Leave a comment

“တမန္ေတာ္ေန႔ အသံလႊင့္မိန္႔ခြန္း”

image

“တမန္ေတာ္ေန႔ အသံလႊင့္မိန္႔ခြန္း”

ဒီကေန႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ကမာၻ႔ေခါင္း ေဆာင္ႀကီးျဖစ္တ့ဲ မုဟမၼဒ္သခင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ မီး႐ွဴးသန္႔စင္ဖြားျမင္ေတာ္မူတ့ဲေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်မ္းေျမ့ သာယာျခင္းအေပါင္း ကုိယ္ေတာ္ျမတ္အေပၚ သက္ေရာက္ ပါေစေသာဝ္။

ဒီလုိေန႔ထူးေန႔ျမတ္မွာ ကမာၻကစံနမူယူေလာက္တ့ဲ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ သက္တမ္းရာဇဝင္ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသကုိ အသံလႊင့္ေျပာၾကားခြင့္ရတ့ဲအတြက္ အထူးပဲဝမ္းေျမာက္စြာနဲ႔ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၅၇၁ ခုႏွစ္က အာေရဗ်တုိင္းျပည္ မကၠဟ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဖြားျမင္ေတာ္ မူခ့ဲပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ အမ်ဳိးအႏြယ္ေတာ္ဟာ ဆုိရင္လည္း အာေရဗ်တုိင္းျပည္မွာ အျမင့္ျမတ္ဆုံး ကု႐ုိက္ရွ္အႏြယ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ဖခမည္းေတာ္ အဗ္ဒုလႅာဟ္သခင္ဟာဆုိရင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ဖြားျမင္သန္႔စင္ေတာ္ မမူခင္ကဘဲ ကြယ္လြန္ေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ မယ္ေတာ္ အာမိနဟ္သခင္မဟာလည္း တမန္ေတာ္ျမတ္ သက္ေတာ္ ၆ ႏွစ္မွာ ကြယ္လြန္ျပန္ပါတယ္။ မိတဆုိးဖတဆုိး တမန္ေတာ္ေလာင္းကေလးကုိ ဘုိးေတာ္အဗ္ဒုလ္မုသြလိဗ္က ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ခ့ဲရပါတယ္။ ဘုိးေတာ္လည္း မၾကာမီပဲ ကြယ္လြန္ေတာ္မူတာနဲ႔ ဘေထြးေတာ္ အဗူသြာ လိဗ္ ကတစ္ခါ ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္႐ႈခ့ဲရပါတယ္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ ငယ္စဥ္က မိဘဘိုးဘြားတုိ႔ရဲ႕ အုပ္ထိန္းမႈကုိ မခံခ့ဲရသေလာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း မိဘဘုိးဘြားတုိ႔ရဲ႕ သြန္သင္ဆုံးမဩဝါဒေပးမႈမ်ားကုိ မခံယူခ့ဲရတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ ငယ္စဥ္က ေက်ာင္းမွာလည္း ပညာရယ္လုိ႔ မသင္ၾကားခ့ဲရပါဘူး။ သက္ေတာ္ ၂ဝ အရြယ္ကုိ ေရာက္တ့ဲအခါမွာ ဘေထြးေတာ္နဲ႔အတူ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ သက္ေတာ္ ၂၅ ႏွစ္ ေရာက္တ့ဲအခါက်ေတာ့ အသက္ ၄ဝ အရြယ္ရွိတ့ဲ အရဗ္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးျဖစ္တ့ဲ ခဒီဂ်ဟ္သခင္မနဲ႔ ထိမ္းျမားေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ တမန္ေတာ္မျဖစ္မီ အခ်ိန္ကတည္း က ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိေနတ့ဲ ဒုစ႐ုိက္အေမွာင္ထုႀကီးကုိ ဘယ္လုိၿဖိဳခြင္းတုိက္ဖ်က္ရမလဲဆုိတာကုိလည္း အျမဲတေစ စဥ္းစားေတြးဆေတာ္မူလ်က္ရွိခ့ဲတယ္။ အရဗ္အမ်ဳိးသားတုိ႔ရဲ႕ ခုိးဆုိးမႈ၊ ညႇဥ္းပန္း သတ္ျဖတ္ မႈေတြကုိ အျမဲတေစ တားျမစ္ေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ မုသားေျပာျခင္း၊ ကတိဖ်က္ျခင္း၊ ေကာက္က်စ္စဥ္း လဲျခင္း၊ အတင္းေျပာျခင္း၊ ကုန္းေခ်ာျခင္း စတ့ဲ မဖြယ္မရာမႈေတြကုိ အျမဲတေစ ပိတ္ပင္ေတာ္မူခ့ဲတယ္။

အတုိးစားျခင္း၊ သူတစ္ပါးသားမယားကုိ က်ဴးလြန္ ေစာ္ကားျခင္း၊ အဓိပၸာယ္ကင္းမ့ဲတ့ဲ ခဝပ္ကုိးကြယ္မႈျပဳျခင္း တုိ႔ကုိလည္း အျပင္းအထန္ ႐ႈတ္ခ်ေတာ္မူၿပီး သဘာဝက် တ့ဲ လမ္းစဥ္ရပ္ေတြကုိသာ ညႊန္ျပႏုိင္မယ့္ တရားေဒသနာ ေတာ္တစ္ခု ေပၚေပါက္ေစေရးကုိ လုိလားေတာင့္တေတာ္ မူခ့ဲပါတယ္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ ကမာၻႀကီးနဲ႔တကြ၊ ကမာၻ႔တန္ ဆာပလာေတြျဖစ္တ့ဲ မုိး၊ ေျမ၊ ေန၊ လ၊ နကၡတ္တာရာ၊ ေတာ၊ ေတာင္၊ အဟိတ္တိရစၧာန္တုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္း ေတာ္မူေသာ အရွင္တစ္ပါးရွိရမယ္။ ဒီအရာေတြဟာ သူ႔ဘာသာသူ ေပၚေပါက္လာတ့ဲအရာေတြ မဟုတ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ယုံၾကည္ေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ အခ်ိန္ရွိသေရြ႕ ေတြးေတာေဝဖန္ ေတာ္မူေလ့ရွိတယ္။ မကၠဟ္ၿမိဳ႕နဲ႔ ၃ မုိင္နီးပါးေလာက္ေဝး တ့ဲ ဟိရာလုိ႔ေခၚတ့ဲ လုိဏ္ဂူေတာ္ကုိ ႂကြျမန္းေလ့ရွိၿပီး ညအိပ္ညဥ့္ေန တရားအားထုတ္ေတာ္မူေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ သက္ေတာ္ဟာ ၄ဝ ျပည့္ ေျမာက္ လာပါတယ္။ သက္ေတာ္ ၄ဝ ျပည့္တ့ဲအခါမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ ကမာၻသူကမာၻသား ေဝေနယ် အမ်ားကုိ ကယ္တင္ရမယ့္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ ရပါတယ္။

ေကာင္းကင္တမန္ ဂ်ီဗ္ရာအီလ္ဟာ ထာဝရဘုရားသခင္ အလႅာဟ္အရွင္ရဲ႔ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိ ယူေဆာင္လာၿပီး ဟိရာလုိဏ္ဂူေတာ္မွာရွိတ့ဲ တမန္ေတာ္ျမတ္ထံ ေရာက္ရွိ လာပါတယ္။  ေကာင္းကင္တမန္ ဂ်ီဗ္ရာအီလ္က အလႅာဟ္အရွင္ရဲ႕ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေတြကုိ တမန္ေတာ္ျမတ္ အား စတင္ပုိ႔ခ်ေပးပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တမန္ေတာ္ ျမတ္ ဟာ ပုိ႔ခ်တ့ဲ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေတြကုိ ဖတ္ရြတ္ သရဇၥ်ာယ္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏုိင္ခ့ဲပါဘူး။ ဒါနဲ႔ ေကာင္းကင္တမန္က ၃ ႀကိမ္ ၃ ခါ တုိင္တုိင္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား ေပြ႔ဖက္လုိက္တ့ဲအခါမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ ဖတ္ႏုိင္စြမ္းရွိေတာ္မူလာတယ္။

အဲဒီလုိ ေကာင္းကင္တမန္က အာယသ္ ဓမၼစက္ေတြကုိ ပုိ႔ခ်ၿပီး ျပန္သြားတ့ဲအခါမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ တုန္တုန္ယင္ယင္နဲ႔ စံအိမ္ေတာ္ကုိ ႂကြျမန္းလာၿပီး ၾကင္ရာေတာ္ ခဒီဂ်ဟ္ကုိ အျမန္ေစာင္ျခံဳေပးဖုိ႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ ခဒီဂ်ဟ္သခင္မက အေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းတ့ဲအခါမွာ တမန္ေတာ္သခင္က ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ကုိ မိန္႔ၾကားေျပာဆုိေတာ္မူၿပီး မိမိ၏အသက္အႏၲရာယ္ကုိပင္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူတ့ဲအခါမွာ ခဒီဂ်ဟ္သခင္မက ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ဂုဏ္ပုဒ္ေတြကုိေဖာ္ျပၿပီး စုိးရိမ္ေတာ္မမူရန္ အားေပးစကား ေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။

ဒါနဲ႔ ခဒီဂ်ဟ္သခင္မဟာ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ေတာ္တ့ဲ ေရွးက်မ္းဂန္မ်ားကုိ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သူ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ “ဝရကာဗင္န္ေနာင္ဖိလ္”ဆုိသူထံ သြားေရာက္ၿပီး အေၾကာင္းစုံ ေျပာျပေမးျမန္းတ့ဲအခါ၊ “ဝရကာဗင္န္ေနာင္ဖိလ္”က ဒါဟာ ေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္ရမယ္။ ေယ႐ႈသခင္ထံလာေရာက္တ့ဲ ေကာင္းကင္တမန္ပဲျဖစ္ရမယ္။ ဒီလုိုဆုိရင္ မုဟမၼဒ္ဟာ တမန္ေတာ္တစ္ပါး မုခ်ျဖစ္ၿပီလုိ႔ ေျပာၾကားလုိက္ေလတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ခဒီဂ်ဟ္သခင္မဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ထံျပန္သြားၿပီး အေၾကာင္းစုံ ေလွ်ာက္ထားေျပာၾကားပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ေကာင္းကင္တမန္ဟာ မၾကာခဏ အခ်ိန္အခါကုိလုိက္ၿပီး ၂၃ ႏွစ္တုိင္တုိင္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေတြကုိ ပုိ႔ခ်ေပးခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီလုိ ပုိ႔ခ်ေပးခ့ဲတ့ဲ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေတြဟာ ဒီကေန႔ ကမာၻ႔မြတ္စ္လင္မ္တုိင္း လုိက္နာက်င့္သုံးေနရတ့ဲ ကုရ္အာန္အျဖစ္နဲ႔ မူရင္းအတုိင္း ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေတြဟာ ကမာၻပ်က္သည္အထိ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏုိင္လိမ့္မယ္မဟုတ္ပါဘူး။

တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ ၂၃ ႏွစ္တုိင္တုိင္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ကုိ ျဖန္႔ခ်ိခ့ဲပါတယ္။ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ကုိ ျဖန္႔ခ်ိတ့ဲေနရာမွာလည္း အေႏွာင့္အယွက္အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခ့ဲရပါတယ္။ ရန္သူေတြဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ကုိ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ဖုိ႔အထိ ႀကိဳးစားခ့ဲၾကတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ ရန္သူေတြရဲ႕ ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ မခံရပ္ႏုိင္လုိ႔ မကၠဟ္ၿမိဳ႕နဲ႔ မုိင္ေပါင္း ၂၇ဝ ေလာက္ေဝးတ့ဲ မဒီနဟ္ၿမိဳ႕ကုိ ေရႊ႕ေျပာင္း စံေနေတာ္မူခ့ဲရပါတယ္။ ရန္သူေတြကလည္း မဒီနဟ္ၿမိဳ႕အထိလုိက္ၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖုံဖုံ ဒုကၡေပးၾကတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ သည္းခံႏုိင္သမွ် သည္းခံေတာ္မူၿပီး မိမိရဲ႕ တိက်မွန္ကန္တ့ဲလမ္းစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈကုိသာ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။

ရန္သူေတြက စစ္ဆင္ႏႊဲခ့ဲၾကလုိ႔ တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ ခံစစ္ဘဝနဲ႔ေတာင္ ေနခ့ဲရတယ္။ အမွန္ေရာက္လွ်င္ အမွားဟာ ေပ်ာက္ကြယ္ရျမဲ ဓမၼတာလုိပဲ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ ေရာက္ရွိလာတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ သဘာဝနဲ႔ ဆန္႔က်င္တ့ဲ လုပ္ငန္းအားလုံးဟာ လုံးဝေပ်ာက္ကြယ္ ဆိတ္သုဥ္းသြားရပါတယ္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ ေအာင္ပန္းကုိ ဆြတ္ခူးတ့ဲအေနနဲ႔ မကၠဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ေသြးတစ္စက္မွ မက်ဘဲ သိမ္းယူ ေအာင္ႏုိင္ေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ တစ္စတစ္စ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ႀကီး ထြန္းကားလာခ့ဲတာဟာ ဒီကေန႔ဆုိရင္ ကမာၻေပၚမွာ အစၥလာမ္ဦးေရဟာ သန္းေပါင္း ၉ဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ (၁၉၅၅ ခုႏွစ္က)၊ (၂ဝ၁၂ ခုနွစ္တြင္ သန္းေပါင္း ၂ဝ၁၃.၆၂ ေက်ာ္) ရွိေနၿပီး တုိင္းျပည္အသီးသီးနဲ႔ လူမ်ဳိးအသီးသီးမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ ကုိးကြယ္သူမ်ား ေပၚေပါက္လာတ့ဲ အေျခအထိ ေရာက္ရွိခ့ဲပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ အခ်ိန္ကာလ အေတာအတြင္းမွာ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ဟာ ဒီေလာက္ တုိးတက္ျပန္႔ပြားလာႏုိင္တ့ဲအေၾကာင္း အေျခခံကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အစၥလာမ္ဘာသာရဲ႕ သဘာဝက်မႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ လူတုိင္းဝန္ခံၾကရပါလိမ့္မယ္။

အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ဟာ အလြန္စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ေကာင္းတ့ဲ သာသနာျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေလ့လာၾကည့္သူတုိင္း သိႏုိင္ပါတယ္။ အစၥလာမ္သာသနာဟာ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ဌာနလုံးကုိ ေရွ႕႐ႈညႊန္ၾကားတ့ဲ သာသနာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကုတၱရာအက်ဳိးအတြက္ ေလာကီအက်ဳိးေတြကုိ စြန္႔လႊတ္ရမယ္၊ ေလာကီအက်ဳိးအတြက္ ေလာကုတၱရာအက်ဳိးေတြ ေဘးခ်ိတ္ထားရမယ္လုိ႔ လုံးဝမဆုိပါဘူး။ ေလာကီသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ ေလာကီေရးေရာ ေလာကုတၱရာေရးပါ ဒြန္တြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖုိ႔ ညႊန္ၾကားပါတယ္။ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း၊ စီးပြားရွာေဖြျခင္း ဆုိတာေတြဟာလည္း တရားေတာ္ရဲ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္က ႀကီးပြားေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးရာ အျဖာျဖာနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကုိ ခ်မွတ္ထားၿပီး လူတစ္ေယာက္ရဲ႔ တာဝန္ဝတၱရားအျပင္၊ ေမြးျမဴဖန္ဆင္းတ့ဲ အရွင့္ဝတၱရား၊ မိဘဝတၱရား၊ သားမယားဝတၱရား၊ ေဆြမ်ဳိးဉာတကာတုိ႔ရဲ႔ဝတၱရား၊ အိမ္နီးခ်င္းဝတၱရား၊ ရပ္ကြက္ ၿမိဳ႕ရြာ တုိင္းျပည္ရဲ႔ဝတၱရား စတ့ဲဝတၱရားေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တ့ဲ တာဝန္ေတြကုိ တိတိက်က် လုိက္ၾကရမယ္လုိ႔ ညႊန္ၾကားထားတယ္။

ပညာေရးဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္။ စီးပြားေရးကုိ ဘယ္လုိဖန္တီး ရွာေဖြရမယ္၊ ဘယ္လုိယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးကုိ က်င့္သုံးရမယ္၊ အခ်င္းခ်င္း ဘာ္လုိဆက္ဆံရမယ္ဆုိတ့ဲ အခ်က္ေတြကိုလည္း တိတိက်က် ျပတ္ျပတ္သားသား ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ပါးတည္းေသာ အလႅာဟ္အရွင္မွတစ္ပါး ခဝပ္ကုိးကြယ္ျခင္း ခံထုိက္သူမရွိ၊ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္သခင္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ တမန္ေတာ္ျဖစ္တယ္ဆုိတ့ဲ အေျခခံယုံၾကည္ခ်က္ကုိ ကုိယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလုံး သုံးပါးနဲ႔ ရြတ္ဖတ္သက္ဝင္ယုံၾကည္မွ ထုိပုဂၢိဳလ္ဟာ မြတ္စ္လင္မ္ပီသႏုိင္မယ္။ ယုံၾကည္ခ်က္ဟာ အေျပာလြယ္သေလာက္ လုပ္ဖုိ႔ရာ မလြယ္ကူပါဘူး။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္နဲ႔ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ဩဝါဒေတြအတုိင္း တိတိက်က် အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား လုိက္နာျပႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႔ ဩဝါဒေတြဟာ ေခတ္တုိင္း ေခတ္တုိင္းနဲ႔ ကုိက္ညီပါတယ္။ ဥပမာ = ေခၽြးမေျခာက္မီ လုပ္ခေပးရမည္။ မိမိအိမ္နီးခ်င္းမွ ဆင္းရဲသားကုိ ၾကည့္ေနႏုိင္သူသည္ မြတ္စ္လင္မ္မဟုတ္ စသည္ျဖင့္ အလြန္ ေတာက္ပတ့ဲ ဩဝါဒေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကုိ ေပးေတာ္မူခ့ဲတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္နဲ႔ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ဩဝါဒေတြကုိ တိတိက်က် လုိက္နာၾကၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္အား အစဥ္သတိရၾကပါ။ ထာဝစဥ္ ဆြလဝါသ္ စလာမ္ပုိ႔ၿပီး ေက်းဇူးဆပ္ၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္။

ဗမာျပည္သူျပည္သားအေပါင္း က်န္းမာခ်မ္းသာ ေတာ္မူၾကပါေစ။

ဦးကုိေလး (အတြင္းေရးမွဴး၊ ဗမာမြတ္စလင္ကြန္ဂရက္ (ဗမက) ရန္ကုန္ခ႐ုိင္)

၂၉.၁ဝ.၁၉၅၅

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: