Leave a comment

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ ရခိုင္ျပည္ (ေအဒီ ၁၈၂၅ – ၁၉၄၈)

image

image

image

image

ျမန္မာပိုင္ ရခိုင္နယ္စပ္တြင္ ရခိုင္တုိ႔၏လွဳပ္ရွားမႈသည္ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ျမန္မာတုိ႔ကို မလြဲမေရွာင္သာေအာင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြါးေစသည္ ။ ဗိုလ္ခ်င္းပ်ံ က်ဆံုးလြန္ၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသွ် ႏွင့္ျမန္မာနယ္စပ္ျပႆနာသည္ တင္းမာလာ ခဲ့သည္ ။

ေနာက္ဆံုး ေစ့စပ္၍ မရႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္သျဖင့္ ၿဗိတိသွ် တို႔သည္ ျမန္မာကို ေအဒီ ၁၈၂၄ တြင္ စစ္ေၾကျငာ ေလသည္။ ဤစစ္ပြဲတြင္ ရခုိင္တို႔ ၿဗိတိသွ် တို႔ဘက္မွ အကူအညီ မ်ားစြာေပးေလသည္။ ျမန္မာတို႔သည္ ရခိုင္ျပည္ကို ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းထားႏုိင္စြမ္း မရွိ ေတာ့ေခ် ။

ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ရခိုင္စစ္မ်က္ႏွာတြင္ ျမန္မာပိုင္ ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕ကို ေအဒီ ၁၈၂၅ ခု ၊ ဧၿပီ (၁)ရက္ေန႔တြင္ သိမ္းပိုက္လုိက္ေလ သည္ ။ စစ္ရံႈးသြားေသာ ျမန္မာတုိ႔ သည္ ရခိုင္နယ္ကို ၿဗိတိသွ်တုိ႔လက္သို႔ ေအဒီ ၁၈၂၆ ခုတြင္ ရႏၲပိုစာခ်ဳပ္အရ တရားဝင္ လႊဲေျပာင္းေပး လိုက္သည္ ။

ၿဗိတိသွ်ေခတ္ (ပထမပိုင္း) (ေအဒီ ၁၈၂၅ – ၁၈၅၂)
=================
ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ ရခိုင္ျပည္ကိုတရားဝင္သိမ္းပိုက္လုိက္ ၿပီးေနာက္ ေအဒီ -၁၈၂၇ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို တည္ေထာင္လ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္ေလသည္ ။ ၿဗိတိသွ်တပ္ရင္းတစ္ခုမွတပါး က်န္တပ္အားလံုးကိုလည္း အိႏၵိယသို႔ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ သည္ ။ ရခိုင္ျပည္တြင္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေထာက္အကူျပဳရန္ ရခိုင္သား တို႔ပါဝင္ေသာ ရခိုင္တပ္ရင္းတရင္းကို ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ ေပးေလသည္။ ရခိုင္ျပည္ကို ဘဂၤလား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္သို႔သြင္းကာ အိႏၵိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံအတုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေလသည္ ။ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ရာထူးမ်ားတြင္ ခန္႔ထားေလသည္။

သို႔ေသာ္ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ ရာထူး ဂုဏ္ျဒပ္ တို႔ကို ေမွ်ာ္ကိုးခဲ့ၾကသူမ်ား မဟုတ္ေပ ။ ရခိုင္တို႔က ၿဗိတိသွ်တုိ႔ အား ကူညီခဲ့ရျခင္းမွာ ရခိုင္ျပည္ကို လြတ္လပ္ေစရန္သာျဖစ္သည္။ ရခိုင္သားတို႔သည္ ရခိုင္ေဒသမွ ျမန္မာတို႔ ဆုတ္ခြါသြားေစရန္ကိုသာ အလိုရွိသူမ်ားျဖစ္၍ ျမန္မာတို႔ဆုတ္ခြါသြားလွ်င္ပင္ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုလည္း အလိုမရွိျဖစ္ၾကေတာ့ သည္ဟု ျမန္မာသမုိင္းဆရာတဦးက ေဖာ္ျပထားသည္။
သို႔ႏွင့္ ရခုိင္တို႔သည္ ေတာ္လွန္ရန္ စီစဥ္ၾကေတာ့သည္ ။

ေအဒီ ၁၈၂၇ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ နယ္ခ်ဲ႕အင္အား အျဖစ္ စစ္သေဘၤာငယ္ ေလးစင္းအပါအဝင္ စစ္ေရယာဥ္ (၁၀)စင္း ႏွင့္ လူအင္အား ၁၇၅ ဦးသာရွိသည္ ။ ၎ကို ရခိုင္တို႔က ခ်က္ေကာင္းတခုဟု ယူဆၾကသည္ ။ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ရခိုင္တပ္ရင္းမွ ရခိုင္မ်ားကို စည္းရံုးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔က ရခိုင္ေျခလွမ္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး မက်ယ္ျပန္႔ခင္ပင္ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ အဖမ္းခံရေလသည္။ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔မွာ မင္းသားႀကီး ေရႊဗန္း ၊ ေဒးဝန္းေအာင္ေက်ာ္ရႊီ ၊ ၿမိဳ႕သူႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ဇ့ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္ ။

ေအဒီ ၁၈၂၉ ႏွင့္ ၁၈၃၁ တို႔တြင္ ရခိုင္ျပည္ေတာင္ပိုင္း တြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေတာ္လွန္မႈ (၂) ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။
ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ေအဒီ – ၁၈၃၄ တြင္ ရခိုင္ျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးကို ဘဂၤလားမွခြဲထုတ္လုိက္ၿပီး တုိင္းတတုိင္းအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းေပး သည္။ ဤျပဳျပင္ခ်က္သည္ ရခိုင္ တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ေဝးေနသည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က အခြန္ႀကီးေလးစြာေကာက္ခံသျဖင့္ ေလးၿမိဳ႕သူႀကီး ခ်စ္စံေဝသည္ ေအဒီ – ၁၈၃၆ ခုႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ဦးစြာေတာ္လွန္ေလသည္။

ဤအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္ မင္းသားႀကီးတို႔ ကလည္း ရခုိင္တုိင္းမင္းႀကီးထံတြင္ အေရးဆိုၾကသည္။ ရခိုင္တို႔က ၿဗိတိသွ်တုိ႔ ရခိုင္မွထြက္ခြါေစလိုၿပီး ရခိုင္ ျပည္ကို ျပန္လည္သိမ္းယူေပးသည့္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ရခိုင္တို႔ ဘ႑ာဆက္ရန္ လိုလားၾကသည္ ။ၿဗိတိသွ်တုိ႔ လက္မခံသျဖင့္ ရခိုင္တို႔က ေတာ္လွန္ၾကသည္ ။ သို႔ေသာ္ သစၥာေဖာက္တစုေၾကာင့္ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ေရတိမ္နစ္သြားရေလသည္။

လူမႈဘဝ

ရခိုင္ျပည္၌ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ သိမ္းစႏွစ္တြင္ လူဦးေရ တသိန္းမျပည့္ခဲ့ေပ ။ ေျမျပန္႔အားလံုးနီးပါးသည္လည္း ေတာဖံုးလွ်က္ရွိေပသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ အေနာက္ျပည္ရွိ ရခိုင္တို႔သည္ ဌာနီသို႔ တသုတ္ၿပီးတသုတ္ ျပန္ဝင္လာၾကသည္။ ေအဒီ ၁၈၂၆ မွ ၁၈၅၂ ခုၾကား ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ေလာက္တြင္ ရခိုင္ျပည္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးကို ၄၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လာသည္။

ေအဒီ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းသည္ ကမ႓ာ့ ဆန္စပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေရး ဆိပ္ကမ္းမ်ားထဲတြင္ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေသာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ျဖစ္လာသည္။ ရခိုင္ျပည္ စီးပြါးေရးအေျခအေနႏွင့္ပက္သက္၍ ေအဒီ ၁၈၃၆ ခုႏွစ္၌ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ေငြတက်ပ္ကို ၾကက္တဒါဇင္ သို႔မဟုတ္ ဘဲရွစ္ေကာင္ သုိ႔မဟုတ္ ဆန္တေတာင္း သိုမဟုတ္ ႏို႔ ၁၅ ပိုင့္ ရရွိသည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ရွိသည္။

ၿဗိတိသွ်တုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တုိင္းရင္းသားဝန္ထမ္း မ်ားလိုသည္ ။ သို႔အတြက္ ေအဒီ ၁၈၄၆ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ အထက္တန္းေက်ာင္းတေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ေက်းလက္မ်ားတြင္ ရခိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္မွာ ဆက္လက္ရွိခဲ့သည္။

ၿဗိတိသွ်ေခတ္ (ဒုတိယပိုင္း) (ေအဒီ ၁၈၅၂ – ၁၉၃၇)
================
ေအဒီ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအဂၤလိပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ရခိုင္တိုင္းသည္ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းတတုိင္းျဖစ္လာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္စစ္ပြဲတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔ဖြဲ႔ေပးေသာ ရခိုင္တပ္သည္ ပါဝင္တိုက္ေပးရသည္ ။ ယင္းတပ္သားမ်ားသည္ ဇာတိမာန္တက္ႂကြမႈ အထြဋ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အံုႂကြေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ရန္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ၎တပ္ကို ေအဒီ – ၁၈၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ေလသည္။

ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမားတို႔၏ လွဳပ္ရွားမႈသည္ ေအဒီ -၁၈၇၀ ခုႏွစ္ ၊ ၁၈၈၈ ခုႏွစ္ ၊ ၁၈၉၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ေအဒီ ၁၈၉၁ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စုစည္းမႈမရွိေပ ။ ေအာင္ျမင္မႈလည္း မရွိေပ ။ ေအဒီ ၁၈၉၁ ခုႏွစ္ လႈပ္ရွားမႈသည္ ရခိုင္တုိ႔ ၏ ေနာက္ဆံုးလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္မႈပင္ျဖစ္သည္။

၂၀ – ရာစုကို တက္လွမ္းေသာအခါ ရခိုင္တို႔သည္ အသင္းအပင္းမ်ားတည္ေထာင္ၿပီး လႈပ္ရွားလာၾကသည္။ အမ်ား အက်ိဳးကို တဦးေကာင္းတေယာက္ေကာင္း လႈပ္ရွားမႈထက္ စုေပါင္း၍ လႈပ္ရွားလိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ တိုးတက္ေသာ အျမင္ျဖစ္သည္။ ေအဒီ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ “ ရခိုင္ျပည္အသင္း ” “ ရကၡပူရအသင္း ” တုိ႔သည္ ထင္ရွားသည္။

ရခိုင္တိုင္းမွ အသင္းမ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်ကို ဆန္႔က်င္ရာတြင္ အထီးက်န္မဟုတ္ခဲ့ ။ ျမန္မာျပည္တြင္ ထင္ရွားေသာ ဂ်ီစီဘီေအ အသင္းႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

နယ္ခ်ဲ႕ကို တကြဲတျပားစီတုိက္ျခင္းအစား နယ္ခ်ဲ႕ခံအခ်င္းခ်င္း စုစည္း၍ ကိုက္လိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္တိုင္းမွ ထင္ရွားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားတို႔သည္ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္လွဳပ္ရွားခဲ့ေလ သည္။ ၎တို႔အထဲတြင္ ရခိုင္ ဆရာေတာ္ အသွ်င္ဥတၱမသည္ အထူးထင္ရွားသည္။ ဆရာေတာ္သည္ မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲ ၊ အနစ္နာခံလိုေသာ စိတ္ဓာတ္ တို႔ျဖင့္ ျမန္မာတျပည္လံုးအား ႏုိင္ငံေရးမ်က္စိကို ဖြင့္ေပး ခဲ့သည္ ။

၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္ ရခိုင္မွလည္း ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ေလသည္ ။ ကြၽန္ပညာေရးကုိ မလုိလားသျဖင့္ ျမန္မာျပည္မနည္းတူ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားကို စစ္ေတြ ၊ ေက်ာက္ေတာ္ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။

ပရိယတၱိစာေပ ႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေတာ္ကို ျမႇင့္တင္လုိသျဖင့္ ရခိုင္ရဟန္းသံဃာတို႔သည္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ “ရခိုင္သံဃသမဂၢီ ” အသင္းကို တည္ေထာင္လွဳပ္ရွားၾကေလသည္။

ေအဒီ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတင္သည္ ။ ၎အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ရခိုင္တိုင္းမွ တက္ေရာက္ေသာ မင္းတိုင္ပင္အမတ္မ်ားမွာမူ ေၾကးရည္တတ္မ်ားသာျဖစ္ၾကသည္ ။ ဆင္းရဲသား ကုိယ္စား လွယ္ မ်ား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေပ ။ ရခိုင္တိုင္းရွိ ျပည္တြင္း စီးပြါးေရး တြင္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ လက္ေဝခံျဖစ္ေသာ ေၾကးရတတ္မ်ားသာ လႊမ္းမိုးခဲ့သည္ ။

ရခိုင္တြင္ ျမန္မာျပည္ကဲ့သို႔ ကုလားမ်ား ၾသဇာမရွိေခ် ။ မွတ္တမ္း တခုအရ ရခိုင္တျပည္လံုးတြင္ ခ်စ္တီးေငြေခ်း ဌာန (၂၃) ခုမွ်သာရွိခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ျမန္မာျပည္တြင္ ခ်စ္တီးေငြေခ်းဌာန အနည္းဆံုးဖြင့္ လွစ္ေသာ မႏၲေလး တိုင္း တခုတည္းတြင္ပင္ ဌာနေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။

နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္တို႔သည္ လက္ေဝခံ ရခိုင္ေၾကးရတတ္မ်ားကို အသံုးျပဳလွ်က္ ရခုိင္တုိင္း၏ စီးပြါးေရးကုိ ကက္ဝါးႀကီး အုပ္ခဲ့ၾကသည္ ။ ဆန္စပါးေရာင္းဝယ္ခြင့္ကို စိတ္ႀကိဳက္ ကိုင္တြယ္ၾကသည္ ။ ႏုိင္ငံျခားတင္ပို႔သျဖင့္ ရရွိေသာ အျမတ္အစြန္း တို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္တို႔အတြက္သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရခုိင္တိုင္းအတြက္ ဘာတခုမွ်အက်ိဳးမျဖစ္ဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ပင္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ ေသြးစုတ္ခဲ့ေလသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရကလည္း ရခုိင္တိုင္း စီးပြါးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ လံုးဝလ်စ္လ်ဴရႈထားခဲ့ျပန္သည္။ ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး မွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေပၚတြင္ အဓိက တည္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔သည္ ရခိုင္လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးကို ေခတ္ႏွင့္အညီ  မလုပ္ေပးခဲ့ေပ ။ ဆက္သြယ္ေရး မတြင္က်ယ္သျဖင့္ ရခိုင္ရွိ ေတာႏွင့္ ၿမိဳ႕မွာ မ်ားစြာ ကြာဟမႈ ရွိခဲ့သည္။ ဤကြာဟခ်က္သည္ ရခိုင္တုိ႔အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲျပားစရာ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။

စီးပြါးေရးတြင္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔သည္ အမွီအခိုကင္းေသာ ဘက္စံုစုိက္ပ်ိဳးေရးကို အားမေပးခဲ့ေပ ။ ၎တုိ႔ အက်ိဳးအျမတ္ တခုတည္းအတြက္ျဖစ္ေသာ အသီးအႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးကိုသာ အားေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရခိုင္တုိင္းစီးပြါးေရးသည္ အကာလွ၍ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ အခြံ႔သာျဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္အတြက္ေရာ အနာဂါတ္အတြက္ပါ အက်ိဳးမရွိခဲ့ေခ် ။

စီးပြါးေရး မတည္ၿငိမ္သျဖင့္ ရခိုင္လယ္အမ်ားစုတို႔မွာလည္း လက္ဝယ္ခံလူတစုလက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ နယ္ခ်ဲ႕စီးပြါးေရးေၾကာင့္ ရခိုင္အရင္းရွင္ငယ္ တုိ႔မွာလည္း အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ မပြင့္လင္းေပ ။ နယ္ခ်ဲ႕ အရင္းရွင္တုိ႔ကို မၿပိဳင္ဆုိင္ႏိုင္သျဖင့္ ရခိုင္အေသးစား စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္တို႔မွာ ေရရွည္တြင္ တိမ္ျမဳပ္သြားရေလသည္။

ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ရခိုင္လူေနမႈစနစ္သည္လည္း တျဖည္းျဖည္း ယိုယြင္းပ်က္စီးလာေလ သည္။ ရခိုင္တုိင္းတြင္ အရက္ ၊ ဘိန္း ၊ ဖဲ စသည့္ ဒုစရုိက္တုိ႔ က်ယ္ျပန္႔လာေလသည္။ ရခိုင္တို႔၏ စာရိတၱ မ႑ိဳင္မွာ ယိုယြင္း သြားရေလသည္။ ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈတို႔သည္လည္း တျဖည္ျဖည္း တိမ္ေကာလာသည္။

ဤအေျခအေနဆုိးမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားတို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္ကိုေရာ ရခိုင္လက္ေဝခံတို႔ကိုပါ ဆန္႔က်င္ လာၾကသည္ ။ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တိုးတက္ေသာ ရခုိင္အင္အားစုတို႔က ရခုိင္တုိင္းလံုးဆုိင္ရာ ႀကီးပြါးေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္ၾကသည္။ ဤအဖြဲ႔၏ မွန္ကန္ေသာလွဳပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ေတာေနလူထု၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိေလသည္။ ဤအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာျပည္မွ ဒို႔ဗမာအစည္းအရံုးႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္သည္။

ရခုိင္တိုင္း တို္းတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတါင္ ရခိုင္လူငယ္တုိ႔သည္လည္း တတပ္တအား ပါဝင္ခဲ့ သည္။ ၁၉၃၄ – ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္လူငယ္တုိ႔က “ ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ပညာျပန္႔ပြါးေရးအသင္း ” ကို တည္ေထာင္ၾက သည္ ။ ဤအသင္း သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ “ ရခိုင္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ဆင္းရဲသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ” ဟူ၍ျဖစ္လာၿပီး ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႔အျဖစ္ ကူးေျပာင္းသြားေလ သည္။

၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားထုသည္ ျမန္မာျပည္ရွိ ေက်ာင္းသားထုႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပို၍ ရင္းႏွီး လာ ၾကေလသည္။ ၁၉၃၆ ခု ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဒုတိယအႀကိမ္ သပိတ္ေမွာက္ ရာတြင္ ရခိုင္မွလည္း ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ေလသည္။

ေခတ္ႏွင့္အညီ ရခိုင္လူငယ္မ်ားလွႈပ္ရွားလာေရးအတြက္ ၁၉၃၆ ခု ၊ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ “ ရခိုင္ျပည္လံုး ဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ားႏုိးၾကားေရး အစည္းအရံုး ” တည္ေထာင္ၾကေလသည္။ ဤအစည္းအရံုးတြင္ ေခတ္အျမင္ ရွိေသာ လူငယ္မ်ားပါဝင္ သျဖင့္ ၎သည္ အၿမဲတမ္း တက္ႂကြေနသည္။

ထုိ႔ျပင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ထုတ္ “ ရခုိင္ျပည္သတင္းစာ ” ကို အသံုးျပဳလွ်က္ လူထု လွံဳ႕ေဆာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕တိုက္ ထုတ္ေရးအတြက္ အင္အားစုေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ ရခုိင္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေႂကြးေၾကာ္ ခဲ့ၾကသည္။
ထုိစဥ္က ျမန္မာျပည္တြင္ (၉၁) ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္ကို က်င့္သံုးခ်ိန္ျဖစ္ေလသည္ ။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္မွ အမတ္ (၁၀) ဦးခန္႔ကိုယ္စားလွယ္ရခဲ့သည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဦးေရမွာ (၁၃၂)ေနရာျဖစ္သည္ ။ ရခိုင္တုိ႔၏ကံၾကမၼာကို ၁၃ ပံု ၁ ပံုမွ်သာ အစြမ္းကုန္ တရားဝင္ဖန္တီး ႏုိင္သည့္သေဘာျဖစ္ေလသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္အမတ္တို႔က ရခိုင္ျပည္၏ ဂုဏ္ သိကၡာ ကို ျမႇင့္တင္ေစရန္ “အာရ္ကန္ ” ပါတီအမည္ျဖင့္ လွဳပ္ရွားၾကေလသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ တုိက္ထုတ္လုပ္ေရးအင္အားသည္ ၁၉၃၉ ခုတြင္ ပို၍အင္အားေကာင္းလာသည္။ ၎ႏွစ္တြင္ ဆင္းရဲသားအဖြဲ႔ႏွင့္ လူငယ္အစည္းအရံုးတုိ႔သည္ ပူးေပါင္းသြားေလသည္။ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရံုးဟု ဖြဲ႔စည္းၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လွဳပ္ရွားၾကသည္ ။ ဤအစည္းအရံုးသည္ ဆုိရွယ္လစ္စီးပြါးေရးစနစ္ကို အားက် ခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသား အစည္းအရံုး၏ ဦးေဆာင္လွဳပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္တြင္အတည္မျပဳ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းခံရေသာ သီးစားဥပေဒသည္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ (၁၃) ရက္ေန႔မွစ၍ စစ္ေတြခရိုင္တြင္ အတည္ျပဳအသက္ ဝင္ခဲ့ ရေလသည္ ။ အစည္းအရံုးလည္း အင္အား ေကာင္းလာသည္ ။ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ တုိင္းရင္းသားအစည္းအရံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားေလသည္။

နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ရာ တြင္ တကြဲတျပားစီထက္ စုစုစည္းစည္းလွဳပ္ရွားသျဖင့္ ပို၍ ထိေရာက္သြားေလသည္။ တစည္း တလံုးတည္း ပူးေပါင္းလိုက္ၿပီး ေနာက္ တပ္ဦး၏အမည္ကိုလည္း  “ ရခုိင္တုိင္းလံုးဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသား အစည္းအရံုး ” ဟု ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚလာသည္။ ဤအစည္းအရံုး၏ လွဳပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ရခိုင္လူထု တရပ္လံုး သည္ သူမတူေအာင္ စည္းစည္းလံုးလံုးျဖစ္လာခဲ့ေလသည္ ။

၁၉၄၁ ခုတြင္ ရခိုင္ႏုိင္ငံေရးသမားတို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္လွဳပ္ရွားမႈကို စိတ္ဝင္စား လာ ၾကသည္ ။ ျမန္မာျပည္မႏွင့္ ဆက္သြယ္မိၾကသည္ ။ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးသမားတို႔သည္ ရခိုင္ျပည္သူတို႔၏ ကံၾကမၼာကို ရခိုင္ ျပည္သူတို႔ကိုယ္တိုင္ အျပည့္အဝ ဖန္တီးႏုိင္ေရးအတြက္ လိုလားဆႏၵျပင္းျပခဲ့ၾကသည္။

ထုိစဥ္ ဒုတိယကမ႓ာစစ္ႀကီး၏ စစ္ရိပ္သည္ ရခိုင္ျပည္ဘက္သို႔ ေရႊ႕လာေလသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ဆန္း တြင္ ဆုတ္ခြါေလသည္ ။ ရခုိင္ျပည္မွ ဆုတ္ခြါရာတြင္ ရခိုင္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေလသည္။ တခ်ိဳ႕မွာ ေရွာင္တိမ္းသြားႏုိင္သျဖင့္ လြတ္ေျမာက္သြားၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်တပ္ ဆုတ္ခြါရာတြင္ ရာဇပုတ္စစ္သားမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္ လံုၿခံဳမႈကို ပေပ်ာက္ေအာင္ ဖန္တီးၾကေလသည္ ။ လက္နက္မဲ့ ရခိုင္ျပည္သူတို႔မွာ မ်ားစြာအတိဒုကၡေရာက္ၾကသည္။

အဂၤလိပ္မ်ား စစ္ေတြမွ ဆုတ္ခြါခါနီးတြင္ စစ္ေတြကို ဂ်ပန္မ်ားက ဒလၾကမ္း ဗံုးႀကဲလာၾကသည္ ။ အဂၤလိပ္ရာဇပုတ္ စစ္သားမ်ား လက္နက္ကိုယ္စီျဖင့္ ေျခဦးတည့္ရာ ထြက္ေျပးၾကေလသည္ ။ ယင္းအခ်ိန္မွာ ကုလား ရခုိင္အဓိကရုဏ္းျပႆနာ မ်ား  မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခ့ဲေလသည္။ ထုိစဥ္ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကင္းမဲ့ေနေသာ ရခိုင္ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကို သိမ္းယူေလသည္။ ေမလ(၇) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို ခ်ီတက္သိမ္းပိုက္ၾကသည္။

ဂ်ပန္မ်ား ရခိုင္သို႔ေရာက္ၿပီး မၾကာမီ ဘီအုိင္ေအတပ္သည္ ရခိုင္ျပည္မွ ဆုတ္ခြါသြားေလသည္။ ရခုိင္ျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ ရခိုင္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားပါေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔တုိ႔ကို ဖြဲ႔ေပးထားရွိသည္ ။ ရခိုင္ျပည္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဂ်ပန္ကို ကူညီရန္ ေနာက္တႏွစ္တြင္ ရခိုင္ကာကြယ္ေရးတပ္ ေအဒီေအကို ဖြဲ႔ေပးခဲ့သည္။

တဖန္ ဂ်ပန္တို႔က ၎တို႔အက်ိဳးအတြက္ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတြင္ အသံုးျပဳရန္ ရခုိင္ေျပာက္က်ားတပ္တတပ္ကို ေလ့က်င့္ တည္ေထာင္ေပးသည္။ ရခိုင္စစ္မ်က္ႏွာတြင္ ဂ်ပန္တုိ႔၏ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ျဖစ္ေလသည္။
ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္ကို ျပန္လည္သိမ္းယူႏုိင္ရန္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စစ္ဆင္ႏႊဲေလသည္ ။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိခဲ့ေခ် ။

သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္တို႔သည္ ေနာက္တႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရခိုင္ကာကြယ္ေရးတပ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ စစ္ေတြ ခရိုင္ကိုလည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လာသည္။ ဂ်ပန္စစ္ဘီလူးကို ေတာ္လွန္ရန္ ရခိုင္ေတာ္ လွန္ေရး သမားတို႔သည္ ျမန္မာ ေတာ္လွန္ေရးသမားတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ၿဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရယူသည္။ ဤက႑တြင္ နယ္စပ္၌  တာဝန္ယူေနခဲ့ ေသာ ရခိုင္ျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႔၏ ႏိုင္ငံအတြက္ စြန္႔စားထမ္းေဆာင္မႈမွာ သမုိင္းထုိးေလာက္ေအာင္ေသာ အခန္းက႑ပင္ျဖစ္ သည္ ။

မဟာမိတ္တို႔က ရခုိင္ေတာ္လွန္ေရးသမားတို႔ကို ေလ့က်င့္ေပးၿပီး ေလထီးျဖင့္ခ်ေပးသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ရခိုင္ျပည္ ကို ထုိးစစ္ဆင္သည္။ ရခုိင္ေတာ္လွန္ေရးသမားတို႔သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၊ ႏွစ္ဆန္း (၁) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ကို ဖြဲ႔၍  ဂ်ပန္တို႔ကိုေတာ္လွန္ၾကသည္။ ယင္းႏွစ္ မတ္လတြင္ မဟာမိတ္တို႔သည္ ရခိုင္တျပည္လံုးကို သိမ္းပိုက္ရရွိေလသည္။ ျမန္မာျပည္ဖက္တြင္မူ မတ္ (၂၇) ရက္ေန႔မွသာ ဂ်ပန္ေတာ္ လွန္ေရးကို စတင္ေလသည္။

ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမားအခ်ိဳ႕သည္ က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္မက်န္ရေလေအာင္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကို ျမန္မာျပည္ သို႔ သြားေရာက္ကာ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲၾကသည္ ။ ရခိုင္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးသမားအခ်ိဳ႕မွာ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ႏွိပ္စက္မႈ ကို ခံၾကရသည္။

၁၉၄၅ ခုတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ကတ္စ္ဘီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ခ်မွတ္သည္။ ေနာက္တႏွစ္ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတုိ႔သည္ ရခိုင္ျပည္သို႔လာေရာက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္အပါအဝင္ ျမန္မာျပည္ လံုးဝလြတ္လပ္ေရး အတြက္ တရားေဟာ ၾကသည္။ ထင္ရွားေသာ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟ ၊ ဗိုလ္ႀကီး ၾကာလွေအာင္ ၊ ဦးေအာင္ဇံေဝ ၊ ဦးညိဳထြန္း စေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားက ဖဆပလ အလံေတာ္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ရခိုင္လူထု ကို ဦးေဆာင္၍ တုိက္ပြဲဝင္ၾကသည္ ။

ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ အသွ်င္ဦးစိႏၲာ ၊ ဘံုေပါက္သာေက်ာ္ စသည္တုိ႔ကလည္း “ ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္” အမည္ျဖင့္ သီးျခားလွဳပ္ရွားၾကသည္။ ဤအဖြဲ႔သည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ကံၾကမၼာကို ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသာ ဖန္တီးရန္လိုလားၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္ကို ျမန္မာျပည္မွ ခြဲထြက္ရန္ လွံဳ႕ေဆာ္ ခဲ့သည္။

(ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သမုိင္း ပထမတြဲမွ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပသည္)

https://www.facebook.com/centralconceptionforarakan/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: