Leave a comment

“မြတ္စ္လင္မ္ေတြ ဘယ္တုန္းကမွ် ဘယ္လူမ်ိဳးကိုမွ် မၿမိဳခဲ့ဘူးပါ”

image

အစၥလာမ္​ဘာသာထဲသုိ႔  အတင္​းအဓမၼ ဇြတ္​ မသြင္​းရလင္​့ကုိ႔​ေလ့လာၾကည္​့ပါ။

“မြတ္စ္လင္မ္ေတြ ဘယ္တုန္းကမွ် ဘယ္လူမ်ိဳးကိုမွ် မၿမိဳခဲ့ဘူးပါ”

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၈၈%  ရွိပါတယ္။ မြတ္စလင္မ္ေတြ အေရအတြက္ ၅% ရွိတယ္ပဲထားပါ။ ဘယ္လိုအခ်ိဳးခ်တဲ့ သခ်ၤာ ပံုေသနည္း ႏွင့္ပဲတြက္ပါ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် ျမန္မာျပည္တြင္း ေနထိုင္သူ လူဦးေရ ကြာျခားခ်က္အရ အစၥလာမ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာ စရာမရွိပါ။

အာေရဗီးယားကြ်န္းဆြယ္တစ္ခုလံုးကို ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ အတြင္း အၾကာဆံုး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ မြတ္စလင္မ္ေတြပါ။ ဒီေန႔ အာရပ္ တစ္ခြင္မွာ မိရုိးဖလာ ခရစ္ယာန္ကိုးကြယ္သူ Coptic Christian အေရအတြက္ ၁၄သန္းေက်ာ္ ရွိတယ္။ တကယ္လို႔ အခုဝါဒျဖန္႔ ေနသလို မြတ္စလင္မ္ေတြဟာ အင္အားႀကီးမားလာရင္ စစ္ပြဲေတြ ဖန္တီးၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာထဲ အတင္း အဓမၼ သြတ္သြင္း တယ္ဆိုရင္ ဒီ Coptic Christian ေတြ ဒီေန႔ ရွိေတာ့မည္ပင္ မဟုတ္ပါ။

အိႏၵိယႏုိင္ငံကိုၾကည့္ပါ။ မြတ္စလင္မ္ေတြ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေပမဲ့ ဟိႏၵဴ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဒီေန႔ထိ စုစုေပါင္းလူဦးေရရဲ႕ ၈၀%အတိုင္းအတာျဖင့္ လူမ်ားစု အျဖင့္ရွိေနဆဲပါ။ တကယ္လို႔ မြတ္စလင္မ္ေတြ အင္အားရွိလာရင္ လူေတြကို အစၥလာမ္ဘာသာထဲ အတင္းဝင္ခိုင္း မဝင္ရင္ သတ္ပစ္တာတို႔  လုပ္ရုိးမွန္လ်င္ ဒီေန႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ မြတ္စလင္မ္ေတြဟာ ၈၀%က်န္သင့္တာပါ။ သို႔ေသာ္ အျဖစ္မွန္ဟာ လက္ရွိဝါဒျဖန္႔ေနတာေတြရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရမွာပါ။

စပိန္ႏုိင္ငံကိုၾကည့္ပါ။ မြတ္စလင္မ္ေတြ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀၀ နီးပါး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ မည္သည့္ ဘာသာျခားတစ္ဦးကိုမွ် အင္အား သံုးၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာကို လက္မခံခိုင္းခဲ့ပါ။ ဒါေပမဲ့ Crusaders ေတြဟာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ တစ္ဦးမက်န္ေအာင္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ စပိန္မွာ မည္သည့္မြတ္စလင္မ္ တစ္ဦးမွ် ဝတ္ျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚခြင့္ပင္မေပးပါ။

အေရွ႕ အာဖရိက၊ မေလးရွား ႏွင့္ ကမၻာ့မြတ္စလင္မ္ အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ မ်ားကိုၾကည့္ပါ။ သမိုင္းတစ္ ေလွ်ာက္ ဘယ္မြတ္စလင္မ္ စစ္တပ္မွ အဲဒီႏုိင္ငံေတြကို မေရာက္ ရွိခဲ့ပါ။ အဲဒီေဒသက လူမ်ိဳးစုေတြကို အစၥလာမ္ဘာသာကို လက္ခံရန္ မည္သူမွ် အင္အားမသံုးခဲ့ပါ။

အစၥလာမ္ဘာသာမွာ အင္အားသံုးၿပီး သာသနာထဲ ဇြတ္ဝင္ခိုင္းဖို႔ ဘယ္လိုမွ်မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေျခခံအခ်က္ဟာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ ျမတ္ထဲမွာ ပါရွိတဲ့ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ ေအာက္ပါ အမိန္႔အရ သာပိုၿပီး ထင္ရွားေစပါတယ္။

“—မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ် အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ တြင္း၌ ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ အတင္းအဓမၼ အႏုိင္အထက္ အလ်င္းမျပဳရ။ —”

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ကဏၭေတာ္ ၂၊ စာပိုဒ္အမွတ္ ၂၅၆။

အစၥလာမ္ဘာသာဟာ လူတို႔ရဲ႕ ထံပါး ဓါးမိုး၍ ျပန္႔ခဲ့တယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဓါးဟာ သံႏွင့္ျပဳလုပ္ထားတာ မဟုတ္ပဲ မွန္ကန္မႈ၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ စတဲ့ Intellect ဆိုတဲ့ ဥာဏ္ပညာရဲ႕ ဓါးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလာမ္ဘာသာရဲ႕ သင္ၾကားမႈ ေတြဟာ လူေတြရဲ႕ အသိဥာဏ္တဲ့ ေလ်ာ္ညီတဲ့ ႏွလံုးသားက လက္ခံႏုိင္တဲ့ သဘာဝကို မဆန္႔က်င္ပဲ သဘာဝကို အသံုးခ်ၿပီး ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္႒ာနရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္တဲ့ အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္လည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ မွာ အခုလို အမိန္႔ေပးထားပါတယ္။

“——အသင္သည္ လူတို႔အား ဥာဏ္ပညာျဖင့္လည္ေကာင္း၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဆုံးမၾသဝါဒျဖင့္ လည္းေကာင္း အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ဘက္ေတာ္သို႔ ဖိတ္ေခၚပါေလ။ ထိုမွတပါး အသင္သည္ ၎တို႔အား အေကာင္းဆံုးနည္းျဖင့္ အေခ်အတင္ေျပာဆိုပါေလ—-”

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ကဏၭေတာ္ ၁၆၊ စာပိုဒ္အမွတ္ ၁၂၅။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္ Reader’s Digest ‘Almanac’ မွာ ေဆာင္းပါး တစ္ခုမွာ ကမၻာ့ဘာသာႀကီးမ်ားရဲ႕ တိုးတက္မႈ စာရင္းဇယားကို ၁၉၃၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ကာလ အပိုင္းအျခား တစ္ခု ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရးသားထားပါတယ္။ အဲဒီ ေဆာင္းပါးကိုပဲ ‘The Plain Truth’ မဂၢဇင္းမွာထပ္မံ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေဆာင္းပါးမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဟာ ၂၃၅% တိုးတက္ခဲ့တဲ့ အတြက္ နံပါတ္ ၁ ေနရာ ရခဲ့ၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာဟာ ၄၇% တိုးတက္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ ႏွစ္၅၀ အတြင္း ဘယ္မြတ္စလင္မ္စစ္တပ္မွ စစ္ပြဲေတြျဖစ္ၿပီး သူတပါးႏုိင္ငံကို အင္အားသံုးၿပီး မြတ္စလင္မ္ထဲ မဝင္ခိုင္းခဲ့ပါ။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာသူမ်ားဟာ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီေန႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လိမ္လည္ဝါဒျဖန္႔ေနတဲ့ၾကားက အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဥေရာပမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဟာ လက္ခံကိုးကြယ္ ယံုၾကည္လာသူ အမ်ားဆံုးစာရင္းထဲမွာ ထိပ္ဆံုးမွာပါ။ အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ ဒီေလာက္ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရး ပိုစတာေတြ တပ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ေနတာေတာင္ သိန္း သန္းခ်ီၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုလက္ခံလာသူေတြတိုးလာေနတာ ဘယ္ဓါးနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေန လို႔လည္း စဥ္းစားၾကည့္ရင္သိႏုိင္ပါတယ္။

မေလးရွားႏုိင္ငံံမွာ မြတ္စလင္မ္ေတြရဲ႕ အေရအတြက္ဟာ စုစုေပါင္းလူဦးေရရဲ႕ ၅၅%သာရွိပါတယ္။ က်န္တာ တရုတ္ ဗုဒၶဘာသာ၊ တရုတ္ခရစ္ယာန္၊ တမီလ္ဗုဒၶဘာသာ၊ တမီလ္ ခရစ္ယာန္ စသျဖင့္ လူေတြ ႏွစ္သက္ရာကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ေပးထားသလို ဘယ္ဘာသာကိုမွ် ဘာမီဒီယာကိုမွ် သံုးစြဲၿပီးေစာ္ကားခြင့္မရွိပါဘူး။ မည္သည့္ဘာသာဝင္ကမွ် အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာလည္း စိုးေၾကာက္မေနသလို လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရး လိုရုံးမွာေတာင္ “ေျမျမိဳ၍ လူမ်ိဳးမေပ်ာက္၊ လူျမိဳမွ လူမ်ိဳးေပ်ာက္ မည္” ဆိုတဲ့စာတမ္း  အစား “ယဥ္ေက်းပါ၊ တာဝန္ေက်ပါ၊ ၿပံဳးရႊင္စြာ အကူအညီေပးပါ” စတဲ့ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ လူယဥ္ေက်းမ်ားရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကို ျမင္ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ Dr. Joseph Adam Pearson ဆိုတဲ့ ပညာရွင္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေျပာခဲ့တဲ့ စာပိုဒ္ေလး တစ္ခု တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

“ဒီေန႔ လူေတြဟာ အာရပ္ေတြလက္ထဲ တစ္ေန႔က်ရင္ ႏ်ဴကလီယား ဗုန္းေရာက္သြားမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကတယ္။  အမွန္ေတာ့ အဲဒီ လူေတြ ဟာ အျဖစ္မွန္ကို ယေန႔တိုင္ မရိပ္စားမိတာပါ။ အစၥလာမ္ဆိုတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗုန္းဟာ ကမၻာေပၚမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္ (peace be upon him) ေမြးဖြားလာတဲ့ေန႕ မွစၿပီး က်ေရာက္ၿပီးျဖစ္တယ္ ဆိုတာပါ။”

လက္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္ကေလး တစ္ခုမွာ လူငယ္တစ္ဦး ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာရွိေနစဥ္  လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ ျဖစ္လာေအာင္ Youtube ကေန ေစာ္ကားထားတာကို မေလးရွားႏုိင္ငံအတြင္း ေရာက္တာႏွင့္ ေလဆိပ္မွာတင္ တရားဝင္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ ေစခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုအေရးယူမႈမ်ိဳးေတြ အမွန္တကယ္လုပ္လာမယ္ဆိုရင္ ယုတ္မာလွတဲ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေန အမုန္းဝါဒီမ်ားရဲ႕ တစ္နပ္စား အၾကံမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မွာျဖစ္သလို ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ တိုးတက္တဲ့လူ႔ေဘာင္သစ္ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား။

Ref: Was Islam Spread by the sword? ; History of Islam ; Heroes and Hero worship.

ေမာင္ေသြးခြၽန္ဆိုတဲ့ အစြန္းေရာက္ ေရးသားတဲ့ စာအုပ္ကို ၀ီရသူက မဘသ အဖြဲ႔ကေန ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်ေပးေနတယ္လို႔ သိရလို႔ ကြၽန္ေတာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ႏွစ္အရင္က ေရးခဲ့တာေလး ျပန္ share တာပါ။

အစၥလာမ္ဘာသာကို မသမာသူေတြက မမွန္မကန္ စြတ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုပဲ တိုက္ခိုက္ပါေစ လူမ်ိ ဳ းစံု ဘာသာစံုက သမိုင္းပညာ႐ွင္ ေတြရဲ႕ထံမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (صلی اللہ علیہ وسلم) ထက္ သာပိုၿပီး ေလးစားအတုယူစရာ ေခါင္းေဆာင္ ေနာက္ထပ္ တစ္ဦး ကမၻာေပၚမွာ ေနာက္ထပ္ မ႐ွိခဲ့သလို ေနာက္လည္း ႐ွိမလာႏုိင္ဘူး။ အစၥလာမ္ဘာသာဟာလည္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (صلی اللہ علیہ وسلم) သင္ၾကား ျဖန္႔ျဖဴ းေပးခဲ့တဲ့ သာသနာျဖစ္လို႔ မမွန္မကန္ စြတ္စြဲေျပာဆိုေနသူေတြသာ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ အမွန္ကိုလက္ခံလာေနၾကသလို အဆိုးျမင္သမားေတြသာ ေလာက ကေန ထြက္ခြာသြားေနၾကတာသာ႐ွိေပမဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာဟာ ကမၻာ့လူဦးေရ ေလးပံု တစ္ပံုရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲမွာ ကိန္းေအာင္းေနတယ္ ဆိုတာပါပဲ။

Mohammed Naeem

http://www.quranicstudies.com/jihad/the-prohibition-of-forcing-people-into-islam/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: