Leave a comment

ယန္ဟီလီ ေနရာတြင္ လူစားထိုး ခန္႔အပ္ဖို႔ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ေတာင္းဆုိ ᠌᠌᠌

image

image

ရန္ကုန္၊ မတ္ – ၁၄

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန၊ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ မည္သည့္အစီအစဥ္ (သို႔မဟုတ္) ယႏၲရားႏွင့္မဆို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီလီ ေနရာမွာ လူစားထိုးခန္႔အပ္ေပးဖုိ႔ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးထင္လင္း က ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပေနတဲ့ (၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွာ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပေနတဲ့ (၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ ပုံမွန္အစည္းအေဝး မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ သံအမတ္ႀကီး ဦးထင္လင္း က “မစၥယန္ဟီလီ ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ခရီးစဥ္ကုိ ေျခာက္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ စီစဥ္လက္ခံေပးခဲ့ျပီး မစၥယန္ဟီလီ ႏွင့္ အေကာင္းဆုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လက ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အၿပီး ထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ အတည္မျပဳရေသးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသားေပးေဖာ္ျပထားၿပီး သမာသမတ္ႏွင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ အစုိးရပိုင္း၏ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အေနျဖင့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းအေပၚမလုိက္နာျခင္းသည္ ၎အား ျပည္သူမ်ားမွ မႏွစ္သက္သည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ မစၥယန္ဟီလီ ႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အက်ဳိးရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အစိုးရက သေဘာရခ့ဲတယ္” လုိ႔  ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အစုိးရအေနျဖင့္ ယင္းသို႔ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကုိ မည္သည့္အခါမွ ခြင့္လႊတ္သည္းခံမည္ မဟုတ္သလုိ တိက်ခုိင္မာသည့္ အေထာက္အထားရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေရးယူရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း၊ အင္းဒင္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားကုိ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္းအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သံအမတ္ႀကီး ဦးထင္လင္း က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕က မွ်တမႈနည္းသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိးေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ အျမင္ႏွင့္ သေဘာထားပုံစံ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ သမုိင္းက ဆုံးျဖတ္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း သံအမတ္ႀကီး ဦးထင္လင္း
က ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ မစၥယန္ဟီလီ က အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လိုအပ္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့သလုိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ကလည္း ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏႈတ္နဲ႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသြားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီလီ ကို လာေရာက္သည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး ရခုိင္ ေျမာက္ပုိင္းကုိသာ ေဇာင္းေပးလုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး  ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ ေျပာဆုိခ်က္၊ ဘက္လုိက္ေသာ အစီရင္ခံမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ က်င့္၀တ္ႏွင့္မညီေသာ ဆုိးရြားမႈမ်ားေၾကာင့္ လာေရာက္သည့္ အႀကိမ္တုိင္းနီးပါး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားရွိခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ကစကာ ျပည္၀င္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျပသိမ္း
Opinion Leader

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: