ဖတ္စရာက႑

Rakhine Commission Final Report (President Dr. Myo Myint)

ၿပည္ေထာင္စု ၿမန္မာနဳိင္ငံေတာ္ ရဲလက္စြဲ (ပထမတြဲ)

ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူ လူထု မ်ား အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း မၽွတ၍ သာယာဝ ေၿပာေသာ အနာဂတ္ ေပၚထြန္း လာနိုင္ေရး ကို ဦးတည္ လ်က္

အစီရင္အၿပည္႔အစုံ ၿမန္မာလုိဖတ္ရန္ ႏွင္႔ ေဒါင္လုပ္ရန္ လင္႔ FinalReport_Myan_LowRes ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ – ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တဝန္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ တျခားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တစ္ႏွစ္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကို ဩဂုတ္လ၊ ၂၃ ရက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရထံသို႔ တင္သြင္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡ ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမွု ရွိေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡ ၾကဳံေနရေသာ လူထုအတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ေပးနိုင္ရန္ ခ်က္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးထားပါသည္။ ကိုဖီအာနန္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္ […]

ရခုိင္အၾကံေပး Kufi Annan ေကာ္မရွင္ ၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံ (ၿမန္မာလုိ) ဖတ္ရန္ လင္႔

အစီရင္အၿပည္႔အစုံ ၿမန္မာလုိဖတ္ရန္ ႏွင္႔ ေဒါင္လုပ္ရန္ လင္႔ FinalReport_Myan_LowRes ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ပဋိပကၡ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူ အညီမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အဖြဲ႔  အစည္း မ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စသည္တို႔ အပါအဝင္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ေဘာင္ အတြင္း အက်ဳံးဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ ကို ေအာက္ပါလင့္မွ တဆင့္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ http://www.rakhinecommission.org/mm/the-final-report/ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ […]

ရခုိင္အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္အမ်ားစုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ျမန္မာအစုိးရ သတင္း ထုတ္ျပန္

၁၆ မတ္လ ၂၀၁၇ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ အရင္ေနအိမ္ေတြမွာ ျပန္လည္ေနထုိင္ခြင့္ေပးတာမ်ိဳး၊ ဒုကၡသည္စခန္းေတြကုိ လံုး၀ ပိတ္ပစ္တာမ်ိဳးကုိ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လုိ႔ ကုလအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ကုိဖီအန္နန္ဦးေဆာင္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေကာ္မရွင္က ယေန႔မွာ ေျပာၾကားလုိက္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရက အမ်ားစုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္လုိ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္မႈအတြက္ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဒီလုိေျပာၾကားလုိက္တာျဖစ္ၿပီး၊ ထိခုိက္ခံစားရသူေတြကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး၊ သတင္းမီဒီယာေတြကုိ ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ေနရာေတြမွာ လြပ္လပ္စြာ ၀င္ခြင့္ေပးေရး၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကုိ သင္တန္းေပးေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူေတြကို အေရးယူေရး စတာေတြကုိလည္း ေကာ္မရွင္က အႀကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ “ယာယီဒုကၡသည္စခန္းေတြဟာ အၿမဲတမ္းရွိေနရမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မထင္ပါဘူး” လုိ႔ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဂါဆန္ ဆာလာမီက သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ Read […]