ဥပေဒ

ရခုိင္ျပည္က မူစလင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံမဲ့ ဟုတ္မဟုတ္ ဥပေဒျပသနာ

ေစာဒကႏွင့္အေျဖမ်ား-အပိုင္း ၂ *************************** ေမး ။။ရိုဟင္ဂ်ာ(ခ) ရခိုင္ျပည္က မြတ္စလင္အသိုင္းအဝိုင္းသည္ႏိုင္ငံမ့ဲ (Stateless) ဟုတ္သလား? အေျဖ။   ။ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ Status ကဘာရိွလဲဆိုတာဥပေဒေၾကာင္းအရေကာင္းေကာင္းနားလည္ထားရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေနထိုင္ေန တ့ဲလူေတြ၊ေမြးတ့ဲလူေတြ၊အစဥ္အဆက္ ေနထိုင္တ့ဲလူေတြကို ၃-မ်ိဳး ၃-စားခြဲၿပီးေတာ့အရင္အစိုးရလက္ ထဲမွာဥပေဒေၾကာင္းအရ စိစစ္ခ့ဲပါၿပီး။(၁)-FRC=Foreign Registration Card @ ႏိုင္ငံျခားသား မွတ္ပုံတင္ ကိုင္သူ မ်ား၊ ၁၈၆၄ခုႏိုင္ငံျခားသား မ်ား အက္ဥပေဒရိွတ့ဲ။ ၁၉၄၀-ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒျပဌာန္းတယ္။လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၁၉၄၈-ခု ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း နည္း ဥပေဒျပဌာန္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ မွႏိုင္ငံျခားသား မ်ားအားလုံး မွတ္ပုံတင္ၿပီးႏိုင္ငံျခားသား ကပ္ျပား FRC-ကပ္ ဂဏာန္း ၅-လုံးပါတ့ဲ ကပ္ျပားေပးလိုက္ပါတယ္။    ရိုဟင္ဂ်ာေတြက ႏိုင္ငံျခားသား (FRC-ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ) ဘိုးဘြား၊ မိဘ ေတြဆီက ဆင္းသက္လာတာ မဟုတ္ […]

ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ *********** ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၂ မူလအခြင့္ေရးမ်ား ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ပုဒ္မ ၁၀။ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းလုံး တြင္ ႏိုင္ငံသားဟူ၍ တစ္မ်ိဳးတည္း သာ႐ွိရမည္။ဆိုလိုရင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ႏိုင္ငံသားဟူ၍ သီးျခား မရႇိေစ ရ။ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားဟူ၍ သာ႐ွိရမည္။ ခုေခတ္ ႏိုင္ငံသား၊တိုင္းရင္းသား ဆိုတဲ့ အေခၚေ၀ၚေတြဟာထြင္လုံးတစ္ခုပဲ။ဦးေန၀င္​းနဲ႔ဗမာ​ေခါင္​း​ေဆာင္​ ​တစ္​စု လူမ်ိဴး​ေရးအျမင္ဘာသာ​ေရးအျမင္​နဲ႔အ႐ူးထၿပီး၁၉၈၂ခုႏွစ္မွာ ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္​တဲ့ လူမ်ိဳး​ေတြကို ခြဲျခားဖို႔အတြက္​ႏိုင္ငံသားဥပေဒ တစ္ခုကိုသီးသန္႔ျပဳစုပါတယ္။ အရင္ကတည္းကလည္း ၁၉၄၈ ႏိုင္ငံသားေရြးခ်ယ္​ေရးအက္ ဥပေဒနဲ႔ အေျခခံဥပေဒ ႏိုင္ငံသားသတ္မွတ္ ခၽက္ ႐ွိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီမွာ ႏိုင္ငံသား၃မ်ိဳးျပဌာန္းပါတယ္။ ၁။ႏိုင္ငံသားစစ္စစ္ ၂။ဧည့္ႏိုင္ငံသား ၃။ႏိုင္ငံသား ျပဳ ထားသူ ဒီ ၃ မ်ိဳး ရဲ ့မွတ္ပုံတင္​ကတ္ျပား ဗဟုသုတအေနနဲ႔ ေဖာ္ျပရရင္​ ၁။ႏိုင္ငံသား- ဥပမာ ၁၂/မရက […]

ေၾကးမုံသတင္းစာပါ ေမာင္မုဒိတာ၏ NVC ကဒ္ ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါး အေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ by U Kyaw Min

၂၀၁၈ ေမလ ၉ရက္ ေၾကးမံုသတင္း စာမွ ေမာင္မုဒိတာ၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ဖတ္ခဲ့ရသည္။ ယင္းတြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အစဥ္အဆက္ေနထိုင္သူ မွန္ကန္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရသင့္ရထိုက္ေသာ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရး ကဒ္ျပား (သို႔မဟုတ္) မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္၊ သက္ေသခံကဒ္ျပား စသည့္ ကဒ္ျပားလက္မွတ္ တမ်ိဳးမ်ိဳး ရယူကိုင္ေဆာင္ ရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။” ဟု ပါရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုမွ ေပၚေပါက္လာျခင္း မဟုတ္။ ႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး အေျခခံဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံသားတစ္မ်ိဳးတည္းသာ ရွိရမည္ဟု ပါရွိပါသည္။ ယခု ေမာင္မုဒိတာသည္ ဥပေဒအရ လက္မွတ္ တမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုင္ေဆာင္ရမည္ဟု ေျပာျခင္းသည္ ေနာက္ပိုင္း တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ေခတ္မွ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တည္ဆဲဥပေဒအရ […]

“အမ်ိဳးဇတ္ပ်က္ယြင္းျခင္းမွ ဖယ္ရွားသည့္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ” ျပဌာန္​း

(ပံု) ဝင္းျမင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဟူေသာ လက္မွတ္ေရးထိုးပါရွိသည့္ ဒုတိယေျမာက္ဥပေဒျဖစ္သည့္ “အမ်ိဳးဇတ္ပ်က္ယြင္းျခင္းမွ ဖယ္ရွားသည့္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ” အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၁ အျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းလိုက္သည္။

ကုလသမဂၢပဋိဥာဥ္ အခန္း(၇)

အပိုဒ္ခြဲ(၄၁) – တကယ္လို႕သာ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ စစ္ေရးနည္းလမ္းမဟုတ္ဘဲ တျခားထိေရာက္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကိုတင္ျပလာပါက ဒီနည္းလမ္းေတြ သံုးျပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႕ ကုလသမဂၢမွာတင္ျပမယ္။ ဒီနည္းလမ္း ေတြထဲမွာစီးပြားေရးအရ အဆက္အဆံ ျဖတ္ေတာက္တာ၊ ေၾကးနန္းနဲ႕စာပို႕ လုပ္ငန္း၊ ေရဒီယို နဲ႕တျခား ဆက္သြယ္မႈ အ၀၀ကို ျဖတ္ေတာ္တာမ်ိဳးအျပင္ သံတမန္ေတြကို ျပန္ေခၚတာမ်ိဳးလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အပိုဒ္ခြဲ(၄၂) – တကယ္လို႕ ဒီနည္းလမ္းေတြကလည္း ထိေရာက္မႈ မရွိဘူးလို႕ ယူဆရရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ လံုျခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္းဖို႕ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလစစ္အင္အားကို အသံုးျပဳခြင့္ရွိပါတယ္။

လူမ်ိဳးျခားန႔ဲ ဘယ္လို တရားဝင္ လက္ထပ္နိုင္မလဲ?

တနာကို ခဏခဏ ေမးၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ အသံုးလို သူေတြ သိရေအာင္ သိသေလာက္ေလး စုတင္ေပးမယ္ ေနာ္။ 1. လူမ်ိဳးျခား ဗုဒၶဘာသာတူ ဒီနည္းက ရတနာတို႔ လက္မွတ္ထိုးထားတ့ဲ နည္းပါ။ လူမ်ိဳးျခားန႔ဲ လက္မွတ္ထိုးတ့ဲအခါ ခ႐ိုင္ရံုးက တရားသူႀကီ ေတြဆီမွာပဲ လက္မွတ္ထိုးလို႔ ရပါတယ္။ ခရိုင္းရံုး မွာ လက္မွတ္ထိုးမယ္ဆို ဗုဒၶဘာသာခ်င္း တူဖို့ေတာ့လို ပါတယ္။ လူမ်ိုးျခားက ဗုဒၶဘာသာေျပာင္းေပးရင္သာ အဆင္ေျပမွာပါ။ ဗုဒၶဘာသာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ေၾကာင္း ျကမ္းက်ိန္ အရာရိွ ဆီမွာ က်မ္းက်ိန္လက္မွတ္ထိုးရပါမယ္။ သက္ေသတေယာက္န႔ဲ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္ပံု ဓာတ္ပံု သံုး ေလးပံုေလာက္လဲတြဲျပရပါမယ္။ ဥပမာ-  ဘုရား႐ွိခိုး ေနပံု ဘုရားသြား ေက်ာင္းတက္  အလႉအတန္းျပဳေနပံု မ်ိဳးေပါ့။ ၿပီးရင္အဲဒီ ျကမ္းက်ိန္လႊာန႔ဲအတူ လူမ်ိုး ျခားရ႕ဲ […]

လ၀က၏ ေခတ္ အဆက္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေပၚ အယံုအၾကည္မဲ့ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား

၁။ ႏုိင္ငံ၏အေနာက္ဖက္တံခါးေပါက္က ျပႆနာ အမည္ ျဖင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ေမွာ္၀န္းသား ဦးခင္ညႊန္႔က ထုတ္ေ၀ ခဲ့ရာ ထုိစာအုပ္စာမ်က္ႏွာ (၁၁/၁၂)တြင္ အာဏာရ ပါတီျဖစ္ေသာ ဖဆပလအဖြဲ႕က ၎တုိ႔ ပါတီအား ေထာက္ခံသည့္အမတ္ဦးေရ တုိးပြားေရးကုိ ရည္သန္လ်က္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ ေဒသမ်ားသုိ႔တရားမ ၀င္ခုိး၀င္သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအား စီစစ္မႈမျပလုပ္သည့္ အျပင္ ၁၉၅၅/၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္ ကုိလည္း ေတြ႔ရသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိ ပါသည္။ ၂။ လ၀ကဦးစီးမွဴးမ်ားကုိ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသည့္ လ၀က ဦးစီးမွ အၿငိမ္းစားအရာရွိ ကေလာင္ရွင္ ေထရေအာင္က ”ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံရမည္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား NVC Card ဘယ္လုိရည္ရြယ္ထုတ္ေပးတာလဲ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားပုိ႔ခ်သည့္ေဆာင္ပါးတြင္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရး ကတ္ျပားထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေအာက္ပါ အတုိင္း ေရးသားပုိ႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ […]