Leave a comment

ရခိုင္ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ကိုဖီ အာနန္ ျပဳလုပ္ ခဲ့တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ မိန္႔ခြန္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ကိုဖီအာနန္၏ဆူးေလ ရွန္ဂရီလာ ေဟာ္တယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ မိန္႔ခြန္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ စက္တင္ဘာလကစၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္က လူငယ္အုပ္စုေတြ၊ ရပ္႐ြာလူႀကီးေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အမ်ိဳးသမီး အစုအဖြဲ႕ေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာမွာ ရခိုင္ေဒသက အသိုက္အဝန္း အသီးသီး အၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္၊ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ စီးပြားေရး လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြကို အဓိက   ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ႂကြယ္ဝလွတဲ့ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ နဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကိစၥရပ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမၼတႀကီးနဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ယေန႔ မနက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆုံရာမွာလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္ကို သတိမူႏိုင္ေစဖို႔ ထပ္မံ သတိေပး ေျပာျပလိုပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္က ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အားေပး ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔၊ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားေကာင္းေစဖို႔၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တိုးတက္ ရရွိေစဖို႔၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔၊ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီေတြ ေပးဖို႔ ဘယ္လိုအားေပး ျမႇင့္တင္ႏိုင္မယ္ ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရထံ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ၾကည့္ရင္ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ အေရးႀကီးပုံနဲ႔ အေဆာတလ်င္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း အထင္အရွား ေတြ႕ႏိုင္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ မၾကာေသးခင္က အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ နယ္ေျမေဒသေတြနဲ႔ တည္ၿငိမ္   ေအးခ်မ္း မႈ မပ်က္ျပားခဲ့တဲ့ နယ္ေျမေဒသေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္အနည္းငယ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားေရာက္ခဲ့တာကို သိရွိၾကၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ၊ ျဖစ္ပြား တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚတာေၾကာင့္ အထူးစိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခဲ့တာေတြ အားလုံးမွာ လုံၿခဳံေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ အရပ္သားေတြကို အၿမဲတေစ အကာအကြယ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း အေလးအနက္   ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ လုံၿခဳံေရး အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အျပည့္အဝ လိုက္နာၿပီး လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။ လုံၿခဳံေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ရျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုထံ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီမ်ားကို အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစဖို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ လူသားခ်င္း စာနာေရး လုပ္ငန္း အကူအညီမ်ားကို ခြင့္ျပဳ ေပးထားေၾကာင္း လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အာမခံ ေျပာျပထားပါတယ္။ အကူအညီ လိုအပ္ေနတဲ့ အသိုက္အဝန္းမ်ားအားလုံး လိုအပ္တဲ့ အကူအညီကို ရရွိၾကလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ လူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံရာမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္း   ေဆာင္႐ြက္ လိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ စိတ္အားတက္မိပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ အသိုက္အဝန္း အားလုံး၊ အသက္ အ႐ြယ္အားလုံးတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို သိရွိႏိုင္ဖို႔၊ နားေထာင္ဖို႔နဲ႔ အားလုံးရဲ႕ အသံကို ကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွိေနပါတယ္။
.
Credit : BBC
.
ျပန္လည္မ်ွေဝေပးပါတယ္။
ေလးစားလ်ွက္
Martin Swe
06-12-2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: