Leave a comment

ရခိုင္စစ္ပြဲ ကေလးငယ္မ်ား ထိခိုက္မႈ စိုးရိမ္ေၾကာင္း အေမ ရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ကေနဒါ သံရံုးတို႔မွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

နိရဥၥရာ
ေဆာင္းဇာျခည္

နိရဥၥရာ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅/ ၂၀၂၀

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးငယ္မ်ား ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိ မႈမ်ားရွိေနသည့္ အေပၚ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ကေနဒါသံရံုးတို႔မွ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေၾက ညာခ်က္မ်ား အသီးသီးထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ယခုလ ၁၃ ရက္ ျမန္မာ့ကေလးမ်ားေန႕တြင္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ခေမြေခ်ာင္း ေက်းရြာ မူ လြန္ေက်ာင္းေဆာင္၌ လက္နက္ၾကီးက်ေရာက္ေပါက္ကြဲ၍ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၂၁ ဦး ဒဏ္ရာရရွိ သြားျပီးေနာက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း သံရံုးမ်ားက သေဘာထားထုတ္ျပန္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သံရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ “ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္၊ ျမန္မာ့ကေလးမ်ားေန႕တြင္ ဘူးသီးေတာင္ ရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေပၚသို႕ လက္နက္ၾကီးက်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာေၾကကြဲ ၀မ္းနည္းရပါေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအျပင္ မၾကာေသးမီ လမ်ားအတြင္း တိုးပြားလာေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားစြာ ေသေက် ၊ ဒဏ္ရာ ရရွိၾကမႈမ်ားအတြက္ မိမိတို႕မ်ားစြာစိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုပါသည္။ ျပည္သူ အသုိက္အ၀န္းမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ဤသို႕ေသာ အတိဒုကၡေရာက္မႈ မ်ားအတြက္ မိမိတို႕ စိတ္မေကာင္းၾကီးစြာ ျဖစ္ရပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရွာေဖြေနေသာ သင္တို႕ႏွင့္ အတူ မိတ္ဘက္အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ၿဗိတိသွ် သံရံုးမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္း ဖက္ မႈ တိုးမ်ားလာတာဟာ ေဒသခံျပည္သူ အမ်ားစုအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာမ်ား ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒီေန႕ကေလး မ်ားေန႕မွာ စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းကို လက္နက္ၾကီး က်ေရာက္မႈနဲ႕ မၾကာေသးမီ ကာလက အမ်ိဳး သမီးေတြနဲ႕ ကေလးငယ္ေတြ ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြား တာေတြဟာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား အေပၚ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယူေက အစိုးရအေနျဖင့္ ပဋိ၏ပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားမွာ ႏွစ္ဘက္စလံုးအား တိုက္ပြဲ မ်ား ရပ္ဆိုင္းၿပီး ျပည္သူေတြကို အစြမ္းကုန္ကာကြယ္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ပိုမိုနားလည္ သိရွိဖို႔အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အစိုးရကို တိုက္တြန္း ထားပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ ရပ္တန္႔ ထားမႈေတြက အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြကိ္ု ကာကြယ္ဖို႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။” ဟု ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔က ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ ဒန္ခ်က္က ေျပာဆိုေၾကာင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။

ကေနဒါ သံရံုးမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ ၄င္း၏ အ ရပ္ သားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကေန ဒါႏိုင္အေနန႔ဲ မ်ားစြာ စိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးမ်ားေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စာသင္ aက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအေပၚ လက္နက္ႀကီး က်ေရာက္မႈ သတင္းသည္ ထိုပဋိပကၡ၏ လူသားမ်ား အေပၚထိ ခိုက္ နစ္နာေစမႈေတြကို ညြန္ျပေနသည့္ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ ဥပမာ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ယမန္နစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စၿပီး လူသိန္းႏွင့္ခ်ီေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးကို တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ရန္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ မေက်နပ္မႈ မ်ားကို အားလံုးပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အေျဖရွာၾကရန္ အရပ္သား မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ား၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ ေတာင္းဆိုလိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကိုလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အင္တာနက္ပိတ္ဆို႔ခံထားရေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အားလံုးကို အင္တာနက္ျပန္လည္ဖြင့္ေပးရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ထိလြယ္ ရွလြယ္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးရန္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အကန္႔အသတ္ မရွိ သြားလာခြင့္ျပဳရန္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ဆက္လက္ တုိက္တြန္းလိုပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

လင့္၊https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e4793f20d47de3700c324f2?fbclid=IwAR21gWm4mwOUXpntJG1drnBT5wAcIwltCqdBbqeXI310v0hqJs8qT_6rsCM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: