Leave a comment

ျမန္မာ အာဆမ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးမ်ား အစည္းေ၀း တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အဖြင္႔ မိ္န္႔ခြန္းေျပာ

ျမန္မာ အာဆမ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမ်ားအစည္းေ၀းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အဖြင္႔ မိ္န္႔ခြန္းေျပာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေနေသာ အာရွ ဥေရာပ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမ်ား ၅၀ တက္ေရာက္ေသာ အာဆမ္ အစည္းေ၀းၾကီးကို ဆက္လက္ က်င္းပေနပါတယ္။

ထိုအစည္းေ၀းတြင္ ဘဂၤလားေဒ႔ခ်္ ႏိုင္ငံမွ အာဆမ္ အစည္းေ၀းသို႔တက္ေရာက္လာေသာ အဆင္႔ျမင္႔အရာ၇ိွ မ်ားျဖစ္သည္႔ တရုတ္ ဂ်ပန္ ႏွင္႔ အျခား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမ်ား အေပၚသို႔ ပိုျပီး အရိွန္ျမင္႔တက္ ဖိအားမ်ားရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ႔သည္။

အာဆမ္သို႔တက္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေသာ ေဒသ အသီးသီးမွ ႏိုင္ငံျခားေရး အဆင္႔ျမင္႔ အရာရိွမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ႔ခ်္  ျမန္မာ နယ္စပ္ ဒုကၡသည္ စခန္းသို႔ လြန္ခဲ႔ေသာ စေန နွင္႔ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ကနဦး ဖိတ္ေခၚ ျပသခဲ႔ျပီး ျမန္မာျပည္မွ ထြက္ေျပးလာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ျပန္လည္ျပီး လက္ခံဖို႔ တိုက္တြန္းေသာ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား အားထုတ္ ခဲ႔တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

သို႔ေသာ္အစည္းေ၀းတြင္ အဆိုပါ ကိစၥမ်ားထက္ ေဒသတြင္းမွ စြမ္းအင္ ႏွင္႔ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး ၊ရာသီဥတု ႏွင္႔ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီး ေျပာင္းလဲမွဳ ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမွဳ အၾကမ္းဖက္မွဳ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥ ပညာေရးႏုင္႔ ရင္းႏွီျမဳပ္ႏွံမွဳဆိုင္ရာမ်ားဘက္ကိုသာ အေလးေပး ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား ေပၚထြက္ခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါ တယ္။

သို႔ေသာ္ တက္ေရာက္လာေသာ သက္ဆိုင္ရာ သံတမန္တစ္ဦးမွ က်ေနာ္တို႔ ပထမတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပသနာကို အၾကီးက်ယ္ တြန္းတင္ မီးေမာင္းထိုးေဖၚေဆာင္ဖို႔၇ိွခဲ႔ေၾကာင္း သို႔ရာတြင္ ေနာက္ပိုင္းမွသာ ေျပာဆို ျဖစ္ေကာင္းေျပာဆိုျဖစ္ၾကမွာ ျဖစ္ျပီး ကြဲလြဲေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစံုတရာေတာ႔ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္း အေျဖရွာေဖြေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္႔ အေနထားမ်ိုးကို ဦးတည္မွာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကေတာ႔ အဆိုပါ ကိစၥနွင္႔ပတ္သက္၍ တစံုတရာ ေဖၚျပျခင္းမရိွပဲ ျငိမ္သက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကို UNB သတင္း ဌာနကို ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

သတင္းအတိုင္းသာျဖစ္ပါသည္

Ahead of ASEM Foreign Ministers’ Meeting in Myanmar, Bangladesh tried to make the best use of high-level visits from a number of countries, including China and Japan in the last two days — Saturday and Sunday — to mount pressure on Myanmar and expedite talks for sending Rohingyas back to their homeland. After visiting Rohingya camps, the Foreign Ministers on Sunday said they will raise the issue at the ASEM FMs meeting. Bangladesh is expecting louder voice from the international community at the meeting. Connectivity across the diverse domains, transport, tourism, climate change, energy security, poverty reduction, people to people contact and cultural cooperation, education, trade and investment cooperation will also be discussed. A diplomat who is in touch with the upcoming ASEM Foreign Ministers’ meeting told UNB that the joint visit to Bangladesh, including Rohingya camps, before their participation in the ASEM FMs’ meeting does put Myanmar on the spotlight for its failure to address the Rohingya issue. “I can assume that the European leaders are very serious about this issue and they would definitely bring additional pressure on Myanmar authorities for Resolution of the issue,” he said wishing to remain unnamed. The diplomat said they might go for a separate Political Declaration, during the Summit or ask regional players to play a more constructive role in resolving this protracted issue. Suu Kyi remains silent on Rohingya crisis at 13th ASEM Meeting in Myanmar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: