ေပၚလစီ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတအထက္ကေန ၫႊန္ၾကား သြားမယ္ဆိုတဲ့အေပၚ ဦးကိုနီ ေျဖရွင္းခ်က္

တစ္ကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံဥပေဒဟာ အစစ္အမွန္သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ ္မဟုတ္ေသးဘူး။ အစစ္အမွန္သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆိုတာ သမၼတကိုျပည္သူလူထုက တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ဆိုင္သမွ်အာဏာအားလုံးကို အၿပီးအျပတ္အပ္ရတယ္။ အဲဒီအခါၾကေတာ့ သမၼတဟာသူ႔ရဲ႕ အထက္မွာဘယ္သူမွမ႐ွိေတာ့ဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာသူကအႀကီးဆုံးပဲ။ သူ႔က္ိုတစ္ေယာက္ေယာက္က ၫႊန္ၾကားလို႔မရေတာ့ဘူး။ ဒါက သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အစစ္အမွန္ဆိုလွ်င္ေတာ့မွန္တယ္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လက္႐ွိသမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္က သမၼတ ကို ျပည္သူလူထုက တိုက္႐ိုက္မေရြးဘူး။ ျပည္သူလူထုက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုေရြးတယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုေရြးတယ္။ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းလိုက္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ျဖစ္လာတယ္။ အဲ့ေတာ့ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အမတ္မင္းေတြကေနၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက္ို ေရြးေကာက္ၿပီးတာဝန္ေပးတာျဖစ္တယ္။ အဲ့ေတာ့ နာမည္သာသမၼတျဖစ္ေပမဲ့လို႔ သူ႔ကိုေရြးခ်ယ္ထားတာ ပါလီမာန္ကေန ေရြးခ်ယ္ထားတာ။ လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားတဲ့ သမၼတျဖစ္တဲ့အတြက္ သူဟာလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေအာက္မွာ႐ွိေနတယ္…။ #ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၀၃)မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံရမည္လို႔ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းကို ေရးသားထားပါတယ္။ […]

အခြင့္အခါသင့္၍ၾကဳံႀကိဳက္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံ သား အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ေစတနာ၊ ေမတၲာ၊ သစၥာ တို႔ျဖင့္ အားလုံး ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ၾက ပါစို႔

အခြင့္အခါသင့္၍ ၾကဳံႀကိဳက္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေစတနာ၊ ေမတၲာ၊ သစၥာတို႔ျဖင့္ အားလုံးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔ သူရဦးေရႊမန္းေရးသည္ (၁၁-၁၁-၂၀၁၄) Tuesday, 11 November 2014 ၁။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ က ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရမည့္အခ်ိန္ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၂။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝက္လက္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအးျမင့္က အဆိုတင္သြင္းၿပီး ျမစ္ႀကီးနားမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ဦးသိန္းေဇာ္ကအဆိုကိုေထာက္ခံ တင္ျပကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ တစ္ခဲနက္ အတည္ျပဳခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၃။ ၄င္းေနာက္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းကာ ျပည္သူမ်ား၊ပါတီမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကံဳျပဳခ်က္မ်ား ရယူၿပီးေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရေသာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခ်က္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အစီရင္ခံစာအေပၚ အျပဳသေဘာဆန္ေသာ မူသေဘာဆိုင္ရာေဆြးေႏြးခြင့္မ်ားရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၄။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ စတင္စဥ္းစားေဆြးေႏြးခဲ့မႈအေပၚအေျခတည္ခဲ့သည့္ ဤဖြဲ႕စည္းပုံ […]

ေၿမပုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ၿပဳလုပ္ေပးေသာႏိုင္ငံသားၿဖစ္ခြင့္၊ၿပဳခြင့္နဲ႔ အနာဂတ္ အတြက္ ေရြး ခ်ယ္ စရာ မ်ား

စေနလင္း| October 24, 2014 ေျမပုံၿမိဳ႕၊ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ (အစိမ္းေရာင္ကတ္) ရရွိခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီ အမ်ိဳးသား တဦး (ဓာတ္ပုံ – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာ၀တီ) ေျမပုံၿမိဳ႕၊ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ (ပန္းႏုေရာင္ကတ္) ရရွိခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီ အမ်ိဳးသမီး တဦး (ဓာတ္ပုံ – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာ၀တီ) ေျမပုံၿမိဳ႕၊ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ (White Card) ရရွိခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီ အမ်ိဳးသမီး တဦး (ဓာတ္ပုံ – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာ၀တီ) ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ထဲက ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္စခန္း။ ဒီစခန္းထဲမွာ အရင္တုန္းကေတာ့ ဒုကၡသည္ […]

သူငယ္ခ်င္း (၈) မ်ဳိး (ဘယ္လိုသူငယ္ခ်င္းမ်ိဳး လဲ)

(၁) ဆရာနဲ႔တူတဲ့ သူငယ္ခ်င္း သူတို႔က သင့္ေကာင္းကြက္ေတြ သင္ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ႏိုင္ဖို႔ သင့္ကိုအၿမဲကူညီအားေပးတယ္။ ဒီလို သူငယ္ခ်င္းမ်ဳိးကို ဆရာအမ်ဳိးအစားလို႔ေခၚတယ္။ သူတို႔က သင့္ရဲ႕ဆရာျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔မွာ အျခားဗဟုသုတ၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ ျပည့္စံုတယ္။ သင့္ရဲ႕အလုပ္အကိုင္၊ မိသားစု၊ လူလူခ်င္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေတြမွာ သူတို႔က သင့္ကို အႀကံဉာဏ္ေတြေပးႏိုင္ တယ္။ လူ႔ဘဝမွာ ဒီလိုသူငယ္ခ်င္းမ်ဳိးက သင့္စိတ္ကို ေထာက္ကူေပးတဲ့သူျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ သင့္အနားမွာ အၿမဲရွိေနၿပီး သင္အတုယူထိုက္သူလည္းျဖစ္တယ္။ (၂) ေဖးမကူညီတဲ့သူငယ္ခ်င္း သင့္ကို ဆံုးမလမ္းညႊန္ၿပီး လူေတြေရွ႕မွာ သင့္ကိုခ်ီးမြမ္းစကားေျပာတဲ့ သူငယ္ခ်င္း… ဒီလိုသူငယ္ခ်င္းမ်ဳိးက “နင့္ ငါ့ကိုကူ၊ ငါ နင့္ကိုကူ”ဆိုတဲ့ အခ်င္းခ်င္းကူညီအားေပးတဲ့သူျဖစ္ တယ္။ ဘဝရွင္ သန္ႀကီးျပင္း ရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ေဖးမကူညီမႈ၊ ခ်ီးက်ဴးမႈေတြက […]

မ်ိဳးျမင့္စိတ္ေနဝါဒ (Ethnocentrism): ၿငိမ္းခ်မ္းေအး

  ဘက္မလိုက္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၆)၊ ေမ ၀၁၊ ၂၀၁၄ ​သရုပ္ေဖာ္ ကာတြန္း – ေဝယံ (ေတာင္ႀကီး)  ​ မ်ိဳးျမင့္စိတ္ေနဝါဒ (Ethnocentrism) ဆိုတာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ဓေလ့ထံုးစံတူ လူမ်ိဳးအုပ္စု တစုက အျခား မတူညီတဲ့ လူမ်ိဳးအုပ္စု တစုကို ျပဳမူဆက္ဆံရာမွာ မိမိရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုး၊ စံႏႈန္းေတြကို အဓိက ဗဟိုျပဳ လက္ကိုင္ထားၿပီး စဥ္းစား၊ ဆံုးျဖတ္ ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သေဘာျဖစ္တယ္။  မူရင္း အဂၤလိပ္ စကားလံုးက ေရွး ေခါမ စကားလံုး ‘Ethno’ (လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံ၊ ယဥ္ေက်းမႈတူ အုပ္စု) နဲ႔ လာတင္ စကားလံုး ‘Centric’ […]

`ရခုိင္ျပည္နယ္က(႐ုိဟင္ဂ်ာ)လူမ်ဳိးမ်ားသည္ တုိင္းရင္း သားမ်ား ၿဖစ္တယ္။´

ပူေဆြးမိသည္ ေမြးရပ္ဌာနီ(ေန) – ေဆာင္းပါး -မြန္းတည္႔ေန ဂ်ာနယ္ `ရခုိင္ျပည္နယ္က (႐ုိဟင္ဂ်ာ)လူမ်ဳိးေတြ တုိင္းရင္းသားျဖစ္´ ဒီေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ (တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသား) ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားသတ္မွတ္ရာမွာ မြတ္စ္လင္မ္ကလြဲလုိ႔ က်န္တ့ဲလူမ်ဳိးအားလုံး တုိင္းရင္းသားေတြလုိ႔ အစုိးရက ဖြင့္ဟမေျပာသည့္တုိင္ေအာင္ ပကတိအေန အထား က အဲဒီသေဘာရွိေနပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းကစၿပီး ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ေတြကုိ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ခြဲျခားဆက္ဆံလာတာ ဘယ္သူမွ မျငင္းႏုိင္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္ အတည္းေတြျဖစ္ တုိင္း အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြက ေျမစာပင္ ျဖစ္ခ့ဲဖူးေပါင္း မ်ားပါၿပီ။ ယခု ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ တုိင္းသူျပည္သားေတြရဲ႔ မိဘသဖြယ္ျဖစ္ တ့ဲ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြအတုိင္း ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ကိစၥကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႔ မူဝါဒ (ေပၚလစီ)ဆုိတာ ႏုိင္ငံနဲ႔ျပည္သူအားလုံးရဲ႔ […]

ရုိဟင္ဂ်ာမရွိဟုသမုိင္းအမွန္ကုိေဖ်ာက္ၿပီး၊ေရးေသာ ငါ႔စကား၊ ႏြားရ ရခုိင္ သမုိင္း

ရခုိင္ေတြ သမုိင္း အမွန္ကုိ ေဖ်ာက္ၿပီး ငါ႔စကား၊ႏြားရ ဟူေသာ သမုိင္း ကုိ အခု လုိေထာက္ ၿပၿခင္း. – ၁ ရခုိင္ေတြ သမုိင္း အမွန္ကုိ ေဖ်ာက္ၿပီး ငါ႔စကား၊ႏြားရ ဟူေသာ သမုိင္း ကုိ အခု လုိေထာက္ ၿပၿခင္း. – ၂ ရခုိင္ေတြ သမုိင္း အမွန္ကုိ ေဖ်ာက္ၿပီး ငါ႔စကား၊ႏြားရ ဟူေသာ သမုိင္း ကုိ အခု လုိေထာက္ ၿပၿခင္း. – ၃  ရုိဟင္ဂ်ာမရွိဟု၊ရခုိင္ေရးေသာ ဗေလာင္ဗလဲ သမုိင္း

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံၿခင္းႏွင္႔ပါတ္သက္၍ RNDP ပါတီ၏ သေဘာ ထား

RNDP ပါတီသည္ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒကုိ လက္မခံ မိိမိတုိ႔ ထင္ရာစုိင္း အနဳိင္က်င္႔ကာ နဳိင္ငံေတာ္၏စီမံကိန္း ဖ်က္စီး ရာဖ်က္ စီး   ေၾကာင္း လုပ္ေနသည္။ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ ခံၿခင္းသည္ တုိင္းရင္းသား၊နဳိင္ငံသား အသိအမွတ္ၿပဳၿခင္း မဟုတ္ေပ။  လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ ခံၿခင္းၿဖစ္ေၾကာ္င္း၊ ဥပေဒၿပဌာန္းကာ လုပ္ေဆာင္သည္ကုိ RNDP ပါတီ က လက္မခံဘဲ ရခုိင္ၿပည္ရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား ကုိ   ဘဂၤါလီဟု ေရးရန္ အဓမၼ တုိက္တြန္းၿခင္းမွာ သန္းေခါင္းစာရင္း ဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ေနသည္။ မဟုတ္မတရားေၿပာ ဆုိေရးသား ၿခင္း၊   သေဘာထားထုတ္ၿပန္ ၿခင္းသည္လည္း နဳိင္ငံေတာ္၏ လုပ္ရပ္ကုိမထီမဲ႔ၿမင္ လုပ္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား၏ ကံၾကမၼာ သည္   […]

အမ်ဳိ း ေစာင္႔ ဥပေဒ (ကုိကုိလင္း ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္)

ကနက္ရွင္မေကာင္း၍စာမဖတ္နဳိင္လွ်င္ေအာက္ပါလင္႔တစ္ခုခုကုိႏွိပ္၍ဖတ္နဳိင္ပါသည္။ View this document on Scribd Download here: Myo Saung Law

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး ေမး ခြန္း မ်ား ျဖဳတ္ ရန္ တိုက္ တြန္း

ဧရာ၀တီ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡမ်ား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕(International Crisis Group-ICG)က ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ကုလ သမဂၢ အဖြဲ႔ကို တႏိုင္ငံလံုး အ တိုင္း အတာျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ သည္။ ေကာက္ယူမႈတြင္ပါ၀င္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ မ လို အပ္ေသာ ဆန္႔က်င္ျခင္းမ်ားပါ၀င္ေနၿပီး သေဘာထားကြဲ လြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ၎တို႔က ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ICG အဖြဲ႕က တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားက လူမ်ိဳး၊ ဘာသာႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈ အခ်က္ အ လက္ မ်ား ေကာက္ယူျခင္းကို ေရႊ႔ဆိုင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းကို ပဲ့တင္ထပ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္လည္း အခ်ိန္ နည္း […]