Leave a comment

ျပည္သူ႔ရဲ ဆိုသူမ်ားက “လဝက ” ဌာနမွ ထုတ္ေပးေသာ မွွတ္ပုံတင္ကတ္ကို ဘာေၾကာင့္ အသိအမွတ္ မျပဳရတာလဲ?

ႏိုဝင္ဘာ ၂ ၊ ၂၀၁၆
ဂ်က္ဖရီတင္အုန္း ( R.I.T ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ )

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၃ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ အေထြေထြညီလာခံႀကီးက လူ႔အခြင့္ အေရးေၾကညာ စာတမ္းႀကီး ကို တခဲနက္ေထာက္ခံအတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္ေနေပသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔ အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ အပိုဒ္ေပါင္း( ၃၀ )ပါဝင္သည္။

အပိုဒ္ ( ၉ )အရ “ မည္သူမွ်ဥပေဒအရမဟုတ္ေသာ၊ ဖမ္းဆီးျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ျပည္ႏွင္ ဒဏ္ေပးျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊မခံေစရ” ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အပိုဒ္ ( ၁၃ ) (၁)အရ “လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္တြင္း၌ လြတ္လပ္စြာေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ခြင့္၊ ေနထိုင္ခြင့္ ရွိသည္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အပိုဒ္ ( ၁၅ ) ( ၁ ) အရ “ လူတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏို္င္ငံသားအျဖစ္ခံယူခြင့္ရွိသည္။” အပိုဒ္ ( ၁၅ ) ( ၂ ) အရ “ ဥပေဒ အရ မဟုတ္လွ်င္ မည္သူမွ် မိမိ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းမခံေစရ”ဟူ၍ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳ သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အထူးေလးစားလိုက္နာက်င့္သံုးရ မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စာေရးသူ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားခဲ့ရသည့္ ဥပေဒမဲ့လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို စာေရးသူထံေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

၂၆.၁၀.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ၊ ညေန ( ၅ ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွၿမိတ္ၿမိဳ႔သို႔ “ ေအာင္ရတနာ”  ခရီးသည္တင္ မွန္လံုယာဥ္ျဖင့္ လိုက္ပါလာေသာ ခရီးသည္ ( ၃ )ဦး သည္ ၂၇.၁၀.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ည( ၇ )နာရီတြင္ ညၿမိတ္ၿမိဳ႔၊ ကန္ေခါင္းရပ္ကြက္၊ ပန္းဝတ္ရည္လမ္းရွိ တိမ္လႊာထြန္းတည္းခိုခန္း တြင္ တည္းခိုေနစဥ္ “ခိုးဝင္ဘဂၤါလီ သံုးဦး ထိုတည္းခိုခန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္”  ဟူေသာ အေျကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၿမိတ္ခရိုင္ ရဲအုပ္ခင္ေမာင္ေလး၊ ဒုရဲအုပ္ ေက်ာ္ဆန္းဦးႏွင့္ တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဝင္ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုျဖစ္သည့္ “ အလုပ္ သမား၊ လူဝင္မႈ႔ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန” မွ တည္ဆဲဥပေဒအရ တရားဝင္စိစစ္ စစ္ေဆးၿပီးထုတ္ေပး ထားေသာ ခိုင္လံုသည့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ႔ အေထာက္အထားမ်ား ရွိေနသူမ်ားကို တစ္ဘက္သတ္ စြပ္စြဲတိုင္တန္း ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မတရားဖမ္းစီး စစ္ေဆးခံရသည့္ သတင္းသည္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသာ းမ်ား၏ မလံုၿခံဳမႈကိုျပေနေၾကာင္း စာေရးသူသတိထားမိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေစ့ေစ့ေေတြး ေရးေရးေပၚ ဆိုသည့္အတြက္ ထိုဖမ္းဆီးခံျပည္သူ ( ၃ )ဦးအား ေလ့လာၾကည့္ရာ တြင္ ၁။ ေဒၚသီတာ ( ၄၇ ) ႏွစ္၊ မွတ္ပံုတင္ ၁၂/ ဒဂတ(ယ)**** (ဘ) ဦးေမာင္တင္  ၂။ေဒၚသန္းသန္းေအး ( ၄၉ ) ႏွစ္ မွတ္ပံုတင္ ၁၂/ဒဂတ(ယ)****** (ဘ) ဦးအဗ္ဒြလ္ဂ်ဗား၊ ၃။မေရႊစင္ ( ၂၀ ) ႏွစ္ (ဘ) ဦးေရႊလာ ကရင္လူမ်ိဳး (၃)ဦးတို႔ျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိ (၁၀၄)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လူဝင္မႈ႔ႀကီးၾကပ္ေရး “ လဝက” ဌာနမွ တရား၀င္ထုတ္ေပးထားေသာ မွတ္ပံုတင္ျဖင့္ စစ္မဲ့ဇုန္နယ္ေျမ တစ္ခုရွိ တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ အနားယူေနသည္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ နယ္ေျမရွိ လူမ်ိဳးမ်ား ပံုစံေရာသမ ေမြကာ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီး အေရးယူေနျခင္းသည္ ကမာၻ႔အလယ္ျမန္မာျပည္ တြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ျမန္မာနို္င္ငံသားမ်ားသည္ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္မရရွိေသးေၾကာင္း ကမာၻက သိသြားခဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားနွင့္ ႏို္င္ငံတကာ စီးပြား ေရး ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားကို ျမန္မာျပည္တြင္း စီးပြားေရးလာလုပ္ၾကရန္ အာမခံေျပာဆို ဖိတ္ေခၚသည့္ စာခၽြန္လႊာ မ်ားေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အားလံုးသည္ ေအာက္ေျခရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏လုပ္ရပ္ေျကာင့္ “သဲထဲေရသြန္” အခ်ည္းႏွီးလုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ကို အစိုးရသစ္အားေထာက္ျပလိုပါသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ေန ေမာင္ၿဖိဳးသူရအား ရဲစခန္းတြင္ စစ္ေဆးစဥ္ ကြယ္လြန္သြားသည့္ျဖစ္ရပ္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ အခ်ဳပ္သားတစ္ဦး  အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္းေသဆံုးေနသည့္ျဖစ္ရပ္ကို မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႔နယ္ တရားသူႀကီး ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ရသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ လူအခြင့္အေရးကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ က်င့္သံုးသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအစုစုတို႔ကို စိန္ေခၚလ်က္ရွိေပသည္။ “က်ီးလန္႔စား၊ စားရသလို” မ်ိဳးျဖစ္ေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္ အတြက္ ဆူးေညွာင့္ ခလုတ္မ်ားျဖစ္ေနသည္။

“ကူညီပါရေစ” ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ပါမည္ဟု ပဋိဥာဥ္ျပဳထားေသာ သစၥာခံထားေသာ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ သည္ ၅၁.၄ သန္းေက်ာ္ ျပည္သူလူထု၏အခြန္ ကိုစားေနရေသာ ဝန္ထမ္းသက္သက္ မ်ွသာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုအား ဟိန္းေဟာက္ ျခိမ္းေျခာက္ရန္ တာဝန္မရွိျပီ။ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ မ်ားကို တားဆီး ဟန္႔တား အေရးယူရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားေသာ တရားဥပေဒမ်ား ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ လံုးဝ တာဝန္ရွိေပသည္။

“ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ” ဟူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူလူထု တို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ “ပဋိဥာဥ္”စာခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ေပသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူလူထု တို႔ အၾကားေလးစား လိုက္နာဖို႔လိုသည္။ ဥပမာ ျပရလ်ွင္ ၂၀၀၈ ခု ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၇ ႏွင့္ ၃၄၈ တို႔တြင္ “မည္သူမဆို ဥပေဒ အရာတြင္ တန္းတူညီမ်ွ အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည့္အျပင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုလည္း တန္းတူညီမ်ွ အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည့္အျပင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုလည္း တန္းတူညီ မ်ွ ရယူပိုင္ခြင့္ေပးရမည္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊  “မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမ်ွ လူမ်ိဳးဇာတိ ကိုးကြယ္ သည့္ဘာသာ ရာထူး၊ ဌာနႏၲရ၊ အဆင့္အတန္း ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို  အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ဆင္းရဲခ်မ္းသာတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားျခင္းမျပဳရ” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု ပုဒ္မ( ၃၆၂ )တြင္ “ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ နတ္ကိုးကြယ္ ေသာဘာသာ တို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တည္ရွိေနေသာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာဘာသာမ်ား” ဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပုဒ္မ( ၃၆၃ ) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္  အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဘာသာ သာသနာမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမ်ွ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မည္ ဟူ၍လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ( ၁၃ )ရက္ေန႔၌   ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဆင္းပြဲႏွင့္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ေပးအပ္ပြဲ၌ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္မွာ “ ငါတို႔စစ္တပ္ ဟာ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြကို ညွဥ္းဆဲဖို႔မဟုတ္ လက္နက္ အားကိုး တန္ခိုးျပဖို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ဟာႏိုင္ငံရဲ႕ အေစခံျဖစ္ရမယ္။ ႏိုင္ငံဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ အေစခံမျဖစ္ေစရဘူး” ဟူေသာ မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည့္ အစိုးရဆိုတာ ျပည္သူလူထုဆႏၵနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ တိုင္းျပည္ အက်ိဳးကိုေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ ေစခိုင္းထားတဲ့ သစၥာအရွိဆံုး ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါတယ္ ဆိုတာကို ႏွလံုးသြင္း ကာ လိုက္နာက်င့္သံုးလွ်င္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မ်ားေတာင့္တင္း ခိုင္မာလာမည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အသက္ဝင္လာေပမည္။

ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္စီးသည့္ျမင္းသည္ အထီး၊ အမ ဟူ၍ မခြဲျခားဘဲ ဇြတ္စီးၿပီး ခရီးႏွင္ လ်ွင္ စစ္ခင္းလ်ွင္ စစ္ပြဲတြင္ ရႈံးနိမ့္မည္သာျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့ မဟာနာယက ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံံသ က မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ “လူဆိုး၊ လူေကာင္းဆိုတာ လူမ်ိဳးနဲ႔မဆိုင္ ဘာသာနဲ႔မဆိုင္ ထိုသူတို႔ျပဳမူ ေသာ လုပ္ရပ္အေပၚတြင္သာ မူတည္ၿပီး လူဆိုးလား လူေကာင္းလား သတ္မွတ္ရတယ္” ဟူေသာ တရားရတနာကိုရင္ဝယ္ပိုက္ကာ လူတိုင္းက်င့္သံုးပါက ျမန္မာျပည္ႀကီး ဘာသာ ေပါင္းစံု ညီညြတ္ေရးမွ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ရရွိေပမည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ရလ်ွင္ ျပည္တြင္းျပည္ပရန္ ကာကြယ္ရန္ စစ္အသံုးစရိတ္မ်ား ေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္ ၿပီး ပညာေရး အသံုးစရိတ္မ်ား တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ားကို ပံုေအာႏိုင္မည္။ ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာမည္။ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ေမြးထုတ္ႏိုင္မည္။

ထိုစြမ္းအားမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါမည္ ဟု အၾကံျပဳ တိုက္တြန္း လိုက္ရေပေတာ့သည္။

ဂ်က္ဖရီ တင္အုန္း R.I.T ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္

 

http://www.m-mediagroup.com/news/61827

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: