ၿမန္မာစကားပုံ

ျမန္မာစာလံုးေပါင္း သတ္ပံုက်မ္း

ျမန္မာစာလံုးေပါင္း သတ္ပံုက်မ္း က ခ ဂ ဃ င စ ဆ ဇ ဈ ဉ ၊ ည ဋ ဌ ဍ ဎ ဏ တ ထ ဒ ဓ န ပ ဖ ဗ ဘ မ ယ ရ လ ဝ သ ဟ ဠ အ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx က ကာ ကား ကိ ကီ ကု ကူ ကူး ေက ကဲ ကဲ့ ေကာ ေကာ့ ေကာ္ ကံ ကံ့ ကို […]

ျမန္မာစကားပံုမ်ား (က မွ အ အထိ)

က ၁. “ၾကက္ကန္း ဆန္အိုးတိုး” ၂. “ကိုင္းကၽြန္းမွီ ကၽြန္းကိုင္းမွီ” ၃. “ကိုယ္ကက်ဴး ကိုယ့္ဒူးေတာင္မယံုရ” ၄. “ကိုယ္ထင္ ကုတင္ေရႊနန္း” ၅. “ကၽြဲပါး ေစာင္းတီး” ၆. “ကတံုးေပၚ ထိပ္ကြက္” ၇. “ေက်းဇူးရွိမွ ေက်းစြပ္” ၈. “ၾကမ္းကၽြံရင္ ႏႈတ္ရ..စကားကၽြံရင္ ႏႈတ္မရ” ၉. “က်န္းမာျခင္းသည္..လဘ္တစ္ပါး” ၁၀. “ၾကက္တူေရြးကေတာ္ေတာ္…မယ္ေဘာ္က..ကဲ” ၁၁. “က်ဴပင္ခုတ္..က်ဴငုတ္ပါမက်န္” ၁၂. က်ားဆရာေၾကာင္…ေၾကာင္ဆရာၾကြက္” ၁၃. “ၾကြက္မႏုိင္..က်ီမီးနဲ႔႐ိႈ႕” ၁၄. “က်ီစားသန္က..ရန္မ်ား၏” ၁၅. “က ရိုး မက ဆန္း၍က ႏွပ္ပစ္ခံရ” ၁၆. “က်ားေၾကာက္လို႔…ရွင္ႀကီးကိုး..ရွင္ႀကီး.က်ားထက္ဆိုး” ၁၇. “ကံကိုယံုေတာ့..စံုလံုးကန္း” ၁၈. “ေက်ာ္ေတာ့..ေလွသူႀကီး…ညားေတာ့..ေလွထိုးသား” ၁၉. “ကံကိုယံုၿပီး…ဆူးပံုနင္း” ၂၀. “က်ားေရွ႕…ေမွာက္ရက္လဲ” ၂၁. […]

တေန႕တလံ ပုဂံဘယ္ေျပးမလဲ

ဧရာ၀တီ| February 2, 2013 | Hits:11,154   <!– –> ယခုအပတ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေႂကြးျမီ ၆ ဘီလီယံနီးပါးကို ပါရီကလပ္ ျမီရွင္ႏိုင္ငံမ်ားက ေလွ်ာ္ေပးသည့္အျပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အာရွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားသို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေၾကြးၿမီေဟာင္းမ်ား ျပန္ဆပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔ၾကာ ေၾကြးၿမီသစ္ ေခ်းယူမႈ အစီအစဥ္ ရပ္ဆုိင္းထားမႈ ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းသြားျပီး ေႂကြးသစ္ ေခ်းငွားႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ မဂၤလာရွိေသာ ေကာင္းသတင္းပင္။ ပါရီကလပ္ဟုေခၚေသာ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဥေရာပ ျမီရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ရွိေနေသာ ေႂကြးျမီ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀.၃၃ ဘီလီယံ ရွိသည့္အနက္ ၆ ဘီလီယံနီးပါးကို ေလွ်ာ္ေပးသည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ သန္း […]

စကားပုံႏွင္႔ဆုိလုိရင္းမ်ား

Browse အမယ္မွန္မွ ဘသား in အ | viewed 645 times and total 1 comment သားျဖစ္သူသည္ မိမိအား သတိေပးထားသည့္ ဖခင္ကိုပင္ အေဖဟူ၍ အမွတ္ ထားရေစကာမူ အမိျဖစ္သူက အမွန္တကယ္ထိုဖခင္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းေမြးဖြားထားျခင္း မွန္ပါမွပင္ အဖ၏သားအစစ္အမွန္ေတာ္စပ္လိမ့္မည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုသည္ မွန္ကန္သည္ဟု ဆိုရေစကာမူ အေၾကာင္းအခ်က္ အေထာက္အထားအား ျဖင့္ မွန္ေလာက္သည့္ အခ်က္အလက္ရိွရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာမႈကို ၫႊန္ျပေသာ အားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။… (ဆက္ဖတ္ရန္) အမဲ႐ိုးႏွယ္ ဟင္းအိုးမွအားမနာ in အ | viewed 604 times and total 1 comment ဟင္းအိုးက ေကာင္းမြန္သပ္ရပ္၍ အဖိုးတန္ေသာ္လည္း […]

စကားပုံႏွင္႔ ဆုိလုိရင္မ်ား၊နီးစပ္ေသာစကားပံုမ်ား

  စကားပံုစုစုေပါင္း 457 ခုအားထည္႕သြင္းထားၿပီးၿဖစ္သည္။ Home Browse က ခ ဂ င စ ဆ ည တ ထ ဒ ဓ န ပ ဖ ဗ ဘ မ ယ ရ လ ၀ သ ဟ အ About Suggest proverbs Feedback Get Involved က က်ားေနၿမဲ ပုိေနၿမဲက်ားလည္း က်ားေနရာ၊ ေမာင္ပိုလည္း ေမာင္ပုိေနၿမဲေနရာ အသီးသီး မူလအတုိင္းပင္ ရွိသည္ဟု ဆုိလုိသည္။…Continue 2 Comments   က်ားေနၿမဲ ပုိေနၿမဲ ၾကာရွည္၀ါးမည့္သြား အ႐ုိးၾကည့္ေရွာင္ ၾကက္ဥအေရာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ […]