ဥပေဒ

ေၾကးမုံသတင္းစာပါ ေမာင္မုဒိတာ၏ NVC ကဒ္ ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါး အေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ by U Kyaw Min

၂၀၁၈ ေမလ ၉ရက္ ေၾကးမံုသတင္း စာမွ ေမာင္မုဒိတာ၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ဖတ္ခဲ့ရသည္။ ယင္းတြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အစဥ္အဆက္ေနထိုင္သူ မွန္ကန္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရသင့္ရထိုက္ေသာ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရး ကဒ္ျပား (သို႔မဟုတ္) မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္၊ သက္ေသခံကဒ္ျပား စသည့္ ကဒ္ျပားလက္မွတ္ တမ်ိဳးမ်ိဳး ရယူကိုင္ေဆာင္ ရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။” ဟု ပါရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုမွ ေပၚေပါက္လာျခင္း မဟုတ္။ ႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး အေျခခံဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံသားတစ္မ်ိဳးတည္းသာ ရွိရမည္ဟု ပါရွိပါသည္။ ယခု ေမာင္မုဒိတာသည္ ဥပေဒအရ လက္မွတ္ တမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုင္ေဆာင္ရမည္ဟု ေျပာျခင္းသည္ ေနာက္ပိုင္း တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ေခတ္မွ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တည္ဆဲဥပေဒအရ […]

“အမ်ိဳးဇတ္ပ်က္ယြင္းျခင္းမွ ဖယ္ရွားသည့္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ” ျပဌာန္​း

(ပံု) ဝင္းျမင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဟူေသာ လက္မွတ္ေရးထိုးပါရွိသည့္ ဒုတိယေျမာက္ဥပေဒျဖစ္သည့္ “အမ်ိဳးဇတ္ပ်က္ယြင္းျခင္းမွ ဖယ္ရွားသည့္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ” အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၁ အျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းလိုက္သည္။

ကုလသမဂၢပဋိဥာဥ္ အခန္း(၇)

အပိုဒ္ခြဲ(၄၁) – တကယ္လို႕သာ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ စစ္ေရးနည္းလမ္းမဟုတ္ဘဲ တျခားထိေရာက္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကိုတင္ျပလာပါက ဒီနည္းလမ္းေတြ သံုးျပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႕ ကုလသမဂၢမွာတင္ျပမယ္။ ဒီနည္းလမ္း ေတြထဲမွာစီးပြားေရးအရ အဆက္အဆံ ျဖတ္ေတာက္တာ၊ ေၾကးနန္းနဲ႕စာပို႕ လုပ္ငန္း၊ ေရဒီယို နဲ႕တျခား ဆက္သြယ္မႈ အ၀၀ကို ျဖတ္ေတာ္တာမ်ိဳးအျပင္ သံတမန္ေတြကို ျပန္ေခၚတာမ်ိဳးလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အပိုဒ္ခြဲ(၄၂) – တကယ္လို႕ ဒီနည္းလမ္းေတြကလည္း ထိေရာက္မႈ မရွိဘူးလို႕ ယူဆရရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ လံုျခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္းဖို႕ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလစစ္အင္အားကို အသံုးျပဳခြင့္ရွိပါတယ္။

လူမ်ိဳးျခားန႔ဲ ဘယ္လို တရားဝင္ လက္ထပ္နိုင္မလဲ?

တနာကို ခဏခဏ ေမးၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ အသံုးလို သူေတြ သိရေအာင္ သိသေလာက္ေလး စုတင္ေပးမယ္ ေနာ္။ 1. လူမ်ိဳးျခား ဗုဒၶဘာသာတူ ဒီနည္းက ရတနာတို႔ လက္မွတ္ထိုးထားတ့ဲ နည္းပါ။ လူမ်ိဳးျခားန႔ဲ လက္မွတ္ထိုးတ့ဲအခါ ခ႐ိုင္ရံုးက တရားသူႀကီ ေတြဆီမွာပဲ လက္မွတ္ထိုးလို႔ ရပါတယ္။ ခရိုင္းရံုး မွာ လက္မွတ္ထိုးမယ္ဆို ဗုဒၶဘာသာခ်င္း တူဖို့ေတာ့လို ပါတယ္။ လူမ်ိုးျခားက ဗုဒၶဘာသာေျပာင္းေပးရင္သာ အဆင္ေျပမွာပါ။ ဗုဒၶဘာသာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ေၾကာင္း ျကမ္းက်ိန္ အရာရိွ ဆီမွာ က်မ္းက်ိန္လက္မွတ္ထိုးရပါမယ္။ သက္ေသတေယာက္န႔ဲ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္ပံု ဓာတ္ပံု သံုး ေလးပံုေလာက္လဲတြဲျပရပါမယ္။ ဥပမာ-  ဘုရား႐ွိခိုး ေနပံု ဘုရားသြား ေက်ာင္းတက္  အလႉအတန္းျပဳေနပံု မ်ိဳးေပါ့။ ၿပီးရင္အဲဒီ ျကမ္းက်ိန္လႊာန႔ဲအတူ လူမ်ိုး ျခားရ႕ဲ […]

လ၀က၏ ေခတ္ အဆက္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေပၚ အယံုအၾကည္မဲ့ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား

၁။ ႏုိင္ငံ၏အေနာက္ဖက္တံခါးေပါက္က ျပႆနာ အမည္ ျဖင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ေမွာ္၀န္းသား ဦးခင္ညႊန္႔က ထုတ္ေ၀ ခဲ့ရာ ထုိစာအုပ္စာမ်က္ႏွာ (၁၁/၁၂)တြင္ အာဏာရ ပါတီျဖစ္ေသာ ဖဆပလအဖြဲ႕က ၎တုိ႔ ပါတီအား ေထာက္ခံသည့္အမတ္ဦးေရ တုိးပြားေရးကုိ ရည္သန္လ်က္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ ေဒသမ်ားသုိ႔တရားမ ၀င္ခုိး၀င္သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအား စီစစ္မႈမျပလုပ္သည့္ အျပင္ ၁၉၅၅/၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္ ကုိလည္း ေတြ႔ရသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိ ပါသည္။ ၂။ လ၀ကဦးစီးမွဴးမ်ားကုိ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသည့္ လ၀က ဦးစီးမွ အၿငိမ္းစားအရာရွိ ကေလာင္ရွင္ ေထရေအာင္က ”ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံရမည္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား NVC Card ဘယ္လုိရည္ရြယ္ထုတ္ေပးတာလဲ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားပုိ႔ခ်သည့္ေဆာင္ပါးတြင္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရး ကတ္ျပားထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေအာက္ပါ အတုိင္း ေရးသားပုိ႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ […]

အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္သက္ေသခံကတ္ျပား(NRC)

သံုးေခါက္ခ်ိဳး ဆိုတာ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂(၁)(၂)အရ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ခန္႔မွစတင္၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထိထုတ္ေပးခဲ့ရာတြင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ၿမန္မာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မွဳအက္ဥပေဒအရႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွတ္ယူျခင္းခံရေသာ (ႏိုင္ငံျခားသားမဟုတ္ သည့္ ) သူမ်ား အားထုတ္ ေပးသည့္ အေထာက္အထားျဖစ္ပါသည္။ႏိုင္ငံျခားသားမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳး၊ ဘ ာသာ အားလံုးကို ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ သက္ေသခံကတ္ျပား ကိုင္ထားသူမ်ားကို ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ ၁၉၈၉ မွစ၍ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၁၉၈၂ ဥပေဒမျပဌာန္းမီအထိအမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ သက္ေသခံကတ္ျပားကိုင္ေဆာင္ ထားသူ အားလံုးႏိုင္ငံသား အခြင့္ အေရးအျပည့္အဝရွိပါသည္။ထိုသူမ်ားမွေမြးဖြားသည့္ သားသမီး မ်ားသည္ လည္းႏိုင္ငံသား ရထိုက္ခြင့္ရွိသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ပါလ်က္ ၁၉၈၉ မွစ၍ႏိုင္ငံသား စိစစ္ရးကတ္ျပားမ်ား […]

“ေၾကးမံု သတင္းစာပါ ကိုရင္ၾသ၏ ဘာသာျပန္ ေဆာင္းပါး ေပၚသံုးသပ္ခ်က္” by ဦး​ေက်ာ္​မင္​း

”ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းျပႆနာ ေနာက္ကြယ္ မွ ပကတိအမွန္တရား”ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ဘာသာျပန္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကို (၂ဝ၁၇-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃-ရက္) ေန႔စြဲပါ ေၾကးမံုသတင္းစာမွာ ေတြ႕ရွိဖတ္႐ႈ ရသည္။ The Global New Light of Myanmar မွာ ဦးခင္ ေမာင္ျမင့္က The Truth behind the Northern Rakhine Issue)  အမည္ျဖင့္ ေရး ခဲ့ေသာေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆာင္းပါးရွင္က သမိုင္းမွန္ကိုသိရွိသျဖင့္ ဘက္လိုက္ ျခင္းမရွိ၊ အစြဲကင္းကင္းျဖင့္ေရးသည္ဟု ေျပာဆိုထား ေသာ္လည္း၊သူ ့ေဆာင္းပါးသည္ လက္ေတြ႕ႏွင့္ လြဲေနျခင္း၊ အျမင္ ေစာင္း၍ေရးျခင္း ၊ အစဥ္အလာ အတိုင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ေျမခံ၊နယ္ခံမ်ားမဟုတ္ဘဲ တဖက္ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလား မွ […]