Leave a comment

ICC တရားစြဲဆုိမႈမွာေဒၚစုဟာ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာႏိုင္ တယ္ လို႔ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ေတြ အဆိုျပဳ

ICC

ေမ ၁၁၊ ၂၀၁၈

Myanmar Muslim Media

လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ေတြဟာဒီတစ္ပတ္နယူးေယာက္က ကုလအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးရံုးမွာစုေ၀းၿပီး လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္မႈေတြနဲ႔ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈေတြအတြက္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာခံုရံုးတင္ဖို႔ေတာင္းဆိုသြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။စစ္တပ္က ရိုဟင္ဂ်ာနဲ႔တစ္ျခား တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြ အေပၚရက္စက္မႈေတြျပဳလုပ္တဲ့ စစ္တပ္ကက်ဴးလြန္သူေတြအေ ပၚမွာ အာရံုစိုက္သြားသင့္တယ္လို႔ သူတို႔ကေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္သားေခါင္းေဆာင္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ေဒၚစုဟာ ဖိႏွိပ္မႈေတြအတြက္ပစ္မွတ္ထားခံရႏိုင္တယ္လို႔ သူတို႔ကအႀကံျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ရိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့သူေတြကို ICC တင္ဖို႔အလားအလာဟာ ဒီႏွစ္အစကတည္းက အရွိန္ အဟုတ္ေကာင္းလာ ခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖၚ၀ါရီမွာ ၿဗိတိန္ဥပေဒျပဳအမတ္၁၀၀ေက်ာ္က ျမန္မာ စစ္တပ္ အႀကီးအကဲဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကို ခံုရံုးတင္ဖို႔ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းေရးမွဴး ဘိုရစ္ဂၽြန္ဆင္ ကိုေတာင္းဆို ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လက ICC ေရွ႕ေနဖာတူလ္ဘန္ဆူဒါက ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဥပေဒပုဒ္မ ၇(၁)(d) ကိုခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး လူမ်ဳိးစုလိုက္အတင္း အဓၶမေရႊ႕ေျပာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အေပၚရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္မႈအျဖစ္ စြဲခ်က္တင္ဖို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ရက္တစ္ခ်ဳိ႕အၾကာမွာေတာ့ ေဒၚစုရံုးက ဘန္ဆူဒါရဲ႕စြပ္စြဲမႈေတြဟာႏိုင္ငံအခ်ဳပ္အျခာအာဏာစည္းမ်ဥ္းေတြကိုေဘာင္ေက်ာ္ေနၿပီး ျမန္မာဟာ ICC တရားရံုးရဲ႕ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံလည္းမဟုတ္ဘူးလို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈအေပၚမွာတရားရံုးကတရားစီရင္လို႔ရမရဆံုးျဖတ္တာ အကူအညီရဖို႔ သံုးသပ္ေလ့လာမႈေတြဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆီကေနတင္သြင္းလာဖို႔ ICC ကတနလၤာေန႔ ကေတာင္းဆို ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဟာ ICC အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ မႈေတြေပၚမွာတရားရံုးကစီရင္ခ်ခ်ႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ICC ပါ၀င္လာဖို႔လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ေတြရဲ႕တြန္းအားေပးမႈအရ ျမန္မာစစ္တပ္အႀကီးအကဲမင္းေအာင္လိႈင္ တစ္ေယာက္တည္းပစ္မွတ္မဟုတ္ပါဘူး။

“သင့္ေလ်ာ္တဲ့စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြကို အရင္ဆံုးစစ္တပ္ပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္ခ်င္းေပၚမွာအာရံုစိုက္ သြားမွာျဖစ္ တယ္” လို႔ Fortify Rights CEO မက္သရူးစမစ္က Coconuts သတင္းဌာနကိုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “ဒါေပမယ့္ေဒၚစုဟာလည္း ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈအတြက္တာ၀န္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာအရပ္သားေတြကိုတိုက္ခိုက္မႈေတြအေပၚမွာ သူမရဲ႕အခန္းက႑ကိုလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးေတြက ပံုမွန္စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”လို႔ သူကဆုိပါတယ္။ စမစ္ဟာ ျမန္မာကို ICC တင္ဖို႔တနလၤာေန႔ ကေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေလးေယာက္ထဲမွာတစ္ေယာက္အပါျဖစ္ပါတယ္။ “ဒီအဆင့္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ေဒၚစုဟာ ျပသနာရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းထဲပါ၀င္ပါတယ္။ သူမရံုးက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကိုအခိုင္အမာျငင္းဆိုေနခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာ အရပ္သားေတြ ဟာ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္မီးရိႈ႕ၿပီး အဓၶမျပဳက်င့္မႈေတြဟာသတင္းမွားေတြလို႔ သူမရံုးကစြပ္စြဲထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျငင္းဆိုမႈေတြဟာ စစ္တပ္ကေရာအရပ္သားေခါင္းေဆာင္ေတြဆီကပါ ထြက္ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေဒၚစုဟာလည္းျပသနာရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ပါ၀င္ေနတယ္”လို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္လို႔ စမစ္ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္ေတြအေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔နာမည္ေတြစုေဆာင္းေနပါတယ္။ ဒီနာမည္စာရင္းထဲမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ပိုင္းဟာထိပ္ဆံုးစာရင္းမွာရွိေနၿပီး ဒီအေျခအေနေပၚမွာႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္မႈေတြအတြက္ အရပ္သားေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ပါ၀င္ ပါတယ္။” လို႔သူကဆိုထားပါတယ္။ “ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈေတြအတြက္ အရပ္သားေခါင္းေဆာင္ေတြပါ တာ၀န္ ရွိတယ္ဆိုရင္ သူတို႔အဲဒီအေပၚမွာပယ္ဖ်က္သြားလို႔မရႏိုင္ပါဘူး ဒါေပမယ့္သူတို႔မွန္ကန္တဲ့အရာကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ပါတယ္” လို႔စမစ္က Coconuts သတင္းဌာနကိုေျပာၾကားထားပါတယ္။

“ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္အေနနဲ႔ ကုလစံုစမ္းေရးမွဴးေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ပံ့မႈေတြ လိုအပ္ေနသူေတြဆီေထာက္ပံ့သြားဖို႔ က်ဴးလြန္သူေတြကိုအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ေတြလိုအပ္ပါတယ္။ သူမဟာအခုခ်ိန္မွာအဲဒါေတြတစ္ခုမွလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါဘူး။ သူမသာလူ႔အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ၿပီး တရားမွ်တမႈေတြေဆာင္ရြက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာက်ဴးလြန္သူေတြကိုျပင္းထန္တဲ့သတိေပးခ်က္ေပးလိုက္တာပဲျဖစ္မွာပါ” လို႔သူကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Coconuts သတင္းဌာနပါ Jacob Goldberg ေရးသားသည့္ “Rights Groups suggest Aung San Suu Kyi could become target of ICC prosecution” အမည္ျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း ကိုေညာင္နီရြက္(Myanmar Muslim Media) ကျမန္မာဘာသာသို႔ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: