေၾကာင္းသူကေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔

ရခိုင္ျပည္နယ္အေသးစိတ္အေျခအေနေတြကိုလည္း ေျပာဆိုသြားတာရွိပါတယ္။

 

http://burmese.voanews.com/a/myanmar-human-rights-situation-in-un-/3568598.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: