Census

Rakhine State population: Muslim and Buddisht

Rakhine State population: Muslim and Buddisht Myanmar’s official narrative and popular discourse of Muslim Population growth in Rakhine or Arakan is a LIE!  Over the last 50 years, the Muslim  and Buddhist population ratio  in Rakhine remains stable.

CENSUS; ၿမန္မာျပည္မွ အေရးႀကီးကိန္းဂဏန္းမ်ား

မိုးမင္း Wed, 2015-06-03 အတြဲ (၁၄)၊ အမွတ္ (၁၃) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရအသိပ္သည္းဆုံးၿမိဳ႕မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္ (ဓာတ္ပံု – နစ္ကီ) ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ေက်ာ္ၾကာ မေကာက္ယူျဖစ္ခဲ့သည့္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းပင္မအစီရင္ခံစာကုိ ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ အစိုးရက ထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ မတ္လတြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႕ေျပးအစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အမ်ားေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ လူဦးေရအေရအတြက္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္အတြက္ ထိုစဥ္က ေစာင့့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက အံ့ၾသခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရမွာ သန္း ၆၀ အနည္းဆံုးရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကရာမွ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ထြက္ေပၚလာသည့္အခါ တြင္ ၅၁ သန္းေက်ာ္သာ ရွိေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္မႈမရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ပင္မအစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ […]

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ ခု လံုး ၌ ႏိုင္ ငံ သား စိ စစ္ ေရး လုပ္ မည္

Posted on December 6, 2014 by kokolinn ဒီဇင္ဘာ (၄)၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ ဗမာ့တိုင္း(မ)စ္။ ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွစ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ အရ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းကို စတင္လိမ့္မည္ဟု လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ စိစစ္ရာ၌ အခ်ိန္ (၅) လခန္႔ ၾကာလိမ့္မည္ဟု ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ထိုစီမံကိန္းကို လြယ္ကူေခ်ာေမာ့စြာ အေကာင္အတည္ေဖာ္ႏိုင္ ရန္   လိုအပ္သည့္ လံုၿခံဳေရးမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားသကဲ့ သို႔ ေလ့က်င့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ရွင္းျပခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ စိစစ္ေရးကို […]

သန္းေခါင္စာရင္း နဲ႔ မြတ္စလင္ဦးေရ

ဦးေအာင္ခင္ ႏွင့္ ကို ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း(ဗီအိုေအ ျမန္မာပိုင္း) ဧၿပီ ၁၀ ။၂၀၁၄ ကုလသမဂၢအကူအညီနဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္း ျပဳစုရာမွာ စာရင္းမေကာက္ႏိုင္လို႔ က်န္ေန တဲ့ေ န ရာနဲ႔ တမင္ခ်န္ထားတဲ့ ေနရာေတြရွိတဲ့အတြက္ တုိင္းရင္းသားအခ်ဳိ ႔နဲ႔ မြတ္စလင္ဦးေရ ကို ေရ တြက္ဖုိ႔ အခက္အခဲရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ရွိၿပီးသာၿမိဳ ႔နယ္ လူဦးေရစာရင္းကို အားကိုးႏိုင္ပါ တယ္။ ဥပမာ ေမာင္ေတာၿမိဳ ႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန မႏွစ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ ေဒသဆုိင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ား စာအုပ္လိုမွတ္တမ္းမွာ လူဦးေရစာရင္းကို ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္း မေ ကာက္ႏုိင္ေသးလို႔ က်န္ေနတဲ့ေနရာမွာလည္း ေဒသအေျခအေနကိုလုိက္ၿပီး ေနာင္အခါမွာ လူ ဦးေရစာရင္း ေကာက္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ပံုစံတခုတည္းကိုသာသံုးၿပီး (၁၀) ႏွစ္တႀကိမ္ […]

လဝကထုတ္ျပန္သည့္လူဦးေ စာရင္းသာ အတည္ျဖစ္မည္

စေနလင္း| October 2, 2014 ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ လူဦးေရ စာရင္းသည္ ၂၀၁၄ ျပည္လံုးကြ်တ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ၏ ေရွ႕ေျပး စာရင္းထက္ မ်ားျပားေနျခင္း မွာ   ေရြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္က ခန္႔မွန္း ထုတ္ျပန္ထားျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ၿပီး လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန (လ၀က) မွ စာရင္းသာ အတည္ျဖစ္မည္ဟု သိရသည္။ “ေကာ္မရွင္က ေၾကညာခဲ့တယ္ဆုိတာ ၅ ႏွစ္ တႀကိမ္ ေကာက္ယူတဲ့ ဖြားေသစာရင္းကို အေျခခံၿပီး ခန္႔မွန္းထားတဲ့ စာရင္းပါ။ က်ေနာ္တို႔ ေကာက္ယူတယ္ဆိုတာ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းကိုလည္း အေျခ မခံဘူး။ ေကာက္ယူဖို႔ သတ္မွတ္ ထားခ်ိန္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းမွာ […]

တုိင္းႏွင္႔ၿပည္နယ္အလုိက္လူဦးေရပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထုိင္ပုံႏွင္႔ ၿပည္လုံးကြ်တ္ ဆႏၵ ခံယူပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ ထုတ္ၿပန္ခ်က္

Rohingyas are full citizens of Myanmar

By Fakhruddin Ahmed The Daily Star August 25, 2014  ROHINGYA crisis has been weighing on the world’s conscience for decades.  The UN Human Rights Council lists Myanmar’s 800, 000 Rohingya Muslims among the world’s most persecuted minorities.  Residents of Myanmar for over 600 years, Rohingyas have been stripped of their Myanmar citizenship.    Oppression and […]

သန္းေခါင္စာရင္းေ႔႐ွေျပးလူဦးေရစာရင္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္း ပြဲမွ ေျပာ စကား အခ်ိဳ႕

ၾသဂုတ္ ၃၀ ၊ ၂၀၁၄ M-Media ခ်မ္းျငိမ္းေအး သန္းေခါင္စာရင္း ကိစၥမွာ လူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးကို တရားေသစြဲ ကိုင္ထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ရခိုင္မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတာင္းခံသည့္ ခ႐ိုင္ ၃ ခု နဲ႔ ကခ်င္ ၂၅ အုပ္စုကို စာရင္းမေကာက္ခံႏိုင္ခဲ့၊ ရခိုင္ျပႆ နာက ႏိုင္ငံေရးျဖစ္လို႔ နည္းပညာျဖင့္ ေျဖ႐ွင္းလို႔မရ နိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္သာ ေျဖ႐ွင္းနိုင္ေၾကာင္း၊အရင္ သန္း ၆၀ ေက်ာ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းခ်က္သာျဖစ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒီေန႔ေျပာ သြား တဲ့ ၅၁.၄ သန္းကိုသာ လက္႐ွိအတည္ယူေပးပါရန္၊၅၁.၄ သန္းက အတည္မဟုတ္ေသးေၾကာင္း၊၅၁.၄ သန္းမွာ ႏိုင္ငံျခားကို တရား၀င္ေရာ ေအာက္လမ္းကေရာ သြားသူေတြ မပါေသးေၾကာင္း၊၂၀၁၅ ေမလခန္႔မွာ ထြက္လာမယ့္ ပင္မစာရင္းကသာလွ်င္ အတည္ျပဳခ်က္ျဖစ္မွာျဖစ္ေၾကာငး္၊ သန္းေခါင္စာရင္းကို လိမ္လည္ေျဖဆိုရင္ […]

ျမန္မာျပည္ လူဦးေရ ၉ သန္း ဘယ္ေရာက္ေနသလဲ

Saturday, August 30, 2014 သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္က ျမန္မာျပည္လူဦးေရ စာရင္းကုိ ေသာၾကာေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လုိက္္ပါျပီ။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးျမိဳ႕နယ္တေနရာ (ဓာတ္ပုံ – ေတဇလႈိင္/ ဧရာ၀တီ) ျမန္မာျပည္မွာ လူဦးေရ ၅၁ သန္း ရိွပါတယ္ တ့ဲ။ အဲဒီ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္း ထုတ္ျပန္ရျခင္းက အစုိးရရဲ႕ စီမံကိန္း၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္မႈ နဲ႔ ဌာနဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ား  အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္တယ္လုိ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆုိပါတယ္။ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း ဆုိတာဟာလည္း နုိင္ငံတကာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ လုပ္ကုိင္ရျခင္းပါပဲ တ့ဲ။ လူဦးေရ အတိအက်ကေတာ့ ၅၁,၄၁၉,၄၂၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ျမန္မာျပည္မွာ ရိွတ့ဲလူဦးေရစာရင္း လုိ႔ ဆုိတယ္။ ျပည္ပေရာက္ သံရုံး၀န္ထမ္းေတြ အဲဒီထဲ […]

၁၉၇၃ သန္းေခါင္စာရင္းမွာပါတဲ႔ ဒိုင္းနက္ဟာ နိုင္ငံျခားသားအုပ္စုမွာပါတယ္

၁၉၇၃ သန္းေခါင္စာရင္းမွာပါတဲ႔ ဒိုင္းနက္ဟာ နိုင္ငံျခားသားအုပ္စုမွာပါတယ္။ ၁၉၈၂ နိုင္ငံသား ဥပေဒအရ ဒိုင္းနက္က ဘာျဖစ္လို႔ တိုင္းရင္းသားျဖစ္သြားတာလဲ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးနဳ လက္ထက္ လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ရွိတယ္။  ဒိုင္းနက္က ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာက အစၥလာမ္ျဖစ္တယ္။ ဦးနဳလက္ထက္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဦးေဖခင္ကို ရိုဟင္ဂ်ာအမတ္ (ေမယုခရိုင္က)က ရခိုင္ကို ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ ဘာျဖစ္လို႔ လက္မွတ္မထိုးခိုင္းခဲ႔တာလဲလို႔