အဂၤလိပ္စာက႑

စိတ္ႏွင္႔ဆုိင္ေသာ အဂၤလိပ္စာ

Patience = စိတ္ရွည္ျခင္း Sulking = စိတ္ေကာက္ေနျခင္း Dreaming = စိတ္ကူးယဥ္ေနျခင္း Interesting = စိတ္၀င္စားေနျခင္း Annoying = စိတ္တုိေနျခင္း Let-down = စိတ္ပ်က္ရျခင္း Relief = စိတ္သက္သာျခင္း Excitement = စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း Impatient = စိတ္မရွည္ေသာ Eager = စိတ္အားထက္သန္ေသာ Enthusiastic = စိတ္ပါ၀င္စားသာ Stress = စိတ္ဖိစီးေသာ Disgruntled = စိတ္တုိေနေသာ၊ စိတ္ဆုိးေနေသာ Depressed = စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းေနေသာ Anxious = စိုးရိမ္ပူပန္ေသာ Upset = စိတ္ညစ္ေနေသာ Deject =စိတ္မႈိင္ညိဳးႏြမ္းေနေသာ Despondent = စိတ္ပ်က္လက္ေလ်ာ့ေသာ Frustrating […]

ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင္႕ပတ္သက္ေသာေဝၚဟာရမ်ား အပိုင္း (၁)

construction structure = ေဆာက္လုပ္ေရးအၾကမ္ပိုင္းႏွင္႕ပတ္သက္ေသာေဝၚဟာရမ်ား ။ Stake တိုင္ငုတ္ခၽြန္။ ပႏၷက္တိုင္ ။ Foundation အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္း ။ Pole (concrete pole) တုိင္(ကြန္ကရစ္တိုင္) ။ Pillars ေဖာင္းအလွတိုင္ ။ Wall နံရံ ။ Beam (concrete beam) ထုပ္ (ယက္မ) ။ Floor ၾကမ္းခင္း။ ၾကမ္းျပင္။ Balcony Floor လသာေဆာင္ၾကမ္းခင္း။ ၾကမ္းျပင္။ Toilet Floor အိမ္သာၾကမ္းခင္း။ ၾကမ္းျပင္။ Polished Concrete ေခ်ာမြတ္ေျပာင္လက္ေသာကြန္ကရစ္နံရံၾကမ္းျပင္ ။ Brick (Engineering Bricks) အုတ္ခဲနီ ။ Sand Lime Bricks (cement bricks ) […]

English words meaning

1.palm = ထန္းပင္ wine = ၀ိုင္အရက္ palm wine = ထန္းရည္ 2.bale = ေဘထုပ္ fruit = အသီး bale fruit = ဥသ်ွစ္သီး 3.car = ကား park = ပန္းျခံ car park = ယာဥ္ရပ္နား စခန္း 4.dragon = နဂါး fruit = အသီး dragon fruit = နဂါးေမာက္သီး 5.monkey = ေမ်ာက္ business = အလုပ္ကိစၥ monkey business = မေတာ္တေရာ္ကိစၥ 6.best = အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ man […]

“My Heart Will Go on…”

My Heart Will Go on…” ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Every night in my dreams ညစဥ္ ညတိုင္း ငါ့အိပ္မက္ထဲမွာ I see you, I feel you မင္းကိုျမင္ၿပီး ထိေတြ႔ခံစားရတယ္ That is how I know you go on. ဒါ့ေၾကာင့္ မင္းရွင္သန္ေနတယ္ဆိုတာ ငါသိတာေပါ့ Far across the distance And spaces between us မင္းနဲ႔ငါၾကားက ကာလ၊ ေဒသ၊ အကြာအေဝးေတြျဖတ္သန္းၿပီး You have come to show you go on မင္းဆက္လက္ရွင္သန္ဆဲဆိုတာျပဖို႔ ငါ့ဆီလာခဲ့ၿပီ […]

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေျခဖ၀ါးလကၡာကုိၾကည့္ျပီး ခႏၶာကုိယ္ အတြင္း အစိတ္အပုိင္းကုိ သိႏုိင္ျပီ

1. Sinus=လူ႔ဦးေခါင္းခြံတြင္ႏွာေခါင္းေပါက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ထားေသာ ဦးေခါ င္းခြံအတြင္း ေလလမ္းေၾကာင္း။ 2. Neck= လည္ပင္း။ (တိရစၦာန္) လည္ပင္းသား။ 3. Trachea=ေလျပြန္ 4. Ear=နား။ နားရြက္ 5. Eye=မ်က္စိ။ မ်က္လံုး 6. Vocal Cords=အသံၾကိဳး။ 7. Lung=အဆုတ္။ 8. Shoulder=ပခံုး။ 9. Thyroid=ခႏၶာကုိယ္ၾကီးထြား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကုိထိန္းသည့္ျဒပ္တစ္မ်ိဳး ကုိထုတ္ေပးေသာ သုိင္းရုိက္ အက်ိတ္။ 10. Diaphragm= ရင္ဘတ္ႏွင့္ ၀မ္းဗုိက္အၾကားရွိ ၾကြက္သားစုိင္။ ရင္၀မ္းျခားၾကြက္သား။ 11. Heart=ႏွလံုး။ ႏွလံုးသား။ စိတ္ႏွလံုး။ 12. Spleen=သရက္ရြက္။ 13. Pancreas=အစာေျခမႈ အက်ိဳးျပဳေသာ အရည္တစ္မ်ိဳး ထုတ္ေပးသည့္ဂလင္း။ ပန္ကရယ္။ မုန္႔ခ်ိဳအိတ္။ 14. Adrenal Gland=(ေက်ာက္ကပ္အနီးရွိ) အဒရီနယ္ (ဂလင္း)။ […]

အဂၤလိပ္သခၤန္းစာ: ​​စိတ္အေျခအေန အေၾကာင္းအရာ

Patience = စိတ္ရွည္ျခင္း Sulking = စိတ္ေကာက္ေနျခင္း Dreaming = စိတ္ကူးယဥ္ေနျခင္း Interesting = စိတ္၀င္စားေနျခင္း Annoying = စိတ္တုိေနျခင္း Let-down = စိတ္ပ်က္ရျခင္း Relief = စိတ္သက္သာျခင္း Excitement = စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း Impatient = စိတ္မရွည္ေသာ Eager = စိတ္အားထက္သန္ေသာ Enthusiastic = စိတ္ပါ၀င္စားသာ Stress = စိတ္ဖိစီးေသာ Disgruntled = စိတ္တုိေနေသာ၊ စိတ္ဆုိးေနေသာ Depressed = စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းေနေသာ Anxious = စိုးရိမ္ပူပန္ေသာ Upset = စိတ္ညစ္ေနေသာ Deject =စိတ္မႈိင္ညိဳးႏြမ္းေနေသာ Despondent = စိတ္ပ်က္လက္ေလ်ာ့ေသာ Frustrating […]

ဟင္းသီးဟင္ရြက္အမည္မ်ား၊ Vocabulary (Vegetables)

Chilly,chilli – ငရုတ္သီး Onion – ၾကက္သြန္နီ Garlic – ၾကက္သြန္ျဖဴ Rabbit green; water green – ကန္စြန္းရြက္ Roselle; sour green – ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ Salad; garden lettuce – ဆလပ္ရြက္ Bean – ပဲသီး Gourd; calabash – ဗူးသီး Cucumber – သခြားသီး Golden pumpkin/yellow pumpkin – ေရႊဖရုံသီး White pumpkin – ေက်ာက္ဖရုံသီး Brinjal(egg plant) – ခရမ္းသီး Lady’s finger – ရုံးပတီသီး Cauliflower – ပန္းေဂၚဖီ၊ […]